♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

POSVÁTNÁ BYTOST STROM,POSVÁTNÉ HÁJE,MENHIROVÉ ZÁŘIČE


STROMY

duchovní, mystické, bioenergetické a symbolické aspekty stromů

Krásné stránky na fcb 


Měnící se energie stromů podle fází měsíce
Energie ve stromech se mění díky střídajícím se ročním obdobím, ale i na základě počasí, úplňku měsíce nebo třeba i kvůli sluneční aktivitě. Stromy jsou schopné vnímat tyto změny prostředí a přizpůsobují se těmto projevům. Je to jejich ochranný nebo posilující mechanismus. Stromy si pomocí těchto změn svou energii buď rozvíjí, prohlubují, ochraňují nebo například nám otevírají své „niternější“ části své bytosti. Pojďme se spolu podívat na fáze měsíce…
Novoluní - ( je stav kdy je měsíc v „novu“ nebo-li je celý ve stínu ) je stavem nevhodným pro jakékoliv vysévání rostlin či přesazování, naopak u keřů a především stromů je to nejvhodnější doba na jejich řez, protože stromy v tomto období nejsou tolik citlivé na bolestivé zásahy a v nadcházejícím období přibývajícího měsíce se jim rány po řezu budou dobře hojit. Energeticky jsou stromy v novoluní zajímavé tím, že jejich energie je „neosobní“ pomohou vám tak zprostředkovat třeba kontakt do světů rostlin. Je to i tím, že v tuto dobu si stromy nemají moc chuť „povídat“. Jejich energie je stálá a vyrovnaná, a temná a chladná jako vesmír. V tuto dobu je nejsilnější ve stromech energie vesmírná a udržuje se v korunách stromů. Proto své dlaně otáčejte vzhůru k větvím a listům, energii tam ucítíte silněji.
Přibývající měsíc – v době přibývajícího měsíce se do půdy ukládá více energie z měsíce a tudíž energie stromů je výraznější dole u kořenů a kmenu ( tím nemyslím že máte pokládat ruce na kořeny, ale že nemá smysl dlaně zvedat směrem ke koruně ) ale naopak si třeba sednout ke kmeni stromu a opřít se o něj a zarelaxovat si. Budete se cítit příjemně, uvolněně, jako by jste navštívili svou maminku.
Několik dní před úplňkem – je doba kdy u stromu začíná prudce narůstat jeho vnitřní energie, která jde ze země ( na energii stromu pro vnímání se to nijak výrazněji neprojevuje ). Je to díky měsíci, který energii výrazně shromažďuje v zemi.
Úplněk – Nadzemní část stromů ( ale samozřejmě i rostlin ) je velmi citlivá a v tuto dobu bychom se měli vyvarovat jakýchkoliv zásahů do rostlin, protože jsou nadměrně citlivé. Neprořezáváme stromy ani keře. Energie v tento den je velmi silná a stromy se „otevírají“ ve svém nitru. V tento den má vrba jako psycholog nejhlubší vhledy a kdo chce nahlédnout do sebe sama, tak při úplňku běžte navštívit vrbu a „ochutnat“ něco z její energie. Ale podobně jsou na tom i ostatní stromy. V tento den bylinkářky a bylinkáři sbírají kořeny léčivek právě pro jejich „magický“ silný účinek. Nadzemní části rostlin se sbírají později… U stromů se při úplňku láme energie shromažďovaná v zemi s energií shromažďovanou v koruně.
Ubývající měsíc – V tuto dobu stromy nabírají energii, která se při přibývajícím měsíci hromadila v zemi a začínají ji míchat s energií, která jim přichází z vesmíru. V tuto dobu stromy bujněji rostou. Jejich energie se přesouvá do koruny, proto je dobré své dlaně obracet vzhůru k větvím stromů, kde energii ucítíte silněji. Před koncem ubývajícího měsíce a přechodu do fáze novoluní je vesmírná energie nejsilnější. V tuto dobu zase nemá valný význam si sednout pod strom, aby jste nabrali trochu jeho energie. Daleko více jí je v korunách. Pokud jste schopní tak vylezte do koruny stromu a relaxujte ve větvích…
   1.  CVIČENÍ NA PŘÍMÉ SPOJENÍ S VĚDOMÍM STROMU NEBO LESA 
  2. STROMOSKOP
  3. OGAMSKÁ ABECEDA  
  4. MEDICINA POSVÁTNÝCH STROMU
  5. ZAJÍMAVOSTI 
  6. ORÁKULUM STROM
Tento strom byl naživu, když Prorok Muhammad kráčel po této zemi. Tento strom byl pravděpodobně naživu, když Kristus kráčel po této zemi. tento strom by mohl být naživu v době Mojžíše. Jak to může změnit náš vztah k přírodě, kdybychom rozbili iluzi našeho smýšlení o ní, a kdybychom ji viděli jako matku Zemi (jak to dělali starověcí domorodí lidé), jako anděla (jako starověcí Peršané), jako projev božských vlastností (po způsobu muslimských mudrců). Jak sladké by bylo, kdybychom si uvědomili, že mír uvnitř našich srdcí a duší, mír mezi námi lidmi, je úzce spojen s naší schopností žít v míru s přírodou, vesmírem. [Strom žije v Santa Maria Del Tule, v Mexiku. Podle legendy, je velice vzácný, vypráví o tom, že jej vysadil asi před 1400 lety, kněz Ehecatl, aztécký bůh větru. Odhady se pohybují mezi 1200 a 3000lety, a dokonce jedno tvrzení uvádí 6.000 let.]
                                     ♣♣♣♣♣♣♣♣
Největší obloukový most přes rokle je Idukki v Kerale v Indii, je vysoký 168.91m. Na této fotce je přehrazení mezi horami Kuravanmala (839m) a Kurathimala (925m), na řece Periyar, v Kerale v Indii, je vysoký 167,68m. Je v Asii třetím nejvyšším obloukovým přehrazením roklí.

                                          
                                        ♠♠♠♠♠♠♠♠

Park v Severní Karolíně -založil sochař Patrick Dougherty, spřádá snové lesní sochy, z větviček, vinné révy, a podobných dostupných přírodních materiálů.   

                          ♣♠♣♠♣♠♣♠
                                odkazy:http://tensegritacz.blog.cz/


(úryvek od PCH): Strom byl pro Kelty i staré Slovany nejen antenou zachycující energii, byl pro ně také živou bytostí, s níž je možné komunikovat. A byl pro ně také hlubokým symbolem Života jako takového. Je zajímavé, že skoro ve všech kulturách světa nalézáme strom jako nejstarší symbol pro Život nebo Vesmír. Za nejposvátnější stromy považovali druidové dub, jasan, lísku, buk, břízu, jabloň, jilm, tis, borovici, javor a lípu. Člověk však mohl dosáhnout hlubokého spirituálního spojení v podstatě s jakýmkoliv stromem, na který se zaměřil a se kterým pocítil "jednotu".
Pokud chcete pomoci sobě, své zemi a Evropě obnovením posvátných hájů, postupujte stejně jako vaši předci. Najděte někde v krajině poblíž vašeho domova - a nebo tam, kde chcete, kam se snadno dostanete - strom nebo skupinu stromů a rozhodněte se, že TO bude váš posvátný háj. Toto místo si vyberte tak, že vám ho najde tak říkajíc vaše srdce. Stromy by neměly být zraněné ani nemocné. Navštěvujte toto místo tak často, jak budete chtít. Důležité je vytvořit si s tímto místem silný osobní vztah. Objímejte své stromy, mluvte s nimi, hlaďte je - vnímejte je jako živé bytosti, které cítí. Můžete u těchto stromů, nebo v hlíně vedle nich nechat kamínek, který jste předtím drželi v ruce, můžete na větvích nechat kostku cukru, kterou jste předtím přitiskli na své nahé tělo, můžete stromy "zalít" trochou vody, kterou jste měli u sebe, nebo dokonce trochou červeného vína, které jste drželi v dlaních s pocitem silné lásky k těmto stromům nebo konkrétnímu jednomu stromu. Můžete stromy v posvátném háji pojmenovat - možná vám samy pošeptají svá jména. Až navážete s tímto místem hluboký vztah (k tomu může stačit jediná návštěva, nebo budete potřebovat i delší dobu), stane se pro vás posvátným. Začne vám vracet - a to tisícinásobně - váš zájem a péči. Přicházejte na toto místo - do svého posvátného háje - kdykoliv budete potřebovat udělat si v něčem jasno, něco vyřešit, či překonat. S údivem zjistíte, že stromy vám jakoby samy posílají "ty správné" myšlenky a že i zdánlivě neřešitelné situace a problémy se v tomto magickém místě kouzelně snadno vyřeší. Kdykoliv nechte v tomto místě prostupovat vámi léčivou a životadárnou energii - zpomalí se ve vás proces stárnutí a po každé návštěvě vašeho posvátného háje pocítíte velký příliv životních sil.
Pokud je to možné, chraňte všemi způsoby své stromy síly - chraňte svůj posvátný háj. Ideální způsob ochrany je koupit si pozemek, na kterém se váš posvátný háj nalézá. Pokud to není možné, chraňte své stromy alespoň v duchu. Můžete kolem svého posvátného háje vytvořit ochranný magický kruh z větví a ještě lépe z kamenů (nemusejí být nijak velké ani nápadné). Svůj posvátný háj můžete sdílet s kýmkoliv, pokud to uznáte za vhodné. Tento člověk ale musí vždy přistupovat k tomuto místu s hlubokou úctou a respektem. Hodí se, abyste po každé návštěvě svého posvátného háje zanechali u svých stromů malý "dárek" - kamínek, kostku cukru, pár kapek vody nebo vína. Samozřejmě tím nejhodnotnějším darem je vaše láska k posvátnému háji. Když přistupujete ke svým stromům, měli byste je pozdravit - stačí samozřejmě v duchu. Můžete přitom pozvednout své dlaně nebo paže vzhůru. Pak je vhodné alespoň jeden strom obejmout. V posvátném háji můžete požádat o pomoc - jakoukoliv - také duchy dávných druidů či slovanských vědem a volchvů. V tomto speciálním energetickém prostoru se s nimi daleko snadněji propojíte a tyto mocné jemnohmotné bytosti - z nichž mnohé fungují jako strážci různých evropských území - vám velmi rádi pomohou. V posvátném háji můžete meditovat - pokud chcete, můžete použít libovolné meditace z našich kolekcí - ať už léčebné, nebo určené i rozvoji nadstandartních schopností. Meditace, které vytvářím, jsou sice inspirovány indiánskými technikami - a to z důvodu, že jsem v indiánském prostředí absolvoval svůj výcvik - ale ve skutečnosti jsou techniky v těchto meditacích zcela transkulturní a můžeme je najít jak v józe, tak v mnoha dalších systémech po celé planetě. Osobně věřím, že výcvik druidů a volchvů probíhal velmi podobným způsobem, jako šamanský výcvik, který jsem měl možnost absolvovat.
http://infinite-life.eu/cs/jemnohmotny-svet


MEDICÍNSKÉ KOLO HALUZICE - O tomto kamenném kruhu ,který pod vedením šamanky Alicie Hamm vytvořili její čeští přátelé jsem se zmiňoval v předcházejícím článku. Medicínské kolo bylo postaveno podle tradničních indiánských pravidel a slouží k obřadům a meditacím.

KROMLECH U LEMBERKA - Po Holešovicích druhý největší Kromlech v ČR. Přestože se jedná o novodobou záležitost sestavenou v roce 1991 sochařem Jiřím Beránkem ,stal se Kromlech místem častých obřadů a mnoho návštěvníků zde cítí sílu.
 OBNOVA MENHIROVÝCH ZÁŘIČU
( úryvky, celé na uvedeném odkazu) Kamenný obelisk do sebe energii nejen neustále vtahuje - také ji vyzařuje. Naši předkové se do kamenných kruhů přicházeli nabíjet léčivou energií a posilňovat se. Kamenné kruhy vyzařují až kilometry daleko do prostoru - záleží na jejich umístění v krajině. Samozřejmě že nejsilnější jsou menhiry, umístěné přímo v tzv. silových zónách. V prostoru silových zón se kameny nabíjejí velmi rychle a vytváří se kolem nich velmi silné energetické pole. Ale menhiry můžete umisťovat v krajině kamkoliv - ideálně na otevřená prostranství jako jsou louky, návrší atd. Již po několika dnech změní dostatečně velký kamenný obelisk, nebo kamenný kruh uspořádání energie v tomto místě v krajině. Místo je neuvěřitelně efektivně vyčištěno a stává se "posvátným" místem léčby a obnovy životních sil. Když postavíte kamenný kruh a necháte ho akumulovat energii, je to, jako když zapnete mocný stroj "poháněný" jemnou energií - stroj, který působí na značné území. Vibrace území je zvyšována a toto místo získává "ochranu". Pokud máte dům se zahradou, pak je nejjednodušším řešením vztyčit menhiry přímo na své zahradě - budou mocně působit na celý váš příbytek a na každého, kdo se v něm bude nalézat. V podstatě stačí vztyčit jeden jediný vysoký obelisk - ale jeho nadzemní část by měla být vysoká alespoň metr a půl (pokud je z žuly), pokud je z pískovce, měla by být ještě vyšší. Ideální je, aby stéla čněla do výšky alespoň dva metry. Osobně doporučuji tuto stélu obklopit menšími kameny (které nemusejí mít nutně tvar menhirů, mohou být i oblé) a to v kruhu.

 Naši předkové někdy tyto kamenné řady stáčeli do spirál, čímž vytvářeli jakési "energetické nádrže". Pokud do takovéto spirály vysázíte zeleninu, nebo květiny, nebudete se stačit divit, jak vám budou tyto rostliny prospívat. Ovšem - jak už bylo řečeno - energie kterou akumuluje centrální stéla a kruh je inteligentní síla, která je silně interaktivní a reaguje na každou naši myšlenku i vyslovené slovo. Na tom není nic magického - patří to k vlastnostem "fyzikálního vákua", popsaného Kozyrevem a dalšími vědci. Proto stačí vaše přání - samozřejmě nejlépe v duchu jasně formulované a opakované - a nashromážděná energie se bude věnovat právě tomu úkolu, ke kterému ji vaše přání nasměruje. V kamenném kruhu, nebo v jeho okolí lze velmi dobře nabíjet vodu, která získává léčivé vlastnosti. Lze zde nabíjet libovolné potraviny, křišťály i kovy. Pokud máte ve svém domě křišťály, energie z menhirového kruhu s nimi bude komunikovat a použije je jako kondenzátory a zářiče. V menhirovém kruhu se velmi prohloubí vaše meditace a pokud v něm budete pravidelně pobývat, mohou se u vás rozvinout jasnovidné a léčitelské schopnosti. To platí i pro prostor v okolí kruhu. Postavíte-li si menhirový kruh u svého domu, může to změnit celý váš život - a také život vašich dětí a blízkých. To, co se nemuselo roky dařit, se začne dařit velmi dobře. Mohou z vašeho domu doslova odejít všechny nemoci, ale i jiné problémy - finanční, vztahové a další. Energie menhirů podporuje naši výkonnost, naši inteligenci a schopnost se učit. Velmi zesiluje náš imunitní systém a zpomaluje i proces stárnutí. Energie vyzařovaná menhiry značně zesiluje mužskou potenci a odstraňuje u žen frigiditu, nezájem o sex a vyčerpanost. U dětí odstraňuje roztěkanost, nervozitu, noční strachy a neschopnost se soustředit.
( viz dokaz výše )Posvátné háje byly charakteristickým kultovním místem přírodního náboženství. Háj představoval jakousi rezervaci, ve které se nesmělo nic lámat, trhat ani lovit. Prostor háje se považoval za léčivý, nemocní tu věšeli na větve jako oběť kousky látek, části oděvů, případně ukládaly pod stromy mince. Jádro háje tvořily staré duby. Stáli ve volném prostoru, ohrazeno plotem. Do volného prostoru nesměl vstoupit nikdo kromě kněze, obětník nebo ti, kteří v nebezpečí smrti hledali azyl - toto právo nikomu nebylo odepřeno. Prostor svatyně nesměl být poskvrněný ani krví nepřítele. Na mnoha místech těchto pohanských kultů vznikaly pozdější stavby křesťanských kostelů.Slovo "chrám" původně znamenalo "háj" a skutečně - ať to byly Slované, Germáni zda Keltové - všichni uctívali své bohy v posvátných hájích, tzv.. nemethonoch. Traduje se, že tam, kde dnes stojí Chrám sv. Vítá, se nacházel posvátný háj slovanského boha Svantovíta. Keltové byli hluboce přesvědčeni, že všechny stromy mají duši stejně jako lidé a jejich míza má stejnou hodnotu jako lidská krev.Každým rokem se nesmyslně porazí tisíce stromů. Pěstují se jen proto, aby na Vánoce zahynuli. Tři sta let starý zvyk vybírat vánoční stromy vznikl z nepochopení symbolu stromu jako obrazu života.  Argumentovat to radostí pro děti je krátkozraké, stačí si představit jejich budoucnost bez lesů. Vzpomeňme si na naše předky a jejich úctu ke stromům vždy před tím, než nějaký strom zničíme.Tak jako zmizely posvátné lesy z našeho území, mizí dnes brazilské pralesy, kvůli pastvinám pro dobytek (americkým hamburgerem), nebo papíru pro telefonní seznamy. Když uvidíte mahagonový nábytek, vzpomeňte si, že na tuto parádu padlo několik akrů pralesa. Strom nám dává život - vzduch, který dýcháme, plody ... Nikoho neloví, aby přežil, nemá téměř žádný odpad, jen si tiše roste a jediné, co od nás žádá, je právo na vlastní existenci.Vladimír Merlin LiškaPosvátná bytost Strom III.V tomto čísle šamanských kruhu dokončíme cvičení, zaměřené na práci s energií. Navážeme cvičeními, určenými na přímé spojení s vědomím Stromu či Lesa. 
6. cvičení:Meditace na Les
 Meditovat nemusíte jen tak, že se soustředíte na objekt před vámi. Můžete se ztotožnit i s něčím nesmírně rozsáhlým, co ve vás evokuje nekonečnost stvoření. Takto můžete meditovat na oblohu, oceán nebo řekněme na les. V tomto případě jakoby se vaše vědomí rozpínalo, ztrácejí se omezení vašeho fyzického těla a vy sami se stáváte oblohou nebo lesem. Jinými slovy: Uvědomujete si, že všechna ta nekonečnost není něco od vás oddělené, vy sami jste její součástí.Jelikož tématem této knížky je Strom a Les jako společenství Stromů, vybereme si jako objekt naší meditace právě les - čím rozsáhlejší a méně poznamenán civilizací, tím lépe. Můžeme to dělat dvěma způsoby. Buď meditujeme uprostřed lesa nebo vyjedeme na vysoký kopec či skálu a meditujeme na les pod sebou. Popíšeme si oba způsoby. 
6. A. Meditace v lese V první řadě si musíte najít vhodné místo uprostřed lesa. Místo, kde vás nikdo nebude rušit a zároveň budete cítit, že právě zde dokážete nabrat nejvíce sil. Ať už to bude místo u potoka, na mýtině nebo mezi stromy, mělo by to být místo, které vás osloví a vyvolá ve vás úžas. Můžete si také najít vhodný strom a sednout si k němu tak, že se o jeho kmen budete opírat zády (dříve ho samozřejmě požádáte o dovolení).Sednete si na místě, které jste si vybrali a začněte dýchat meditačním deche. Snažte se své vědomí rozšířit na celý les, který vás obklopuje.Představte si, že Les je obrovská živá bytost a vy jste v jejích útrobách. Bytost a vy dýcháte v jednom rytmu. Když se nadechujete, nadechuje se i Les, když vydechujete, Les vydechuje spolu s vámi. S každým dalším nádechem ciťte, že Les proudí do vás a vy proudíte do Lesa. Stírají se hranice mezi vámi a Lesem. Už nejste cizí člověk, který přišel do lesa odjinud. Jste přirozená organická součást Lesa, patříte k němu odjakživa.Pokud vám to pomůže, představujte si, že jste strom, keř nebo některé zvíře. Pak ať se vaše vědomí rozběhne do dálky, mimo hranice vašeho těla. Přejděte k představě, že vy sami jste Les. Vše, co vás obklopuje, je vaší součástí. Vy jste Les a Les je vy. Jste součástí nekonečného Lesa a nekonečný Les se prostírá ve vašem srdci.Chvíli meditujte na tuto představu a pak si pomalu opět uvědomujte hranice vašeho těla. Opět jste tu vy ve vašem těle, sedícím uprostřed lesního porostu. Všimněte si, že se nyní cítíte jinak než před meditací. Vychutnejte si tento pocit, snažte se udržet si ho v sobě co nejdéle. Celkem dobrý nápad je zůstat na tomto místě a strávit na něm noc.
6 . B. Meditace nad lesem V tomto případě nemáte při výběru místa tolik možností. Musí to být místo vysoko na kopci s dobrým výhledem - tak abyste měli celý les takříkajíc jako na dlani. Z takového místa se výborně medituje i na oblohu, ale tím se teď nebudeme zabývat.Už vaši cestu na kopec se snažte vnímat jako pouť na posvátné místo. Vrcholy vysokých kopců, které se tyčí nad krajinou, byly opravdu pro mnohé národy posvátné. Nemusíte o tom vědět, ale možná právě na tom kopci, na který vystupujete, vykonávala své posvátné obřady některá z kultur, které zde žili. Snažte se tedy ztišit, zbytečně nemluvit a ve svém nitru pociťovat úctu a pokoru.Na vrcholu si najděte vhodné místo, z něhož máte výhled na lesy, rozprostírající se pod vámi. Tam se posaďte a začněte dýchat meditačním dechem. Volně přitom přejíždějte zrakem po lesích pod vámi. Ciťte, že sedíte na břehu velkého zeleného moře, které se rozlévá pod vašima nohama. Toto moře se vlní v rytmu vašeho dechu. Vzdouvá se, když se nadechujete a ustupuje, když vydechujete.Po chvíli ciťte, že stejné zelené moře se vlní uprostřed vašeho srdce. Nekonečný zelený les se prostírá ve vás i mimo vás, jste obklopen Lesom zevnitř i zvenku. Jste v Lese a Les je ve vás, splynuly jste do jednoho celku. Chvíli meditujte na tuto představu. Potom se pomalu vracejte zpět a uvědomte si své tělo, sedící na vrcholu kopce.Mimořádně silným zážitkem je dělat toto cvičení během východu nebo západu slunce. Můžete například přespat na kopci a cvičení udělat ráno při svítání nebo přijít za soumraku a přespat po cvičení. V každém případě je vhodné strávit na kopci více času, ať už před cvičením nebo po něm.
7. cvičení: Sjednocení se se Stromem Dosavadní cvičení vnímám jako přípravu na toto a všechny následující. Jinými slovy: 
Cvičení číslo 1. až 6. tvoří něco jako první stupeň, ve kterém se učíte vnímat energii Stromů a Lesa. Učíte se s ní pracovat a využívat ji na své posílení. Teprve když máte první stupeň dostatečně zvládnutý a cítíte v sobě více vnitřní síly a energie, měli byste pokračovat druhým stupněm.Ve druhém stupni jde o aktivní komunikaci s vědomím Stromu a Lesa. Toto vědomí v sobě ukrývá obrovskou moudrost. Můžete se od něj dozvědět důležité věci o vás, vašem životě a vašem poslání na tomto světě.Sjednotit se se Stromem znamená splynout s jeho vědomím. Abyste to mohli dosáhnout, měli by doslova splynout vaše tělo a kmen stromu. Samozřejmě, že navenek k něčemu takovému nedojde, avšak pokud se vám podaří toto cvičení (nemusí se podařit na první ani na podruhé), zažijete pocit, jakoby se tak skutečně stalo.Velmi pečlivě si vyberte strom na toto cvičení a důkladně, raději několikrát se ujistěte, že skutečně souhlasí, abyste se s ním pokusili sjednotit. Vždyť půjde o velmi intimní a blízké spojení. Pokud máte co jen nejmenší pochybnosti, najděte si raději jiný strom.V případě jednoznačného souhlasu pomalu a s úctou přistupte ke stromu. Je dobré, pokud se předtím zujete a přistupujete bosí. Sedněte si těsně ke stromu, zády se opírejte o kmen, kolena jsou pokrčená a chodidla se celou plochou dotýkají země.Zavřete oči a ciťte, jak zády vrůstáte do kmene stromu. Představte si, že vaše krev proudí do stromu a do vás proudí míza ze stromu. Jste jeden propojený organismus, stromočlovek či člověkostrom. Ciťte, že z vašich chodidel vyrážejí kořeny a vrůstají hluboko pod zem. Tam, do tajemných hlubin země, kde jsou ukryty tisíciletá tajemství. Vaše vědomí stoupá z hlavy do kmene stromu až vysoko do koruny a nejvyšších větví. Jste Strom. Rostete na tomto místě už dlouhé roky. Jste spojením mezi Nebem a Zemí. Jste Ten, kdo v sobě nese moudrost. Nyní otevřete oči a rozhlédněte se po okolních stromech. Jste jedním z nich a pokud se toto cvičení skutečně podařilo a vy jste dosáhli stav sjednocení, mohou vás spontánně napadat myšlenky, které jakoby nebyly z vaší hlavy. Může jít o informace, které pocházejí od "vašeho" Stromu nebo od Stromů v jeho okolí. Možná se ve vašem okolí děje něco nečekaného - náhle zavane vítr, před vámi proběhne jelen nebo ze stromu rovnou před vás padne malá větve. Takové znamení byste si měli zapamatovat a později doma popřemýšlet, jaký mají vztah k vašemu životu.Toto cvičení není vhodné na to, abyste sami kladli vaše otázky. Vždyť teď jste strom a ten se neptá, prostě existuje, shromažďuje a rozdává. Můžete se však dozvědět věci, na které byste se ani nedokázali zeptat, ale jsou pro vás životně důležité. Jakákoliv myšlenka, obraz nebo vjem, přijatý ve stavu sjednocení, může být důležitý a třeba si ho zapamatovat. Možná vám v té chvíli nebude dávat žádný smysl. Smysl se však může objevit později, když se dostanete do jiné životní situace.Pokud chcete, můžete oči opět zavřít a sledovat vnitřní obrazy, pocity či myšlenky, které se před vámi začnou odvíjet. Po čase postupně přerušte spojení se Stromům, vraťte se do svého těla, vstaňte a z celého srdce se poděkujte Stromu za to, že se s vámi podělil o svůj svět. 
8. cvičení: Komunikace se Stromem Ve své základní podobě jsme již o komunikaci se Stromem mluvili. Když žádáte Strom o souhlas a čekáte od něj odpověď, probíhá komunikace. Nyní však půjde o něco víc. Poprosíme Strom, aby nám poradil s naším problémem nebo se ho zeptáme, zda nepotřebuje naši pomoc. Samozřejmě, pomoci si možná i navzájem.Ještě před samotnou komunikací je vhodné, pokud si se Stromem krátce vyměníte energii nebo na něj budete chvíli meditovat (krátce se budete věnovat cvičení č. 3. nebo 5.). Stačí však, pokud ke Stromu promluvíte, tak jako ve cvičení č. 1. Můžete se ho vnitřně nebo i nahlas zeptat, jestli si s vámi chce promluvit. Pokud pocítíte souhlas Stromu, zeptejte se na nějaký problém, který trápí vás nebo někoho z vašich blízkých. Pokud je Strom ochoten a schopen odpovědět, odpověď by měla přijít.Odpovědí může být výrazná myšlenka, zvuk nebo obraz, který se najednou objeví ve vaší hlavě. Může jím být i nečekaná událost, která se stane ve vašem okolí. Ze stromu padne větev rovnou k vašim nohám, kousek od vás proběhne srnka ... Možná se vám zdá divné, že Strom odpoví "přeběhnutím srnky". Nezapomínejte však, že nekomunikuje s fyzickou rostlinou, ale s jejím duchem, který nemá hranice a vy ani netušíte, co všechno dokáže ovlivnit. V každém případě, rozpoznat odpověď Stromu není zejména pro začátečníka jednoduché. Odpovědí by měla být myšlenka či událost, která vás nečekaně zaujme, která ve vás vyvolá silné vnitřní pocity (ať už příjemné nebo nepříjemné).Pokud například uvidíte padající list a rozpláče vás to, mohla by to být součást odpovědi. Odpověď se totiž může skládat i z více úkazů. Mohli bychom je nazývat také znameními. Pokud jste se ptali na váš problém, všechny znamení byste si měli zapamatovat nebo zapsat, přemýšlet o nich, meditovat na ně ... , můžete podniknout šamanskou cestu a zeptat se vašich spojenců na význam těchto znamení. Pokud jste se ptali na problém jiného člověka, řekněte mu všechno, co by mohlo být součástí odpovědi. Neříkejte mu však, co si o dotyčných znameních myslíte. Interpretaci nechte na dotyčném člověku. Je na něm, aby o svých znameních přemýšlel, meditoval na ně, ptal se na ně na šamanské cestě ...Pokud máte pocit, že odpověď nepřišla, zeptejte se, co máte udělat, aby přišla. Možná vám Strom dá najevo, že odpověď se dozvíte při jiném stromě. Možná budete vnímat, že jde o strom v blízkém okolí, můžete však hledáním Stromu, který vám dá odpověď, strávit celý den. Více o takovém hledání se dozvíte při cvičení č. 9. Možná vás Strom požádá, abyste pro něj nejprve něco udělali. Například, abyste mu zazpívali píseň, přinesli mu trochu vody nebo něco speciálního, co musíte v lese nejprve najít (a opět jsme při hledání - více ve cvičení č.. 9.). Vy sami však můžete chodit za stromy, abyste se jich ptali, co pro ně můžete udělat. Z materialistického pohledu je taková pomoc bezpředmětná, ale věřte, stromy jsou úžasně citlivé bytosti a vaše pozornost pro ně hodně znamená.Může se stát, že Strom vám daruje část svého fyzického těla (například list, kousek kůry, větvičky ...). Dát vám ji může jako součást odpovědi, nebo jako odměnu za to, že jste mu pomohli. Nebo se může stát, že půjdete po lese, nebudete myslet na žádné cvičení. A přesto vás nějaký strom osloví a nabídne vám jako dar kousek ze sebe. Takový dar pak může sloužit jako silový předmět. Vezměte si ho, dotýkejte se ho, spojte se s ním podobně, jak jste se v předchozích cvičeních spojovaly s celým stromem.Zkuste vycítit, jak máte dotyčný předmět používat. Zda ho nosit u sebe, mít ho položený doma na svém oltáříků, nebo ho použít při výrobě nějakého jiného předmětu. Mně například nedávno jeden Strom daroval větev, abych z ní udělal paličku na buben pro Vílu Silviu - mou manželku. Nedávno jsme jí koupili buben bez paličky a mysleli jsme, že paličku dokoupíme později. Ale ten Strom si myslel, že takto to bude lepší. Myslím si to i já. Pokud Strom sám daroval větvičku a já z ní udělal paličku, tato hůlka ponese v sobě sílu Stromu i sílu mé lásky. Bude to velmi mocná hůlka. 
Marián Benka  
http://marianbenka.webnode.sk/

DVĚ ŠAMANSKÉ CIČENÍ S KAMENY - M.Benka: 

Treba povedať, že šamanské techniky sa rátajú na desiatky,ak nie na stovky a môžu byť veľmi rôznorodé, nakoľko sa vyvinuli v domorodých kultúrach po celom svete. Tie dve, ktoré si tu spomenieme, sú pomerne jednoduché a dajú sa praktizovať aj na základe toho, že si o nich prečítate. Ak by ste sa začali zaujímať o šamanizmus hlbšie, vrelo odporúčam absolvovať nejaký kurz na Slovensku alebo v Čechách.

Kamene života

Toto cvičenie pochádza od starých Keltov. Choďte niekam do prírody a nazbierajte si niekoľko rôznorodých kameňov. Môžete s nimi potom pracovať buď priamo vonku, kde ste ich nazbierali alebo si ich prinesiete domov. Podľa toho, kde sa dokážete lepšie sústrediť.

Každý z kameňov by mal predstavovať jeden prvok vášho života. Jeden kameň môže symbolizovať vašu prácu, druhý vašu rodinu, tretí váš koníček... Ak to tak cítite, môžete ísť do väčších podrobností. Napríklad  namiesto jedného kameňa za vašu rodinu môžete použiť samostatný kameň za každého člena rodiny.

V súčasnosti sa už aj v našej materialistickej civilizácii za najúspešnejšieho nepovažuje ten, kto najviac zarobí, ale ten, kto dokáže harmonicky zosúladiť svoje pracovné úspechy, vzťahy v rodine, zdravie a záľuby. Táto technika vám pomôže zistiť, ako na tom ste. Bez rozmýšľania, intuitívne berte jeden kameň za druhým a klaďte ho na zem. Potom si všimnite rozostavenie kameňov: Ktoré kamene sú v strede obrazca? To sú zrejme tie oblasti vášho života, ktorým venujete najviac pozornosti. Ktoré kamene sú zase na okraji? Ktoré dvojice či trojice kameňov sú blízko seba? Tie zrejme spolu úzko súvisia. Pozorujte zostavu kameňov a pritom rozmýšľajte nad vašim životom. Páči sa vám ako je usporiadaný? Čo by ste na ňom radi zmenili?

V poslednom kroku začnite kamene premiestňovať a nanovo usporadúvať tak, aby ste z celkového obrazca mali lepší pocit. Ak chcete, niektoré kamene odoberte, budú predstavovať činnosti alebo vzťahy, ktoré by bolo dobré ukončiť. Môžete tiež pridať nové kamene, ako symbol nových vzťahov alebo činností, ktorým by ste sa chceli začať venovať. Vytvoríte tak ideálne usporiadanie vášho života, ku ktorému by ste potom mali smerovať.

„Porada“ s kameňom

Technika pochádza od indiánskeho kmeňa Lakotov. Tentoraz si nájdete jeden veľký kameň, nie hladký ale taký s čo najrôznorodejším povrchom. Toto cvičenie sa používa, keď máte nejaký problém, s ktorým si neviete dať rady. Tento problém si v duchu sformujte do otázky, ktorá by však nemala byť otázkou typu „áno – nie“. Skôr by to mala byť otázka typu „Čo mám robiť, aby...“. Napríklad: „Čo mám robiť, aby sa môj vzťah s manželkou zlepšil?“

Potom si sadnite s kameňom v ruke na nejaké pokojné miesto, kde vás nikto nebude rušiť. V duchu si zopakujte svoju otázku a uprene sa zadívajte na kameň. Skúste v štruktúre kameňa uvidieť tvar, ktorý vám niečo pripomína (tvár, zviera, slnko, čokoľvek...). Povedzme, že tam uvidíte budovu školy. Potom si povedzte, čo vám školská budova pripomína v súvislosti s vašou otázkou. Možno vám napadne, že by ste mali začať viesť nejaký krúžok v škole, ktorú navštevujú vaše deti. Alebo vám napadne, že by ste si mali doplniť vzdelanie, trebárs absolvovať nejaký rekvalifikačný kurz. Dôležité je nešpekulovať a brať prvé veci, ktoré vám napadnú. Potom sa zadívajte na kameň znovu, môžete si ho pootočiť, pozerať sa naň z iného uhla alebo vzdialenosti. Postupne skúste takto odhaliť osem obrázkov a objaviť osem nápadov v súvislosti s vašou otázkou. Ak ich nenájdete osem, aj šesť alebo štyri sú lepšie ako nič.

Nejde tu o žiadnu mágiu, starí šamani vedeli, že odpovede na otázky, ktoré vás trápia, máte už uložené hlboko vo vašom podvedomí. Uprené a sústredené pozeranie do kameňa vám len pomôže dostať ich z podvedomia na povrch.( postupně vložím různé mandalky stromů )


                         STROMOKRUH


Jabloň
25.6. - 4.7. a také 23.12. - 1.1.
(Malus sylvestris)


" Posvátný strom lásky"

Je to strom ze sedmi posvátných stromů, kterým se

neodvážil nikdo nic udělat (bříza, olše, vrba, dub, habr, líska a jabloň).

Jabloň strom poznání dobra a zla, symbol dokonalosti, výrazem lásky

mezi člověkem a přírodou, mezi životem a smrtí, mezi tímto a "jiným"

světem. Nejdříve je nutné o věčnosti a všech zákonitostech stvoření

vědět a až po té můžeme být do těchto věčných pravd zasvěceni

prostřednictvím břízy. Proto je také jabloň stromem dokončení,

který následuje po bříze, stromu světla a zasvěcení. Není vůbec náhoda, že tento strom má své dny též právě v prosinci v době vánoční, ale též velké "Slavnosti Lásky" se kterou je také spojen symbol růže, ale především

Syn Boží Ježíš Kristus!

Keltové říkali, že lidé narozeni v těchto dnech jsou spojovacím

článkem, který sjednocuje vše oddělující. Dokáží být zprostředkovateli

mezi nebem a zemí, mezi skutečností a ideálem, mezi dobrem a zlem.

Zde je nutné upozornit na tenkou hranici mezi těmito skutečnostmi, nedají se vždy jednoznačně spojovat a propojovat bez vědění o našem

stvoření a smyslu pravého života na zemi. Často by pak mohli znesnadnit

životní cestu nejenom sobě, ale mnoha dalším lidským duchům, včetně

karmického zatížení a odpovědnosti.

Tito lidé umí stejně dobře hájit "božské ideály", tak jako lásku k životu,

k přírodě a lidem. Cit a rozum se snaží míti v rovnováze, ale pozor

na disharmonii, ta jim škodí, jako každému z nás. Jejich morální tolerance

je vzorná, což může hraničit s lhostejností, slepou benevolencí a opět

neznalostí vyšších principů života. Mají i dost štěstí, jelikož se nenechají

příliš zatáhnout do bažin života, aby v nich utonuli, což není náhoda,

ale dar, který znamená mnohem více, než se zdá.

Neřídí se podle sebelépe vypadajících dogmat. Dokáží zjemňovat

extrémní životní postoje, hodnocení a soudy, jak jen to jde. Je to

velká láska, která je v symbolu jejich stromu a která jim dává sílu

pomáhat ostatním. Nezávislost a bezpečí je pro ně neustálá potřeba

i dilema. Jsou náladový, ale též umí být velmi vyrovnaní co se týče

smyslu života. Mají rádi společnost a pohyb. Činorodost je jim vlastní, ale může hraničit s přílišnou

přelétavostí, která vysiluje tělo i ducha.
TOPOL (Populus)
1.5. - 14.5. a také 5.8.-13.8. a také 4.2 - 8.2.
"Strom překonávání překážek a nejistoty"

Je nejrychleji rostoucí strom, má asi 3o druhů a je schopný se stále křížit. Hlas topolu jen stěží přeslechneme. Sebemenší závan větru rozezní všechny jeho listy, které tak krásně šumí, jako proudy řek, či vodopád. Ne nadarmo ho potkáváme právě u řek a všude tam, kde je voda. Přesto, že je jeho dřevo lehké a měkké dokáže odolávat bytostným větru, se kterými si rozumí, ale zároveň si není nikdy jist, zda odolá i pro tentokrát. S každou další zkouškou ve větru překonává svou nejistotu i nesnáze. Nermoutí se tím, vždy je to výzva i hra, jak správně využít svých sil i zkušeností pro svůj další život a růst. Toto vše ovlivňuje vlastnosti stromu, ale i vlastnosti lidí narozených ve dnech topolu.

V každém ročním období můžeme nalézt nejistotu, která v lidech vyvolává různé vlastnosti i emoce. Co dělá člověk, aby překonal svou nejistotu? Otázka, která provází právě všechny narozené ve dnech topolu. Topol, jako strom jim v tom může být nápomocen i odpovědí. "Rychle roste" a silně se zakoření, aby mohl obstát ve všech dnech svého života. Snaží se dozrát, uzrát ve svých vlastnostech a darech, které mu byly dány, jako nám všem pro harmonický a pomáhající život na této zemi. Příroda, stromy i topol splňují zákonitosti stvoření a řada je také na nás - lidech. Tak jako topol rychle roste, topoloví lidé se rychle učí a chápou. Je to přece jejich dar. Jejich duch je tak pohyblivý jak lehce je tvárné dřevo topolu. Však pozor, není to žádný větroplach. Právě naopak, tak jako topol i oni se zeširoka a hluboce zakoření do půdy, která jej živý a obdarovává. Jen je potřeba si správně uvědomit do čeho se člověk zakoření a co mu dává život, naději a sílu!

Lidé topolu sedí rádi pevně v sedle, jako ty kořeny. Opatrují své vztahy v rodině i s přáteli, ale někdy jim to může překážet ve vzestupu svého ducha. S čímž souvisí překročení hranice přílišné tolerance špatných lidských vlastností. Jsou spolehliví, velkorysí, když jim vyjdeme vstříc. Nevykořisťují a nenechávají se zneužívat. Tak jako topoly, žijí chytře z využití "plynoucí vody" opět je to známka nutného pohybu a růstu, aby dokázali překonat svou vnitřní nejistotu. Dokáží být šetřivý finančně i v dalších ohledech. Zde pozor opět na rovnováhu. Pokud necítí ve svém okolí dostatek lásky a vřelosti, drží se raději zpátky. Je-li tomu naopak jsou odvážní a otevření. Mají velké schopnosti k navazování kontaktů a ke komunikaci. Je možné s nimi hovořit o všem, na jakékoliv téma, pokud je zachována zdravá míra. (Toto mají společné s vrbou, která má též ráda vodu.) Nepříznivě reagují na vše uzavřené, jednostranně radikální a vůči těm, kteří si myslí, že nalezli kámen mudrců.

Moudří druidové mluvili o stupních nejistoty.

Nejistota vlastní existence

Nejistota, že nic nezůstává tak, jak to je.

Nejistota moci.

Naučme se tyto nejistoty překonávat a uvědomit si tu největší jistotu, kterou nám dává poznání pravého smyslu života. „Život smrtí nekončí a cesta na druhý břeh je vroubená topoly, šumějícími ve větru.“

Stromy toto vše vědí a stále v díku a pokoře to prožívají. Už dlouho je řada na nás. Jak se zachováme?

PS: Šumění listů ve větru prý také připomíná dobu, kdy byl ukřižován-zabit, Syn Boží Ježíš. Mnoho stromů se začalo třást z hrůzného činu, který lidstvo spáchalo, ale topol si chvění listů ponechal, jako varovnou připomínku všem lidem na jejich cestě životem. 
11.3. - 20.3. a také 13.9.-22.9.

LÍPA (Tilia)

"Strom lásky a citu"


Náš národní strom! Je miláčkem lidu a nikoli oblíbencem těch „co se dostali nahoru“, jako dub. Ve stínu lípy se vysazují mladé duby a lípa se stává jejich opravdovou chůvou.

Lípa přestála všechny vládce, všechny režimy, všechna společenská zřízení.

Lípa, je též nazývána „svaté dřevo“ a bylo z něj vyřezáno mnoho soch svatých. Tam, kde je požadována lehkost, tam se používá lípa. Její dřevo nepřetrvá věčnost, ale lipový čaj navždy.

Lípa těžce snáší dobu technokracie a její srdce pláče pod tíhou lidské hlouposti, neporozumění a zloby. Lidé narození ve dnech lípy cítí a často prožívají, že jejich sny a představy jsou mnohem hezčí než skutečnost a proto jsou často zamyšlení a smutní. Zdálo by se, jakoby trpěli. Ale je to právě proto, že jsou obzvláště citliví na signály ze Světla, kde je vše dokonalé. Některým se i podaří přenést maličký díl těchto inspirací, dokonalostí do pozemského života. Nedivme se a promiňme „lipovým lidem“, že se dívají na svět přes brýle svých snů a představ, a proto těžce snáší stereotyp všedních dnů, kde také často selhávají.

Buď stereotyp berou velmi vážně a nebo se vznáší nad ním. Bez nich bychom mnohdy nevěděli, jak krásný by život mohl být. Zapomněli bychom, že existuje utrpení z naší nedokonalosti a chyb, které stále opakujeme. Ale díky lipovému stromu zůstává i naše srdce zranitelné.


1.3. - 10.3. a také 3.9. - 12.9.

VRBY (Salix)

" Strom srdce a soucitu"


Miluje světlo, proto se sklání svými větvemi k hladině vody. Vrba je stromem měsíčního božstva, které střeží pozemské narození a pozemskou smrt. Lidé v tomto znamení se odváží si sednout ke s tejnému stolu s žebrákem i s králem ,, s andělem i čertem". Jejich tolerance, která čerpá z hluboké zkušenosti s lidmi, jim dovoluje se vcítit do nejrůznějších, i velmi obtížných lidí. S těmito lidmi si dobře popovídáte o všem.

Jsou odkázání na živoucí vnímání života stejně jako vrba na vodu. V jejich životě hrají větší roli sny, než pitvající rozum. Jsou též praktičtí a intuitivní. Tyto lidi můžeme často nalézt tam, kde dochází k naplňování snů. Tento typ lidí se dá těžko zachytit. Trvají na jistotě, ale též podstupují největší rizika. Drobnosti jim mohou zlomit srdce, ale rány osudu snáší s obdivuhodnou vyrovnaností. Mají pochopení pro všechny mimo sebe sama. Dokáží být velmi sebekritičtí. Vrby a "vrboví lidé" akceptují umírání a zrození a možná proto jsou oblíbenými hosty přírody. V každém případě mají velmi blízko k přírodním bytostem vody, vzduchu a země. Jako by byli jimi chráněny, čímž mohou mít štěstí, které se často podobá zázraku. Matka země dokáže ochránit všechny své děti, pokud se nepostaví proti ní, což by lidi ve dnech vrby nikdy nenapadlo. Naopak si zemi podmaňují tím, že jí láskyplně slouží..

"Kdo chrání život, toho život ochraňuje!"


9. - 18.2 a také 14. – 23.8.

CEDR (Cedrus)

„Strom vznešenosti“


Pokud mám tu příležitost a opracovávám dřevo tohoto stromu, musí jen souhlasit a potvrdit jak krásně voní! Najdeme několik druhů těchto stromů po celé Evropě, Himalájích, ale i v Africe, které se od sebe trochu liší díky podmínkám kde rostou, což je zřejmé i pro nás lidské tvory.

Každou živou bytost ovlivňuje prostředí, kde se nachází a stromy jsou toho také důkazem.

Libanonské cedry jsou jedni z nejstarších, nalezneme zde cedr starý 2 500 let. Ten si určitě pamatuje velkou část naší historie a lidského počínání. Jak smutné, či veselé by to bylo

vyprávění, zvažme poctivě každý sám.

Lidé narozeni v těchto dnech cedru, hledají a touží po harmonii, kterou by rádi předali dál. Bděle a rozvážlivě míří ke svému osudu. Přebírají vůdčí úlohu ne pro svůj prospěch, či v misionářském stylu, ale ve svém poslání, které pokud je čisté a v souznění s Vůlí Nejvyššího, může pomáhat měnit špatnosti tohoto světa.

Dodává jim to sílu a důvěru s jakousi aurou vznešenosti.

Je také velmi důležité, aby do věci, které slouží, vložili cele své srdce, svou duši a svůj cit, jedině tak budou schopni rozeznat pravý směr své cesty.

V dobách úspěchu i neúspěchu dokáží zachovat svou vyrovnanost a jasný přístup.

Jejich snaha o souznění mezi myšlením a jednáním, mezi rozumem a citem, mezi osobní svobodou a vřazením se do zákonitostí stvoření může být naplněna pomocí pravé služby jedinému „Tvůrci“ tohoto světa, právě ve svých darech a schopnostech, včetně svých snů a představ o zaslíbené zemi o Království nebeském!

Cedroví lidé nemají rádi, pokud jsou házeni do jednoho pytle s ostatními i když máme všichni jediného Stvořitele, v hloubi duše cítí, že každý z nás tu má svůj úkol a každý své poslání, které je třeba naplnit k dobru a kráse celé země, kde žijeme, ale i pro harmonii celého stvoření.


25.1 - 3.2. a také 26.7.- 4.8.

Cypřiš (Cupressus)

" Strom vzkříšení "

 

Druh tohoto stromu existuje již mnoho stovek milionů let, ještě před prvními listnatými stromy. Cypřiš má rád slunce a světlo stejně, jako lidé narozeni v těchto dnech. Toto by se mělo odrážet i na jejich duchovní úrovni, pokud nejsou zaslepeni, či zahlušeni

dnešní dobou, která ke "Světlu" příliš nehledí. Cypřišoví lidé dělají rádi co chtějí a na co mají právě chuť, ku prospěchu ostatních, či krásných idejí,(jestliže nějaké mají) což je příkladné pro nás pro všechny.

V těchto lidech pulzuje živý zájem o vše, co drží tento svět v jeho základech pohromadě.

Dokáží bojovat za "Světlo" po kterém touží a jsou schopni dát i svou poslední košili za svobodu. Jsou nápadní svou vážností, ale dokáží se i radovat. Najdete na nich často něco jiného, co vybočuje z daných zvyklostí. Jsou schopni snášet rány osudu a poučit se z nich,

což jim pomáhá nalézt cestu k osvobození od žalu a pozemských těžkostí.

Pro každého z nás, kdo zažil takovéto chvíle, přichází "nové vzkříšení",

jít o kus dál, vstříc našim osudům, které máme jen a jen ve svých rukou. Pokud se chceme o tom dozvědět více, neobejdeme se bez poznání zákonů přírody, bez souznění s nimi, bez láskyplného soužití se stromy, které nám mohou být v mnohém příkladem.


12.1. - 24.1. a také 15.7.- 25.7.

Jilm (Ulmus)

" Strom dobra a obětavosti" 

 

Lidé si je často pletou s lípou. Nikdy netvoří lesy, ale prosvětlené háje.

V dnešní době jich velmi ubývá v důsledku opět špatného zacházení s přírodou.

Pokud jste se narodili v těchto dnech jilmu, je vaší vůdčí vidinou tolerance a spravedlivost.

Individualismus se sociálním cítěním a přitom uskutečňovat v činech solidaritu a soucítění

s ostatními lidmi není pro vás překážka, ani protiklad. Protiklad je to pouze pro lidi,

co zaměňují egoismus s individualismem. Jste pro ně trnem v oku a ještě více pro ty co

vyjí s vlky, co se schovávají v davu ztuhlé a zmatené společnosti, pro své sobectví a zneužívání morálního úpadku lidstva. Slovo " in-divid-um" původně znamená "nerozdělené,

nedělitelné" ve smyslu miluj bližního svého, jako sebe sama. Ale také by se dalo říci

nerozdělovat život na ten, který žijeme teď a tady a na ten duchovní, který nám právě

má ukázat smysl našeho bytí, našich darů, včetně poznávání pravého vědění o přírodě,

o zákonitostech stvoření, o Bohu.

Člověk však znovu používá pouze svůj přepěstovaný rozum, jenž by měl být služebníkem, ne pánem! Zotročuje sebe i ostatní kolem sebe a stále více nesouzní se stromy, s přírodou,

s Nejvyšším Tvůrcem a Jeho vůlí.

"Jilmový" lidé jsou pilní, spolehlivý a tvůrčí, jdou odvážně svojí cestou, jakoby proti proudu, ale jakého proudu ptejme se? Jsou dobrého smýšlení a ochotně pomáhají,

kde je třeba. Umí překonávat strach. Nesnaží se někam patřit, být k někomu přidělen,

spíše naopak. Mají též cit pro spravedlivou míru. Raději rozdávají ze svého světla,

než by někomu jinému něco vzali. Chválí své bližní, ale sami se nevystavují pochvalám. Prostě oni nezapadají do davu.

Pro jilm je těžké vyrovnat se s dnešní dobou, bojovat s ní a ještě předávat své poselství stromu, stejně jako pro všechny lidské bytosti, jenž usilují ke Světlu, do nebe a ještě dál.

Vytvořit z kusu chleba dort, z nerudného partnera hrdinu, z hlučného a špatného bytu letohrádek, z neúrodné země vinici páně, z hluchého a slepého davu Boží služebníky,

vytvořit "Království nebeské".

To není fantazie, to je naděje.
5.7.- 14.7. a také 2.1. - 11.1.

Smrk (Picea abies)

" Bdí nad každým zrozením."


Není divu, že i ve dnech, kdy si připomínáme příchod "Tří Králů" přichází období smrku, který bdí nad každým zrozením. I oni měli bdít nad posvátným zrozením v "Betlémě" a již neodcházet, vše mohlo být jinak.

Jen si všimněte, jak smrk harmonicky navazuje na zimní období jabloně a na rození Syna Božího. Období smrku původně zaujímal "TIS" strom poznání smrti a věčného života, což by také souznělo s narozením Ježíše, jelikož i On vyprávěl o poznání smrti i o věčném životě a dalších důležitých souvislostech života, které by lidstvu pomáhali, kdyby jenom nenaslouchali, ale také to žili.

Smrk najdeme skoro všude, tak jako všude na světě dochází ke zrození i smrti v mnoha podobách, ale také snad proto, že o narození "nazaretského"

vědí všichni, ať tomu věří, nebo ne.

Roste stejně dobře v nížinách, tak ve vysokých výškách hornatých a skalnatých krajů, ale i v nejnehostinnějších místech. Mnozí slavní stavitelé houslí stoupali vysoko do hor,

kde hledali pomalu rostoucí smrky a vlastnoručně celé dny proklepávali jejich kmeny odspoda až nahoru.

Ti, co se narodili v období smrku se drží velmi zpátky, pokud jde o jejich osobní věci. Vědí o své zranitelnosti a též se podle toho chovají. Slouží jim k tomu různé ochranné "masky". Každý máme své osobní zvláštnosti i slabosti, které ne vždy rádi a otevřeně přiznáváme a proto je zakrýváme různými způsoby, ale i lidskými vlastnostmi. Snažit se zapadnout

do určitého společenství, ve kterém se právě nacházíme může být určitý druh ochrany, ale přicházíme tím o mnohé prožívání, které nás může obohatit na srdci i na duši a také probudit lidského ducha k jeho uvědomění si pravého smyslu života.

Chceme se nechat vést, nebo budeme vést. V čem vidíme větší svobodu?

Co vše jsme schopni udělat pro své bezpečí, které máme tak rádi včetně "smrkovích lidí?"

Když lidé, kteří se narodili ve dnech smrku, získají důvěru a odloží svůj ochranný záhal, který je obklopuje, patří k těm nejspolehlivějším přátelům.

Jejich cítění rozkvete, jak krásná zahrada plná květů a stromů.

Být svobodný a zároveň v bezpečí jsou silné vlastnosti i potřeby většiny smrků i lidí, však pro ty jenž se narodili v těchto dnech obzvlášť. Je dnes už jasné, že sebevětší společenství nám nezaručí bezpečí, ani svobodu. Nelze spoléhat na druhé, staňme se každý krásným "stromem" pro druhé ve svých schopnostech a darech, které nám byly dány na cestu životem.

Jen jedno jediné nám může dát svobodu i bezpečí, a to víra a přesvědčení

o jediném Tvůrci všeho v celém stvoření, o Jeho spravedlivých zákonitostech jenž jsou vetkány do všeho kolem nás i v nás. Pokud prožíváme toto poznání a vědění v pokoře a díku,

souzníme se stromy, přírodou i Synem Božím.


4.- 13.6. a také 2.12. - 11.12.

HABR

"památník loajality"


Svým dřevem je habr nejtvrdší strom v Evropě.

Loajální = neboli oddaný, věrný, poctivý, upřímný, přímý, otevřený v jednání, čestně plnící závazky, respektující zájmy druhého.

Všechny tyto vlastnosti se dají připojit k habru, však kdo ještě ví, co tyto ušlechtilé vlastnosti ve svém pravém významu znamenají?!

Tento strom nemá velké nároky a všude dobře slouží, dokáže vyrašit i ze stoletých pařezů. Jeho služba tomuto světu a lidem již po celá tisíciletí je dobrovolná a opět loajální. Tam kde habr dokáže žít „na věky věků“, ať jsou to místa sebehorší, by takový dub dávno zemřel. Je, velmi vytrvalý, vždy připraven vztyčit se tam, kde nastane mezera a přitom potřebuje tolik světla. Jakoby i v dobách kdy se mu příliš světla nedostává, si v sobě uchovával vzpomínku na světlé zahrady v jemných a světlých světech (sférách) odkud jsme přišli i mi lidé sem na zem naplnit svou službu i slib Nejvyššímu. Habr je věrný ve své službě na této zemi, i když z toho může mít jen nevýhody. Není toto nádherný vzor pro nás všechny, lidské bytosti.

Lidé narozeni ve dnech habru, mají dobrý cit pro spravedlnost, touží po ní. Uvědomují si rozdíly mezi lidmi a každý by měl dostat spravedlivou šanci. Přebírají často zodpovědnost za chyby druhých na sebe a dokáží velkoryse odpouštět. I díky tomu se občas někteří lidé probudí a uvědomí si, co je to čest a mnoho dalších, krásných lidských vlastností. Staví se proti každému fanatismu a absolutním soudům s pomocí humoru. Jde jim o toleranci a vyrovnanost rozdílů, dá se říci o harmonii. Na našich životních cestách přece občas klopýtáme všichni. Ale nepleťme si toto všechno s bezbřehou benevolencí, lhostejností, pokřivenou svobodnou vůlí, či snad zaslepenou tolerancí zla a špatností tohoto světa! Habr neslouží zkostnatělým a nespravedlivým zákonům lidí, ale splňuje vůli Nejvyššího, jenž se projevuje skrze zákonitosti stvoření i přírody s láskou a ve smíru.25.5. - 3.6. a také 22.11. - 1.12.

JASAN

"chce vysoko vzhůru"


Asi šedesát druhů, nerad roste v lesnaté pospolitosti, mnohem raději

roste na okraji řek, jako větrný a přátelský průvodce olší a dubů,

nebo úplně sám. Patří mezi nejvyšší listnaté stromy.

Jeden z druhů jasanu "Jasan zimnář" obsahuje sladkou substanci

ze které se vyrábí "mana".

Jasan má obzvláštní moc nad vodou. K přivolávání deště, nebo

ke spoutání ničivé síly vody. Jasan označuje přechod měsíce lásky

do června. Kvete jako jeden z posledních, teprve až po třech "ledových

mužích".

Lidé jenž se narodili ve dnech jasanu hledají svůj prospěch ve vyšších oblastech. Jsou to lidé ctižádostivý, tvrdohlavý, až vypočítavý.

Starají se o zítřek a zřeknou se i mnoha oblíbených přání pokud to

určitý cíl vyžaduje. Jejich velkým cílem je identita, svoboda

a nezávislost. Kvůli tomu jsou ochotni do hry vsadit vše. Toto provází

i mnoho jiných lidí, aniž by se narodili ve dnech jasanu. Zde je nutné varovat a připomenout, pro co se tito lidé rozhodnou, co je jejich cílem,

snem, jelikož pokud je to cíl omezený ve své zaslepenosti a neochotě

naslouchat vnitřnímu citu a zákonitostem stvoření, mohou lidé jasanu

tvrdě narážet spoustu let a na své životní cestě ubližovat ostatním za

což budou muset sklízet ve zpětném působení "co zasejeme to sklidíme"!

Jasanoví lidé dokáží přes všechny životní útrapy, být věrní určité

věci nebo věrně sloužit člověku. Jen málokdo dokáže být tak

dlouho dole, aby se potom dostal nahoru. Když se dostanou nahoru

vydrží tam stejně dlouho, jako byli dole. Pak se může projevit jejich

velikost, ve snaze pomoci co nejvíce lidem ke svobodě.

Umí výborně zacházet s pocity a city člověka, což právě bez znalosti

přírodních a duchovních zákonitostí může opět zasévat v lidech

bolest i radost, pravdu i lež, svobodu i okovy, důvěru a nedůvěru.

Není jednoduché žít s těmito lidmi, ale pokud své dary rozvinou

správným směrem je možné se od nich mnohé naučit.

Mají často umělecké nadání v hudbě, herectví, malířství, psaní atd.

Ne náhodou se z jasanu vyrábí hudební nástroje, které mohu hrát krásné melodie pro probuzení lidského ducha, nebo disharmonii, hluk a hrůzu dle rozhodnutí, citu a naladění hudebníků. Z jasanu se též vyrábí zbraně, které mohou chránit a bránit, nebo útočit a ničit opět dle volby člověka. Ať už jasan použijeme k čemukoliv, vždy nás nutí rozhodnout se. Dle čeho a jak to uděláme je na nás, ale nezapomeňme, že stromy hrají a působí v harmonii ve smíru se zákony přírody.


15.5. - 24.5. a také 12.11.- 21.11.

Kaštanovník „kaštan“

"Roste vstříc své pravdě"


Pokud si kladete otázku, který kaštan, tak keltský kalendář upřednostňuje kaštan jedlý.

To však neznamená, že by kaštan koňský nebyl krásný a potřebný strom. Vždyť jsou to vlastně příbuzní.

Strom poctivosti i pravdy.

Lidé narozeni v těchto dnech kaštanu, jsou velmi sebekritičtí, než aby se počítali k těm ušlechtilým, ochotným a dobrým. Nesnášejí faleš, a proto mnohdy zůstávají sami v omylu příliš dlouho a tvrdohlavě. Uvědomují si, jak pravda a lež leží blízko sebe a jak obtížné je někdy to rozeznat. Zde by rozhodně napomohlo používat více intuici a vnitřní cit s pomocí srdce a víry v zákonitosti stvoření. Ohrožuje vás kolísavost, ale jestliže chcete sloužit poctivosti a pravdě měli byste se tohoto směru držet. Jinak naleznete jenom polopravdy a váš život budete prožívat jenom napůl. Ano poctivě zapálený a odhodlaný může být člověk i do špatných věcí, ale to není to pravé pro nikoho! Být poctivý v dobrých a ušlechtilých vlastnostech pravého lidství, to je ta cesta. Dokážete být odhodlaní, vytrvalí, ale i zarputilí a proto je důležité kudy se bude rozvíjet vaše životní cesta. Máte rádi humor, tak ho používejte na své cestě. Humor pomáhá překonávat zarputilost a též rozpory mezi pravdou a falší.

Opravdu pravdivý a poctivý člověk má k dispozici nekonečně mnoho humoru, který nikdy nezraňuje. Snažte se nepodléhat současným vlivům světa, dravé a komerční společnosti, která se uspává hloupostmi a konzumem. Buďte ušlechtilým „stromem“ ve svých darech a krásných vlastnostech.21.4.-30.4. a také 24.10.-11.11.
Ořech Vlašský

"Hledá svůj domov"


Miluje slunce a tím mnoho světla. Přitom dokáže poskytnout tolik chladivého stínu pod svojí košatou korunou s velkými listy v horkých letních dnech. Velmi dobře se pod ním sedí a povídá o životě i co je za ním. Podobně jako javor i ořešák si klade mnoho otázek života a jeho smyslu. Co je věčné a co pomíjivé? Radost, či bolest? Zisk, nebo ztráta? Jsou to otázky, které míchají karty v životě všem "ořechovým lidem". Ale oni dokáží sebrat tolik sil, aby uhájili a bránili svoji chuť k životu. Zní to protichůdně, ale pro slast jsou ochotni snášet jakékoli trápení. Jen stěží a zřídka za mnoha objetí se jim podaří z utrpení získat slast. Toto je může velmi odvádět od pravého smyslu života a jeho hodnot! Pokud se pro něco rozhodnou dělají to naplno. Když něco chtějí , tak jejich vytrvalost nezná mezí. Dá se říci, že to hraničí s umíněností, svéhlavostí, vzpouzení se i proti "Vyšším zákonitostem", kde musí vždy tvrdě narazit a snášet hořkost svého bytí. Mají velkou sílu podvědomí. Pokud se jim podaří tyto své vlastnosti nasměrovat dobrým směrem mohou přinést mnoho pro sebe i pro ostatní, ale pozor i naopak! Zároveň tak mohou zjistit, kde je jejich pravý domov a tím ukončit své hledání. Kéž jim jejich touha po slunci a světle napoví!?11. - 20.4. a také 14. - 23.10.

Javor (Acer)

" Andělský strom"


Snaží se svým růstem napodobit všechny stromy, dle toho kde se právě vyskytuje. Všechny jeho větve směřují vzhůru k nebi, jakoby tušíc odkud přichází světlo, které stromy mají tak rádi. I jeho barva dřeva je bílá, světlá, lesklá, někdy až do zlatova. Záleží kdy je pokácen a nařezán. Javorová šťáva chutná sladce a ochlazuje horkokrevné lidi stejně, jako čaj z listů. Pětiprstý list vyjadřuje vztah mezi lidmi a stromy, což by měla být především LÁSKA!? (č.5 = láska) Ptejme se, je tomu tak i dnes?

Lidé narozeni v Javoru se nespokojí s obyčejnými odpověďmi na otázky kolem smyslu života, kdo jsme, proč tu jsme atd. Hledání věčných pravd je pro ně pohánějící energií, pokud se tak rozhodnou. Tito lidé buď zapadnou do společnosti, nebo jí nastavují zrcadlo. Chtějí být samostatní a přitom sounáležet, a to jim někdy dělá problémy. Dokáží být extrémně umínění, tvrdohlaví, těžce se smiřují s tím, že některé věci lidé chápou a cítí jinak než oni. Jsou též aktivní, dynamičtí, trpěliví i když jsou "netrpěliví". Mají rádi výzvy a rádi pomáhají druhým.

Kdyby si Javoroví lidé vybrali správný směr své životní cesty a životem šli sami, prý by dosáhli již dávno ráje.4.10. - 13.10. JEŘABINA (Sorbus)

" Miláček ptáků "


Byla zasvěcena Donarovi. Přináší štěstí, chrání před zlými kouzly.

Lidé narozeni v těchto dnech rádi zkrášlují a zlepšují svět. Záleží jim na vztahu člověka k člověku. S postupným stářím se stále více stavějí do služeb svého okolí. Přitom však dokáží uniknout nebezpečí závislosti na lidech kolem sebe. Nesnaží se dosáhnout uznání, jako jiní, pracují důsledně na zdokonalení sebe sama. Nepociťují prázdnotu, když nemají úspěch a uznání, jelikož jim zůstává radost z vlastního pokroku.

„Zlepši sebe sama, pak můžeš zlepšit svět.“ Toto heslo je velmi vystihuje.

Ale toto heslo pokud se špatně uchopí, též mnoho lidí brzdí v tom, aby i při své nedokonalosti

začali pomáhat měnit špatnosti tohoto světa. Nikdy nebudeme hotovi se svou dokonalostí, vždy bude co vylepšovat i napravovat. Proto je třeba jít dál, hledat co nás spojuje a ne to,

co nás rozděluje.

Však jejich snaha o své zdokonalení, může být až chorobná, že se stanou osamělými. Ale osamocení těmto lidem nesvědčí, bolí je to a trápí. Proto i když žijí v harmonii sami se sebou, jakoby povýšeni nad svým okolím, raději zahalí své světlo. Převezmou zodpovědnost za nedostatky a uvelebí se v lidské nedokonalosti. Však časem zjistí, že se takto přepínají ze strachu ztráty lásky a sympatií. Za určitých okolností jim to může bránit najít pravou cestu k sobě samému. Nestačí harmonii hledat, ale i žít se svými partnery a okolím.


24.9. - 3.10. LÍSKA (Corylus)

"Chce být první"


Kvete jako první, jako netrpělivý posel jara. Proto se někdy stává, že s posledními mrazy zmrzne. Nemá ráda uzavřenou společnost a daří se jí ve smíšeném lese. V lidové víře má velkou roli. Spánek pod lískou přináší významné sny a prý do ní nikdy neuhodí blesk, jelikož pod ním odpočívala matka Ježíše, Maria. Z lísky jsou odřezávány virgule a lískový prut znají naše babičky a dědové, jako učitelské žezlo a někdy... au, au, pěkně štípe! Z tohoto dřeva se dají vyrábět nástroje, tak také zbraně. A znovu se dá říci, jaký strom, takový člověk.

Každý člověk má ve své duši jiskřičku světla, která chce rozžehnout v hřejivý a zářivý plamen. A též každý má v sobě sny a přání, které chce uskutečnit. Líska má k těmto vlastnostem hluboký vztah.

Je zasvěcena Bílé bohyni rozkoše a plodnosti, neboť tak jako dítě i ona potřebuje 9 let, aby pochopila rozdíl mezi dobrem a zlem. Pokud Vás provází netrpělivost svěřte se číslu devět a jeho rytmu, 9 dní, 9 týdnů, 9 měsíců, 9 let, apod. Vše malé i velké potřebuje svůj čas! Nespěchejte a naučte se uznávat hodnotu starého. Nepohrdejte vyzkoušeným, aby Vám neuniklo to zvláštní a nebojte se v sobě zakořenit vzrušení z nového. Líska je pionýrská svým duchem. Však skutečně první není ten člověk, který zažene konkurenci z pole, ale ten, který tím, co činí konkurenci inspiruje. Lískoví lidé potřebují lásku a velkou výměnu něžností, však pozor na rozmazlování, které vede k přílišné infantilnosti! Lidé tohoto stromu si musí dát také veliký pozor na přílišné poučování, jenž souvisí právě s tím lískovým proutkem. U žen toto bývá zhoubné, sráží to nejen pravé ženství, ale uštědřují tak zbytečně mnoho bolestných a nepravých ran do ostatních lidských duší. Však za setbu, kterou takto konají, často sklízí "au, au, to to bolí!"

Zákonitosti stvoření platí na všechny a na všechno. Harmonie, soucítění i souznění se musíme učit všichni, právě v lidských vztazích, které jsou pro Lísku obzvlášť důležité. Jinak může příliš zatvrdnout, jako ti příliš přísní, pyšní a neradostní učitelé.


24.8. - 2.9. BOROVICE (Pinus)

" Matka moudrosti"


Skromný a nenáročný strom, ve své vytrvalosti dokáže růst snad úplně všude.

Možná díky i těmto vlastnostem dostala přívlastek "matka moudrosti".

Ne každý dokážeme být skromný a trpělivý, přitom právě tyto vlastnosti by nám v mnohém pomohli nalézt pravé štěstí i radost do života. Borovice má úzký vztah k lidské duši, jen vzpomeňme na prosluněné borovicové háje, či lesy, jejich úžasnou vůni a jak v nás vyvolávají povznášející pocit na těle i na duši. Probouzí i cit, který v mnohých z nás je zavalen balvany a šedí. Má ráda světlo a vítr, jenž přináší pohyb i do míst, kde strnulost začala vládnout. Lidé narozeni v tomto dni jsou

často opatrní, předvídaví, pečliví a pilní. Štěstí přeje připraveným, zde nezní nadarmo. Přináší světlo do života a světlo naděje. Borovice moudře zhodnocuje

prastaré zkušenosti. Má ráda harmonický odstup od ostatních "stromů".

Borovicoví lidé těžko snášejí chaos lidských pudů a pocitů, snaží se do nich vložit pořádek, aniž by došlo k jejich potlačení, či vyloučení.

Jsou příliš inteligentní na to, aby jednali sobecky.

Nejsou teoretikové, ale více praktikové života, což napovídá přednosti používání rozumu. Ale je potřeba nastolit správné a harmonické používání rozumu a citu!

Rozum není určující, ale cit. Na nejdůležitější otázky života a jeho smyslu nám rozum nedá nikdy pravou odpověď. Tu hledejme v citu a v poznávání celého stvoření.

Ve Světle Pravdy.

Bytost Borovice vzkazuje lidem "Jsem božské smíření". Přináší štěstí, povzbuzuje pozitivní přijímání sebe sama, posiluje duševní rovnováhu, napomáhá k opatrnosti, pečlivosti i pilnosti. Pomáhá při kašli i rýmě při dýchacích obtížích
všeho druhu.24.6.Bříza

"strom světla a naděje"


( Rak )

Jeden jediný den je stanoven pro břízu v keltském stromovém kalendáři, ale o to významnější a důležitý. Tři dny po slunovratu, který nám dává znamení přicházejícího léta a všeho co s ním souvisí. Slaví se "Svatojánská slavnost", která je spojena s "Janem Křtitelem" a s uzráváním všeoživující síly, jež byla vylita do celého stvoření o několik dní dříve. Tento den je také velmi důležitý pro všechny přírodní bytosti, které tuto sílu potom roznášejí do celé přírody. Bříza je též strom štěstí, úspěchu. Také se jí říká "nevěsta zahrad". Pro Kelty byla bříza stromem středu, tak jak byla líska stromem počátku a olše stromem blížícího se konce. Bříza odolává úspěšně extrémním projevům přírody za což byla nejenom Kelty obdivována i uctívána.

Lidé narození v tomto výjimečném dni mají smysl pro společenství, družnost. Jsou věrni svým názorům, který si jednou vytvořili, ale i svým přáním i když jsou nuceni na jejich splnění čekat dlouho. Však každé přání zaniká se splněním, ale to Vám až tak nevadí, jelikož v sobě pěstujete jednu z cenných vlastností: "vděčnost". Toto je úzce spojeno s vaší vírou v život v to co je věčné

a tvůrčí. Ten kdo nevěří ve všeoživující sílu ze světla často okrádá sebe i ostatní o naději, štěstí, radost a světlo, což bříza neudělá. Březoví lidé mají dobré zdraví,, jsou bdělí, skromní i přes některá svá vysoká postavení, chtějí být prospěšní co největšímu počtu lidí. Mají rádi láskyplné vztahy a harmonii. Však i zde se vše dobré a ušlechtilé může stát opakem, pokud si člověk neuchová v sobě cit pro intuici, srdce, pro volání lidského ducha, jenž touží po cestě vzhůru ke světlu. Přesně tak jak to dělají všechny stromy a rostliny.

Bytost břízy nám vzkazuje: "Jsem naděje, naděje, naděje!"


12.12.-21.12. a také 14. - 23.6.FÍKOVNÍK

"je velmi vstřícný"


( Blíženci - Rak )

Není to příliš typický strom pro naše lesy, které známe z našich krajů. Byl jsem jako mnoho jiných rostlinných druhů přivezen z dalekého jižního středomoří.

Plodní nebo hrůzní bývají prominenti narozeni ve dnech fíkovníku. Však rozdíl mezi prominentními a obyčejnými lidmi je většinou pouze v počtu. K životnímu stylu těchto lidí patří neustálé změny, stejně jako občasné přehánění. Zamrzlá jednostrannost je pro ně nebezpečná, což může ještě více zkomplikovat hledání správné míry citu a rozumu, klidu a uspěchanosti, sladkosti a hořkosti. Právě všechno to, co nás všechny provází celý život v mnoha podobách. Lidé narozeni v těchto dnech jsou citlivý, ale také mohou být velmi krutí. Opět je to ukázka na čí stranu se přidá každý z nás: „dobro či zlo, temno či světlo. Komu budeme sloužit vědomě i nevědomě, však nic z toho nás neomlouvá od naší odpovědnosti za veškeré naše konání! Často by stačilo, kdyby tito lidé našli chvíli klidu, aby mohli rozpoznat rozdíl mezi citem a pocitem. Pouze jejich opravdový cit v probuzení lidského ducha, může dávat člověku ty pravé odpovědi na všechny životní otázky. Stejně tak jako všem lidem, ať už se narodili v jakémkoliv znamení stromu i datumu. Pro nás všechny tu platí jedny jediné přírodní zákonitosti, které při jejich správném uchopení povedou každého vzhůru k životadárnému světlu.

zdroj: stromy a život


ELLEN EVERT HOPMAN - MEDICINA POSVÁTNÝCH STROMU
 „Abeceda stromů“ je živoucím odkazem dávné tradice, předávané po celá staletí z generace na generaci. Starodávnou ogamskou abecedu stromů, jejíž každé písmeno je obestřeno duchovní a medicínskou tradicí, používali druidové k magické práci i k uctívání mrtvých. Básníci a bardi vytvořili tajnou znakovou řeč popisující jednotlivá písmena abecedy, z nichž každé je svázáno se jménem určitého stromu nebo rostliny. Tento jazyk byl po celá staletí předáván výhradně ústním podáním, neboť jen tak se dalo uchovat jeho tajemství.
Ellen Evert Hopman spojila své rozsáhlé znalosti a vnímavý poetický vhled druidské kněžky a ponořila se hluboko do historických pramenů, odkazů a asociací spojených s každým z dvaceti písmen ogamské abecedy stromů. Současně zkoumala léčitelské metody indiánských kmenových medicinmanů, hledajíc v nich možný klíč ke způsobu, jakým při svém léčení používali stromy i staří Evropané. U každého posvátného stromu uvádí autorka s ním spojené druidské duchovní praktiky, bylinné receptury a použití stromu v lidové tradici. Popisuje rovněž význam stromů při keltských oslavách ohně a jiných slavnostech. V závěru knihy seznamuje čtenáře s věšteckými metodami starých druidů a s věšteckými významy jednotlivých stromů.
Ellen Evert Hopman je praktikující druidská kněžka, zkušená bylinkářka a laická homeopatka, magistra pedagogických věd v oboru poradenství duševní hygieny. Je zakládající členkou Řádu bílého dubu (Ord na Darach Gile), působí v Šedém koncilu mágů a proroků a je profesorkou bylinářského umění v Šedé škole čar a kouzel. Je autorkou knih Druidský herbář pro rok Posvátné země, Cesta do světa zázraků, Medicína stromů, Magie stromů a Lesní kněžka. Žije v Massachusetts.
Ukázka léčivých vlastností bylin
Jeden z přítomných lesních druidů nešťastnou náhodou spadl do ohně a jeden žhoucí uhlík se mu zaryl do kolene a ošklivě ho popálil.
Měla jsem u sebe kelímek s hojivou mastí vyrobenou z koňského kaštanu, zelených slupek vlašských ořechů, kostivalu, měsíčku, levandule, včelího vosku a olivového oleje. Poradila jsem mu, aby si jí spáleninu potíral. Později mi napsal, spálenina se během týdne vyléčila, aniž musel vyhledat lékaře.
Ukázka z věšteckých významů stromů
Vhled jedle
Stříbrná jedle nám připomíná, že máme očistit svou mysl od všeho nepodstatného a zaměřit se na to, čím jsme byli, než jsme se narodili, a čím budeme, až opustíme tuto planetu.
Věštecké poselství
Pokud dnes do vašeho vědomí vstoupila stříbrná jedle, máte se podívat na velký obraz své životní situace. Co je v tomto obrazu opravdu naléhavé a vyžaduje to vaši pozornost? Co v něm je nedůležité a rozptylující?
Afirmace
Ó jedle stříbrná, jež pocházíš z hvězd, i my, stejně jako ty, jsme předurčeni dojít k věčnosti.ORÁKULUM STRMŮ
0
BŘÍZA

Připomíná nám věčnou sílu obnovy přírody.Omlazuje,zbavuje všeho starého,
prosvětluje krajinu i mysl.Její energie pomáhá zbavit se všeho starého.Její
jasně zelená barva na jaře symbolizuje čistou radost v srdci a na duši.
Březová voda byla u Keltů nápojem lásky. Energie břízy představuje obnovu.
Nedrž se tak urputně svých představ,pocitů viny či vzdoru.Osvoboď se od
vlastních požadavků a nároků i od očekávání druhých.Oddej se proudu
změny a zachvívej se ve světle a v čerstvém vánku.
Když odmítáš dary břízy,přichází strnulost.Tam vládne síla zvyku a při-
chází strach ze změny.Při trvalé nepřítomnosti její energie,dochází k
chátrání a chřadnutí,nemoc v oblasti fyzického těla v podobě revma.
Jdi do své hloubky,důvěřuj svému srdci a vykroč přímími krůčky do
procesu obnovy!bříza
1 J A S A N


Jasan je slunečním stromem.Jeho energie přináší dovednost,zručnost,
praktičnost,chytrost a talent.Jeho energetické pole posiluje vůli a
výkonnost a přináší množství nápadů.Bez energie jasanu nás čeká
nešikovnost,hloupost,nerozvážnost a arogance.Chybějící motivace vede
ke slabosti,nudě a bezmocnosti.Mizí barvy a kontrasty a noří se do
fádní šedi.Lidé s energií jasanu hledají slávu ve vyšších sférách a touží
po lepších věcech.Jejich nejvyššími cíli jsou identita,svoboda a nezávislost.
Sláva buď tvému talentu!
Veškerá činnost je láska v akci.O1

2 VLAŚSKÝ OŘECH


Poskytují nám ořechy,které připomínají lidský mozek,který je symbol
moudrosti.Síla vlašského ořechu nám poskytuje sílu,získáváme širší
rozhled,zvýší se naše citlivost a schopnost soucítění.Vytvoří se tím zdravý
základ pro vyšší smysl pro spravedlnost.Jeho energie dopomáhá ke
zralosti a ke hlubšímu chápání života a člověk se lépe dokáže poučit
ze svých zkušeností.Latinský název Jovis Glans znamená,že byl zasvěcen
Jupiterovi.
Lidé s energií vlašského ořechu mají hluboké kořeny a jejich život nese
bohaté plody,protože když něco dělají,věnují se tomu zcela a s nesmírnou
houževnatostí.
Bez jeho energie jedná člověk ukvapeně,povrchně a převahu získává ignorace
a hrubost
Každá mince má dvě strany. Najdi cestu po níž se budeš dlouhodobě
ubírat!.Čekej,pozoruj a naslouchej!

O2
3 ČERNÝ BEZ


Nepřeberné bohatství květů na jaře a tmavých plodů v létě dává
najevo,že se zde jedná o principy rozvoje a hojnosti.Kontrast: bílé
květy a černé plody,zrcadlí dualitu života.Modré barvivo plodů
ovlivňuje dýchání buněk.
Energie černého bezu přináší bohatou úrodu i zdraví.Přináší spokojenost,
klid a pocit blaženosti,jenž vyvěrá z nesmírné hloubky.
Pokud se uzavřeme před proudem jeho energie,dochází k vnitřní
prázdnotě,ke zablokování,k psychické sklíčenosti,k marnotratnosti,
a k chvastounství.Z neutišitelného duševního hladu se vyvine lačnost,
závist a z toho na fyzické úrovni vzniká nemoc a neštěstí.
Proto rozděluj plnou náručí! Dávej s radostí a proud hojnosti bude růst.
Proměň pustinu v úrodný kraj!O3

4 CESMÍNA


Cesmína píchá.Může to být nepříjemné,ale zrovna píchnutí může být
i impulsem pro naše probuzení.Možná zažijeme bolestné zklamání,
současně však získáváme novou netušenou sílu.Zvedáme závoj iluzí
a padají z nás pochybnosti.Cesmína naznačuje bod zvratu.
Za přítomnosti její energie,získáváme novou energii hlubší integritu
své osobnosti a důstojnost.
Cesmína znamená i zkoušku našeho vlastního JÁ.
Bez síly cesmíny zůstáváme v zatuchlé iluzi, zaslepenosti a snažíme se
zajišťovat pouze svůj vlastní prospěch.Tím se stáváme zbabělí a dojde
k oslabení našeho charakteru.
Proto ujasni své záměry a odhal své obavy.
Důvěřuj svému vnitřnímu vedení i když pravda má ostny jak cesmína.
Jsou nemilosrdné a zároveň laskavé!

O4


5 J EŔÁB

Druidové mu připisovali schopnost chránit před zlými sílami.
Je v nich energie touhy měnit svět k lepšímu.Když nasloucháme
hlasu jeřábu,většinou začneme něco tvořit.Psát,kreslit,malovat-
dělat to co je ukryto v našem srdci.Když necháš proudit energii
jeřábu, stáváš se nástrojem,který je v souladu s proudem Bytí.
Střež se však,aby ses nenechal ztrhnout proudem vnuknutí na úkor
Svých životních závazků a povinností.
Egoizmus a rutina ochromují.
Získávej hluboké vědomí své totožnosti a nechvástej se!
Ve spojení s jeřábem zůstaň sám sebou!
Při absenci síly jeřábu náš život zůstává bez nápadů a plyne ve
vnitřní prázdnotě.
Spoj se s energií jeřábu, následuj svá vnuknutí a den za dnem budeš
tvořivější!

O5
6 HLOH

Květy tohoto májového stromu jsou oboupohlavní. Mužský a ženský
princip jsou v nejhlubší mystické jednotě, veškeré protiklady mizí..
Hloh působí se svým hustým větvovím ochranný kruh,poskytující
hnízdiště.Je důkladný a neodkladný.
Mystická stezka ti leží u nohou a ty jsi zván,abys na ni vstoupil.
Mystérium v hlohovém chrámu je mystériem svatby,skutečné lásky a
partnerství.Proto hloh nikdy nechyběl na žádné májové svatbě.
Podporu, soucit, jemnost - to vše jsou dary,které hloh přinese každému,
kdo se svěří do jeho energetické vibrace
Bez jeho síly přichází lhostejnost, odmítavost, odcizení,nevěra,podvod
a morální úpadek.
Naplnění tvé lásky je připraveno právě pro tebe a ty o ni usiluješ jako
o živou vodu..
Nehledej však nic ve vnějším světě,co bys nemohl probudit i ve svém nitru!


O6


7 DUB


Člověk narozený v tento den / 21.březen/ má nevyčerpatelnou energii,
sílu a výdrž,zrovna jako dub.Je mu připisována láska ke svobodě a
nezlomná hrdost.Energie dubu je neutrální a záleží pouze na nás jak
s ní naložíme.Úspěch a zdar se dostaví jen pokud budeme důvěřiví a
důvěryhodní.
Energie dubu dává zdraví, upevňuje vůli,dodává odvahu bojovat za
svou královskou integritu.
Bez požehnání dubu zavládne strach,vyčerpanost,ustrašenost,deprese,
pochmurné myšlení, neúspěch a lenost.
Při úplné absenci jeho energie,přichází pochmurné žití , podvod i zrada.
Přijímej jeho sílu!
Zdroj veškeré životní síly,která vyživuje tvé nejhlubší kořeny!
Dynamika,vůle, důraz - patří ti svět!
Tajemstvím úspěchu je i ochrana a starost o ty,kteří mají méně síly a
nedokážou se zaopatřit.Něžnost v tvrdosti!

O7


8 OSIKA


Osika je bojovníkem, s jehož pomocí naučíme své nepřátele třást se
strachy.Ale i my se třeseme jako osika,ne však strachem, ale z čirého
veselí,, chrlíme vtipem a šarmem a okolí připravuje o rozum náš bystrozrak,
důvtip a dobrá nálada.Neutkvíme na žádném místě a nikdy nepodlehneme
rutině.
Energie osiky nám dává nesmírnou duchovní svobodu..Bystrý a radostný
důvtip nám poskytuje fantastickou soudnost. Náš humor a to,že si z
ničeho nic neděláme,nás doslovně přibližuje ke stavu osvícenosti.
Bez osiky jsme bez humoru,se špatnou náladou, připoutáni k zatuchlé
morálce,tvrdošíjní a nepřátelští.
Přijímej proto jeho laskavé pozvání!
Jemnější než osika,vznáší se jiskra nesmrtelného ducha
nad vodami života.
Pij z nich,buď pln radosti,smíchu a veselí! I Vesmír se raduje!

O8


9 LÍSKA

Svým pohybem a chvěním ukazuje své silové pole a slouží i jako hromosvod.
Líska umí lidi bohatě obdarovat nejen svými oříšky, ale spánek pod ní,
přináší věštecké sny.Je spojen s devítkou, rodí až devátý rok.
Anděl této rostliny, přináší zdravou míru hravosti,bezstarostnosti a
spontánnosti.Probouzí naše vnitřní dítě a jeho zvonivý smích se rozléhá
v jeho listí.Díky svému hravému zacházení se vším,co nás potká, budeme
pružní,spontánní a také šťastní.
Při odmítání jeho energie,dochází k předčasnému stárnutí, citovému chladu,
vnitřní prázdnotě a sebelítosti.
Když se otevřeme jeho síle, otevřou se i smysly kouzlu
okamžiku a zázrakům světa.
Písně radosti odzbrojují čas. Věř si a skoč!
Uchop svůj život do obou dlaní a otevři se zázraku světa, zázraku života!O9

1 0 JALOVEC


Tmavé, vzpřímené postavy jalovce působí vážně a přísně a sálá z nich
vznešená důstojnost.Jeho vůně posiluje a osvěžuje. Jalovec je mistrem
v setrvávání, snese všechno, vydrží všechno bez sebelítosti a zármutku.
Ví totiž,že existuje období činů a období čekání. Díky své oddanosti
slouží věci,za kterou položí i život,daruje ho bez postranných úmyslů,
protože miluje i když to nedává najevo.
Když se tě dotkne anděl jalovce,nebeská trpělivost a nevýslovná vytrvalost
cosi jako viskozita, se stanou tvými silnými stránkami.
Bez energie jalovce,zbývá pouze umíněnost,tvrdohlavost,svéhlavost a
vzdor.Pouštíš se do boje s větrnými mlýny, protože nemáš rozlišovací
schopnost.Bez jeho síly si pln nechuti a odporu a stáváš se arogantní a
nafoukaní.
Jeď tedy vpřed a setrvej tak, jak to život nabízí.
Existuje rovnováha mezi osudem a tím,co se dá změnit.
Zbav se všeho, co je pouhým balastem.
Kráčej svou opravdovou cestou!Ne úkol, ale oddanost!


O10
1 1 L Í P A


S.K.Neuman napsal: "Dech síly jaksi neuvědoměně a dobráctví,
jež medu plno,
vane z koruny její hmyzem opěvané,
když nad snem květů pohoda se klene.!"
Je stromem lásky a pohody.Její vůně omamuje.Ochraňuje rodinný krb a
sází se při narození prvního dítěte.
Lípové dřevo-lignum sanctum -znamená svaté dřevo.
Lidé narozeni ve znamení lípy,jsou otevřeni všem signálům ze světa,
kde vládne dokonalost.Pro dobrý odpočinek a relaxační účinky, vytváří
kouzelné prostředí.Lípa je impulsem úsilí a rovnováhy.
Když jsi ukotven v prazákladní rovnováze energie lípy, máš ohromnou
sílu,pocit pro spravedlnost a humanitární justici.
Síla lípy je příliš elementární na to , aby zmizela.A přece, tam, kde lidi
zničí posvátný lípový háj, dočkají se rasizmu,nemilosrdenství, hádek,
ukrutností a zraňování. Přináší to i chronické potíže ve fyziologické
oblasti.
Opatrně se pohybuj po zeměkouli, střež a zachovávej svou rovnováhu!
Dbej na klid a na blaho nejvyššího celku!
Přines uzdravení svému srdci a blaho a spásu všem bytostem!

O11
1 2 T R N K A


Trnka je strážcem tajemství. Trnkový anděl ti dodá odvahu v nebezpečí
a v limitních situacích. Volání trnky má vždy jakousi naléhavost a vždy
jde o vážnou věc.
Stojíš na počátku fáze boje se svými vlastními stinnými stránkami,které
by rády tebou manipulovali.Ty však máš šanci se od nich osvobodit.
Právě energie trnky ti dá velikou sílu a odvahu, abys dokázal pohlédnout
do zrcadla své duše.Jeho poselstvím je zvěstování, že nadešel bod změny
a dále již nesmíš ignorovat výzvy k nápravě.
Trnka ví,že to bude vnitřní boj,ale když se do něj pustíš, výsledek bude
příznivý.Nic se ti nestane, protože budeš pouštět světlo do temnoty a
budeš léčit rány láskou a s odpuštěním.
Trnka ti říká,že největší nebezpečí tkví v tom,kdybys ze strachu,nic
nepodnikl.
Jen tvůj strach dává sílu temným stránkám tvého nitra.
Obklop se bílým světlem a zahoj své rány!

O12
13 TIS


Tis je posvátný strom,který je spojený se smrtí,ale i věčným životem.
Cesta do podsvětí je lemována tisy.Splétá předivo osudu.
Anděl tisu je hluboce zakořeněn v bezčasovosti, je předobrazem věčnosti,
věčné proměny.Je průvodcem duše a transformace. Co se skutečně počítá
tváří v tvář smrti? I smrt ztrácí své ostny ve světle věčnosti.
To je ta nejlepší zpráva všech dob : my všichni jsme v bezpečí a v jistotě
věčné proměny!Jsme v Boží náruči každý okamžik, každé setkání je
jedinečným a nádherným darem.Bez tisu není možné spatřit všechny
aspekty života ve vztahu k věčnosti a k smrti.Strach ze smrti se vlastně
ztotožňuje se strachem ze života.Strach z neznáma, ze tmy, z budoucnosti-
strach z opravdového JÁ.
Když budeš utíkat před tímto poznáním,začneš být závislí na zábavách
různého druhu,budeš svůj strach přehlušovat s pojistnými smlouvami,
drogami, alkoholem,kouřením.
Když však nadejde tvá hodina, nechť tě nenajde ztraceného ve svém strachu,
ale v moudrosti přijmout svůj osud.
Smrt je jen branou do světla věčnosti.


O13
14 JAVOR BABYKA

Říkáš, že neznáš jak vypadají její listy a plody?
A to je přesně jeho lekce o službě.Nezáleží na slávě či uznání.
Člověk má prostě činit to,co je zapotřebí. Neboť práce je láska,kterou je
vidět.
Energie babyky tě obdaří důvěrou, čestností, předvídavostí, efektivitou a
organizační schopností, férovým jednáním a činorodostí.
Jeho úplná absence způsobuje dokonce despotizmus,vykořisťování a
morální úpadek.
Proto jednej, splň své úkoly!
Máš ruce, rozum,sílu a řeč. Máš čas k uskutečnění!
Zaplétej do své práce lásku a pokvete ti úspěch s radostí.
Zasévej pro zítřek ty nejsladší plody pro své děti!

O14

15 JILM

Energie jilmu prozařuje oblast komunikace a výměny.Skutečné setkání
se může uskutečnit jen tehdy,když jeho účastníci chovají k sobě respekt
pak vzniká prostor pro pochopení, usmíření a soucit.
Jilm je ochránce lesa a jeho obyvatel.
Lidé ve znamení jilmu jsou spravedlivý, tolerantní, mají velikou schopnost
Překonávat strach a to z nich dělá pilné,tvůrčí a spolehlivé osoby.
Přes 40 básníků se narodilo právě ve znamení jilmu.
Nástupem technologií mobilních telefonů / místo telepatických spiri-
tuálních schopností/, došlo k vymírání jilmu.Dnes již neexistuje tolik
hlubokých rozhovorů.Nikdo není absolutně přítomen, každý je stále napůl
někde jinde,již zapomínáme se dívat vzájemně do očí.
Poselstvím jilmu je setba veškeré opravdové komunikace,setkání sám se
sebou.
Bez jilmu jsme ve světě,který ovládá pýcha, sobectví, materie, lačnost,
válka a příšerná osamělost.
Bez zvířat zemřeš na osamělost a bez předků nemáš kořeny!
Bez nás není budoucnost proto se probuď a naslouchej!
Probuď se a začni hovořit!
Umírající se stahuje sám do sebe, živý uskutečňuje výměnu!


O15

16 ČERNÝ TOPOL

Přináší do tvého života svěží vánek.Jednáš pružně, rychle a tvůj duch je
pohyblivější.Není čas k otálení - nadešel čas k činům ,k rozhýbání svých
záležitostí i dokonce záležitostí druhých.
Živlem tohoto stromu je vzduch a vládne mu Merkur.
Zhluboka se nadechni a nahlédni za svůj starý horizont.Naskoč na vlnu,
která k tobě právě přichází, tanči ve větru, ale zůstaň při tom pevně
zakořeněn v zemi, stejně jako topol.
Ještě něco : pij hodně čisté vody stejně jako on.Voda tě očistí na tělesné
úrovni a odplaví nánosy. Těš se z pohybu, tanči,sportuj a vypotíš svůj balast.
Bez topolu začne vše váznout a zanášet se bahnem a to ve fyzickém tak i
duchovním slova smyslu.
Čerstvý vítr s sebou odnáší vše staré. Ve svém vlastním životě nacházíš
ozvěny dávných a dalekých činů ! Pohlédni za horizont!
Poselství z dálky přichází! Přijmi ho a žij lehce jako vánek!


O16

17 MODŘÍN

Je to strom elfů, víl a elementárních bytostí.
Daruje ti duševní čistotu, inspiraci a naladění na přírodní živly a
zákonitosti.Modřín dává sílu a vytrvalost, zvěstuje radu a pomoc.
Nově nalezený souzvuk zvyšuje tvůj přirozený respekt a tvůj laskavý
postoj přitahuje další síly a bytosti, které budou stát po tvém boku
při splňování Božího plánu.Nech zářit své oči, když se s nimi setkáš!
Když odepřeš svou pozornost modřínu,rozmůže se totální zblbnutí,
nedůstojnost,ignorace,nevyrovnanost,tupá sklíčenost,což povede k
vnitřní prázdnotě,depresi a alkoholizmu.
Proto buď na pozoru,buď připraven a otevři se rytmům ročních období.
Modřín totiž na jaře svítí svěží zelení,pak se objevují jeho purpurově
červené květy.Sytě zeleně září jeho jehličí v létě a na podzim je zlato-
žlutě shazuje - je opravdu plný barev.
I ty zbarvi svůj život, otevři se vesmírným cyklům, otevři se Zemi,
jež tě nese e nebeskému světlu oblohy!

O17


18 VRBA BÍLÁ

Vrba je stromem Démétér, bohyně klasů a růstu. Je stromem ženského kouzla
a je zasvěcena Měsíci. Měsíc a voda jsou její životodární síly.
Lidé narozeni v jejím znamení jsou prý svou duší a myslí stejně pružní,
jako vrbové pruty.Dokážou se vžít do pocitů a problémů druhých, jejich city
jsou živé jako voda Tvé orgány pulzují společně s vrbou,tvá chodidla
podupávají v rytmu srdečního tepu Země a tvé slzy radosti jí uzdravují.
Dej polibek životu!
Ať si v klidu,nebo v pohybu, vrba ti přináší vzlet s entuziasmem a s dávkou
vilné divokosti..
Pokud nám chybí síla vrby,postrádáme soucit,pochopení, zastáváme strnulé
společenské a morální představy o důležitosti svého společenského postavení.
U mužů se to projevuje ve formě workoholizmu u žen například zářivě bílé
prádlo a domácnost.Šíří se nuda a apatie,dostavují se výkyvy nálad.Komu
chybí vnitřní klid a nosí v sobě nahromaděný vztek a hněv,ten kdo je
okoralý,zatrpklý a uzavřený, tomu pomůže právě energie vrby.
Pohybuj se životem, jako kapka vody - padá- teče- stoupá vzhůru!
Zapomeň na své hranice -létej-utíkej-zůstávej ve svém nitru!
Vždy však odrážej světlo!

O1819 BOROVICE

Keltové o ní říkali,že je ohnivým stromem.K borovici patří vytrvalost,odvaha
i trpělivost. Je to velký bojovník - oplývá vůlí k životu.
Daruje ti jasnost,srozumitelnost a přizpůsobivost. Je to strom tvořivosti a
nápadů,spravedlnosti a přímosti.Úspěch -ba přímo triumf- jsou na její
straně, ale jen když jsme dostatečně zodpovědní.
Jejím tajemstvím je loajalita a oddanost vyšším cílům.
Když zneužijeme jejich darů,staneme se nestoudnými a arogantními.Budeme
váhaví,nesmělí,nejistí,uzavření a zmatení.Ztratíme orientaci a zbloudíme
do propasti strachu. Při nedostatku energie borovice,jsme podrážděni,unaveni a vyčerpáni.
I smutní, melancholičtí a ubolení lidé by měli přijít k borovici, obejmout ji
a poprosit o její sílu a esenci.Cítíte jek se vám pročišťují plíce a jak lehce
dýcháte?
Pochybnosti se ztrácejí jako pára nad ohněm oddanosti - duchovní bojovník
ví přesně, co dělá - slouží- odevzdává- pomáhá- miluje!

O19
20 JABLOŇ

Jabloň od nepanšti přináší lidem radost.Spojuje Zemi s tou největší
dokonalostí s tóny Slunce.Díky kulovitému tvaru je jablko symbolem
dokonalosti,lásky, plodnosti, naplnění a štěstí. O lidech narozených ve
znamení jabloně,se říká, že jsou prostředníky mezi nebem a zemí, mezi
dobrem a zlem.Mají vysokou morální toleranci,cit a rádi pomáhají
ostatním.Jabloň je dárkyní životní energie,lásky a dobré nálady,což
zodpovídá i barvě jejích květů a plodů - od růžové po sytě červenou.
Jabloň tě navrací do tvého středu, dává ti své vnitřní Slunce, svou
Sebedůvěru,sebevědomí, dýchne na tebe volnost, štěstí a šťavnatost
života.
Bez požehnání jabloně jsou naše dny neplodné, nedokážeme se zbavit
svých starostí a břemen,nenacházíme možnost vykoupení svých vin a
jakákoliv forma útlaku nás totálně vyčerpává.Trpíme nedostatkem
sebevědomí a sebeúcty, hlodá v nás zub času.
Jabloň tě zve! Zdraví a radost! Světlo duhy a věčnost v přítomném
okamžiku! Vánek věčného mládí - příslib důvěrného Slunce!
Tvá prvotní sebedůvěra je znovuzrozená a zlatá!


O20

21 SMRK

Řekové zasvětili smrk Poseidonovi-bohu moře, protože z jeho vysokého
kmene se vyráběly nejdelší lodní stožáry. Jeho léčivá síla je v schopnosti
čistit vzduch.Jediný strom denně vyprodukuje až 7000 litrů kyslíku.
Když se na něj podíváme shora, jeho větve mají hvězdicový vzor jako
sněhové vločky.Vévodí mu Saturn
Síla smrku zůstává zasvěcena výměně mezi nebem a zemí.Je důležitou
anténou pro kosmické síly.Přesto jsou smrky introvertní, jejich jehličí je
pevně stažené a spíš se odvracejí od životních procesů svého okolí.
Disponují vyššími čistými energiemi- nesestupují do úrovně lidských
zájmů,proto se ve smrkovém lese brzy cítíme osamělí - my teplokrevní
lidé v chladném křišťálovém lese.Zbývá nám poklonit se jeho majestátu
a překonat sebe samotného.Darem smrku je naladění na vyšší sféry.
Člověk bez jeho energie trpí úzkostí, je oslaben, bezmocný, pesimistický,
Je sám v temnotě.
Neptej se po odměně - nezáleží na tom! Služ jako smrk- důstojně se postav
životu, pluj v harmonii s Vesmírem.
Největším štěstím je,když dokážeš sledovat svůj vnitřní plán.
Setkání s Vesmírem je dokonalé!


O2122 BŘEČŤAN

Je jediným stromem,který se vzdal svého svislého vzrůstu,rezignoval na
svou páteř, což mu umožňuje šplhat,plazit se, vysílat šlahouny.
Dostane se tak i do nejnepřístupnějších míst.Pokrývá šeredné ruiny a rány
matky Země,chrání ostatní stromy.
Břečťanový anděl se s tebou podělí o svou bezpříkladnou připravenost
sloužit Zemi.Nezištnost, pokora, věrnost a skromnost jsou jeho hlavní
dary.Jeho oddanost je bezmezná, bez jediné myšlenky na odměnu.Přijmout
lekci břečťanu,ve společnosti,která uznává pouze bohatství a co možná
nejvyšší pozici na společenském řebříčku, je velmi obtížné.A přece je to pro
vyléčení naší planety naprosto nezbytné!
Nadešel čas k přehodnocování.
Bez jeho energie vládne arogance, boj o moc a slávu, vychloubačnost,nečistá
samolibost a ješitnost. Více klamu a zdání,nežli opravdové Bytí!
Není zapotřebí triumfů a famfár slávy! Není důležité vyrovnání a odměna,
ani ocenění!
Jediné co je důležité je zůstat v harmonii s Vesmírem!Zůstat ve svém středu!


O2223 OLIVOVNÍK

Olivovník je stromem všech ,co se narodily 23.9. v den podzimní
rovnodennosti. Jeho větévka v zobáčku holubice se stala symbolem míru.
Z jeho energie člověk znovu získá vitalitu a nachází nevyčerpatelné
rezervy energie.Olivovník daruje bohatství a hojnost v takovém rozsahu,
jako žádný jiný strom.Olivový anděl zvěstuje všem lidem, že mohou žít
společně v míru, že mohou žít v míru také s Bohem, že je zde dostatek pro
všechny.Olivovník tě obdaří zdravím,blahem ,zdarem a ziskem.Poskytne
svobodu, shodu, rovnoprávnost, bratrství, toleranci a opravdovou demo-
kracii.Zastupuje přátelskou výměnu a mírový obchod.
Bez jeho energie se cítíme podráždění a jsme hádavý, máme chuť vyvolávat
spory a závidíme druhým jejich úspěch.
Na kolektivní úrovni se pohrdání jeho energií projevuje ještě dramatičtěji-
utlačování,vykořisťování,zotročování,lačnost,války strategie zadlužování
třetího světa.
Olivovník promlouvá : Ve válce není vítězů, s prvním útokem již prohrává
celé lidstvo.Bohatství přichází zevnitř. Žádní nepřátelé neexistují - važ si
svého protějšku. Sdílíte společný sluneční svit tak sdílej a rozdávej radost
a mír !

O23
24 MANDLOŇ

Od samotného počátku historie,otevírají po zimě jejich bělorůžové
kvítky srdce lidí a celých národů.
Mandloň je manifestací Boží lásky.Posiluje schopnost být věrný,
čestný, posiluje tvou soucitnost a dobrotu a tvůj smysl pro vyšší
hodnoty.Pobízí a zve na cestu duchovního hledání.
Je stromem mystiků a jeho aramejský název znamená "světlo".
Mandloň tě povzbuzuje ke hledání nejvyšší čistoty a ideálů.Klepej!
Tím však cesta teprve začíná.Duchovní rozměr mandloně je jako
obrovská mandala,podobná dlouhému labyrintu poutníka - hledače
na jeho cestě k osvícení a k duchovní dokonalosti.
I těmi nejčernějšími obdobími lidské historie se zjevení mandloňového
Anděla,táhne jako bílá nitka naděje.
Bez jeho síly prožíváme duchovní chudobu, nedostatek lásky, bolest
v duši a z toho plynoucí krutost.Totální absence jeho energie vede k
naprostému morálnímu úpadku.
Otevři své mandlové kvítky v nitru svého srdce!
Tvá touha po pravdě a smyslu života nezůstává ve vesmírných
hlubinách nevyslyšena! Brána již není daleko.
Následuj vůni čistoty! V jejich středu spatříš světélko všeobjímající
Lásky! Budeš nádherný a všem přineseš požehnání!

O2425 HABR

Centrem každé svatyně je místo,jež v nás probouzí nové vědomí a
probouzí nás k novému životu.Zde se člověk setká s dalšími úrovněmi
multidimenzionálního Vesmíru. Chrámy mívají proto vysoké zdi, ale zeď
je neživá a může nás oddělit přespříliš od vnějšího světa. Nejvhodnější je
proto živý plot.Habr je tím živým plotem a je skutečným ochráncem
mystérií.
Disponuje mnoha ctnostmi,než tomu napovídá jeho skromné vystupování.
Chrání tvé spirituální prosby, daruje ti vhled a sebepoznání ,posílí tvé
čestné úmysly. Je praktický, stojí na pevné zemi, zná své úkoly a v jejich
plnění nachází své naplnění.
Duch je králem a habr je věrným strážcem jeho trůnu.
Bez jeho energie, nenecháváme žádný prostor druhým,překračujeme hranice,
Povyšujeme se a chováme se ignorantsky.Navíc popíráme spirituální aspekt
přírody - majestát krále.
To nejposvátnější, to nejvnitřnější jádro tvé touhy, zač bys byl ochoten i
zemřít, kvůli čemu jsi dosud nenašel odvahu žít! Opatruj ten plamen!
Jsi ochráncem mystéria,tichým služebníkem krále!

O25
26 BUK LESNÍ

Buci stojí v krajině jako mohutní králové! Vyzařují jas a chládek.
Lákají k obejmutí a pomáhají při důležitém rozhodování.Buk provětrá
hlavu a dává jemnou mysl.Posiluje toleranci,soucit,radost i veselí.
Anděl buku je archivářem vzpomínek a jeho rádcem je Saturn.
Představuje spolehlivost,zodpovědnost a přímou rytířskou čest.Chrání
dar spisovatelské tvorby a historie.
Bez jeho požehnání trpíme nepozorností,rozptýleností a zapomnětlivostí.
Ztrácíme orientaci, jako list ve větru.Život se stává fádní - neslaný
nemastný.Při naprosté absenci jeho síly se objeví podvod, klam, nevěra,
spiknutí,léčka,dokonce i velezrada.
Příjmy pozvání a vroucně obejmi tento strom a získáš prostor pro důvěru
k novému růstu! Vzpomínky přinášejí moudrost.
Učíme se v budoucnosti z minulých událostí. Duch vítězí nad časem!
Dbej na stav svého ducha dbej na stav svého srdce!

O2627 LIBANONSKÝ CEDR

To co je lev ve světě zvířat,to je cedr mezi stromy. Cedry jsou majestátné a
Mohutné a dožívají se až 2000 let.Její silici používaly již ve starém Egyptě
k mumifikování Cedrový olej posiluje a utěšuje. I na mučidlech zůstává jeho
vůle a integrita neporazitelná a nezpochybnitelná. Slouží mu šlechetnost,
péče,zodpovědnost,důvěra,spravedlnost,pravdomluvnost, upřímnost,
moudrost,široký rozhled,předvídavost,tvořivost a sebeúcta.
Cedr je jako Slunce,které zahřívá všechno a všechny.Jeho souhvězdím je
Lev- nepřekračuje své teritorium ostatních říší.
Pokud je v exilu jeho síla, vylézají šarlatáni a podvodníci.Překvitá lstivost,
Úkladnost, intriky,pomluvy, osočování,citový chlad a zneužití síly a moci.
Přicházejí spory, rozdělování a závislost.
Péče, půvab, spravedlnost a síla - toť obraz opravdového království!
Semínko v každé duši.Bude růst,rozkvete,ponese plody?
Děti Slunce v temnotě a zaslepení! Přines vodu,přines světlo!
O27

28 KAŠTAN-JÍROVEC

Jsou to stromy síly a miláčci dětí.S jeho plody si snad hrají děti na celém
světě. Velkorysá krása hrdě vztyčených květů nás okouzluje každé jaro a
v horkém létě jeho košatá koruna poskytuje chladivý příjemný stín..
Lidé narozeni ve znamení kaštanu, jsou považováni za umíněné, raději
provedou hloupost,než by se sami sobě zpronevěřili.Když však svoji pravdu
zabalí do humoru, je jejich tvrdohlavost vyléčená.
Anděl kaštanu nás učí prvotní důvěře, kterou potřebujeme k tomu, abychom
dokázali ve vnitřním klidu a míru, vyčkávat na tu správnou chvíli.
Kaštan nás učí trpělivosti a když zvládneme čekání,nemusíme již čekat a
život bereme takový,jaký je.Zvyšuje to náš optimizmus.S přijmutím jeho
energie, začínáme být štědří a velkorysý,jako strom, který žije na vysoké
noze - s velkými listy, velkými pupeny, velkými semeny.
Buď velkorysý - co se vyprázdní, se brzy i naplní.
Bez síly kaštanu spěcháme, štveme se a honíme se za pomíjivými statky - to
nám nepřinese mír, protože celý náš rytmus a načasování, nesouhlasí se
zákony Universa.Pak jsme lakotní, podezíraví a pesimističtí.
Buď ve svém středu! Vše co potřebuješ,máš k dispozici,již nyní!
A to, co budeš potřebovat zítra, je již na cestě k tobě!
Hojnost Bytí vyživuje duši! Všechno je na svém místě!


O2829 JAVOR KLEN

Jeho název Acer nasvědčuje jeho indoevropským kořenům.
Javor u lesa je jantarový šperk.Na podzim jsou nejkrásnější právě jeho listy.
Podzim maluje jejich listy od světle žluté,oranžové až po rubínově červenou.
Javor zvyšuje duchovní čistotu.Pomocí jeho energie získáváme předvídavost,
Smysl pro správné proporce,přehled o dění a pohled do dálky. Jasná mysl,
snadné soustředění, lehkost učení jsou dary,které dává javor všem, kdo mu
otevře náruč.Přicházejí nápady a vznikají plány. Javor klen spojuje živly-
vzduch a zemi,zejména horninu.Pak je snadnější realizace.
Zachovávej si své bystré smysly, buď důvtipný.
Bez energie javoru lovíme v kalných vodách,jsme nerozhodní, váhaví,
plní pochybností,roztržití a neklidní v duchu.
Příjmy proto energii tohoto stromu: Bystrý pohled orla,
Průzračnost nebe,přesnost zásahu blesku, dálka větru!
Přítomnost tvého ducha spojuje dálku s blízkostí uvnitř i navenek!


O29

30 OLŠE

Olše jsou stromy duchů, čarodějnic,elfů a strašidel. Olše je symbolem bohyně
smrti.Symbolizuje ničivou moc vody,ale i její opačnou tvář, život přinášející
a obnovující sílu.Olše rostou u potoků - potok zurčí kolem ní,olše jej nechá
šumět,potok ji nechá stát- napájí ji a chrání před suchem a nebe se na tu
nádhernou symbiózu usmívá.
Energie olše přináší cit a soucit, přijímání a odpuštění.Daruje hlubokou
útěchu,podporu,pomoc při duševních poraněních a bolestech.Její tajemství
tkví v odpoutání.Potřebuješ se pouze opřít o olši, nechej vše být, zbav se
všeho,co ti působí bolest.Svého trápení, smutku, svého vzteku, své
nenávisti…svých hořkých slzí a přenechej je Zemi a jejím pomocníkům,aby
ji proměnili v úrodu.
Bez energie olše dochází k tělesné i duševní strnulosti,nepohyblivosti, ke
chronickým bolestem a zatvrdlinám.Proto je dobré nechat vše plynout
Staré rány bolí,nové slzy padají do potoka.
Teplá a laskavá dlaň se dotýká tvých očí,tvých jízev a tvé srdce se stává
hvězdou.Potok odnáší tvá břemena.Ulehčení zůstává! Očisti se !

O30


31 HRUŠEŇ

Její plody jsou smyslně sladké.Anděl hrušně představuje princip Venuše.
Přináší harmonické a vyvážené poměry,smysl pro formu,estetiku,soucit,
Něžnost,erotiku,jednotu a svornost,krásu, radost a požitek.Nebezpečí
s příjemnostmi tkví vždy v tom, že chceme těch příjemností víc a víc, že
jich nikdy nejsme syti a pevně se je snažíme udržet.Sladkost bytí pak
přechází v jeho zkázu v prostopášnosti a ve výstřednosti.Hrušeň nás
zkouší,abychom rozeznali,že nejde o povrchní potěšení,nýbrž jde o to ,
abychom jemu či jí věnovali hlubokou radost,jež přetrvává.Svůdná krása
a smyslnost sice může přitáhnout zrak,ale není nad duševno. Jinak jsme
oplzlí ,chtiví.
I strom si dokáže užívat polibků Slunce a doteku větru a přitom dokáže
pevně vězet svými kořeny v zemi.
Užívej si naplno a zapomeň přitom na své ego,nikdy však nezapomínej
na vlastní JÁ.
Bez hrušně je život suchopárný,osamělý,bez rozkoše a přináší nevkus,
hrubost,zvrácenost a nestřídmost.
Následuj své city, důvěřuj svému instinktu,hledej krásu ve všem!
Užívej si doteků a sladkosti darovaného ovoce!
Nikdy však na ničem neulpívej!

O31
32 FÍKOVNÍK

Je také stromem osvícení,stromem poznání a to od dob Adama a Evy.
Představuje všudypřítomnost Boha. Anděl fikovníku je avatar,
Vyzývající nás k meditaci,která je branou k opravdové moudrosti,
inspiraci a duchovní svobodě.Odklon od nejvyšších duševních a spi-
rituálních možností vede v našem nitru i v přírodě, k povrchnosti,
a materializmu,k samotě a k izolaci.Lidé stejně jako Země jsou zne-
uctěni,znesvěceni,znetvořeni a poníženi.Stejně nebezpeční jsou i
pokrytečtí "svatí",slibující snadné a rychlé osvícení a zázraky. Plod
fikovníku připomíná dělohu a proto se považuje také za strom plodnosti.
Nezpůsobuje někdy váš jemnocit,že život vám připadá trpký?
Jedno bez druhého neexistuje.Kdo by pak mohl vychutnat jeho
sladkost,bez předešlé hořkosti?
Ti, co odmítají jeho energii,těžko hledají správný poměr mezi citem a
rozumem,tichem a hlukem, klidem a shonem,sladkostí a hořkostí.
Fikovník tě zve pod svou korunu,abys našel mír, klid a bezpečí.!
Běž do svého nitra a stvoř prostor ve svém duchu! - Žádná přání,
žádné plány,žádné obavy,žádná zlost, žádná minulost ani budoucnost,
žádná závislost, žádné ulpívání!
Dýchej a tepej pulzem Vesmíru!
O32
33 GINGKO BILOBA

Gingko je dalším pra-stromem.Jeho veliká síla a odolnost se nejzřetelněji
Projevila při shození atomové bomby v Hirošimě, kde čtyři gingka přežila
1130 m od epicentra jaderného výbuchu a začala kvést hned v následu-
jícího jara.Gingko je prastarým svědkem našeho původu a vývoje.Je prvotní
sílou života a ukazuje nám směr do naší vnitřní vlasti.Dodává původnost
a originalitu,vnitřní jistotu, sílu a integritu. Můžeš dosáhnout všeho,co
budeš chtít, ale musíš znát svůj směr.
Spoj se se svými kořeny, se svým původem a prasíla bude s tebou.
Bez této síly nám chybí směr a orientace, cítíme se zmateni a opuštěni.
Místo důrazu máme pouze pochybnosti.Bez páteřně si pomáháme kopíro-
váním nápadů či myšlenek druhých.
Z jadérka vyroste strom.Ze stromu vzejde opět jadérko.
Prastará síla života,věčná v tom nejniternějším jádru.
Hledej svou vnitřní vlast!
Zakořeň se, nalezni svůj střed! Kdo jsi ve skutečnosti?

O33
34 TŘEŠEŇ

Třešeň je měsíčním stromem. S bílými květy, tmavou kůrou a rudými plody
ctí barvy Velké Bohyně, jíž je zasvěcena. Je symbolem krásy,plodnosti,
zrození a radosti.Abychom mohli aplikovat bezpodmínečnou lásku sami
na sebe,pak musíme odložit svůj strach, že budeme posuzováni ba dokonce
odsuzováni.Nemusíš nic dokazovat a nemusíš být nejlepší ze všech!
Tvá duše je dokonalá od svého počátku a je dědičným právem každé živé
bytosti, aby byla šťastná. Udělal si chybu? To přece patří k životu!
Buď k sobě poctivý a i když děláš chyby, i tak se odměň : blahodárná
Koupel,dobré jídlo, hezká procházka,pěkná kniha,zajímavý film, nebo jenom
odpočinek s nohama na stole. Buď na sebe hodný!
Když nedopřáváme prostor sami sobě a odmítáme její aspekt, postrádáme
smysl pro humor,jsme znuděni,zahořklí, vážní, napjati a protivní. Všemu
vládne strach z odmítnutí, z obvinění, z trestu a tam kde je strach, tam
chybí láska.
Neodsuzuj se za to,cos vykonal.Nemusíš nic dokazovat, jsi hoden lásky
právě takový,jaký jsi.
Miluj sám sebe, hýčkej se!
Užívej nektaru z kalichu života!
Láska ke všemu začíná láskou k sobě!

O34

35 MYRHA

Je to velmi vzácná rostlina.Pokud dojde k poranění jejího kmene,
Začne ronit bílé mléko,které ztuhne do podoby zlatožlutých úlomků
Které se požívají jako kadidlo při různých obřadech a to od dávné
minulosti.
Těžká a sladká vůně myrhové pryskyřice otvírá tvé vyšší smysly
Duchovním říším a posiluje tvůj cit pro obřadnost,zvyšuje tvou oddanost
Božstvu.Rádcem a učitelem myrhy je Merkur, jenž je bohem obchodu.
Z historie vidíme tento aspekt,protože se s tímto vzácným zbožím
Zdárně obchodovalo od starodávného věku.Myrha zprostředkovává
Kontakt mezi člověkem a Bohem.
Zapal si myrhovou vonní tyčinku,nebo svíčku a nechej stoupat svou
modlitbu společně s kouřem do nebe a pošli svůj dík, své požehnání!
Bez kultivace vděčnosti budeme arogantní, egoističtí,pyšní, ješitní,
samolibí a domýšlivý.Absence věčnosti způsobuje dokonce vymírání
druhu a rodu. - Brzy nám dojde dech!
Proto zapal své posvěcené srdce a vyšli k nebesům svou modlitbu.
Je čas děkování a požehnání všemu živému!
Láska stoupá výš,než kouř a obklopuje celou Zemi.!
Je tak velká jako tvé srdce!

O35
Ogamská neboli posvátná druidská abeceda obsahovala skrytá tajemství použitelná při magii a divinaci. Dávní Keltové byli spřízněni se stromy, což se projevuje i v jejich magické abecedě i v jejich stromovém kalendáři. Další důkaz vážnosti, již se u nich stromy těšily, je staré keltské slovo pro dub (duir), ve slově derwydd nebo duirwydd (věštec z dubu) lze patrně hledat původ slova druid. Keltové věřili, že mnoho stromů je obýváno duchy, nebo že stromy mají své duchy vlastní. Tato myšlenka velice pozoruhodně koresponduje s tím, že každý strom má svou silnu auru. Keltové také věřili, že jisté stromy mají na lidi léčivé účinky. Z této dávné úcty k síle stromů pochází fráze: " zaklepat něco na dřevo".
Dub, jasan a hloh byly nazývány kouzelnou stromovou trojicí. O tom místě, kde rostou pospolu, se stále ještě říká, že tam žijí nadpřirozené bytosti. K používání určitých stromů měli Keltové svá pravidla. Smůlu například znamenalo přinést do domu květy hlohu; někteří novodobí Keltové a čarodějníci se podle tohoto pravidla stále ještě řídí. Jedinou dobou, kdy bylo možné ulomit nebo uříznout větve hlohu, aniž by přivolávaly smůlu, byl večer Beltane. Černý bez nikdy neřezali, aniž by strom nepožádali o dovolení. Dokonce i pak to nebylo zcela bezpečné, protože černý bez v sobě často skrýval zlé ducStromy ogamské abecedy se dělily na tři třídy, které nijak nesouvisely s jejich vnější podobou. U druidů pouze zastupovaly jejich důležitost. První byli NÁČELNÍCI, pak následovali ROLNÍCI a nejnižší třídou byly NEVOLNÍCI. Dva symboly, HÁJ a MOŘE, nejsou stromy, a skutečnost, že sem byly zahrnuty, poukazuje na to, že druidové znali moc moře i skupin stromů. Posledních pět písmen se jmenuje JEŘÁBÍ VAK (Crane Bag) a věnoval je bůh moře Mananan. Staří Keltové používali ogamské písmo při magických úkonech, například při divinaci. Pro tento účel malovali nebo vyřezávali symboly na jednu stranu ploché hůlky (dnes můžeme například použít držátka od nanuku, případně si tyto symboly můžeme překreslit na kartičky). Bez dívání si zvolte sedm hůlek (dřívek, kartiček). Držte je v obou rukou a soustřeďujte se na svou otázk...
.... Potom je opatrně hoďte na zem nebo podlahu před sebou. Hůlka nejbližší vám symbolizuje přítomnost, nejvzdálenější znamená budoucnost. Všechny hůlky, které se navzájem dotýkají nebo leží přes sebe, mají na sebe přímý a zvýšený vliv.
Ogamské znaky mouhou být za účelem divinace vyryty do svíček, nebo jimi můžete napsat svá přání, která při rituálu předložíte bohům.PÍSMENA, JEJICH STROMY A VÝZNAMY PRO VĚŠTĚNÍ 
 
PÍSMENO STROM MĚSÍC BARVA TŘÍDA VÝZNAM
B  BETH - BŘÍZA LISTOPAD BÍLÁ ROLNÍCI nové začátky; změny; očista;
L  LUIS - JEŘÁB PROSINEC ŠEDÁ A ČERVENÁ ROLNÍCI ovládání vlastního života; ochrana před ovládáním jinými;
F,V  FEARN - OLŠE LEDEN KARMÍNOVÁ NÁČELNÍCI pomoc při volbě; duchovní vedení a ochrana;
S  SAILLE - VRBA ÚNOR SVĚTLÁ ROLNÍCI získání rovnováhy v životě;
N  NUIN - JASAN BŘEZEN LAHVOVĚ ZELENÁ NÁČELNÍCI uzavřen v okovech událostí; cítící se svázán;
H  HUATHE - HLOH DUBEN PURPUROVÁ ROLNÍCI být opožděn o časový úsek;
D  DUIR - DUB KVĚTEN ČERNÁ A TMAVĚ HNĚDÁ NÁČELNÍCI bezpečnost; síla
T  TINNE - CESMÍNA ČERVEN TMAVĚ ZELENÁ ROLNÍCI energie a vedení vzhledem k problémům, které nastanou;
C,K  COLL - LÍSKA ČERVENEC  HNĚDÁ NÁČELNÍCI  tvůrčí energie k práci nebo plánům;
Q  QUERT - JABLOŇ ŽÁDNÝ ZELENÁ NEVOLNÍCI volba musí být provedena;
M  MUIN - VINNÁ RÉVA SRPEN PROMĚNLIVÁ NÁČELNÍCI vnitřní vývoj, ale udělejte si čas na odpočinek;
G  GORT - BŘEČŤAN ZÁŘÍ BLANKYTNÁ NÁČELNÍCI najděte si čas na zpytování své duše, jinak učiníte špatné rozhodnutí;
NG  NGETAL - RÁKOS ŘÍJEN TRÁVOVĚ ZELENÁ NEVOLNÍCI rozčilení nebo překvapení;
ST,Z,SS  STRAIF - TRNKA NEMÁ PURPUROVÁ NÁČELNÍCI zášť; zmatek; odmítání uznat pravdu;
R  RUIS - ČERNÝ BEZ DODATEČNÉ DNY 13. MĚSÍCE ČERVENÁ NEVOLNÍCI konec nějakého cyklu či problému;
A  AILIM - STŘÍBRNÁ JEDLE        NEMÁ SVĚTLE MODRÁ NEVOLNÍCI poučení z minulých chyb; volte pečlivě;
O  OHN - HLODÁŠ NEMÁ ZLATOŽLUTÁ NÁČELNÍCI informace, která může změnit váš život;
U,W  UHR - VŘES A JMELÍ NEMÁ PURPUROVÁ VŘES JE ROLNÍK; JMELÍ NÁČELNÍK; léčení a vývoj na spirituální úrovni;
E  EADHA - TOPOL BÍLÝ NEBO OSIKA NEMÁ STŘÍBŘITĚ BÍLÁ NEVOLNÍCI problémy; pochyby; obavy;
I,J,Y  IOHO - TIS NEMÁ TMAVĚ ZELENÁ NÁČELNÍCI naprostá změna v životním směru nebo postoji;
EA,CH,KH  KOAD - HÁJ NEMÁ MNOHO ODSTÍNŮ ZELENÉ NEMÁ moudrost získaná tím, že vidíte, jak pomíjejí iluze;
OI,TH  OIR - BRSLEN NEMÁ BÍLÁ ROLNÍCI splňte své povinnosti a úkoly, jinak se váš život nepohne vpřed;                                  
UI,P,PE  UILLEAND - KOZÍ LIST NEMÁ ŽLUTOBÍLÁ ROLNÍCI opatrný postup;
PH,IO  PHAGOS - BUK NEMÁ ORANŽOVĚ HNĚDÁ NÁČELNÍCI přijdou nové zkušenosti a informace;
AE,X,XI  MOR - MOŘE NEMÁ MODROZELENÁ NEMÁ cestování;

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4