♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

pondělí 23. července 2012

“Tajuplné energetické koule a mlžné útvary”JSOU ORBS PRACHOVÉ ČÁSTICE ?!

z překladače:
V těchto dnech jen asi každý je zachycení koule ve svých fotografiích. Termín Orb popisuje nečekané, obvykle kruhové artefakty, které se vyskytují v bleskem - někdy s stezky označující pohyb - zejména společnou moderní kompaktní a ultra-kompaktních digitálních fotoaparátů. Koule jsou také někdy nazýván zpětným rozptylem, koule se zpětným rozptylem, nebo odraz téměř fotoaparátu.
Orb artefakt jsou zachyceny při nízkých-light případech, kdy je použití blesku fotoaparátu, jako například v noci nebo pod vodou - nebo pokud silným zdrojem světla v blízkosti kamery.
Tyto artefakty jsou obzvláště obyčejné s kompaktními nebo ultra-kompaktních fotoaparátů, kde krátká vzdálenost mezi objektivem a vestavěným bleskem zmenšuje úhel odrazu světla do objektivu, přímo osvětlující aspekt částic směrem k objektivu a zvyšuje fotoaparátu schopnost zachytit světlo odražené off normálně sub-viditelné částice.
Orb artefakt může vyplývat z retro-odraz světla off pevných částic (např, prach, pyl), kapalné částice (kapiček vody, zejména dešti) nebo jiného cizího materiálu uvnitř objektivu fotoaparátu.
Obrazové artefakty se obvykle zobrazují jako buď bílé nebo semi-transparentní kruhy, ale může dojít také s celek nebo částečné barevných spekter, fialové lemování nebo jiné chromatické aberace. S deštěm kapek, může obraz zachytit světlo procházející kapičce vytváří malý duhový efekt.
V podmořských podmínkách, částice, jako je písek nebo malé mořský život v blízkosti objektivu, neviditelné pro potápěče, odrážejí světlo blesku způsobuje orb artefakt v obraze. Stroboskop blesk, který vzdaluje blesk z objektivu, odstraňuje artefakty.
Umístění, barvu a design koule na fotografii můžete nechat diváka uvažovat o větším významu, často spojené s duchy na druhé straně. Je to všechno o scrying fotografie a osobní interpretace.Neexistuje žádné právo, ani špatně, prostě vnímání a interpretace. BAV se.
https://translate.google.dk/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.crystalinks.com/photorbs.html&prev=search
Odkaz na knihu Diany Cooper-http://www.dianacooper.com/orbs/

ANEBO:
Mnoho lidí již vyfotilo světelné koule, a mnozí si toho ani nebyli vědomi. Existují samozřejmě takové případy, kdy kruhy na fotografii způsobí prach nalepený na čočku fotoaparátu, anebo mastná skvrna, anebo se někdy stane, že se do cesty světla blesku dostane nějaké smítko.
Chyba, anebo světelná koule?
V podstatě se zjev světelné koule liší od jednoduché chyby ve fotografování ve dvou bodech: V prvé řadě se zde nejedná jen o rozmazané kruhy, ale o koule, které se předvádějí v podobách nekonečně rozličných vzorů, ve fantastických barvách bílé, žluté, modré, anebo růžové, druhořadně - ti, kteří fotografii zhotovili, často uvádějí zvláštní, mystickou náladu, kterou na tomto místě pociťovali.
Světelné koule – anglickým výrazem orb jsou jednotkami energetického pole kolem Země. Poměrně zřídka se dostanou do blízkosti lidí a ještě méně často se dají zpozorovat pouhým okem, jejich zjevení totiž trvá jen po dobu jednoho zablesknutí. Jejich zvěčnění na fotografiích bylo umožněno velkým pokrokem na oblasti dobývání digitální fotografie.
Co, anebo kdo to jsou?
Podle ezoterických definic jsou světelné koule taková živá pole energie, která jsou obdařena vlastní vůlí, vlastním vědomím, existují na vyšším stupni vývoje, než je náš. Jsou to mimořádně laskavé bytosti, vyhýbají se negativním prostorům, láska, radost a dobrá vůle je ale přitahuje a svým objevením je zvícenásobí. Existuje jich více druhů, tím lze vysvětlit rozmanitost jejich forem a barev. Verbální komunikace s nimi možná není, jsou však schopni k lidem vysílat city.
Jejich zjev není zachyceným okamžikem, je to jejich rouhodnutím, zda se nám zjeví, anebo ne. Vlastnosti jedinců (nejen lidí, ale i zvířat, věcí, míst) poznávají s neuvěřitelnou citlivostí. Pohybují se bez překážek mezi různými dimenzemi, i z jednoho okamžiku na druhý. Mezi předáváním a přijímaním energie se konstrukce koule uvolní, místo pevné je spíše protrhaná a září silným světlem.
Kdy je můžeme vidět?
V úkazu světelné koule je snad nejzvláštnější to, že se objevují výlučně na takovém místě, kde je přítomnost pozitivní vibrace již hmatatelná. Mnozí jsou přesvědčeni, že je jednoznačně přitahuje povznešená nálada lidí, dokážou se zapojit do délky vln radosti. Není tedy náhodou, že lze světelné koule vyfotit při příležitosti společenských událostí, během tance, zábavy a smíchu.
Jako je například zvykem vyvolávat duše, odebrané na věčnost, orby se v tomoto smyslu slova vyvolat nedá. Protože je ale přitahuje pocit čisté lásky a radost, stává se, že se na určitá místa a k určitým lidem opětně vzacejí. Protože jsou schopni energii vydávat a nabírat stejnoměrně, jejich objevením obě dvě strany získavají, navštívená osoba a orb se podělují o energii s vysokou vibrací.
Oplatí se tedy mít vždy dobrou náladu, mít úpřimně rád a na fotografie se dívat pozorně!
http://cz.ezo.tv/clanky/svetelne-koule.html


SOUVISEJÍCÍ: http://www.novoucestou.cz/?cat=45
Jsou častým doprovodným jevem při vzniku Kruhů v obilí. Nejdůležitějším faktorem pro zjevení světelných  kol na fotografii jsou vibrace místa nebo člověka, které fotíte a také fotografa, protože reagují na energii srdce. Některé fotografie znázorňují desítky i stovky světelných kol.
K mému prvnímu setkání s tímto fenoménem došlo v září roku 2004. Tehdy jsem byla s mým mužem na předsvatební cestě v Roháčích. Užívali jsme si pěších túr v překrásné přírodě a kde jsme mohli, tam jsme meditovali. Také jsme s sebou nosili obrovský plastový pytel, do kterého jsme sbírali odpadky, kterých tam bohužel bylo na náš vkus opravdu hodně.
Když jsme se vrátili domů a nechali vyvolat fotky, překvapeně jsem hleděla na jednu z nich, tu od vodopádů. Nejprve jsem si myslela, že ona koule je vytvořena vlhkostí, bublinou vody na čočce fotoaparátu, ale jak jsem si tu fotografii prohlížela, začala jsem vnímat krásnou energii, která z ní vyzařovala. Intuitivně jsem tušila, že  světelné kolo na fotografii má duchovní původ. Když jsem si potom fotku naskenovala do počítače a zvětšila, zjistila jsem, že je kolem mne těch světelných kruhů 27!
Tato záhada se mi objasnila až  v roce 2008 když se mi dostala do ruky úžasná kniha Eckharda Webera Kruhy v obilí 1, kde jsem v  kapitole “Tajuplné energetické koule a mlžné útvary”  překvapeně zírala na takřka totožnou fotku s tou mojí.  (Máte ji v záhlaví tohoto článku spolu s fotkou z Roháčů. V knize ji najdete na straně 203. Byla zhotovena na jednom z energeticky nejsilnějších míst v Mexiku  u vodopádu Misol Ha v listopadu 2003.)
Jedním z důvodů, proč se nyní na fotografiích zobrazuje tolik světelných kruhů je to, že se ztenčují hranice mezi jednotlivými světy – viditelným a neviditelnými.  Skrze světelné kruhy se hlásí energie Nanebevzetých mistrů, Archandělů, andělů, duchovních průvodců, mimozemských  entit, víl, jednorožčů, elementálů i duchů našich blízkých zesnulých. Do fotografií  je vtištěno světlo jejich aury. Proto jsou kruhy různě velké, některé jsou velmi jasné, jiné naopak mdlé. Jasné a celistvé koule vyzařují čistou lásku. Některé světelné kruhy nesou léčebnou energii, jiné nám pomáhají navázat komunikaci s některou z duchovních bytostí a všechny jsou silným světelným zářičem. Jiné zase obsahují různé vzorce, kódované zprávy z nehmotných sfér. Velmi často lze takto zachytit anděla strážného nebo průvodce rozmlouvajícího s danou osobou. Pokud světelné kolo zvětšíte, můžete v něm někdy spatřit i obličej.
V současné době, kdy stále více pozvedáme svou frekvenci, otevíráme svou mysl vzrůstajícím možnostem a rozšiřujeme své vědomí, nás  kontaktuje stále více bytostí Světla a zve nás do svých chrámů poznání. Skrze tyto kruhy se můžeme spojit s  vibracemi příslušných světelných bytostí a požádat je o očištění, pomoc a učení.
Světelné kruhy můžeme vidět i bez pomoci digitálního foťáku. Tuto schopnost  si můžeme rozvinout už jen tím, že máme záměr je vidět.  Jako lidstvo se nyní nacházíme  v jedné z nejvyšších fázi svého vývoje – jsme na pokraji kolektivního posunu ve vědomí a čím dál více z nás si postupně vzpomíná, kdo skutečně jsme. Objevujeme znovu své skryté dědictví, napojujeme se na své dávné schopnosti  a jako  takoví se stáváme schopni vidět a zažívat to, co dříve mohli vnímat pouze zasvěcenci a šamani.
Jak rozšiřujeme své vnímání za rámec naším egem omezené osobnosti, začínáme si být vědomi multidimenzionálních realit vesmíru. Zjišťujeme, že jsme byli omezeni pouze svoji vírou a že hranice prostoru a času můžeme překročit.
Jak jsem e již zmínila, prostřednictvím světelných kruhů se můžeme spojit s energiemi andělů, archandělů,mimozemských bytostí, jednorožců i víl. Ti, kteří již ušli dlouhý kus cesty na své cestě vývoje, se takto mohou spojit i s velmi vyspělými duchovními Mistry. Díky práci se světelnými kruhy se můžeme napojit na dávnou moudrost  minulých vyspělých civilizací a využít ji  na své nynější cestě vzestupu. Meditační práce se světelnými kruhy rozvíjí intuici a vyšší psychické a spirituální schopnosti. Díky propojení se s energiemi světelných kruhů můžeme zažít velmi silné propojení s Univerzem. Zároveň si tak můžeme vytvořit i silné spojení se Zemí. Dojde k plnému probuzení a otevření srdeční čakry, Hvězdy duše a Hvězdné brány. V podstatě  je možné se s pomocí Světelných kruhů dopracovat i k aktivaci a znovuotevření původních 12 čaker.
 
enlightenment-through-orbs Více informací o Světelných kruzích se dočtete v knihách Diany Cooper  a Kathy Croswell – Enlightenment through OrbsOsvícení pomocí světelných kruhů. Diana Cooper má přímé spojení s  Lordem Kumekou, Pánem Světla, vládcem 8.  paprsku, který ji pomohl napsat již mnoho knih. Kathy je ve spojení s Wywyvsilem, což je jeden z vysokofrekvenčních andělů, kteří jsou známí jako Mocnosti. Je pánem karmy a zrození.
Tato kniha je  úžasná v tom, že obsahuje mnoho fotografií světelných kruhů, se kterými můžete pracovat a díky tomu tak získat energii přímo od andělů, archandělů, jednorožců a dalších bytostí Světla. Otevře a rozšíří vaše vědomí ať již světelným kruhům věříte nebo ne a začne vás připravovat  na vzestup. Pokud jste vědomě připraveni napojit se na příslušné energie, skutečně se díky práci s touto knihou  můžete dostat k hlubokým úrovním sebe sama.
Na mnoha fotografiích v této knize je zachyceno více než jeden z Mistrů či Archandělů či andělů ( to znamená, že jeden světelný kruh nese eneergii více světelných bytostí) . A co je nejpodstatnější – nevyžadují se od nás žádné dlouhé meditace s  těmito světelnými kruhy, stačí jen když si fotografie krátce prohlížíme a v duchu vyšleme záměr propojit se s energií příslušné duchovní bytosti. Během prohlížení  světelných kruhů si vlastně stahnete infomace, které právě v danou chvíli potřebujete. Dokonce, i když je mysl člověka úplně uzavřena těmto spirituálním záležitostem, i tak jej kontakt se světelným kruhem čímsi obohatí.
V této knize je 40 fotografií s přesnými popisy toho, jaká energie je na nich zachycena. Najdete zde i mnoho návodů k meditaci a vizualizaci k práci s těmito světelnými kruhy.
ascension-through-orbs Další knihou výše uvedených autorek je Ascension through OrbsVzestup pomocí světelných kruhů. Zde objevíte popis dalších mocných duchovních bytostí v mnohem širším kontextu než v knize Ovícení pomocí světelných kruhů.  Je zde 48 fotografií světelných kruhů spolu s podrobným popisem a návodem k práci s nimi.
orbs cardsKdo má rád práci s kartami, může si pořídit Orbs cards od Diany Cooper a Kathy Croswell, kde můžete pro práci na sobě využít 44 karet, na kterých jsou zobrazeny Světelné kruhy. Ke kartám je přiložena brožurka vysvětlující fenomén Světelných kruhů a obsahující popis jednotlivých karet, zejména zpráv vztahujícíh se k zobrazeným Světelným kruhům.
Ukázka dvou karet:
orbs-cards-pic1
orbs-cards-pic2 
Moji milí, tyto knihy a karty bohužel zatím nejsou přeloženy do češtiny.

S láskou

3 komentáře:

Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4