♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

čtvrtek 1. listopadu 2012

HALLOWEN - KELTSKÝ NOVÝ ROK

Dušičky, Hallowen, Keltský svátek a jeho energie
Též zvaný také jako Samain, neboli keltský Nový rok.
Dnes i povězme něco o starém Keltské svátku Samain, který nebyl pouhým hallowenem, nebo jestli chcete svátkem zesnulých ( dušičky ) jak ho známe dnes. Tento svým původem Kelstký svátek byl daleko významnější, pro Kelty totiž znamenal „nový rok“ jako pro nás silvestr. V keltském pojetí začíná nový
rok za chladných nocí listopadového novoluní, kdy končí světlá polovina roku a nastupuje vládu temná polovina roku.
Keltové věřili, že o Samainu ( 1.listopadu ) – zvláště v noci před tímto svátkem ( tj. 31.října ) – se mohou duše mrtvých vracet ze zásvětních krajin, navštívit svůj někdejší domov a hřát se u ohně. Proto bývalo zapalováno co nejvíce ohňů a ohníčků – pozůstatkem jsou dnešní „dušičková“ světélka na hřbitovech. Bludné duše však těkaly po podzimní pusté krajině s marným hledáním teplého plamene. Samainová noc byla pochmurná a děsivá. Nejen, že se na konci a začátku roku dotýkaly i dva světy – živých a mrtvých –, ale kolem lidských příbytků (pečlivě uzavřených) se potulovaly také mocnosti zla, temné síly, přízraky a strašidla… V tento den se také dělá jeden hezký rituál. V případě, že za sebou chcete nechat své provinění a omyly za rok, který jste prožili, udělejte si slaměnou panenku, a večer v den před Samainem ( to je dnes !! ) rozdělejte venku oheň a svou slaměnou panenku do ohně vhoďte. Tím by jste měli spálit v tento mystický den své „kostlivce“ z tohoto roku a vstoupíte do dalšího roku očištěni od svých předešlých omylů. Otevře se před vámi nový rok, ve kterém své omyly už nezopakujete. Nezapomeňte k celému rituálu přistupovat s pokorou, aby měl ten největší účinek. Jestliže se někdo z vás rozhodne tento rituál podstoupit, nezapomeňte a podělte se s námi tady na facebooku o svou zkušenost.
V tuto noc se lidem, kteří mají jasnozřivou schopnost zjevuje Samain osobně v podobě staré stařeny sbírající v bezlistém lese devatero dřev, které v sobě skrývají sluneční teplo a sílu uvolňující se právě v ohni. Pro ty z vás, kteří uctívají víly a komunikují s nimi, se v předvečer tohoto svátku zvedají mlhy a pro vyvolené se odkrývají vchody do vílích hor. Doufám, že se někomu z vás tuto cestu podaří najít. Sám zimní král Samain se zdobí věčně zelenou jedlí, jmelím a cesmínou. Stromem, který symbolizuje toto období je tis. Proto se také někdy nazývá tato noc „tajná noc tisu“. V tuto noc má tis 10 x větší energetický účinek než jiné dny. Bude vyzařovat energii s obrovskou léčivou silou a pomůže vám především s vaší imunitou. Jeho energie bude dnes a zítra opravdu úžasná. Vyzkoušejte si ji. Jestliže budete ruce pokládat na Tis, nezapomeňte že je jedovatý, tak si umyjte ruce.
Nesmíme však zapomenout ani na naše děti. Ty se převlékají za strašidla a chodí od domu k domu a dělají lotroviny. V západních zemích se k tomu vztahuje pořekadlo „Trick or treat ( koledu, nebo vám něco provedu ) a „koledují“ o sladkosti. Tak na ně nezapomeňte, ať ty naše děti ( strašidla a duše zemřelých ) taky něčím potěšíme.
Doufám, že Samain, Hallowen či památku zesnulých prožijete i s trochou strachu :-) a podělíte se zde o své zážitky. A nezapomeňte, energie některých stromů jsou v tyto dva dny mystické !! Přeji všem krásný tajemný dušičkový čtvrtek, Pavel

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4