♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

sobota 31. srpna 2013

Energie,radiovitalita potravin.O ingrediencích Cagliostrova Elixíru


salat_ze_zeleninouovocny_salat


z webu Jardy Zajíčka – Zdraví od A do Z.
Dalším zajímavým dělením potravin je dělení podle energetické hodnoty. Pokud se týká obecných znalostí v problematice energické hodnoty potravin, jsou znalosti většiny obyvatel mimořádně nízké a na dotaz k této tématice zmíní možná kalorie nebo jouly, ale o radiovitalitě potravin neví většinou nic. Přitom právě radiovitalita potravin je to, co nás drží při životě, nebo zabíjí.
Už před mnoha tisíci lety upozorňovali duchovní Mistři, že pro dosažení harmonie s vesmírnými zákony je třeba přidat k modlitbám, meditacím a duchovním tělesným cvičením také respekt k energiím, které se do organismu dostávají stravou. Však to denně můžeme pozorovat i my sami na sobě. Po určitých jídlech je nám lehce a příjemně, s chutí vstupujeme do každé činnosti a plně prožíváme radost z ní.
Jiné pokrmy nás však tíží v žaludku, stahují nás dolů, jsme po nich unavení a ospalí a netěší nás poznávání nových stránek z knihy života, spíš máme tendenci se všem aktivitám vyhnout.
kachnamarinovana_pecene

 Od minulého století zkoumají soustavněji tyto okolnosti francouzští vědci v čele s André Simonetonem. Vycházejí z toho, že všechno kolem nás je tvořeno atomy s nejrůznějším vnitřním složením. Neustálý pohyb, neustálá hra subatomárních částeček uvnitř atomu produkuje energii, která emituje ven. Vznikají tak specifické, velmi rozdílné vibrace a citliví lidé udávají, že jiné vibrace vydává třeba strom, jiné mrkev, jiné obilný klas a jiné kamínek z potůčku. Tyto vibrace působí velmi jemné vlny s nepatrnou délkou (pod 1 mikron = 1 mikrometr = 10-6 m) a s různou rozsahovou amplitudou. Když američtí vědci vynalezli spektrometr, přístroj, kterým se tato jemná vlnění dají dost přesně změřit, mohlo začít soustavné zkoumání vibrací živých i neživých struktur. Jednotku menší, než mikron, nezvali angström a označili ji velkým Å (s kroužkem nahoře).
Zjistili, že lidský organismus emituje vlny v rozsahu 6200 Å až 7000 Å, což odpovídá růžové barvě slunečního spektra. Léčitelé a osoby na vysokých stupních duchovního vývoje mívají 9000 i více Å. Má-li tělo radiaci okolo 6500 Å, cítí se člověk v pohodě a je zdráv. Při nemocech byla ale naměřena radiace mnohem nižší. Samozřejmě, že výzkumníci začali hned pátrat, které okolnosti a které potraviny mohou člověku vysokou radiaci předávat.
U nás v této oblasti prováděl výzkumy tým profesora Kahudy v dobře vybavené laboratoři a jejich poznatky se shodovali se světovými výzkumy.
Simoneton krmil pokusná zvířátka z hlediska potravinářské vědy plně hodnotnou, pečlivě vypočítanou stranou, obohacenou o vitamínové a minerální doplňky. Po určité době však všechny druhy zvířat vykazovaly únavu a špatný vývoj ve srovnání s těmi, která dostávala svou přirozenou běžnou stravu. Stačilo však přidat do té vědecky vyčítané potravy trochu jídla s dobrým vyzařováním (citron, ovoce, čerstvou zeleninu, obilí) a všichni tvorečkové se začali vyvíjet normálně, byli čilí a plní chuti do života.
Z toho naši výzkumníci usoudili, že teorie o skladbě potravy (bílkoviny, sacharidy, vitamíny…) i teorie o joulech – kaloriích jsou neúplné a že by se mělo přihlížet k délce vln, které potravina emituje. Zjistili třeba, že bulva cukrové řepy vykazuje radiaci 8000 Å, ale kostka cukru z řepy průmyslově vyrobená vykazuje záření téměř neměřitelné, blížící se k nule. Pro nás je tedy prvořadá nikoliv hodnota kalorická, ale hodnota životodárná.
A podle takové hodnoty rozdělil Simoneton hlavní potraviny.
Do první kategorie zařadil potraviny se zářením vyšším, než je vyzařování člověka, tedy od 6500 do 10000 Å. Jsou to:
 • dužiny zralých plodů a jejich čerstvě vylisovaná šťáva
 • zeleniny syrové, nebo šetrně tepelně upravované
 • obilí a potraviny z něj připravené, i čerstvě namletá mouka
 • olejnaté plodiny a z nich za studena vylisované oleje: mandle, ořechy, olivy, sója, seznam,…
 • ze živočišných potravin to jsou čerstvé mořské ryby a korýši, čerstvá smetana a máslo, zcela čerstvá vejce.
Druhou kategorii tvoří potraviny s radiací 3000 – 6500 Å:
 • čerstvé mléko (za 12 hodin klesá jeho radiace na 40 %, za 24 hodin na 10%)
 • kokosový a arašídový olej
 • zelenina vařená nad 15 minut a s vyšší teplotou
 • vařené mořské ryby.
Do třetí kategorie, pod 3000 Å,
patří např. vařené maso, uzeniny, fermentované sýry, vejce po 15 dnech, vařené (pasterizované) mléko, káva, čaj, čokoláda, průmyslové zavařeniny.

Čtvrtou kategorii, jejíž záření je téměř nulové,
 tvoří konzervy, margaríny, alkohol, cukr, průmyslové těstoviny, konzumní pečivo a chléb.

Každého jistě nejvíce zajímají potraviny s velmi vysokou hodnotou záření, proto jsem o nich vyhledal některé údaje:
Ovoce v době nejvyšší zralosti, konzumované při sklízení, má hodnotu 9 – 10000 Å. Ovoce uložené v obilí pro pozdější konzumaci má 9000 Å a připisuje se to radiaci obilí, ze které ovoce radiaci „nasává“. U sušeného ovoce naměřil Simoneton 4000 Å a po máčení ve vodě 5000 Å. Totéž platí pro sušenou zeleninu a bylinky.
Pro zeleninu platí tytéž hodnoty jako u ovoce. Syrová a šetrně upravená má 9000 Å. Brambory mají syrové 2000 Å, pečené 9000 Å a vařené 6 – 7000 Å.
Čerstvé luštěniny a boby mají 7 – 8000 Å, po měsíci už skoro nezáří, ale namočením se v nich opět probudí život a jsou výborné.
Obilí v celých zrnech to vyhrává, jednak svou vysokou radiací a jednak tím, že tvoří nejobjemnější složku naší výživy. Pšenice září 8 – 9000 Å, pohanka, oves, kukuřice 8500 Å. Vařením obilí jeho radiace stoupá až na 9 – 10000 Å. Čerstvě namleté obilí září jako zrní a kváskový chléb z čerstvě namletého obilí má 9200 Å.
Rovněž čerstvě vyrobené těstoviny, jaké dělaly naše babičky, dokud jsou ještě měkké (tedy nesušené) mají vlnovou délku jako obilí.
Olivový olej s radiací 8500 Å měl ještě po 6 letech jen o tisíc Å méně.
Řepkový olej má záření 5000 Å. To platí pro oleje z prvního lisování za studena.
Konzumně prodávané stolní oleje měly vesměs pod 4000 Å.
Stářím radiace olejů klesá, pouze olivový si ji mnoho let uchovává.

olivovy_olejolivovy_olej2

Sladkovodní ryby z bystřin měly 5 – 6000 Å,
ale ryby z řek okolo Paříže dosahovaly sotva 600 Å.
Čerstvé kravské mléko změnilo za 24 hodin svou radiaci ze 6000 na 2000 Å.
Víno a pivo dosahovaly 4000 Å, některé druhy jen 2000 Å, mošty měly jen 2000 Å.
Když si ale pan Simoneton vytlačil přes plátno šťávu z nastrouhaných jablek, naměřil 8500 Å. Mošty asi byly jeho milou pochoutkou, protože jim věnoval zajímavý nápad, který může inspirovat i někoho u nás: konzervoval džusy hořčičnými semínky a dosáhl hodnot 11 – 12000 Å!
Zajímavé jsou i hodnoty odvarů z čerstvých bylinek. Heřmánek, máta, dubová kůra a jasan vykazovaly 8000 Å, ořešák měl 8500 Å a meduňka dokonce 9000 Å.
Voda vykazovala hodnotu blízkou nule, ale minerálky nabrané přímo u pramene měly 8800 – 14000 Å.
Ve francouzských laboratořích se hledal způsob, jak uměle dynamizovat vodu a jiné oblíbené potraviny. Používali přírodní prostředky, přijatelné i pro nás, jako citron, sluneční záření, ukládání potravin na pravotočivou spirálu nebo včeličkám na úl. Už méně přijatelné jsou pokusy s elektromagnetizací a s infračerveným světlem.
 Přirozeně dynamizovaná je voda z ledovců a z hlubinných pramenů.
Někoho bude možná zajímat, že běžné chemické léky měly záření neměřitelné, prakticky žádné, ale homeopatické léky všechny emitovaly energii – možná díky protřepávání. Pohyb vždycky dynamizuje, je-li přiměřený a nenásilný, proto bychom si měli často připomínat blahodárné účinky energetických cvičení.
Pro porovnání jsem vyhledal i některé hodnoty vedlejších potravin: 
kostkový cukr vykázal málokdy 1000 Å, spíš se blížil k nule.
Kamenná sůl má 1 – 2000 Å, zatímco mořská má 9000 Å, pokud není průmyslově „obohacovaná“. Včelí med má radiaci 5 – 8000 Å,
ale včelí kašička dosahuje 11000 Å.
Ořechy a oříšky se mohou pochlubit svými 8000 Å.

vcelymedorechy

 Potraviny s nízkou radiací momentálně sníží radiaci člověka, když se jedí jen občas, tělo to vyrovná. Ale při trvalém konzumování potravin s nízkou radiací nebude tělo za čas stačit neustále dorovnávat a objeví se problémy. Nejprve únava, špatná nálada, podrážděnost a nakonec i nemoc. Mrtvé potraviny, jako třeba masové konzervy, tělu jeho radiaci doslova odebírají.
Ve světle výše uvedených hodnot je zajímavý pohled na pojídání masa.
Maso ihned po zabití zvířete vykazuje vlnovou délku 6500 Å, avšak již po několika hodinách záření zcela zaniká a maso se mění v kus hnijícího materiálu.
To je také odpovědí na to, proč původní eskymáci, jejichž strava se skládá převážně z masa, jsou i přes vysoké konzumované dávky masa zdraví a my i po podstatně menších porcích masa strádáme. Eskymák totiž ihned po ulovení tuleně rozřízne a konzumuje ještě horká syrová játra a další části zvířete, což je pro středoevropana naprosto nepředstavitelné.
Většina z nás již zcela ztratila lovecké pudy a zabít zvíře je pro většinu lidí nepředstavitelné, natož ho ihned syrové začít jíst.
Takto je pro současnou populaci přijatelná konzumace čerstvých ryb formou sushi, respektive přesný výraz pro syrovou rybu je sashimi, ale je nutné zachovat co nejkratší časový odstup od zabití.
To se v restauracích, až na podniky, které připravují stravu zákazníkům přímo před očima nedá zaručit, a je tedy lépe se konzumaci masa raději vyhýbat, nebo si čerstvou rybu ihned po zabití připravovat doma.
Další relativně dobrá metoda konzumace živočišných produktů s dobrou vlnovou délkou je pití, naprosto čerstvých, syrových vajíček, především žloutku. Je to výborný zdroj vitamínu B12, který se v rostlinných produktech vyskytuje velice sporadicky. Při pití vajec je nutné mít jistotu, že vejce není starší jak dva dny a nejlepší je od slepic s kohoutem. Proti případné salmonelové nákaze bohatě postačí do rozklepnutého vejce rozmačkat trochu česneku, promíchat, počkat cca 15 min, než účinky česneku bakterie zahubí a pak již můžete vejce pít bez rizika nákazy.

rybi_filetrybi_filet2vejce

Výzkumníky, inspirované pracemi Simonetona, brzy napadlo změřit, v jakých radiačních pásmech se nejlépe daří mikrobům, bakteriím, virům a jaká vyzařování jsou spojena s některými nemocemi. Bezpečně zjistili, že nemocím se daří pouze v určitém radiačním pásmu, vždycky nižším, než 6500 Å, což je průměrná radiace zdravého člověka.
Například
 • tuberkulóza – 5525 Å
 • pneumokoky – 5460 Å
 • chřipka – 5600 Å
 • meningokoky – 3100 Å
 • rakovina – 4875 Å
 • malárie – 5505 Å
 • spála – 4200 Å
 • spalničky – 3250 Å
 • revmatismus – 3250 Å
Abychom tedy čímkoliv neonemocněli, postačí mít vyšší radiaci, protože původci nemocí nejsou schopni dlouho žít v prostředí, které má vyšší radiaci, než je ta jejich. 
Abychom získali vysokou radiaci, potřebujeme jíst stravu s dobrým vyzařováním. Jak jednoduché. Je tomu tak v praxi?
Východní Mistři se té jednoduchosti usmívají. Připomínají, že laboratorní pokusy nejsou schopny brát v úvahu všechny schopnosti lidského těla.
Možná si připomeneme i svou vlastní zkušenost, že i ta nejbáječnější potravina, konzumovaná v nadměrném množství nebo nevhodným způsobem (hltáním bez kousání) nebo v nevhodnou dobu (pozdě večer) nebo při nevhodné situaci (rozčilení, spěch) nemůže našemu tělu přidat nic na radiaci. 
Geniální a vědou zatím nenapodobitelná laboratoř našeho těla se může začít bouřit a může třeba i začít stávkovat.
A naopak i méně vhodný pokrm, doprovázený prosbou o Boží pomoc, může v těle zapůsobit harmonicky a ozdravně, zvláště když k té pomoci shora připojíme i svou vlastní snahu dynamizovat každé sousto co nejdokonalejším prožvýkáním. Zde najdete základní a také speciální návody na výrobu léčivých přípravků (tinktury, masti, šťávy atd.).:
©Zpracovala: hravje Vážně  nevážně...?
Tak se tedy přesvědčíme...
©Zpracovala: hravje   
O ingrediencích Cagliostrova Elixíru dlouhého života
 
 1. Aloe..............................gr.25
 2. Agarico bianco..............gr.25
 3. Mirra.............................gr.2
 4. Genziana rad..................gr.2,50
 5. Rabbarboro rizoma........gr.2,50
 6. Zafferano.......................gr.2,50
 7. Zedoaria rizoma.............gr.2,50
 8. Alcool (spirito di vino)....gr.1000
 použité názvy rostlin a jejich částí, v následujícím článku, jsou odvozeny z italštiny a latiny
 rad = radice,radix = kořen
rizoma,rhizoma = oddének

Oddenek (rhizoma) je zásobní část rostliny vzniklá přeměnou stonku – tzv. podzemní stonek, často jako výběžek kořene (radix) u některých vytrvalých bylin. Rostlina v něm přezimuje. Pro využití se sbírá na jaře nebo na podzim, kdy jsou v něm stažené veškeré zásobní látky rostliny. 

spektru jejich účinků

1.ingredience - Aloe
Výsledek obrázku pro aloe vera


Aloe Vera obsahuje řadu účinných látek, které vytvářejí celé spektrum účinků. K nejvýznamnějším obsahovým látkám patří specifické polysacharidy, enzymy, vitamíny, minerály a stopové prvky, organické kyseliny (hlavně jantarová a salicylová), aminokyseliny, steroly (například beta-sitosterol) a dále antrachinony (aloin či barbaloin) a jiné látky. Z účinných látek jsou nejvýznamnější polysacharidy, hlavně v aloe vera obsažený acemanan, který patří do skupiny 1,4-beta-D-glukomanů. Tato látka, stejně jako jiné látky z této skupiny, stimuluje činnost buněk imunitního systému. Další z účinných látek jsou steroly, které mají protizánětlivý účinek. 
K dalším účinkům patří antioxidativní, antiproliferativní, hypotenzivní a antidiabetický účinek. Vnitřně je doporučován například při zánětlivých onemocněních trávicího ústrojí, diabetu, hypercholesterolémii, astmatu a snížené imunitě. Při zevní aplikací je doporučeno ji aplikovat při expozici UV-záření, herpes genitalis, psoriáze a seborrhoické dermatitidě.
*
 Aloe (Aloes, aloe), pokolení obsahující asi 780 rodů, jež rostou skoro všecky v jižní Africe...
 Z hořké šťávy rostliny té dělají aloe, klejopryskyřici, která jest prospěšným lékem. K tomu účelu nařeže se listí a chytá se šťáva kapající; vaří-li se listí ve vodě, není aloe tak dobré; nejšpatnější jest, které se dobývá vytlačením. Nejčistší jest aloe sokotorské, velmi hořké a nepříjemně zapáchající; pochází z Indie; dobrohorské jest žlutší. Lék ten podporuje zažívání, vyměšování žluči a výkalů.
CELÉ:
Léčivé rostliny od A - Český herbář z roku 1899 (botanika Wendys)
Aloe pravá (Aloe1 vera L.)
*
                                              Zázračný gel aloe vera                                                   
 http://www.bylinkyprovsechny.cz/byliny-kere-stromy/byliny/5-aloe-vera-ucinky-na-lidske-zdravi-ucinky-gelu-z-aloe 
 
alternativní popis obrázku chybí
 2.ingredience - Agarico bianco - Verpáník lékařský
byl především ve starověkém Řecku a Římě, užíván k lékařským účelům. Léčivý účinek byl zaznamenán již starověkým řeckým lékařem Pedaniem Dioscoridem, který žil přibližně kolem roku 50 našeho letopočtu a je autorem pětidílné bylinné lékárenské encyklopedie. Z této doby pochází i starověký název agarikon. Verpáník lékařský byl využíván jako antibakteriální, antivirový a imunitu podporující prostředek, hlavně na rozličné formy tuberkulózy. Je to jedna z nejdéle používaných léčivých hub mimo území Asie. V dnešní době je zkoumán účinek této houby proti maligním nádorům. Prodává se ve formě prášku nebo tablet, které jsou nahořklé chuti. Pro svou hořkost se verpáník lékařský používal jako náhrada chmele při výrobě piva ve Slovinsku.,
CELÉ:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Verp%C3%A1n%C3%ADk_l%C3%A9ka%C5%99sk%C3%BD 
*
 *
Mattioliho herbář (V češtině též Herbář neboli bylinář, latinsky původně Commentarrii in sex libros Pedacii Dioscoridis) je jednou z nejvýznamnějších botanických knih 16. století. Jeho autorem byl italský lékař a botanik Pietro Andrea Mattioli, který jej původně napsal jako komentář spisu De materia medica od významného antického lékaře a učence Pedacia Dioskúrida z Anazarby. Mattioli knihu neustále rozšiřoval a aktualizoval, takže se od sebe jednotlivá autorizovaná vydání liší rozsahem a podobou.
*
Atlas húb
*
I choroše mohou být jedlé


 

 3.ingredience - Mirra - Myrha
 Myrhovník má plno ostnů a kožnaté listy a vytéká z něj čistá míza, jež následně utváří načervenalé krystaly. Kadidlovník se víc podobá stromu, jeho míza je mléčně zabarvená a po zaschnutí tvoří bílé „perly“
http://www.stoplusjednicka.cz/kadidlo-myrha-svata-zeme-izraelsky-farmar-se-pokousi-vzkrisit-biblicke-rostilny 
Balsamum opobalsamum (aka Commiphora gileadensis) - a member of the torchwood family of trees…
Březulovité stromy nebo keře, známé jako Torchwood,mají nealergenní pryskyřici - myrhu a aromatickou kůru.Starověk věděl o 17ti účinných balzámech v lékařství. Moderní studie ukázala, že některé komponenty fungují i jako léky proti několika druhům rakoviny. Věda teprve začíná uplatňovat nástroje chemie, genetiky a biologie k jejich pochopení.

Podrobněji k těmto rostlinám:
 1. [Commiphora gileadensis, myrhovník]
2.Myrrhovník pravý neboli balsamovník myrrhový
3.Kadidlovník pilovitý, boswellie (Boswellia serrata) 
 4.Myrhovník abescínský( habessinica, někdy známý jako habešská myrha)
 
 Posvátná myrha
Směs pryskyřic - kadidlo - i dnes v lékařství pomáhá při léčbě ran, vředů, nádorů v trávícím traktu, stejně jako při zánětlivých onemocněních, například artritidě, dně nebo revmatismu. Osvědčuje se také při léčbě rakovinových nádorů, zejména mozkových, které jsou rezistentní vůči chemoterapii. V laboratorních podmínkách se při pokusech prokázalo, že kadidlu nedokážou odolat ani jiné tumory, například prostaty, na které chemoterapie nezabrala. 
http://druidova.mysteria.cz/STRANKY_BYLINKOVE/MYRHA_POSVATNA.htm
*
 Český herbář z roku 1899:
Myrha jest ztuhlá šťáva stromu balsamového

 Související obrázek
1. [Commiphora gileadensis, myrhovník]. 
Dochází k nám z východní Indie. Obsah její jest pryskyřice a etherický olej. Uvnitř účinkuje na zažívací ústrojí, avšak způsobuje také zácpu; dávky větší mohou způsobiti krvotok. Myrha obsažena v množství pilulek; v práškách, tinkturách, mastích, náplastech. Staří národové za její pomoci víno svoje upravovali, by mělo větší chuť; nyní se užívá proti prsním obtížím, katarrhům, blednici, kurdějím; zevně proti vředům, též jako kloktadlo; rovněž k vyplachování úst, jestliže dásně krvácejí.
 Za starých časů užívalo se jí co masti, oleje, zvláště k napouštění mrtvol (balsamování). Nyní se potřebuje také za kadidlo. Již v bibli děje se o ní zmínka.
 Pochází ze zvláštního druhu stromů balsamových (Balsamodendron myrha).
 *
1.Balšamovník gileadský neboli balesan (Balsamodendron gileadense K., Bals. opobalsamum Engl.)
"...Z konců jeho větví roní se v letní době nazelenalý, libovonný balšám, jejž domorodci pilně sbírají, připisujíce mu od pradávna divotvorné účinky léčivé..."
CELÈ:
http://botanika.wendys.cz/index.php/19-fr-polivka-uzitkove-a-pametihodne-rostliny-cizich-zemi/1125-myrhovnik-commiphora-gileadensis
*
 1.Commiphora opobalsamum
Balzám Gilead (Galád)  (Balsamodendron gileadense)
CELÉ:
orig.: http://www.herbs2000.com/herbs/herbs_balm_of_gilead.htm
translator:
https://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://www.herbs2000.com/herbs/herbs_balm_of_gilead.htm&prev=search

Cennější než zlato
 Březulovité stromy nebo keře, známé jako Torchwood,mají nealergenní pryskyřici - myrhu a aromatickou kůru.Starověk věděl o 17 účinných balzámech v lékařství. Moderní studie ukázala, že některé komponenty fungují i jako léky proti několika druhům rakoviny. Věda teprve začíná uplatňovat nástroje chemie, genetiky a biologie k jejich pochopení.
Horticultural Review, v39, 2012:
Kadidlo, myrhy a balzám Gilead: Starověké Koření jižní Arábie a Judeje autorů - Shimshon Ben-Jehošua, Carole Borowitz, a  Lumír Ondřej Hanuš,  již několik desetiletí se věnuje zkoumání léčebných účinků konopí

V Ein Gedi byl založen malý hájopobalsamum gileadensis, snaží se zde znovu objevit proces  léčebného balzámu z pryskyřice
CELÉ:
http://seedspadensword.ning.com/profiles/blogs/garden-reverie-is-there-a-balm 
*
SOUVISEJÍCÍ:

Březulovité - Torchwood
orig.: https://en.wikipedia.org/wiki/Burseraceae
translator: 
3.Kadidlovník pilovitý, boswellie (Boswellia serrata)
Asi nejznámější je využití boswellie v prevenci a léčbě artrózy. Toto degenerativní onemocnění postihuje nejčastěji velké klouby dolních končetin, může se však objevit v jakémkoliv kloubním spojení. Boswellie je účinná při léčbě zánětů a otoků jak u artrózy, tak i u artritidy. Kyselina boswellová patří mezi látky, které jsou schopny modulovat metylaci genů, jež dokážou potlačit některé typy nádorového bujení, například kolorektální karcinom (rakovinu střev a konečníku). Díky svým výrazným protizánětlivým účinkům je boswellie velice efektivní i při léčbě zánětlivých střevních onemocnění, jako je ulcerózní a kolagenní kolitida či Crohnova choroba. Kyselina boswellová snižuje také aktivaci krevních destiček a omezuje jejich shlukování v cévách. Zároveň snižuje hladinu cholesterolu v krvi, a to až o 48 %. Výzkumy potvrdily účinnost kadidlovníkové pryskyřice také při astmatu. Boswellie je v tradiční fytoterapii využívána při poruchách paměti a její pozitivní vliv na mozkové funkce potvrdila i moderní věda. Dokáže například efektivně chránit mozkové buňky při poničení vlivem mozkové mrtvice, důvodem je opět její protizánětlivé působení. Kyselina boswellová je rovněž velice nadějnou surovinou kosmetického průmyslu, protože zlepšuje elasticitu pokožky, zlepšuje její ochranu před vnějšími vlivy a zpomaluje projevy jejího stárnutí. Když si v rámci jedné studie aplikovaly ženy po 30 dní krém s obsahem kyseliny boswellové na polovinu obličeje, došlo u nich k pozorovatelnému zjemnění, úbytku drobných vrásek, zlepšení pružnosti kůže a zmírnění produkce kožního mazu. Tento efekt navíc přetrvával ještě dva měsíce po skončení aplikace.
 *
 4.Myrhovník abescínský
( habessinica, někdy známý jako habešská myrha)
V lidovém léčitelství se myrha používá při zánětech dutiny ústní způsobené různými původci, ať už jsou to houby, viry či bakterie. Proto je také součástí některých zubních past. Dále se také používá v parfémech, pleťových vodách a jako zajímavost lze uvést, že (hlavně v minulosti) se používala jako přísada do vína. 
Účinků, které jsou přisuzovány myrze, je ale více - uvádí se, že pomáhá snižovat hladinu cholesterolu, má příznivě ovlivňovat hormonální systém (má obsahovat fytoestrogeny), činnost jater a žaludečního traktu, působí protizánětlivě, antimikrobiálně či také podporuje vykašlávání. Zevně se doporučuje v tradičním léčitelství při různých kožních problémech, k urychlení hojení ran a rovněž k léčbě hemeroidů. Některé zdroje uvádějí, že může ovlivňovat srážlivost krve (ve smyslu snižování srážlivosti krve), takže by přípravky s obsahem myrhy neměli vnitřně užívat pacienti, kteří mají předepsané léky na srážlivost krve (nejvíce předepisovaný lék z této skupiny je Warfarin).

Více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/myrhovnik-abescinsky.htm#ixzz4bnIusm4J
*

SOUVISEJÍCÍ:
*
*
*


4.ingredience - Genziana rad. - Hořec rodu Gentiana

Kořen této rostliny má dlouhou historii jako hořká bylina pro léčbu poruch trávení a je složkou mnoha patentovaných léků.
*
   Rod zahrnuje asi 360 druhů a je rozšířen zejména v mírném pásu severní polokoule a v horských oblastech.Největší počet druhů roste v Číně.
 https://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99ec

1.(Gentiana septemfida ssp. kolakovskyi )
http://flora.kadel.cz/g/kvCard.asp-Id=13870.htm

Výsledek obrázku pro Od pramene čínské medicíny
 TCM Herbs®v

Jedná se o modifikace originálních tradičních čínských bylinných směsí
s obsahem:   
1.(Gentianea septemfida ssp. kolakovskyi 
2.Gentinana macrophyllae radix (Hořec velkolistý)
viz.:
 Seznam užívaných bylin:
( himálajský hořec, indický hořec)
Výsledek obrázku pro Gentiana kurroo
Gentiana kurroo
(z translate.google.cz): Kořen této rostliny má dlouhou historii jako hořká bylina pro léčbu poruch trávení a je složkou mnoha patentovaných léků. Je užitečná zejména při stavech vyčerpání z chronických nemocí a všech slabostí, slabosti zažívacího ústrojí a nechutenství. Jedná se o jeden z nejlepších tužidel lidského systému, stimuluje játra, žlučník a zažívací systém, a je vynikající tonikum v kombinaci s projímadlem, aby se zabránilo jeho oslabujícím účinkům. Užívá se vnitřně při léčbě  jater, trávicích potíží, žaludeční infekci a anorexii. Neměl by být předepisován u pacientů s žaludečním nebo U dvanáctníkovým vředem. Kořen se sklízí na podzim a suší se pro pozdější použití 
CELÉ:
*
4. Hořec žlutý (Gentiana lutea)
Výsledek obrázku pro hořec kořen
Hořec žlutý (Gentiana lutea)
Hořec žlutý — Kouzelné bylinky — Česká televize
*
 Hořec žlutý - chráněná rostlina i vzácný lék z hor 
Hořec žlutý, lze nalézt ve vysokohorském prostředí, kde si klidně roste a okouzluje každého návštěvníka tatranských lesů. Nechte se okouzlit hořcem i vy, tentokrát ho však poznejte jako léčivou rostlinku. Své využití nachází zejména při silném nachlazení a chřipce. Účinně tělo zbavuje bolestí svalů a snižuje horečku. Mezi jeho hlavní oblasti, které má pod kontrolou, patří trávicí a vylučovací systém. Ať už vás trápí nafouknuté břicho, nebo potřebujete zlepšit vylučování trávicích šťáv, pomůže vám hořec žlutý. Dále se hořec žlutý využívá jako podpora tvorby bílých a červených krvinek a při špatné činnosti žlučníku. Hořec také napomáhá při čištění organismu od škodlivin, při dně, napadení škrkavkami či tvorbě bolestivých ledvinových kamenů.
*
BOTANY.cz » GENTIANA LUTEA L. – hořec žlutý / horec žltý 
http://botany.cz/cs/gentiana-lutea/ 
(další druhy)
*
krása hořců v Sečuánu
http://www.skalnicky.cz/GentianaSechuan.php 
 
 5.ingredience - Rabbarboro rizoma- rebarbora oddének
Reveň pravá (Rheum officinale Baill.)
Reveň lékařská - Rheum officinale
1.Reveň pravá (Rheum officinale Baill.)
 ...Není druhého léčivého prostředku, který by sahal do tak dávné minulosti jako rebarbora. V Číně ji znali už téměř 3000 let před Kristovým narozením a to ve dvou odrůdách: v odrůdě „skvostně žluté" - huang-liang a v odrůdě „velké žluté" - ta-huang, jak zaznamenáno v čínském díle pocházejícím z r. 2700. před naším letopočtem. Také v jižní Evropě znali rebarboru již za starověku. Zmiňujeť se o ní jak řecký lékař Dioskorides, tak římský přírodopisec Plinius, který ji uvádí pod jménem rhacoma. Poněvadž jménem Rha rozuměla se ve starém věku řeka Volha, dlužno míti za to, že starověcí Řekové a Římané dostávali rebarboru původně z území Černého moře, čemuž nasvědčuje i ta okolnost, že jí říkali jinak též kořen černomořský - radix pontica1 neboli ra-ponticum. Později dovážel se sušený kořen reveňový z území Indu též Černým mořem do přístavního města Barbarike a odtud teprve do jižní Evropy. Proto mu říkali rha barbarum, z čehož pak vzniklo nynější jeho pojmenování rabarbora neboli rebarbora.CELÉ:
Herbář Wendys - Fr. Polívka: Užitkové a pamětihodné rostliny cizích zemí (rok 1908)
*
2.reveň dlanitá (Rheum officinale)
Farmaceuticky a medicínsky využívaným druhem je reveň dlanitá (Rheum officinale), někdy nazývaná také jako rebarbora dlanitá, a reveň bulharská (Rheum rhaponticum). Reveň kadeřavá (Rheum rhabarbarum) se pěstuje pro využití v kuchyni jako zelenina.
Díky obsahu hořkých látek byla reveň vhodná pro podporu trávení  a chuti k jídlu při nechutenství a pro zvýšení vylučování žluči.
Tradičně se reveň využívala jako silné projímadlo při zácpě, ale ve velmi malých dávkách působila i proti průjmům. Pomáhala při plynatosti, anorexii, poruchách jater (žloutenka, zánět jater, hepatitida, cirhóza, selhání jater) a pro snížení horečky a zástavu krvácení.
Byla vhodná pro celkové pročištění organismu a měla i antibakteriální a protizánětlivé účinky.
Třísloviny bránily nadměrné tvorbě žaludečních kyselin a tím i překyselení (pálení žáhy, překyselení organizmu).
Rizika užití, kdy neužívat (kontraindikace)
http://byliny.nasclovek.cz/reven *
 http://www.reiki-cz.com/herba/herbar.php?id=97
******
 3.Reveň kadeřavá (Rheum rhabarbarum)
je rostlina náležící do rodu reveň, čeledi rdesnovité. Řapíky listů se užívají jako zelenina, známá pod jménem rebarbora (z latinského názvu).
viz.:
http://www.herbariumdesign.cz/blog/2016/5/19/reve-vlnit-rheum-rhabarbarum
*
http://www.bylinkyprovsechny.cz/ovoce-zelenina/zelenina/1145-rebarbora-reven-ucinky-na-zdravi-co-leci-pouziti-uzivani-vyuziti
*
http://botany.cz/cs/rheum-spiciforme/

6.ingredience - Zafferano - Šafrán (Crocus) [šafrán setý, Crocus sativus]

Když se o něčem použije oblíbené lidové úsloví „je toho jako šafránu“, každému hned naskočí v mysli, že se jedná opravdu o vzácnou věc. Již to svědčí, jak významné postavení měl šafrán mezi léčivými rostlinami.-
Šafrán v malých, léčivých dávkách podporuje vylučování žaludečních šťáv a tím zlepšuje trávicí pochody (proto se používá i jako koření v jídlech). Podporuje snižování hladiny krevních tuků a cholesterolu a dále má spasmolytický účinek (mírní křeče hladkého svalstva). Působí inhibičně na agregační vlastnosti krevních destiček (zabraňuje vytváření krevních sraženin). Z toho také vyplývá, že by šafrán neměli užívat pacienti s poruchou krevní srážlivosti bez předchozí dohody s lékařem. Některé zdroje ho rovněž doporučují při poruchách menstruace. Z dalších zmiňovaných účinků lze uvést účinek hypnotický, sedativní a antidepresivní. Jsou k dispozici také studie uvádějící účinek antikarcinogenní, antimutagenní, imunomodulační a antioxidační.
Více informací na: https://www.celostnimedicina.cz/safran-sety.htm#ixzz4bfAc8vNh
                                                                                 *                                                     
                                                                        z historie                                                  
Slavná freska s názvem Saffron sběrače
SOUVISEJÍCÍ:
*
*
*
 

7.ingredience - Zedoaria rizoma - kurkuma oddének 
rostlina z čeledi zázvorníkovitých
Curcuma obsahuje hlavně vysoce účinný enzym curcumin, který je v současné době zkoumán hlavně v onkologii pro jeho vysoce selektivní antitumorózní (protirakovinné) účinky, antibiotické účinky a antioxidační účinky (chrání organismus před účinkem volných radikálů)
 
1. Kurkuma citvar (Curcuma zedoaria, Radix zedoriae ) 
 Curcuma zedoaria se občas prodává jako pokojová rostlina. V tradičním léčitelství je tento druh známým žaludečním prostředkem. Zvyšuje tvorbu žluči.
K tomuto účelu se také Curcuma používá homeopaticky. 
V bylinkářství je nejznámější  
2.kurkumovník dlouhý (Curcuma longa).  
Získává se z něj jemně pikantní koření a obsahuje žluté barvivo, které se dá použít jak pro barvení látek a vlny, tak pro barvení potravy: omáček, pokrmů s kari a jídel z vajec a kuřecího masa. Kromě toho stimulují látky z oddenku zažívání, a to srovnatelným způsobem jako zázvor. 
Pozn. Kromě uvedených dvou druhů kurkumy zasluhují zmínky ještě také  
3.kurkuma bělokořenná (Curcuma leucorrhiza Roxb.) 
a 4.k. úzkolistá (C. angustifolia Roxb.)
které pěstují hojně na Malabarském pobřeží v Přední Indii, rozemílajíce jejich oddenkové hlízy na jemnou, škrobovou moučku zvanou tikhur nebo koa; v obchodním světě jest tato moučka známa spíše pod jménem východoindického arrow-rootu.
  Lidové názvy:  citvar, cicvárový kořen, cina, citvárový kořen, indický šafrán, kurkum, kurkuma, kurkuma dlouhá, nepravý šafrán, zázvor žlutý nebo žlutý kořen. Citvar kořen – Radix zedoariae (N).
*
Související obrázek
2.Kurkuma dlouhá (Curcuma longa)

Nejnovější studie ukazují, že kurkumin, pálivá žlutá složka koření kari, izolovaná z oddenků této zázvorovité rostliny by mohly mít význam jako doplněk léčby nádorových onemocnění.
Související obrázek
 Kurkumin 
Největší procento výzkumů účinků kurkuminu je v současnosti zaměřeno na jeho protinádorové působení a dosavadní výsledky jsou právě díky jeho epigenetickému vlivu velice slibné – jde o jednu z nejpůsobivějších přírodních substancí v oblasti prevence a léčby rakoviny. Spektrum účinků kurkuminu je však daleko širší. Nutno ovšem podotknout, že míra pozitivního efektu výrazně závisí na způsobu konzumace, protože tělo má pouze omezenou schopnost vstřebávání kurkuminu. Ta však výrazně vzrůstá, pokud kurkumin užíváme spolu s piperinem, který se nachází například v pepři. Kurkumin patří mezi přírodní látky s nejsilnějším protinádorovým působením – je prokázáno, že lidé, kteří v potravě přijímají vyšší dávky koření kurkuma, mají nižší výskyt nádorových onemocnění. Vliv kurkuminu na snížení rizika vzniku rakoviny byl potvrzen řadou studií. Příznivé působení kurkuminu bylo potvrzeno u celé řady nádorových onemocnění, například u rakoviny prsu, prostaty, plic, tlustého střeva či slinivky.
*
Kurkumin
Patrik Schoupal - Absolvent FSS MU obor psychologie, sociologie. Tvořím internetové stránky
 o alternativních metodách léčby rakovin www.alternativnicesta.cz 
Tento text o kurkuminu je jednou z kapitol mé připravované e-knihy o hlavních alternativních postupech při léčbě rakovin.Zdroj: http://schoupal.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=429417
publikováno 9.10.2014:
 http://alternativnicesta.cz/kurkumin/
 *
Zlatá bohyně - pozemská bylina Slunce
Kdybych se měl spolehnout jen na jednu bylinu v oblasti zdravotní i kulinářské, bez váhání bych sáhl po tomto indickém koření. Je na svět jen málo, s čím si kurkuma ve světě uzdravování nedokáže poradit a málo v čem by ji jiná bylina nahradila.“ říká o kurkumě učitel, znalec a autor knih o ayurvedě. 
Více informací na:
  http://www.wellnesslife.cz/kurkuma/


   *
SOUVISEJÍCÍ:
Kurkumin 
TCM Herbs®v
  Curcuma obsahuje hlavně vysoce účinný enzym curcumin, který je v současné době zkoumán hlavně v onkologii pro jeho vysoce selektivní antitumorózní (protirakovinné) účinky, antibiotické účinky a antioxidační účinky (chrání organismus před účinkem volných radikálů).
Jedná se o modifikace originálních tradičních čínských bylinných směsí
s obsahem:  
1. Curcumae zedoariae - rhizoma (kurkuma ctivárová - oddének)
 2.Curcumae longae rhizoma (kurkuma dlouhá - oddenek)
viz.:
 Seznam užívaných bylin:
kurkuma bělokořenná (Curcuma leucorrhiza Roxb.) ak. úzkolistá (C. angustifolia Roxb.)
*
Zázvorníkovité (Zingiberaceae)
někdy též zázvorovité, je čeleď jednoděložných rostlin z řádu zázvorníkotvaré (Zingiberales). 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1zvorn%C3%ADkovit%C3%A9

8.ingredience - Alcool (spirito di vino)
 - aqua ardens, "voda, která hoří"
Vinný destilát
Výsledek obrázku pro vite
aqua ardens, "voda, která hoří"
Počátky leží ve starověku, kdy Aristotelés ze Stageiry (384–322 př. n. l.) pozoroval, že výpary z vína mohou občas vzplanout. Přitom podle jeho představy čtyř elementů se z vody mohl uvolňovat 
pouze element toho jména. Toto pozorování vzaly další generace na vědomí bez většího zájmu.
Soudí se, že uspěla lékařská škola v italském Salernu někdy kolem poloviny 12. století, ale první opravdu kvalitní popis destilační aparatury s vodním chladičem zanechal až alchymista
Thaddeo Alderotti (Thaddeus Florentinus, 1223–1303).
Novinka měla úspěch, dokonce byla zprvu zřejmě chována v tajnosti. Spis Mappae clavicula
ze 12. století, kde je přes 200 řemeslných návodů, obsahuje jediný zašifrovaný – právě na destilaci alkoholu. Nové látce se zprvu dostalo názvu aqua ardens, voda, která hoří, což je sice protimluv, 
voda nehoří, současně je to odraz aristotelských elementů: všechno, co teče, má převahu vody. 
Vedle běžné konzumace se víno používalo v lékařství, protože se v něm lépe rozpouštěly
některé léky. Ještě pronikavější efekt vykazovala aqua ardens, takže zprvu byla používána
především v medicíně. 
Zájem o nový způsob podávání léků patrně nebyl malý, a navíc byl ekonomicky zajímavý.
Možná proto byly roku 1228 zakázány destilační aparatury v dominikánských klášterech s odůvodněním, že jde o světskou činnost. Mezitím se odehrála terminologická změna,označení 
aqua ardens ustupovalo termínu aqua vitae. Pod ním ho například roku 1250 doporučoval
unaveným poutníkům lékař Gilbertus Anglicus.
z Časopisu Biotherapeutics 
*
 Vinný destilát je všeobecné označení pro produkt pálený z vína. Označuje se podle oblastí, případně chráněných známek, různými názvy: Cognac, Armagnac, Vinjak, vínovice, Brandy, Metaxa, Pliska, Gruzignac aj.. Velmi podobné vinným destilátům jsou pálenky, u kterých se při výrobě nepoužívá víno, ale hrozny, či matoliny, např. Grappa, Komovica, mlátovice, či terkelice ap..
*
©Zpracovala: hravje 


Rozhovor s Milanem Šamánkem a Zuzanou Urbanovou,
autory oceněné knihy Víno na zdraví, o přiměřeném pití…

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2945834Všechnopárty

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4