♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

sobota 28. dubna 2012

OBJEVTE SVÉ NEKONEČNÉ ZDROJE - TECHNIKA Z KNIHY J.SILVA,PŘÍJEM PRIMÁRNÍ ENERGIE, další techniky


OBSAH:
Teal Scott
*
SUNGAZING
*
Manna, andělský chléb
*
TAOISTICKÁ TRADICE BI-GU
* 
ZHUAN FALUN
O zážitcích při hledění do slunce
*
knihy: Zrak bez brýlí a Jak se zbavit brýlí
*
PŘÍJEM PRIMÁRNÍ ENERGIE
*
PSYCHOENERGOSUGESTOLOGIE
*
OSMIČKOVÁ ENERGIE
SNOVÁ REGRESE
*
TECHNIKA Z KNIHY J.SILVA - ČLOVĚK - LÉČITEL
*
VIZUALIZACE KVANTOVÉHO LÉČENÍ - David R. Hamilton – Mysl léči tělo 
*
 Joseph Murphy-Moc našeho podvědomí
*
PROBUĎME SVOU HOJIVOU MOC
*
OSHO - LÉČENÍ DUŠE 
*
TECHNIKA - JAK Z TĚLA - Teal Scott 
*
další techniky
*
 Kyriacos C. Markides POCTA SLUNCI - kap1 Léčitel.
*


Teal Scott: Základní léčení energií
V dnešní epizodě Teal (s pomocí její kamarádky Kierstie Leavitt) ukazuje, jak provádět základní energetické léčení. Vysvětluje, že jsme všichni součástí kvantového energetického pole.

Energie může být přirovnána k otisku fyzické reality, takže pokud změníte ten otisk, 3D musí následovat. Takže provádění energetického léčení je jako změna otisku fyzického těla.

(Teal se omlouvá za hluk a potíže s kvalitou ke konci videa, práce s energií je známá pro rušení elektroniky a dnešek nebyl žádnou výjimkou).

http://www.youtube.com/watch?v=doZqNPUhqqQ

 CZ a SK překlady Teal Scott. Jediný KOMPLETNÍ seznam na YouTube.S postřehy od ANAMELSUNGAZING A BRAINUTOR - HIRA RATAN MANEK
 Hira Ratan Manek  nazývá náš mozek"brainutor". Mozek je silnější než většina super počítačů. Každý člověk je obdařen nesčetnými talenty, nekonečnými dary, schopnostmi na základě vrozených vloh. Nikdo by se nikdy neměl podceňovat. Všichni jsou nadaní. Budeme-li využívat těchto inherentních sil, můžeme sami sebe přivést na vysokou úroveň. Bohužel jsou tyto nekonečné inherentní síly naprogramovány v té části mozku, která je "spící" a zůstává nevyužita. Dokonce i lékařská věda tvrdí, že jen stěží využíváme 10% mozku, a nejoslnivější lidé jako Albert Einstein údajně užíval jen asi 32% mozku. ( moje pozn.: desetiprocentní mýtus NEBO: gnoseologie a telestezie .)
 Pokud se nám podaří aktivovat lidský mozek a probudit tyto nekonečné vlastní zdroje, pak se můžeme  sami posouvat na vyšší úrovně. Můžeme dosáhnout jakékoliv výsledky, které chceme.  
Mozek může být za účelem efektivního využití zaktivován. Jako celostní subjekt potřebuje komplexní napájení. Sluneční energie je zdroj, který napájí mozek. Energie může vstoupit a opustit lidské tělo, avšak do mozku může pouze skrze jeden orgán, kterým je lidské oko. Oči jsou pro sluneční energie  vstupní branou do lidského mozku. Říká se o nich - okna z duše. Nedávný výzkum zjistil, že oko má mnoho funkcí, než-li pouhé vidění, a je odhalováno stále více nových informací. Oči jsou komplexní orgány a mají 5 miliard částí. 
(DUHA od naší Katky.6,5let,2.8.17th2011)
 Hira Ratan Manek říká, že duha je v oku, ne na obloze. Sedm barev od slunce je jen odrazem toho, co je v očích. Můžeme vytvořit duhu kdykoliv chceme - v zahradě, pozorovat ji pod zdrojem tekoucí vody, podle pohybu slunce. Oko může přijímat celé spektrum slunečního záření. Je to jako mít skleněné okno. Oko je dokonalým nástrojem pro příjem všech barev duhy. Vzhledem k tomu, že oči jsou choulostivé části těla, musíme je k našim účelům používat takovým způsobem,aniž by se poškodily. Současné učení a myšlenky, jako - nedívejte se na slunce vůbec, můžete si poškodit zrak, nikdy nechoďte ven na přímé slunce, jinak dostanete rakovinu, jsou příčinou zbytečné hysterii a paranoie.  
Čím více se od přírody vzdalujete, to je příčinou nemocí a budete automaticky podporovat globální korporace. Existuje konkrétní stoprocentně spolehlivý způsob, jak rozpoznat výhody přírody - nepřemýšlet o nežádoucích účincích. Vše je tak intuitivní.Jako když jsou na obloze mraky, tak se cítíme sklíčení. Když vidíme slunce, jsme plni energie.
 SUNGAZING ( hledění do slunce)
  Je přímočará, efektivní metoda, založená na solární energii, která umožňuje harmonizovat a dobíjet tělu životní energii a vyvolat neomezené pravomoci mysli velmi snadno. Kromě toho osvobozuje od trojího utrpení lidstva - duševní nemoci, fyzické nemoci a duchovní nevědomosti.

Medicínský objev století

Máme zázračnou substanci, která chrání před diabetem, srdečními chorobami a zabíjí rakovinné buňky, které s ní přijdou do kontaktu. Proč jste o ní ale dosud neslyšeli?
Jon Herring
Tou zázračnou substancí, o které je tu řeč, je vitamín D... ten je zdarma a volně dostupný právě venku za vašimi vchodovými dveřmi. Vitamín D je zdarma díky slunci – a jeho účinky jsou skutečně zázračné. Lidské tělo je složitě navržené tak, aby reagovalo na slunce. Bez něj prostě nedokáže správně fungovat. Avšak přesto jsme neustále bombardováni takzvanými „vědeckými“ informacemi, které jsou s tím v protikladu.
Varování dermatologů i zdravotnických autorit bývají v tomto ohledu jednomyslná: vyhýbejte se slunci! Varují vás, abyste se během poledních hodin zdržovali v místnostech a venku pak vždy používali opalovací krémy. A to všechno ve jménu ochrany vašeho zdraví. Možná však bude pro vás překvapením, když zjistíte, že jakýkoliv důkaz o škodlivosti slunění se při hlubším zkoumání prostě vypaří.
Pokud se budete řídit tímto dogmatem „nebezpečných úrovní expozice na slunci“, naložíte na sebe ještě větší riziko mnoha smrtelných zhoubných nádorů, depresí, ztráty kostní tkáně, srdečních chorob, diabetu, autoimunitních onemocnění a mnoha dalších potíží. Dokonce je faktem, že i riziko smrtelného nádoru kůže – melanomu se může zvyšovat, pokud se budete vyhýbat slunci.

Více zde: http://www.uspesna-lecba.cz/nemoci-a-jejich-leceni/medicinsky-objev-stoleti/    NA POČÁTKU BYLO SVĚTLO

dokumentární film od rakouského režiséra P. A. Straubingera o fenoménu žití ze světla, breathariánství. Zde naleznete textový záznam filmu.

http://www.breatharian.eu/clanky/anfang.phpTAOISTICKÁ ČÍNSKÁ TRADICE BI GU 
 
"Gu" doslovně znamená pět druhů obilí", ale symbolicky, obecně jídlo."Bi" znamená vyhnout se.Člověk nemusí konzumovat jídlo vůbec, a tak dosáhne zdraví a vitality. To je pravý význam Bi Gu.
Prvním doloženým případem je Reino Combatientes, před více než 2 000 lety. V té době žili v horách Wudang lidé,kteří provozovali umění Bi Gu.
K dosažení tohoto stavu se cvičili v přijímání čchi (ki), životní energie.Pravdou je, že v praxi Bi Gu je třeba dosáhnout úrovně plné Jednoty. Pokud jste v dobré kondici a zdraví, Bi Gu přichází přirozeně. Ale pokud se pokusíte dosáhnout Bi Gu silou, jenom pro to,že si Bi Gu přejete ovládat, můžete tím napáchat velké škody na svém těle. Bi Gu je součástí Qi Gong a Nei Gong, taoistických cvičení k dosažení stavu Bi Gu.
Bi Gu není vědomé odmítání potravy. Při praktikování je velmi důležité prostředí. Samozřejmě, že naše města jsou plná chaosu. To vytváří hodně energií, které jsou nepříznivé. Škodlivá energetická pole, záporné ionty s nečistotami, působí velmi nepříznivě na lidské tělo.

ZDROJ: rakouský dokument P.A.Straubingera NA POČÁTKU BYLO SVĚTLO

pozn.: BIOFOTON vzniká emisí světla. V buňce dochází k chemické reakci. Pokud je aktivována světlem. Tyto paprsky v buňce zajistí její autoregulaci.

To, co nazýváme myslí, to je síla, potenciál. Řídí a chrání , bez ohledu na to, co říkáme my nebo naše tělo.
Dr.J.Bosch


Mysl není vázána jenom lokálně v nás, ale rozšiřuje se všude, v celém Universu A měli bychom o tom přemýšlet, když jde o spojení se vším.

                      

Falun emblém
ZHUAN FALUN
Přednáška osmá 
Hladovění bigu,  qigong, Kosmický oběh : 
Možná si myslíte, že hladovění je velmi dobré, a teď to také chcete dělat. Ale k čemu to chcete? Někteří lidé si myslí, že bigu je vynikající, a začnou být na ně zvědaví, nebo si možná myslí, že mají úžasné schopnosti a že by je tak mohli předvádět – lidé mají všelijaké motivy. I když někdo ve své kultivaci použije tuto metodu, musí spotřebovávat svou vlastní energii, aby své fyzické tělo udržel naživu, a tak co ztratí, převáží nad tím, co získá. 
http://www.zhuanfl.com/lan-Cestina/eighth%20talk.html

O zážitcích při hledění do slunce
okolo sluneční záře se vytvoří kouřový obláček, který vstoupí do středu záře a rychle rotuje ve spirále "před"sluncem. Okolí spirály se duhově zabarví, vytvoří jakýsi tunel. Celé okolí se projasní pastelově modrou a růžovou barvou.Od slunce vychází stříbrné a duhové paprsky - tenčí než vlasy, směřují k tobě nebo od tebe... 
(přijímám,vracím,vypouštím energie meridiánami).
Po ukončení pak vidím jakoby skrze jasně žlutozelený  filtr, který se po chvíli rozplyne. SOUVISEJÍCÍ: 

NASA opatrně připouští - ano, dívání do Slunce zřejmě může lidi vyživovat! 

on May 29, 2013
Nikolaj Dolgorukij z Ukrajiny je označován jako sun-eater („pojídač slunce“). Zírání do slunce se věnuje již 12 let a žije z větší části pouze ze sluneční energie. I jiní „zírači“ potvrzují, že po pouhých 9 měsících praktikování této metody se u nich vytratila nutnost přijímat potravu - za 9 měsíců se adept dopracuje k maximální době zírání, což je 44 minut. Po této 9měsíční intenzivní praxi už postačí k udržování získaného stavu pouze 45 minut denně chodit naboso, a to vždy 6 dnů v řadě za sebou.
 V časopise Týden dnes vyjde další pomlouvačný článek zaměřený na diskreditaci některých představitelů alternativního způsobu života. Slečna Alue bude skandalizována za popsání metody "zírání do Slunce", za což nakonec dostala i Bludný balvan hnutí skeptiků sisyfos. Takže dnes tedy znovu k tomuto způsobu vyživování a uzdradvování více.
Superschopnosti díky zírání do slunce - potvrzeno NASA

Chtěli jste někdy být na více místech najednou? Správně, mluvím tu o superschopnostech. Některé můžete získat díky metodě, jež je známa pod názvem „zírání do slunce“ a jejíž přínosy nedávno potvrdila i NASA. Mnozí propagátoři této prastaré techniky, která byla provozována mj. starými Máji, Egypťany, Aztéky, Tibeťany a Indy, hovoří nejen o léčení běžných nemocí, ale i o možnosti získat díky ní nadpřirozené schopnosti, k nimž patří například rozvinutá telepatie nebo naprosté odbourání potřeby jíst.
Co je zírání do slunce?
Zírání do slunce je technika spočívající v tom, že člověk očima přijímá sluneční světlo v době, kdy obsahuje nejméně ultrafialových paprsků, tedy při východu či západu slunce. Učitelé této metody výslovně doporučují dodržovat tato pravidla: Zaprvé, provádějte ji během hodiny po východu resp. před západem slunce, abyste předešli poškození očí. Zadruhé, musíte být bosi, v přímém kontaktu se zemí (míněn je holý povrch jako písek, hlína nebo bláto), a zatřetí, je nutné začít s pouhými 10 sekundami denně a tento interval postupně navyšovat o další 10sekundový úsek každý následující den (tzn. 2. den 20 sekund, 3. den 30 sekund atd.). Budete-li dodržovat tato pravidla, nebude pro vás zírání do slunce představovat žádné nebezpečí.
Nikolaj Dolgorukij z Ukrajiny je označován jako sun-eater („pojídač slunce“). Zírání do slunce se věnuje již 12 let a žije z větší části pouze ze sluneční energie. I jiní „zírači“ potvrzují, že po pouhých 9 měsících praktikování této metody se u nich vytratila nutnost přijímat potravu - za 9 měsíců se adept dopracuje k maximální době zírání, což je 44 minut. Po této 9měsíční intenzivní praxi už postačí k udržování získaného stavu pouze 45 minut denně chodit naboso, a to vždy 6 dnů v řadě za sebou.
Zírání do slunce se označuje také jako fenomén HRM - podle Inda jménem Hira Ratan Manek, jenž díky svému nadšení pro tento podivuhodný postup získal onu téměř „nadlidskou“ schopnost, obejít se bez jídla. Toto potvrdil i výzkum financovaný NASA, k němuž se Hira dobrovolně přihlásil. Tým lékařů z Pensylvánské univerzity jej pozoroval celých 100 dnů - 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a nakonec musel potvrdit, že Hira skutečně po tuto dobu potřeboval ke svému životu pouze sluneční světlo občas doplňované trochou podmáslí nebo vody.
Co se během zírání děje v lidském těle?
Zastánci této metody tvrdí, že během prvních 3 měsíců praktikování zírání do slunce se sluneční energie dostává skrz oči do retinohypotalamického traktu, který nabíjí energií. Tento trakt je, laicky řečeno, cesta vedoucí ze sítnice do mozku. Mozek se časem díky tomuto přísunu energie ze slunce stane aktivnějším. Jako první pocítíte úlevu od duševního napětí a starostí, neboť většinu starostí přiživuje energie pocházející z pokrmů, které jíme. A protože jídlo získává svou energii ze slunce, „zírači“ si ušetří námahu spojenou se zažíváním tím, že tuto energii přijmou rovnou od zdroje. Ačkoli pocit hladu by měl nakonec zmizet, je zcela v pořádku během počátečních stadií pravidelně jíst a vyčkat, než chuť k jídlu sama od sebe přirozeně zmizí.
Dalším přínosem, který se objeví již po krátké době, je zvýšení sebedůvěry a schopnosti řešit problémy. Každý z nás je aspoň trochu neurotik, ale díky stavu bez psychického napětí, získanému během prvních několika měsíců praktikování, se osobnost stabilizuje a staré strachy jsou k naší úlevě postupně nahrazovány optimistickým přístupem k životu. Na konci 3. měsíce už bude každodenní interval zírání dlouhý 15 minut.
Ze zpráv o zírání do slunce víme, že špatné vlastnosti adepta se pozvolna rozplynou, zatímco ty dobré zůstanou. Špatné vlastnosti se totiž rozvíjejí pouze při nedostatku slunečního světla. Takže ty horší projevy naší osobnosti, mezi něž patří hněv, strach, žárlivost a chtíč, zmizí a budou nahrazeny určitou sebedůvěrou a „duchovním věděním,“ díky němuž dokážeme přirozeným a čistým způsobem uchopit jádro každého problému.
Studie ukazují, že po 3 až 6 měsících zírání začínají mizet fyzické choroby. V době, kdy interval zírání dosáhne 30 minut (opakuji - přidávat pouze 10 sekund denně), už bude mozek umět vstřebat všechny barvy světla. Při barevné terapii je využíván k léčbě určitých nemocí postup, kdy jsou tělo a mozek zaplaveny konkrétní barvou, která organismu chybí - v závislosti na druhu onemocnění. Například nemocná játra vyžadují zelenou, ledviny červenou a srdce zas žlutou. Každý orgán našeho těla údajně reaguje na jinou barvu duhy. To je také jeden z důvodů, proč by náš jídelníček měl být barevně různorodý.  Doporučuje se, využívat během tohoto 3-4 měsíce dlouhého období autosugesci - představovat si, že tělo je vyléčeno a všechny choroby i slabosti jsou pryč. Autosugesce usnadní náš návrat k celistvosti.
Další průběh procesu je neméně zajímavý. Po 6 měsících už tělo nemusí energii „investovat do oprav,“ a tak může být využita k jinému účelu - může nám pomoci získat superschopnosti.

Co následuje po fázi léčení?
Kolem 7,5 měsíců zírání (denní interval 35 min.) klesá potřeba jíst i touha po jídle. Podle odborníků na tuto techniku tělo ke svému fungování v podstatě nepotřebuje jídlo. Zapotřebí je pouze energie, a tu nám právě zírání dodává. Kolem 9 měsíců zmizí komplet chuť na jídlo - veškeré touhy, chutě i hlad. Ti, kdo se dostali takhle daleko, vyprávějí o markantní změně pocitů - „jako by měli nabitý mozek.“ Po 9 měsících zírání, kdy už byla dosažena maximální doba (44 min.), je záhodno zanechat zírání do slunce a přesměrovat svou pozornost na zemi.
Vždy 6 za sebou následujících dnů je nutné 45 minut denně chodit po zemi bosi. Během chůze naboso je údajně aktivována šišinka. Profesionální zírači do slunce a badatelé v tomto oboru tvrdí, že každý prst na noze je propojen s určitou žlázou a tím, že po zemi chodíme bosi, tyto žlázy aktivujeme. Takže palec je spojen se šišinkou, ukazovák s hypofýzou, prostředník s hypotalamem, ukazovák s talamem a malíček s amygdalou. Zkušení zírači jsou přesvědčeni, že kráčíme-li po zemi bosi se sluncem nad hlavou, v našem těle i kolem něj vzniká jakýsi druh magnetického pole, které dobíjí nás i náš mozek.
Tato fáze spočívající v chůzi naboso je zřejmě nejdůležitějším aspektem celého postupu. S každým dalším dnem se blížíte získání skutečně magických schopností. Šišinka je chůzí čím dál tím více aktivována. Inteligence údajně roste, paměť se zlepšuje. V šišince sídlí navigační a mimosmyslové schopnosti - to znamená telepatii, možnost létat...to je už přece něco! Napadlo vás někdy, jaké by to bylo, kdyby vaše tělo umělo být na více místech najednou? Nuže, zírání do slunce by mělo být tím magickým klíčem k takovým schopnostem.
Pokud vydržíte denně 45 minut chodit bosi po celý rok, máte vyhráno. Pak už vám budou stačit pouze 3-4 „bosé“ dny k udržení vašich nových schopností.
Existují nějaká nebezpečí?
Oční lékaři a optici varují před přímým pohledem do slunce, neboť by mohlo dojít k poškození sítnice. Studie však ukazují, že budete-li dodržovat doporučený postup a dívat se do slunce ve správnou denní dobu, žádné riziko poškození očí neexistuje. Nebylo objeveno ani při prohlídkách dlouholetých „zíračů.“ Doporučujeme však, abyste si během prvních týdnů nechali raději oči vyšetřit, ať máte jistotu. 
Abychom to shrnuli…
Takže nezapomenout: první den 10 vteřin při východu nebo západu slunce a každý další den plus 10 vteřin k tomu. Až po 90 dnech dosáhne tento interval 44 minut, přestanete zírat a místo toho začnete s chůzí naboso - 45 minut 6 dnů v řadě za sebou. Dokážu si představit, že si myslíte: když už je člověk tak daleko, tak jaký problém může být denně chodit bos tři čtvrtě hodiny? Vyzkoušejte si to a uvidíte.
Pokud máte skutečně zájem získat superschopnosti, navíc pomocí metody, jejíž efektivitu potvrdila i tak renomovaná organizace jako NASA, zírání do slunce podle všeho představuje celkem přímou cestu k osvícení. Na těchto stránkách (Sun-Gazing) se můžete dozvědět více o této technice i o zkušenostech lidí, kteří ji osobně vyzkoušeli.

Napsala: Stasia Bliss
 http://guardianlv.com/2013/05/nasa-confirms-super-human-abilities-gained/

    PŘÍJEM PRIMÁRNÍ ENERGIE - Karel Kourek
Chceme-li opětovně přejít na příjem primární energie, ať už si jídlo necháme jen jako zábavu nebo jej zcela vyloučíme, musíme o tom nejdříve informovat fyzické tělo. Způsobů, jak to provést, je hodně. Napíši vám zde jeden jako příklad pro vlastní inspiraci: 


 PSYCHOENERGOSUGESTOLOGIE 
" Je univerzální filozofií, vylučuje násilí a rozvíjí vzájemné vztahy na principech lásky a porozumění. Zohledňuje všechny současné názorové a náboženské platformy. Může ji přijmout každý obyvatel Země bez ohledu na konfesi, s níž se cítí spjat. Psychoenergosugestologie klade důraz na duchovně-mravní základ, bez něhož je psychoenergosugestologické programování pouhou teorií s malým účinkem v praxi. Proto se musí rozvíjet především mravní a duchovní aspekty osobnosti. Je to metoda bezeslovné formy výlučně pozitivního působení na prostředí ( živou a neživou hmotu)s využitím PSI energie ( psychické energie), pěti forem prán a dalších toků energií."
(A.Ignatenko-profesor eniopsychologie, doktor energo-informačních věd. Z knihy Škola života pro každého - SCHOLA VITAE )

 V této knize, mimo jiné, A.Ignatenko uvádí metodu, kterou mi nakreslila a popsala dcerka Annamarie, v létě 2011, kdy jí bylo necelých 6let.(!?)
Takto je to od ♥Annemarie♥ (viz.obr.):  nádech nosem - vytahujeme to špatné a visualizujeme si jako černou kuličku nad hlavou,při tom zadržet krátce dech a pak pusou vydechnout - vyslat kuličku pryč.Nakreslila tok skrze kanálky (meridiány)a u toho tělíčka jsou nad hlavou bílé obláčky.

 Takto A.Ignatenko: Uvnitř hlavy tvoříme kuličku. Vkládáme do ní informaci: "kulička je jako magnet, který přitahuje všechnu negativní informaci. Snímá blogy, stimuluje čakry a odevzdává jim program zdraví, dlouhověkosti, zrychleného odčinění karmy."Tuto informaci spouští k čakrám a představuje si, že negativní informace odchází do svého světa a pozitivní zůstává.Kuličky mají shodnou barvu nebo číslo s čakrou, ke které ji vysílá.Vypouští pravou stranou.
(A.Ignatenko-profesor eniopsychologie, doktor energo-informačních věd. Z knihy Škola života pro každého - SCHOLA VITAE )


   "osmičková energie"
Nevím již určit dobu,kdy jsem "dostala nápad", jednoduše vytvořit polohu těla skrze kterou se velice účinně napojíte na "osmičkovou energii".Víme,jak to je s "nápady".Zcela automaticky a uvolněně jsem si lehla do této polohy,která ve mě vzbudila ohromný příval očistné energie a následného uvolnění.Od té doby jí často používám před usnutím nebo při "nočním probuzení", protože většinou tato buzení také souvisí s biorytmem, pro energetizování daného orgánu.
Jedná se o polohu do svastického kříže - leh na břiše nebo na zádech,levá ruka v úhlu směřuje nahoru kolem hlavy s dlaní dolu.Pravá v úhlu směřuje k nohám s dlaní nahoru a levá noha je rovněž v úhlu pokrčena.To zalomení-pokrčení rukou a nohy záleží na vlastním-osobním pohodlí a příjem na osobním vděčném  záměru. (může se doplňovat mudrami)
Vizualizuji si propojení - energetické proudění,ve kterém vše negativní spaluji, (říkám tomu"temperace" a často se úplně spotím.) A následně si vizualizuji toto proudění jako očišťující blahodárnou enerii, která proudí mým tělem.
"Osmičková energie"souvisí se somou, je to životadárná síla, která dává člověku "SIDHI"-např.vydržet několik hodin bez dýchání,nepřijímat potravu apod.Soma podmiňuje dlouhověkost a pevné zdraví."SNOVÉ REGRESE"
Ta vyžaduje trpělivost a čas.Pokud budete chtít vyzkoušet, zkoušejte bezprostředně, tak jak k vám sny přicházejí. Po snu, o kterém jsem ve stavu, že si jej "pamatuji", bezprostředně zkřížím ruce nad hlavou (pravá se dotýká levého předloktí a levá pravého). Pokud si změnu polohy v "polospánku" dokážete uvědomit, jste připraveni k regresnímu snu.
Medituji nad minulými scénami, které mohly způsobit moje současné bloky a promítám si je pozitivně. Pak vše odevzdávám, nechám volně plynout.
Scény  v meditaci přicházejí samy a pokud to nezvládnu napoprvé, přijdou jindy,  v příhodné době.

(S touto pomocí se dají řešit různé životní situace, vizualizovat  si pozitivní energii a náhled.)


ABYSTE MOHLI OVLÁDAT SVÉ TĚLO,MUSÍTE OVLÁDAT SVOU MYSL. ABYSTE MOHLI OVLÁDAT SVOU MYSL, MUSÍTE OVLÁDAT HLADINU ALFA. ABYSTE OVLÁDLI HLADINU ALFA, MUSÍTE OVLÁDAT STAV SVÉHO UVOLNĚNÍ: NAUČIT SE RELAXOVAT.
Podstatou je hladina Alfa. Vzdaluje nás objektivnímu fyzickému světu a vede nás do světa subjektivního, do tvůrčí oblasti, k příčině, do dimenze, jež je zdrojem fyzického světa.V této hladině si uvědomujete vše, co probíhá ve vnějším světě, ale nejste do tohoto dění aktivně zapojeni.
       Naprogramujte své mozkové buňky pozitivně, tzn.: být absolutně přesvědčeni, že dokážete, vyřešit konkrétní problém. Mít pozitivní přání, pozitivní víru a pozitivní očekávání jsou nezbytnou součástí.
     Nejdříve uvedu nejúčinnější způsob vizualizace:   vzpomeňte si, jak lidé obracejí oči vzhůru, když si chtějí něco vybavit.Odvrací oči,"rozostří"zrak - vytvoří si "mentální obrazovku"se svou vzpomínkou, či obrazem. Tím je mozek připraven na hladinu Alfa.
  -  Po dobu prvních deseti dnů: Až se ráno probudíte,dopřejte si ještě 15minut relaxace v posteli.( dojděte si na toaletu, aby mohlo tělo uvolněně relaxovat a snažte se znovu neusnout, v začátcích je dobré mít nařízeného budíka,abyste se nestresovali(!), že zmeškáte denní povinnosti) K úspěchu pomáhá stejná doba a místo tréninku.
 -   Připravte si oči pro "mentální obrazovku" a počítejte pozpátku  od 100 do 1, získáte schopnost ovládat svou mysl v hladině Alfa.
  -   Připravte si "mentální obraz"- sebe jako mladého, přitažlivého člověka zářícího zdravím. To, jak si sami sebe představíte, je předobrazem toho, jací budete.  
  -  Stejně tak slova vytvářejí realitu a programují mysl k tomu, aby se uskutečnila. Takže si řeknete. "Budu počítat od 1 do 5 ( to má podobný účinek jako "připravit se, pozor, start"), až dopočítám, otevřu oči a budu se cítit mladá(ý), přitažlivá(ý), zcela zdravá(ý)...
  -  Dopočítali jste do pěti, jste bdělí,otevřeli jste oči a v duchu se ještě ujistíte: jsem mladá(ý), přitažlivá(ý), zcela zdravá(ý)...
  -   Dalších deset dní počítejte každé ráno od 50 do 1
  -    Dalších dest dní počítejte každé ráno od  25 do 1
  -   Dalších deset dní počítejte každé ráno od 10 do 1
  -   Po čtyřicátém cvičení postačí od 5 do1
Můžete měnit obrazy svých ranních vizualizací. Můžete si "naprogramovat" více energie, optimismu, produktivní den, lepší zdravotní stav...
Po čtyřicetidenním pravidelném tréninku zpomalování - odpočítávání do hladiny Alfa, dostanete své mozkové vlny pod kontrolu. Budete to dělat cílevědomě a neusnete při tom.

z knihy José Silva : ČLOVĚK - LÉČITEL, PROBUĎME HOJIVOU MOC
Vizualizace kvantového léčení
Řekněme, že máte specifickou chorobu (či nemoc, zdravotní stav, bolesti a tak dále). Vizualizujte si dotčenou tělesnou část nebo orgán a pak si představte, jak pronikáte do jeho nitra, jako byste do něj vnášeli kameru. Můžete vidět kosti, svaly, maso, šlachy, klouby. Nyní vnikněte dovnitř, dokud neuvidíte buňky, z nichž je daná část těla složena. Následně pronikněte do buňky a uvidíte proteiny, enzymy a DNA. Pronikněte do DNA a uvidíte atomy, z nichž je složena. Vyberte si atom a pronikněte do něj. Uvidíte subatomární částečky – protony, neutrony, elektrony a další. Představte si je jako hvězdy na noční obloze. Kvantové pole je pole energie, z něhož se kondenzují částečky, podobně jako kondenzují kapky vody z mraků. Částice začínají svůj život v kvantovém poli. Takže místo představ spíše pronikáte do nitra těchto částic, k jejich zdroji – do kvantového pole samotného. Představte si kvantové pole jako místo v hlubokém prostoru naprostého klidu. Představte si to tak, jak sami chcete.

Může vám pomoci představa zcela poklidného jezera energie, jako tomu bývá u rybníků a jezer brzy ráno. Nyní si představte vlny (vibrace) choroby a v duchu je odstraňte – symbolicky tím odstraníte nemoc. V duchu řekněte: „Ukaž mi vlny (či vibrace)…“ Vyslovte jméno choroby, pokud je znáte, nebo doplňte jednoduše „…nemoci“. Žádáte nevědomou mysl, aby vám symbolicky ukázala ony vlny. Vibrace si představte, jakkoliv se to vaší mysli hodí. Já je obvykle vidím jako rozbouřené moře. V duchu řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny zmenšují a mizí. Nyní jste zpátky v prostoru naprostého klidu a právě jste zrušili chorobu. Následně nechte nové vibrace vstoupit na místo. Představte si, jak házíte oblázek do klidného jezera. Je to oblázek složený ze světla, jež reprezentuje váš záměr. Může být buď bílé, nebo mít jakoukoliv barvu, která vám přijde na mysl. Ve stavu vyššího uvědomění, které vám KL přináší, možná uvidíte barvy či dokonce symboly. Jednou nebo dvakrát jsem viděl obličej. Můžete si představovat oblázky složené, z čehokoliv chcete, a tak obecně či konkrétně, jak si přejete. Pro svůj záměr někdy využívám „dokonalé zdraví“ nebo „léčení“ a obyčejně přidávám jednu či dvě kvality navíc. Často si například představuji oblázky míru, lásky, soucitu, vlídnosti či odpuštění nebo jakékoliv jiné emocionální či jiné kvality, kterou bych rád viděl a o níž si myslím, že pomůže, nebo v jejímž případě cítím, že je v souladu s onemocněním. Představte si, jak do energetického jezera házíte první kamínek. Uvědomujte si, zda slyšíte nějaké zvuky, nebo dokonce šplouchnutí. Oblázek míru, jak jsem zjistil, často vytváří zvonivý zvuk či mantru Óm. Pozorujte, jak oblázek šplouchnul do vody, a pak vnímejte světlo (zvolené barvy) vycházející z energetického jezera. Jedná se o vlny „dokonalého zdraví“ či „míru“ nebo čehokoliv jiného, co je vaším záměrem. Nyní vhoďte do vody další kamínek a pozorujte stejný proces. Můžete do vody hodit tolik oblázků, kolik chcete, a strávit tím tolik času, kolik si přejete. Můžete přidat několik kamínků se stejným záměrem. Zjistil jsem, že mi často stačí hodit do jezera dva až tři další oblázky. Ale kolik jich tam hodíte vy, je jen na vás. Nyní jste tedy odstranili vlny nemoci a nahradili je vlnami zdraví. Léčení je technicky dovršeno, ale já bych je rád ještě upevnil, abych tak řekl.

Teď se postupně vrátíte tam, kde jste začali, a po cestě zjistíte, že věci jsou jiné, protože ze zdroje vycházejí jiné vlny. To upevní vaši víru, že je léčení hotovo. Představte si, jak se vracíte z kvantového pole, abyste viděli subatomární částice. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ To vám poskytne potvrzení, že léčení je u konce. Představte si něco mírně odlišného – například místo částic bílých jako hvězdy na noční obloze si představte, jak přebírají barvy oblázků. Nyní jsou to části tvořící nové, uzdravené tělo. Můžete je dokonce chtít pozorovat, jak blikají, nebo si představit jemný závoj světla vlnící se na obloze, podobně jako je tomu v případě polární záře. Nyní se vraťte nazpět k atomům. V duchu řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte atomy, jak na sebe berou světelné barvy oblázků, které jste pro ně zvolili. Jestliže si to přejete, můžete je také vidět, jak blikají a pohybují se. Vraťte se zpět k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte, jak DNA bliká barvami světlených oblázků. Můžete vidět také některé léčivé geny svítící jasnou září. Vraťte se k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je všechno hotovo.“ Pozorujte, jak buňky blikají barvami vašich světelných oblázků. Nyní se vraťte zpět k dotčené tělesné části a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte,  jak daná tělesná partie bliká zvoleným světlem. A nemusíte v každém stadiu jen pozorovat blikání barev. Můžete si představovat změnu jakéhokoliv druhu, třeba, jak se vaše atomy či DNA ohýbají, jako když ohýbáte svalstvo. Možná, že vaše buňky dělají totéž, protože dýchají novým životem. Jestli chcete, můžete si v tomto stadiu vizualizovat, jak je choroba odstraňována – nádor roztává, virus opouští tělo, orgán či tkáň regenerují. V tomto stadiu není nutné přidávat vizualizaci, ale někteří lidé to dělají rádi, jako by chtěli jasně vidět potvrzení, že je léčení dokončeno. Nakonec si prohlédněte celé tělo a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak se obléká do barev, které jste si zvolili. Můžete dokonce pozorovat sami sebe, jak hýbete vlastním dokonale zdravým tělem. Abyste celou věc uzavřeli, v duchu řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“ Několikrát se zhluboka nadechněte a otevřete oči. Vše je hotovo!
Jedna z výjimečných výhod KL spočívá v tom, že rozšiřuje vaše vědomí. V okamžiku, kdy pronikáte do atomu a pozorujete noční oblohu se subatomárními částicemi, které blikotají jako hvězdy, vaše mysl expanduje. Symbolizuje to překonávání limitů přesvědčení a předsudků. Pozvedá vás to k vyššímu stavu uvědomění či vědomí, a proto se vaše myšlenky dostávají do většího souladu se základy skutečnosti. KL můžete rovněž aplikovat na změnu hluboce zakořeněných postojů a přesvědčení nebo k odstranění přežitých emočních šablon, které si už nepřejete zakoušet. Mohli byste v duchu poprosit, abyste spatřili vlny (či vibrace) takového přístupu, přesvědčení či emoce, a zrušili je stejným způsobem. Pak je nahraďte novým postojem, vírou nebo emocí, které si přejete mít. Abychom si tuto techniku shrnuli:
1. Vizualizujte si nemocnou část těla.
2. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si buňky.
3. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si DNA.
4. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si atomy.
5. Pronikněte dovnitř a prohlédněte si subatomární částice.
6. Pronikněte ke zdroji a představte si sami sebe v kvantovém poli – na místě naprostého klidu.
7. Řekněte: „Ukaž mi vlny či vibrace (choroby, nemoci, stavy, bolesti a tak podobně).“ Představte si chorobu jako rozbouřené moře.
8. Řekněte: „Stop!“ Pozorujte, jak se vlny uklidňují a mizí.
9. Řekněte: „Ukaž mi vlny (například dokonalého zdraví, uzdravení, odpuštění, míru a tak podobně).“ Představte si oblázky složené ze zářivého světla (jakékoliv barvy, která vás napadne), jak padají do klidu a jak se vlnky rozeběhnou směrem ven z kruhu, jakmile oblázky vklouznou do stojaté vody. Přihoďte tam ještě jeden nebo více oblázků.
10. Vraťte se zpátky k subatomárním částicím a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak přebírají barvy, jež jste vybrali, nebo se mění nějakým jiným způsobem (vypadají například jako nebe blikající polární září).
11. Vraťte se zpátky k atomům a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Znovu pozorujte změnu barvy, blikání či chvění. 12. Vraťte se zpátky k DNA a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.
13. Vraťte se zpátky k buňkám a řekněte: „Ukažte mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.
14. Pokud si to přejete, pozorujte léčebnou scénu.
15. Vraťte se zpátky k dotčené části těla a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte změnu.
16. Vraťte se zpátky k tělu jako celku a řekněte: „Ukaž mi, že je vše hotovo.“ Pozorujte, jak tělo přebírá vámi zvolenou barvu a získává dokonalé zdraví.
17. Řekněte: „Děkuji. Vše je hotovo. Vše je hotovo. Vše je hotovo.“
Celý proces může zabrat jen pět minut nebo můžete setrvat déle v jakékoliv části procesu, u níž máte pocit, že je to třeba. Můžete si například s každým výdechem představit oblázek míru. U některých nemocí můžete mít dojem, že je potřeba přidat několik oblázků uzdravení, dokonalého zdraví či odpuštění, a prodloužit tak proces o několik minut, takže většinu léčebného času strávíte v tomto stadiu, čímž mocně vtisknete podstatu léčení do kvantového pole. Za čas, až se stanete skutečnými experty na vizualizace a získáte silnou víru v moc mysli, budete schopni dostat se do kvantového pole přímo, ve zlomku vteřiny, a chorobný stav zrušit.
Z knihy – David R. Hamilton – Mysl léči tělo


UMĚNÍ DUŠEVNÍ LÉČBY
Existuje pouze jeden princip léčby, který působí ve všem a v každém, ale pouze člověk je schopen plně si ho uvědomit. Je mnoho technik, jak tuto univerzální moc využít pro sebe, ale existuje jen jediný proces léčby a tím je víra.Při terapii modlitbou jsou funkce vědomí a podvědomí sjednocené podle vědeckých zákonů a po dobré úvaze zaměřené na celkem určitý cíl. Při vědecké modlitbě je třeba vědět, co děláte a proč to děláte. Vložíte svou víru do zákona léčby a právě to se využívá při terapii modlitbou označované jako umění duševní léčby. Zvolte si něco, co si přejete uskutečnit. Obsah myšlenky zda představy si vtisknout do podvědomí tak, že si ho představíte co nejživější, tedy jako by se už tak stalo. Pokud se budete s vírou přidržovat této představy, bude vaše modlitba,, vyslyšena ".,, Uvědomujete si, že váš problém způsobily negativní myšlenky, které ještě zhoršil strach, a zapečetil se  vašem podvědomí. Na druhé straně máte uklidňující jistotu, že se chcete osvobodit od utrpení tím, že v duchu ze sebe vyženete všechny černé myšlenky ".Obraťte se proto na léčivou sílu vašeho podvědomí, vzpomeňte si na jeho nekonečnou moc všechno obrátit na dobré.,, Tím, že to máte vědomě před očima, překonáte strach a všechny mylné představy, které se ve vašem duchu zahnízdili ".Modlitba na uzdravení nemá nic společného s biblickou vírou, která spočívá v poznání vzájemných vztahů mezi vědomím a podvědomím. Člověk, který se modlí za uzdravení, léčí bez toho, že by skutečně vědecky poznal působící síly. Většinou tvrdí, že disponuje zvláštním darem, ale jeho případné úspěchy lze odvodit jen od slepé víry pacienta. Takto léčí i v Jižní Americe a v jiných národech prostřednictvím tanců a zpěvů. Důležité je, aby byl pacient přesvědčen o účinnosti metod. 
,, Každé jednání, které osvobodí ducha od strachu a starostí a naplní ho pevnou vírou a očekáváním dobrého, přinese i uzdravení ".

 Zdroj: Joseph Murphy-Moc našeho podvědomí


SOUVISEJÍCÍ:

PROBUĎME SVOU HOJIVOU MOC

http://galerielaska.blogspot.dk/2012/03/cesty-v-breznu.html

Osho Léčení duše ...

Kniha nabízí bohatý výběr jednoduchých postupů, které se zabývají řešením stresu bez použití chemie. Radí, jak si počínat při bolestech hlavy, nespavosti, jak skončit s kouřením i jak se zbavit neklidu, který zažíváme někdy všichni.

Metody: 

jak zvládnout samotu, 
jak dosáhnout rovnováhy, 
jak zůstat bdělý, 
jak nalézt svou vnitřní nulu,
jak se naučit soustředit se na sebe,
návod na naladění na střed hara,
postup na vytvoření ochranné aury.

Každý si podle uvedené diagnózy může vybrat recept pro svůj vlastní problém.

Osho doporučoval, nejprve s kteroukoli z uvedených metod tři až pět dnů experimentovat – abychom poznali, zda nám daná metoda bude vyhovovat.

UKÁZKA:

OCHRANNÁ AURA:
Jako poslední věc před spánkem si lehněte nebo sedněte na postel a představujte si kolem svého těla auru-nachází se 15 cm od vašeho těla, má stejný tvar jako vaše tělo. Obklopuje vás a chrání. Stává se vaším ochranným štítem. Představujte si to 4 nebo 5 minut a jděte spát.

Meditace způsobuje, že je člověk velmi vnímavý. Ovlivňuje vás neg. Energie jiných lidí. Jste zranitelní, protože meditace způsobuje, že jste velmi citlivý, proto co přichází k vám se také dostane do vás. Ochranná aura vznikne během 3 měsíců, dělejte toto cvičení 3 měsíce.

Po 3 týdnech se budete cítit velmi silný. Před spánkem musí poslední myšlenka patřit auře, ráno když se probudíte, neotvírejte oči, ale představujte si znovu auru. Budete zcela chráněni, věci které k vám budou přicházet, budou odráženy zpět, nezasáhnou vás.

HARA:
Navázání kontaktu se svým středem Hara. 3 měsíce, každé ráno a před spánkem, ráno neotvírejte oči. Položit obě ruce 5 cm pod pupek a lehce přitisknout. Pak začněte dýchat zhluboka. Střed bude stoupat a klesat s vaším dýcháním. 

 
Třetí oko je okno a tato masáž ho pomůže otevřít. Pokud cítíte po 3 minutách, že to neovlivnilo vaši energii, pak začněte masírovat ve směru hodinových ručiček. Pak si musíte skutečně představit malý bod světla právě mezi obočím uprostřed třetího oka. Zavřete oči a dívejte se na tento bod světla. Dívejte se se zavřenýma očima směrem nahoru, tak aby se oči otočili vzhůru. Celým smyslem je, že se oči dívají vzhůru, tělo se zklidňuje, jakoby jste upadli do hlubokého spánku. Cvičení provádějte jednu hodinu.

JSI STÁLE ZDE?
První věc, kterou ráno udělejte je, že se sám sebe zeptáte:
"(Vaše jméno) si stále tady?" A sami si odpovídejte nahlas "Ano, pane / paní!"
Člověk musí k sobě cítit hlubokou úctu.
Opakujte to často, budete překvapeni, jak velký klid se objeví. Je to také připomínka vlastního bytí, uctivost, vděčnost za to, že je vám daný další den.

PAUZA:
Každý den si nejméně na hodinu někam tiše sedněte, uvolněte se a se zavřenýma očima řekněte své mysli:
 "Teď pokračuj! Dělej vše, co chceš dělat. Já budu svědkem a budu tě pozorovat. "
Za okamžik zjistíte, že mysl vůbec nepracuje a v této pauze vnímáte realitu takovou, jaká je. Ale bude to jen na malou chvilku, když se opět objeví myšlenky, znovu řekněte své mysli stejnou větu.

SRDCE:
Opakujte toto cvičení často během dne. Udělejte 5 hlubokých nádechů a výdechů hned za sebou. To vám pomůže přesunout se z hlavy do srdce. Stanete se vnímavejšími, budete si pak uvědomovat mnoho věcí, kterých si nejste vědomi. Zlepší se vám čich, chuť, hmat, zrak a sluch. Vše se stane intenzivnějším, všechny vaše smysly se zlepší.


ZMĚŇTE SVOU MYSL:
Vždy když chcete změnit model své mysli, ze kterého se stal dlouhotrvající zvyk, využijte dýchání. Všechny zvyky mysli jsou spojeny se způsobem dýchání. Změňte způsob dýchání a mysl se hned změní. Vydechujte zhluboka, zatáhněte břicho a když se zbavujete vzduchu představujte si, že se zbavujete starého modelu. Pak se 2 nebo 3 krát zhluboka nadechněte. Budete se cítit svěží, starý zvyk nebude schopen získat zpět své místo.
  Když chcete něco přijmout, začněte s nádechem, pokud se chcete něčeho zbavit, začněte s výdechem. Platí na všechny zvyky. Např. pokud kouříte, nebo se přejídáte, přijde na vás naléhavá touha si zapálit, ale vy to nechcete, okamžitě začněte zhluboka vydechovat a této naléhavé touhy se zbavíte.

TANČETE JAK STROM:
Postavte se mezi stromy a staňte se stromem, dovolte větru aby vás ovíval. Nebo se postavte uprostřed pokoje a představujte si sebe jako strom. Tančete jako strom, který ovívá silný vítr a vaše energie bude schopná proudit.

ÓM:
Vždy když cítíte, že je kolem vás příliš mnoho neklidu, nebo je vaše mysl příliš rozrušená, stačí když budete opakovat óm. Nejméně 20 minut ráno a večer, v tichosti si sedněte do pohodlné pozice s očima napůl otevřenými a dívejte se směrem dolů. Dýchejte pomalu, tělo je nehybné. V duchu opakujte óm, velmi rychle za sebou. Vnímejte jako vibruje po celém vašem těle Dělejte to nejméně 2 hodiny před tím než půjdete spát, budete se cítit svěží, nepocítíte únavu ani ospalost. Během cvičení nastanou chvíle, kdy se nic nebude opakovat a všechno se zastaví. Tyto chvíle budou nejhezčí. Pokud se začnou objevovat myšlenky, znovu začněte v duchu rychle opakovat óm.  
Teal Scott: Ako mať mimotelový zážitok 

Související obrázek
http://www.youtube.com/watch?v=K0L-U4053Lo&feature=player_embedded

DALŠÍ VIDEA : http://www.novazem.info/

Teal Scott: Práce se stínem http://www.youtube.com/watch?v=A5DHsgIDtPE
SOUVISEJÍCÍ:
http://eprakone.wordpress.com/2010/01/15/ako-vyliezt-z-tela/  

Liečenie začína ten, kto si uvedomí jeho potrebu
http://eprakone.wordpress.com/2013/04/27/liecenie-zacina-ten-kto-si-uvedomi-jeho-potrebu/

Tak ako je to s tými "zrkadlami"?
http://eprakone.wordpress.com/2010/09/10/tak-ako-je-to-s-tymi-zrkadlami/

Cez zrkadlá k poznaniu
http://white82.wordpress.com/2010/08/27/cez-zrkadla-k-poznaniu/Video pro dotaz pocta slunci


Kyriacos C. Markides POCTA SLUNCI - kap1 Léčitel.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6srpDwZ9N3M

SOUVISEJÍCÍ:

https://anitram.wordpress.com/2010/11/13/liecenie-s-daskalom/#more-3122

Strovoloský Mág – Kyriacos C. Markides
(+ videa)http://uvedomenie.wordpress.com/2013/02/27/strovolosky-mag-kyriacos-c-markides/
http://uvedomenie.wordpress.com/category/kyriacos-c-markides-daskalos/

Rozhovor so žiakom Strovoloského mága
http://tajomstva.org/mysteria-magia-mystika/rozhovor-so-ziakom-strovoloskeho-maga/

10 komentářů:

Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4