♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

sobota 31. března 2012

PROBUĎME SVOU HOJIVOU MOC„Nevěřte ničemu prostě jen proto, že jste to slyšeli. Nevěřte ničemu jen proto, že si o tom povídá mnoho lidí, nebo jen kvůli tomu, že vám to řekli učitelé či starší lidé. Pozorujte to a zkoumejte, a pokud shledáte, že to dává smysl, pak to přijměte a žijte podle toho.“ – Budha *******************************

  K NEMOCI VEDE MNOHO CEST  
Sestra Elizabeth Reisová
  "Syndrom Guillain-Barré - (onemocnění virového původu postihující nervovou soustavu v oblasti míchy.)
Podivná,mimořádná zkušenost, málo známá "nemoc", dokud nevstoupí do vašeho života.Co ji vyvolává? Co proti ní zmůžeme modlitbou, technikami Silvovy metody, pozitivním myšlením, odvahou, vírou, vnitřním přesvědčením?

   V pondělí 23.srpna jsem přijela do kláštera Sv.Marie v Port Huronu ve státě Michigan, kde jsem měla dokončit svou knihu "Biblické reflexe". Chtěla jsem v ní popsat své 25-leté zkušenosti z vyučování Písma po celém světě.
   První a druhá kapitola už byly dokončeny. Vynořila se otázka, jak dál. Mám psát o biblické, nebo o všeobecné pravdě? Šlo o víc než jen o jednoduchý detail, protože jako křesťanka a zároveň lektorka Silvovy metody jsem se často setkávala s otázkou, jak může být Silvova metoda v souladu s učením Ježíše.
     Ve středu 25.srpna jsem se modlila za odpověď. Ve čtvrtek jsem se probudila s dvojitým viděním. V jedenáct hodin dopoledne jsem už nemohla chodit a do půlnoci jsem byla úplně ochrnutá. Odpověď na mé modlitby - ptej se a bude ti odpovězeno. Hledej a najdeš?
     Byla jsem přijata na pohotovosti v nemocnici U Milosrdných v Port Huronu. Do deseti večer provedli počítačovou tomografii mozku a několik diagnostických testů. Ochrnul mi každý sval těla.Nejdříve oči. Šest sester o mne pečovalo a modlilo se za mne 24hodin denně. Šest milujících, věřících duší, staré přítelkyně, všechny až na jednu absolventky Silvovy metody. Jejich energie a přítomnost mne držely při životě. Vůbec jsem necítila strach.Vůbec jsem necítila bolest. Léty modliteb a tréninkem Silvovy metody jsem se už dávno naučila relaxovat, takže jsem měla stále normální tlak, puls a teplotu. Nijak jsem na tom "nepracovala". Byla to pro mne každodenní záležitost, kterou jsem si už dávno vštípila usilovným cvičením.
    Nepracovaly mi svaly hrdla, a to znamenalo možnost postižení plic. Sestry mi ve dne v noci umývaly ústa, takže jsme tomuto nebezpečí naštěstí zabránily. Lékař mi sice dal odsávat hlen z dýchacích cest, ale nikdy mne nemusel zapojit na dýchací přístroj I to je ve srovnání s typickým průběhem syndromu velmi neobvyklé.
Při této chorobě trvá nejméně půl roku, ale častěji několik let, než se pacient vyléčí. Nadšený lékař mne mohl z nemocnice propustit během necelého měsíce...Mohla jsem chodit, běhat, mluvit - to vše bylo důkazem účinnosti toho, čemu José Silva říká energie, vizualizace, relaxace a věřící křesťan upřímná modlitba.Dnes svému neuvěřitelnému zážitku říkám "třicetidenní duševní cvičení".
    Zázračná desetidenní láska a péče spolu s každodenní fyzioterapií mi znovu vrátily tělesnou nezávislost. Pohyby očí ještě nejsou v naprostém souladu, ale jde mi to, a s trochou trpělivosti...
    Ptám se sama sebe, co jsem se naučila a jak se o to mám podělit. Je jisté, že má kniha už nebude taková, jak bych ji napsala bez toho, co jsem prožila, protože jsem se změnila i já.
    Tuto nemoc mi uložil Bůh, ne ďábel. Chtěla jsem pochopit tělesnou bolest. Už jsem trpěla citově, duševně i psychicky, a proto nebylo obtížné poskytnout v těchto oblastech útěchu jiným. Ale tělesně? Vždy jsem byla zdravá a k tělesně slabším jsem se chovala arogantně. Jsem vděčná za tento mimořádný zážitek. Umožnil mi poznat, že se všichni učíme.
    Léčení není náhoda. Je to přirozený proces, který - je-li mu dovoleno působit -, udělá "své" a zároveň při něm mohou pomoci modlitby a myšlenky druhých. Můj příběh je možná poučením, že nikdo z nás není sám. Vaše energie je i mou energií, protože všichni čerpáme ze stejného zdroje. Je to dar a je skutečný. Říkám tomu Bůh a jako křesťanka od něj slyším "dobré zprávy."
z knihy: JOSÉ SILVA : ČLOVĚK- LÉČITEL, PROBUĎME HOJIVOU MOC
*******************************************************
PROBUĎME HOJIVOU MOC  I.ČÁST

*****  pozn.:  "používání energií" je každému daná, je to však individuální záležitost, asi jako sny, jejich výklad a pochopení. Možností je nepřeberné množství, stejně tak i autorů. Nejdůležitější je hlas srdce..!


******************************
SOUVISEJÍCÍ:
z knihy José Silva : ČLOVĚK - LÉČITEL, PROBUĎME HOJIVOU MOC
 ABYSTE MOHLI OVLÁDAT SVÉ TĚLO,MUSÍTE OVLÁDAT SVOU MYSL. ABYSTE MOHLI OVLÁDAT SVOU MYSL, MUSÍTE OVLÁDAT HLADINU ALFA. ABYSTE OVLÁDLI HLADINU ALFA, MUSÍTE OVLÁDAT STAV SVÉHO UVOLNĚNÍ: NAUČIT SE RELAXOVAT.
Podstatou je hladina Alfa. Vzdaluje nás objektivnímu fyzickému světu a vede nás do světa subjektivního, do tvůrčí oblasti, k příčině, do dimenze, jež je zdrojem fyzického světa.V této hladině si uvědomujete vše, co probíhá ve vnějším světě, ale nejste do tohoto dění aktivně zapojeni.
       Naprogramujte své mozkové buňky pozitivně, tzn.: být absolutně přesvědčeni, že dokážete, vyřešit konkrétní problém. Mít pozitivní přání, pozitivní víru a pozitivní očekávání jsou nezbytnou součástí.
     Nejdříve uvedu nejúčinnější způsob vizualizace:   vzpomeňte si, jak lidé obracejí oči vzhůru, když si chtějí něco vybavit.Odvrací oči,"rozostří"zrak - vytvoří si "mentální obrazovku"se svou vzpomínkou, či obrazem. Tím je mozek připraven na hladinu Alfa.
  -  Po dobu prvních deseti dnů: Až se ráno probudíte,dopřejte si ještě 15minut relaxace v posteli.( dojděte si na toaletu, aby mohlo tělo uvolněně relaxovat a snažte se znovu neusnout, v začátcích je dobré mít nařízeného budíka,abyste se nestresovali(!), že zmeškáte denní povinnosti) K úspěchu pomáhá stejná doba a místo tréninku.
 -   Připravte si oči pro "mentální obrazovku" a počítejte pozpátku  od 100 do 1, získáte schopnost ovládat svou mysl v hladině Alfa.
  -   Připravte si "mentální obraz"- sebe jako mladého, přitažlivého člověka zářícího zdravím. To, jak si sami sebe představíte, je předobrazem toho, jací budete.  
  -  Stejně tak slova vytvářejí realitu a programují mysl k tomu, aby se uskutečnila. Takže si řeknete. "Budu počítat od 1 do 5 ( to má podobný účinek jako "připravit se, pozor, start"), až dopočítám, otevřu oči a budu se cítit mladá(ý), přitažlivá(ý), zcela zdravá(ý)...
  -  Dopočítali jste do pěti, jste bdělí,otevřeli jste oči a v duchu se ještě ujistíte: jsem mladá(ý), přitažlivá(ý), zcela zdravá(ý)...
  -   Dalších deset dní počítejte každé ráno od 50 do 1
  -    Dalších dest dní počítejte každé ráno od  25 do 1
  -   Dalších deset dní počítejte každé ráno od 10 do 1
  -   Po čtyřicátém cvičení postačí od 5 do1
Můžete měnit obrazy svých ranních vizualizací. Můžete si "naprogramovat" více energie, optimismu, produktivní den, lepší zdravotní stav...
Po čtyřicetidenním pravidelném tréninku zpomalování - odpočítávání do hladiny Alfa, dostanete své mozkové vlny pod kontrolu. Budete to dělat cílevědomě a neusnete při tom.

*******************************************************************


SOUVISEJÍCÍ:
OBJEVTE SVÉ VNITŘNÍ ZDROJE (viz.odkaz na liště vpravo)
http://galerielaska.blogspot.dk/2012/04/bytostni-inherence.html

 
***************************************

JAK "VYLÉZT" Z TĚLA
http://eprakone.wordpress.com/2010/01/15/ako-vyliezt-z-tela/

 *******************************************

UMĚNÍ DUŠEVNÍ LÉČBY
Existuje pouze jeden princip léčby, který působí ve všem a v každém, ale pouze člověk je schopen plně si ho uvědomit. Je mnoho technik, jak tuto univerzální moc využít pro sebe, ale existuje jen jediný proces léčby a tím je víra.Při terapii modlitbou jsou funkce vědomí a podvědomí sjednocené podle vědeckých zákonů a po dobré úvaze zaměřené na celkem určitý cíl. Při vědecké modlitbě je třeba vědět, co děláte a proč to děláte. Vložíte svou víru do zákona léčby a právě to se využívá při terapii modlitbou označované jako umění duševní léčby. Zvolte si něco, co si přejete uskutečnit. Obsah myšlenky zda představy si vtisknout do podvědomí tak, že si ho představíte co nejživější, tedy jako by se už tak stalo. Pokud se budete s vírou přidržovat této představy, bude vaše modlitba,, vyslyšena ".,, Uvědomujete si, že váš problém způsobily negativní myšlenky, které ještě zhoršil strach, a zapečetil se  vašem podvědomí. Na druhé straně máte uklidňující jistotu, že se chcete osvobodit od utrpení tím, že v duchu ze sebe vyženete všechny černé myšlenky ".Obraťte se proto na léčivou sílu vašeho podvědomí, vzpomeňte si na jeho nekonečnou moc všechno obrátit na dobré.,, Tím, že to máte vědomě před očima, překonáte strach a všechny mylné představy, které se ve vašem duchu zahnízdili ".Modlitba na uzdravení nemá nic společného s biblickou vírou, která spočívá v poznání vzájemných vztahů mezi vědomím a podvědomím. Člověk, který se modlí za uzdravení, léčí bez toho, že by skutečně vědecky poznal působící síly. Většinou tvrdí, že disponuje zvláštním darem, ale jeho případné úspěchy lze odvodit jen od slepé víry pacienta. Takto léčí i v Jižní Americe a v jiných národech prostřednictvím tanců a zpěvů. Důležité je, aby byl pacient přesvědčen o účinnosti metod. 
,, Každé jednání, které osvobodí ducha od strachu a starostí a naplní ho pevnou vírou a očekáváním dobrého, přinese i uzdravení ".

 Zdroj: Joseph Murphy-Moc našeho podvědomí  Čistění mysli

Lencher Falprea v Probuzení
Celá metoda Ho´oponopono je založená na čištění – mysli, vzorců myšlení, vzpomínek, o návratu do „nulového stavu“, který můžeme také nazvat stavem dokonalého bytí. Vyčištěná mysl je mysl zbavená ega, tedy naše formy, která je závislá na minulosti, míjející přítomnost a řešící budoucnost. Je více než zřejmé, že jako lidé jsme si vytvořili po tisíciletí vzorce myšlení, tedy programy, na základě nichž jednáme, přizpůsobujeme se jim, nahlížíme díky nim na náš život, lidi kolem nás, životní situace… Spousta z těchto programů je pouhým virem, který napadá naši mysl a nutí nás k chybným r... další »
ŠAMANSKÉ CESTY A LÉČENÍ
Energetické šamanské liečenie môže pozostávať z očisty našich tiel a aurického poľa od akejkoľvek nepríjemnej energie, ktorú sme cez deň nabrali, až po vyhojenie hlbokých, zmrzačujúcich rán.
Začíname tým, že si presne stanovíme úmysel, čo ideme liečiť alebo zmeniť. Môže to byť nejaká špecifická vec, napríklad môžeme požiadať, aby sa rozpustil nejaký energetický blok v našom tele. Alebo to môže byť nejaká celkom všeobecná vec, napríklad dobiť si baterky a zbaviť sa energie, ktorá nás brzdí.
POKRAČOVÁNÍ:http://eprakone.wordpress.com/2012/03/22/samanske-cesty-a-liecenie/

Spirituálne roviny
Šamani pracujú väčšinu času v zmenenom stave vedomia. S praxou dokážu tento stav vyvolávať silou vôle. Pritom sa pohybujú v troch oblastiach:
  • Horný Svet, ktorý sa nachádza nad fyzickou rovinou existencie a je naplnený svetlom; toto je oblasť osídlená bohmi a bohyňami, spirituálnymi hrdinami minulosti, anjelmi a vzostúpenými a vysokovyvinutými nefyzickýmibytosťami. Je to Nebo z monoteistických náboženstiev. Tu sídlia spirituálni učitelia.
  • Pod fyzickou rovinou existencie je umiestnený Dolný Svet, ktorý vytvoril veľký sen Prírody (tu podozrievam, že ide o snívajúcu Gaiu). Toto je svet dobrodružstva a moci, ktorý navštevujú šamani už od počiatku vekov, keď sa chcú kontaktovať s duchmi rastlín, zvierat, elementálov (primárnych, hrubých a zištných energií) alebo so samotnou Matkou Zemou. Sem si šamani chodia po svoje silové zvieratá, spirituálnych sprievodcov a mimoriadne schopnosti. Aby sa sem dostali, obvykle prechádzajú tunelom, ktorý často žiari. To sa podobá na zážitky ľudí, ktorí takmer zomreli.
  • Tretí svet je Stredný Svet. Tento je svojou povahou duálny. Na jednej strane je v ňom svet hmoty, viditeľného, uchopiteľného, ale aj svet nehmotný, kam ľudia odchádzajú, keď snívajú. (Hovoríme tomu aj astrálna rovina.) Všetko vo fyzickom svete má svoj aspekt aj v mimofyzickom astráli. Ak sa natrénujeme, vieme presúvaním pozornosti vnímať oba svety súčasne. V Strednom Svete, v jeho nefyzickej časti, existuje aj miesto, ktoré je našou bránou k iným realitám – naše silové miesto, “posvätná záhrada”.
Takmer univerzálnym symbolom tohto šamanistického kozmu po celom svete je Strom života, ktorého koreme sú zapustené v Dolnom Svete, jeho kmeň prebieha Stredným Svetom a jeho koruna siaha do Horného Sveta. Iným symbolom je vysoká hora, na ktorej vrcholku sídlia bohovia (napr. grécky Olymp).
Niekedy sa toto prepojenie jednotlivých svetov prejavuje ako svetelná mriežka alebo spleť svetelných vlákien, ktoré sa šíria kozmom. To je spôsob, akým vidím energiu ja – až na to, že nie je svetielkujúca, ale tmavá.

Silové miesto: posvätná záhrada

Takže buď si vyberieme nejaké miesto, ku ktorému máme silnú pozitívnu väzbu a ktoré si dokážeme živo predstaviť, alebo si také miesto vytvoríme – miesto, kde sa budeme cítiť dobre. Toto miesto sa stane našou “posvätnou záhradou” alebo “silovým miestom” – miestom, kde máme najvyššiu silu a moc.
http://eprakone.wordpress.com/2010/04/20/zaciname-samansku-cestu-ideme-putovat/

Liečenie s predkami
Liečenie s predkami sa deje rôznymi spôsobmi.
  • máme špecifický problém, ktorý potrebujeme vyhojiť – fyzický či emocionálny. Môžeme napríklad požiadať o pomoc pri bolestiach nohy a dostaneme sa niekoľko generácií dozadu k predkovi, ktorému nohu amputovali.
  • môžeme si zaumieniť vyhojiť líniu predkov a tak požiadame, aby nás vzali k tomu predkovi, ktorý potrebuje vyhojenie.
Či už si zvolíme jedno alebo druhé, stanovíme si úmysel, vyberieme sa do posvätnej záhrady a požiadame pomocníkov o pomoc.
POKRAČOVÁNÍ:http://eprakone.wordpress.com/2012/03/30/samanske-liecenie-praca-s-liniou-predkov/

RUŠENÍ ENERGETICKÝCH PROPOJENÍ 
Putá sami o sebe nie sú zlé. Energetické puto, ktoré nás napája na naše Vyššie Ja, je absolútne dôležité pre to, aby sme sa cítili dobre. V spirituálnej praxi vedome vytvárame putá napr. so Zemou (ukotvujeme sa) alebo so Zdrojom (prijímame od neho energiu, napr. pri reiki). Na druhej strane, keď udržiavame energetické putá s niekým, na koho sme parádne naštvatí alebo kto nám v minulosti urobil veľmi zle, tieto putá nám odcucávajú energiu.
A ako zistíme, že nejaké puto existuje?
“V tom okamihu, kedy nám mysľou prebleskne myšlienka alebo spomienka a zmení sa naše emocionálne rozpoloženie, môžete sa staviť, že presne tam máte nejaké energetické puto.”
Ak nám energetické puto dáva dobré pocity – radosť, lásku, môžeme sa rozhodnúť, že si ho chceme ponechať. Ale v prípade bývalých najdrahších alebo bývalých partnerov je po ukončení vzťahu veľmi vhodné prerezať putá. Ak to neurobíme, napriek rozchodu/rozvodu sa budeme ešte stále cítiť naviazaní na danú osobu.
POKRAČOVÁNÍ:http://eprakone.wordpress.com/2012/03/25/samanske-liecenie-rusime-puta/
******** **********************************************************
SILOVÉ ZVÍŘE
 http://eprakone.wordpress.com/2008/02/20/co-prinasaju-jednotlivi-samanski-sprievodcovia/
http://eprakone.wordpress.com/tag/silove-zviera/ 
*******************************************************************
DALŠÍ "ŠAMANISMY"
*******************************************************************
(kliknutím se dá zvětšit.CELÉ ČTENÍ viz.: odkazy PSYCHOKIN.A LÉČENÍ ENERGIEMI

***********************************************************************
SOUVISEJÍCÍ
"...A potom, jedného dňa, som si spomenula na starú taoistickú múdrosťstaň sa bolesťou bolesti. (Oni taoisti majú vo zvyku hovoriť veci značne záhadne. :-P ) Tak som to pri najbližšom záchvate bolesti urobila – prestala som sa bolesti priečiť a miesto toho som „išla s ňou“ a v rovnakých cykloch, v akých ona drásala moje vnútro, som rozkladala zvnútra ja ju. Predstavovala som si, že som plot z deravých kvádrov, cez ktoré bolesť preteká ako voda a nemá sa do čoho zaprieť. Po chvíľke bolesť poľavila. Nezmizla, ale dala sa zniesť. Tak som sa na ňu usmiala. A usmievala som sa na ňu takmer hodinu, stále viac a viac, až bolesť nakoniec celkom ustúpila – bez injekcií a práceneschopnosti! Jednoducho som kontrolu neprenechala bolesti, ale som ju prevzala do vlastných rúk. Zmenila som svoje očakávanie toho, čo nastane.
http://eprakone.wordpress.com/2007/08/29/laska-strach-a-nase-%E2%80%9Eprogramovanie%E2%80%9C/
********************************************************************

SOUVISEJÍCÍ:
OBJEVTE SVÉ VNITŘNÍ ZDROJE (viz.odkaz na liště vpravo)
http://galerielaska.blogspot.dk/2012/04/bytostni-inherence.html


***************************************************
"Lidé si myslí, že spřízněná duše je naším doplňkem a je to to, po čem každý touží. Ale opravdová spřízněná duše je naším zrcadlem, osoba, která vám ukáže vše, co vás brzdí, osoba, která vás donutí zaměřit se sám na sebe a změnit svůj život.
Skutečný
partner duše je pravděpodobně ta nejdůležitější osoba, kterou kdy potkáte, protože zbourá vaše hradby a propleská  vás, abyste se probrali. Partneři duše přijdou do vašeho života, jen aby vám odkryli vaši další vrstvu vás samých a pak zase odejdou.

Důvod
příjezdu partnera duše je zatřást vámi, rozbít vaše ego, ukázat vám vaše překážky a závislosti a zlomit vám srdce doširoka, aby se nové světlo mohlo dostat dovnitř. Budete prahnout a ztratíte kontrolu tak, že budete nuceni transformovat svůj život a pak vás představí vašemu duchovnímu učiteli ... "
- Elizabeth Gilbert, Eat, Pray, Love


****************************************************
 KDO JE PARTNER DUŠE - http://archandele.freepage.cz/partnerduse/
****************************************************
 PŘESTAŇTE SE BÁT !
Chcete znát konkrétní odpovědi na to, jak to bude vypadat v prosinci 2012 a co máte čekat a šíří se "zaručené informace" o několika dnech tmy a přepólování magnetismu Země a o milionech mrtvých. A nebo se ptáte, jak to konkrétně bude vypadat v 5D a jak to poznáte a jak tam bude fungovat to či ono ap.
Prosím Vás všechny, kteří toto řešíte, přestaňte se zabývat budoucností a buďte pouze v přítomnosti! Nikdo z nás ani nikdo další, kdo tu žije nemůže být schopen říci, co bude za hodinu. Proč tedy věříte tomu, co někdo tvrdí, že má být za rok???? 

 Nikdy neexistovalo nic, než přítomný okamžik. Nikdy se nic nestalo v minulosti ani v budoucnosti, ale vždy jen v přítomném okamžiku.
Strach je jen naše představa. Přestaňte tedy svou přítomnost naplňovat tím, že se bojíte svých vlastních představ, nebo dokonce představ někoho jiného! Každá myšlenka má sílu a tvoří. Čím více se budete v těchto představách pohybovat, tím více vše, čeho se bojíte, přitahujete do své reality. Realita je ale vždy taková, jaký je přítomný okamžik. A vy jej celý naplňujete strachem z budoucnosti!
CELÉ: http://www.tetakaterina.cz/index/868-nove-informace-o-transformaci-a-prevadecich.html
*****************************************************

  DUCHOVNÍ CESTA
 Duchovní cesta je postupné zbavování se závislostí, zátěží minulosti a otevírání vlastní bytosti novému životu v přítomnosti. Jak již naznačuje slovo cesta, není to proces skokový, ale postupný. Proto musí každé probouzející se vědomí překonávat mnohé nástrahy v denním životě a musí se vyrovnávat s mnohými konflikty, které kdysi v materiálním nazírání na svět ani nepovažoval za konflikty. Najednou nelze nad malým nedorozuměním mávnout rukou, nelze negativní zážitek lehce vymazat z paměti, nelze utéci z řešení konfliktu. Již z toho, co jsem nastínil, je patrné, že řešení běžných konfliktních záležitostí je v počátcích duchovní cesty těžší, než v dřívějším materialistickém přístupu k životu.
         Poznával jsem sám na sobě, jak se mne konflikty začaly bytostně dotýkat, jak některé hádky v mém okolí, ač se mne netýkaly a jen probíhaly v mé přítomnosti, zabodávaly zraňující trny do mého srdce. Avšak všudypřítomná bolest lidských vztahů mi nezadržitelně odhalovala úplně jiný rozměr lidské duše, kde klid a mír jsou hlavními atributy bytí.
Eliminace četných konfliktů na duchovní cestě se provádí pomocí rozlišovacího vědomí, kdy člověk rozpoznává příčiny objevení se jakéhokoliv konfliktu ve vědomí. Je třeba si uvědomit, že žádný konflikt se neobjevuje ve vědomí náhodou a každý konflikt je nadějí růstu při zdárném překonání. Tak je nutné hodnotit přítomnost všech negativních jevů ve vědomí. Noření se do vlastního nitra při meditacích vytahuje závislosti, o kterých člověk neměl ani potuchy, že existují v jeho nitru - a nyní se musí s těmito mnohdy zrůdnými jevy vypořádat. Člověk musí rozpoznat, že vlastnosti, které se objevují před ním v celé své negativní odpornosti jsou jeho vlastnosti a jako takové je musí soucitem a následnou indiferentností transformovat. Jakmile se mi na duchovní cestě objevovaly negativní vlastnosti, jevy a nepříjemné okolnosti života, snažil jsem se přijít na důvod, proč se mi právě tato negativa objevují v životě a nehledal jsem původce jevů vně, ale hlavně v sobě. Mnohokrát jsem si musel uvědomit bolestná zjištění o vlastním stavu, ale už pouze uznání skutečnosti, že je to náplní mé mysli, ač pečlivě ukryté pod maskou osobnosti, je nadějí k asimilaci negativního, a tím i k uzdravení egem nemocné individuality. 
 Člověk nepotřebuje k duchovnímu růstu duchovní školu, neboť tou nejlepší duchovní školou je život sám. Stačí se dívat, pozorovat, nenechávat se zatahovat do děje a rozlišovacím pohledem rozpoznávat příčiny a občas i důsledky všech jevů. Ale nebudu vás oblažovat teorií a nastíním jeden příklad z mého života. V posledních letech jsem se musel častokrát setkávat a spolupracovat s člověkem, který by se dal nazvat synonymem ega. Sám trpěl komplexem méněcennosti, a tak zákonitě dával najevo svou domnělou nadřazenost a inteligenci. Přestože jsem viděl v jeho zmučené duši nešťastnou sexuální závislost, sžírající vinu, zaslepenost penězi a okouzlení sebou v představách boháče, nebyl jsem občas schopen přenést přes srdce jeho arogantní chování a nesčetné útoky. Ve chvílích klidu jsem si uvědomoval, že právě on je těmi "kvasnicemi", díky nimž může těsto vykynout. Nakonec jsem poděkoval jeho záporným vlastnostem, které nastavily zrcadlo mému vnitřnímu stavu. Dlouho jsem nedokázal negativní obsah svého nitra tolerovat a indiferentností provždy odpustit. Snažil jsem se střídavě v něm vidět Buddhu, který mne zkouší, a pak zase soucitem rozpoznávat budoucí bolestnou cestu ke sjednocení jeho nešťastné duše. Nakonec představa Buddhy a soucit převážily nad mým egoismem, pak rozplynul se celý problém jako mlha v ranním slunci a zbyla indiference k negativním vlastnostem, soucit s nešťastným člověkem a všeobjímající láska.
         Probouzející se vědomí absorbuje negativa a současně i vnímá stále více pozitivních prvků naplňujících všední život. Uvědomuje si, že negativní pomáhá v růstu stejně jako pozitivní. Tak člověk pomaličku dochází k poznání, že není negativní a pozitivní, ale vše jsoucí je zde pouze pro duchovní růst. Snaží se nezaujatě poslouchat své okolí a rozpoznávat moudrost života. Uvědomuje si starou pravdu: "Cesty Páně jsou nevyzpytatelné," a snaží se poslouchat všechny hlasy kolem sebe, snaží se vidět všechny jevy kolem sebe, aniž by je vyhledával, jako pomoc na své cestě životem. Pak již automaticky vidí například v hádajícím se manželském páru touhu pokořit druhého svou subjektivní pravdou, vidí chtění ovládat, či dokonce touhu být ovládán, vidí touhu po násilí a odplatě nepatrných malicherností, vidí strach šířící se kolem nich, vidí negativismus, v němž se oba malicherně utápějí a je mu z toho skutečně špatně. Vidí-li člověka zahleděného do věcí světa a toužících po marnivém vlastnictví, uvědomuje si, že Bůh mu trpělivě odhaluje zlořád tohoto světa, aby mu ukázal soucitnou cestu k němu. Vidí-li probouzející se vědomí jakýkoliv nešvar, neodsuzuje jej, snaží se naplnit nitro soucitem a nalézt stejně trpělivé stanovisko, kterým člověka "obdarovává" Bůh na jeho bludných cestách světem. "Vše, co vidíš, je vyzařování tvé mysli!" 
   Zajímavý se mi zdá náhled probouzejícího se vědomí a potažmo i nevědomí na závislosti, jimiž člověk naplnil svůj pozemský život. Prostřednictvím snů nevědomí upozorňuje především na podřízenost pudům, pak na alkohol jako ničitele vyššího vědomí. Téměř na stejné úrovni se zdá být i konzumace masa, neboť maso má vztah k sexualitě a s masem zvířat do sebe člověk vstřebává živočišnost a dokonce absolutní podřízenost pudové stránce osobnosti. K mému překvapení nejpřijatelnější neřest pro nevědomí je kouření. Snad i z těchto důvodů jsem začal ve svém očišťování nejprve likvidovat pudy, o chvíli později alkohol a maso. Nakonec jsem ukončil závislost na kouření. Ve světském náhledu společnosti je kouření nepřítel číslo 1 a ostatní - podstatně škodlivější závislosti - nechávají spotřební společnost chladnou, neboť právě z pudovosti a omezenosti lidstva mají největší prospěch jejich neomezení vládci. Demokracie je pak jen vějičkou, která má zastřít skutečný stav věcí. Lidstvo s vyšším vědomím nelze přinutit k bezhlavému nakupování blbostí, ke konzumaci škodlivin, k bezhlavé "výrobě" peněz a k další honbě za smyslovými požitky.
         Probouzející se vědomí mění náhled na celý svět i na roli člověka v něm. A je to zákonité, neboť duchovní cesta počíná odvrácením se od světa, odvrácením se od hodnot, které už nejsou v očích člověka tak dokonalé. Člověk na duchovní cestě nalézá novou úroveň, z níž sleduje svět. Nedívá se z přízemnosti materialistického života, ale z nově objevovaných duchovních stupňů. Nadhled umožňuje uzřít daleké obzory, dříve neviděné prvky a dá přehled o všech netušených možnostech. Je to stejné, jako když orel bez námahy přirozeně letí oblohou a v krajině pod sebou vidí nesmírnou spoustu možností. Je to let bez hranic. Na druhé straně si probouzející se vědomí vzpomíná na dřívější ohraničení, ve kterých se pohybovala mysl do světa se dívajícího člověka. Takový stav by se mohl lehce nazývat dospíváním, protože veškeré změny jsou směřovány k jedinému cíli, k dosažení dokonalosti Buddhy. Ve stavu Buddhy získává člověk veškeré kladné vlastnosti a soucitem překonává všechny záporné vlastnosti. Po dosažení tohoto stupně se upevní denní vědomí ve stavu čirého uvědomování, ve stavu nezatíženém emocemi. Život nad živočišností, náladami, pocity přenáší vědomí člověka do transcendentálních stavů, které odpovídají zbožštělé náplni vědomí.
http://www.medo.cz/jaromir/kniha_trn_2v/_index_2tz.html
******************************************************
 OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ DO NITRA

 Keď malé dieťa, ktoré sa učí chodiť spadne, nestratí odvahu, ale zdvihne sa a skúša to znovu a znovu, kým nezvládne umenie chôdze.
Rovnaké je to s duchovným životom. Nikdy v žiadnom prípade nedovoľ, aby ti zdanlivé porážky vzali odvahu ísť ďalej duchovnou cestou. Ak padneš, jednoducho sa zober a skús to znovu. Nezmier sa s tým, že sa budeš ľutovať a hovoriť, že nemôžeš ďalej a že život je príliš ťažký.
Tvoj postoj musí vždy vychádzať z tvojej absolútnej vnútornej istoty, že ak si raz vkročil na duchovnú cestu, nakoniec dosiahneš cieľ, bez ohľadu na to,  s akými prekážkami sa na ceste stretneš.
*****************************************************
 ROVNOVÁHA
Ak chceme napredovať a úspešne riešiť problémy, ktoré prináša život, potrebujeme si zachovať ducha otvoreného, pre nové „veci“. Musíme si pri tom dať pozor, aby sme sa nenechali strhnúť do priemernosti, alebo vlnou toho, čo je „in“. Máme si vyberať to, čo je dobré pre nás. A k tomu potrebujeme poznať svoju identitu (kto sme), po čom túžime (čo nás naplní) a kam kráčame (kým sa môžeme stať). Vďaka zodpovedaniu týchto otázok, dokážeme ísť svojou vlastnou cestou, rozvíjať svoju identitu a obohatiť svet o to, čo je v nás jedinečné. A predovšetkým nájdeme to, čo nás naplní…
 *****************************************************

Budeme teraz hovoriť o poslednej fáze, ktorou je štvrtá fáza: otvorenie sa Duchu.
Keď vstupujete do fázy štyri, nachádzate v sebe miesto Mieru a Pokoja. Často sa spájate s tichom vo vašom srdci, ktoré, ako viete, je z Večnosti. Všetko, čo prežívate, je relatívne v porovnaní s týmto bezhraničným vše-objímajúcim Bytím.
******************************************* ********
 Anny Zuzka Šamanky

‎3.3.2012 Měsíc přibývá a putuje znamením Raka, dnešek je pod znamením citů, máme k sobě blíž, láska, potřeba obejmutííí, silná intuice ale i přecitlivost..může během dne přejít nostalgicky do vzpomínek na dětství, chyby z minulosti, snadno se rozpláčeme, proto raději využijme vodní znamení k návštěvě vody, nakrmit labuťky! Podpořme srdíčko láskyplnou péči popř. využijte dnešní den k usmíření, lék pro srdce k nezaplacení.
***************************************************
NEGATIVNÍ ENERGIE
DOBRÉ TIPY A UŽITEČNÉ ODKAZY V DISKUSI
Z VIRTUÁLNÍ NÁVŠTĚVY U anitraM: 
****************************************************
( objednání nebo pdf. )
2. DRUHÝ ODKAZ - KNIHY A TEXTY http://www.dharmazdarma.cz/knihovna.html
..."Buddha tehdy přednášel o tom, že rozhněvaný člověk by se měl
porazit milující laskavostí, nečestný člověk by měl být poražen dobrým chováním a lakomec
štědrostí..."
*******************************************
UVÁDÍM, CO JSEM "NAŠLA" NA INTERNETU
 NENÍ PRO MNE SMĚRODATNÁ PRAVDIVOST RUKOPISU A JEHO PŘEKLADU, UVÁDÍM JEJ ZDE, PROTOŽE OBSAHOVĚ MĚ ZAUJAL:
****
Přepis části rukopisu s hermetickým učením na egyptském papyru vynesený neznámým člověkem z Vatikánské knihovny, starý cca 2000 let, uveřejněný na adrese http://www.thovtherenow.com/vatican/index1.htm  překlad anonym.Nalezeno při výkopových pracích v Tell el-Farainu.
Odevzdáno knihovně.  (prevzaté z internetu)
Zlomek B.1
(Zde počíná tajná rozprava Thovta neboli Herma Trismegista s jeho synem Tatem o nejskrytějších pravdách, totiž jak bohové dosahují nesmrtelnosti.)

I.

Otče Džehuti, poté, co jsi mi vysvětlil fungování světa, pověz mi, jak dosáhnout dokonalé moudrosti!
Můj synu, povím ti vše, tak jak mi to bylo pověděno bohy a jak je tradicí po věky předáváno. Tato zem není pravá zem a tvé tělo není tvé pravé já, neboť podléhají zkáze. Z prachu se tělo rodí a po ukončení vtělení duše se v prach rozpadá. Tvá duše pochází z hvězd a zde je uvězněna a držena pod vládou Seta, pána očistce. Anup stráží tento svět a jeho podsvětí, aby duše z něj neutekly, taková je povaha tohoto světa, jak již víš.
Ano, Džehuti dvakrát veliký! Pověz, jak mohu duši osvobodit!
Synu, musíš překonat nástrahy Seta, kterými on člověka spoutal jako provazy a řetězy. Těmi provazy je smyslnost a řetězy žádostivost. On rozsekal tělo Zářivého na dvanáct dílů a uvrhl je do močálu, kde je sežraly ryby. Ty díly, to je tělo Osirise, který byl zabit. Ty ryby, to jsou stíny lidí.
Co jsou to stíny lidí, Otče?
To jsou duše lidí, kteří propadli tělu, a jejich záře pohasla. Nyní bloudí v Hádu neznajíce cestu. Jsou mrtví, tak jako všechno, co dělají. Co číní, nemá smyslu, a udržuje je v podsvětí, jsou v moci Seta. Ptal ses mě však na moudrost a já ti odpovím. Věz, že moudrý je ten, kdo prohlédne iluzi světa a navrátí se do božského, k věčnému bohu tím, že se sám stane bohem. To je také skutečný cíll našeho náboženství a obřadů, známý však jen zasvěcencům. Nenech se zmást tím, že máme mnoho bohů, ve skutečnosti je jediný Bůh, má jen mnoho podob.
Pověz, Veliký, jaký je ten, kdo vše řídí?
Ten, kdo vše stvořil, je ten, kdo určuje osud věcí a pohybuje jimi směrem k naplnění božského záměru. Je to neobyčejně silný duch a jeho podstata je věčné bytí. Nemá sobě podobného, ani nikým nebyl stvořen, nýbrž existuje od věčnosti.
Je to Re a to je nejvyšší světlo. Pohleď, ty, milující pravdu, jak se jeho podoba vynořuje ze všech věcí a z každého člověka! Říká se, že člověk a slunce jsou jeho podobě nejbližší. Slunce jelikož je to dokonalý zářivý kotouč, člověk jakožto podoba, kterou si stvořitel pro sebe zvolil v pomíjivém světě a učinil ji jako svoji. Nikdo jiný si, můj synu, nezaslouží více chvály a úcty než tento svrchovaný stvořitel.
[…] Navrátíš se tím, že se rozpomeneš. Chlapče, pěstuj moudrost, aby tě dovedla k rozpomenutí na tvůj božský původ. Ty skutečně pocházíš z hvězd!
Džehuti Dvojnásobný, ostražitě tě poslouchám, ale nejsem si jistý, zda rozumím tvým slovům.
Já vím, milovaný, toto je totiž největší mystérium a pochopíš jej, až přijde čas. Dovol mi, abych ti ještě jednou pověděl příběh o Osiridovi, trochu však jinak, neboť obecnému lidu se vypráví v hádankách, aby skutečný význam zůstal skryt, a porozuměl jen člověk připravený. Osiris totiž je člověk, který vstoupil z nebeských výšin do hmotného těla, totiž do dřevěné rakve, jíž Set uzavřel mnoha hřeby. Rakev odplula vodami a dosáhla pevniny, kde ukotvila. Ta pevnina je naše země, Egypt, a v ní je Osiris uvězněný, poté co byl rozřezán a spolknut.
Od té doby se Isis snaží ty části spojit a vzkřísit svého otce k životu, a to je náplň našich obřadů. Milý Tate, ty části jsou ukryty v lidech. Proto je to rozpomínání, jež vede k uvědomění. Uvědomění vede ke vzkříšení. Vzkříšením se znovurodí bůh. Bůh sebestvořitel sám sebe uvádí v zapomnění, aby se znovustvořil, Tate.
Otče, děkuji ti! Rozumím tomu a myslím, že vnímám cosi jako světlo v mé mysli.
Co je to?
Výborně, synu! Při Reovi a jeho moci, děláš velké pokroky, věru. To, co vnímáš jako světlo ve tvé mysli, je Horovo oko, jež se rozsvítilo poté, co jsi poznal sám sebe a rozpomenul se na své božské dědictví Osirise. To světlo tě jako Sokol dovede spolu s moudrostí, jíž ti předávám, až k trůnu onoho boha a věř, že budeš moci předstoupit před něj s mnoha květy a oběťmi a daruješ mu život.
Co to znamená?
To znamená vzkříšení a věčný život […]
[…]
[…] ve hvězdách je sídlo bohů a tam poputuje tvá duše, když dosáhne nesmrtelnosti. Ti však, kdo věří, že jsou tělem, zůstanou s tělem v den smrti, Tate.
Přemoudrý, to je děsivé.
Tak jest. Duše takových propadá smrti a řadí se mezi stíny neznaje místa východu. Je uvězněna v koloběhu převtělování a věčného zapomínání.
[…]
[III.]
[…]
Otče, opravdu jsou lidé pěstováni?
Ba ano, totiž jejich duše. Neslyšel jsi nikdy o tom že se svět skládá ze čtyř prvků? Do země jsou vsazována semena. Vodou jsou zalévána, aby měla výživu a sílu k růstu. Vzduch poskytuje rostlince prostor k růstu, aby mohla volně dýchat a rozvíjet se. Oheň jako slunce dodává rostlince sílu a usměrňuje její vývin.
Všechny prvky jsou důležité. Egypt je velkým polem! A bohové jsou jeho zahradníci, Tate.
Sklízejí úrodu neustále nebo jednou za čas?
Úroda se rodí neustále, ale sklizena je vždy v čase žní. Po něm přijde záplava, jak víš, a je zaseto znova. Úroda se pak třídí a každému bohu připadá jemu určená obětina […]
[…]
Tak se střídají dny a noci, kdy bůh podstupuje smrt a vstupuje do pomíjivého stvoření, aby se pak opět stvořil a obnovil svou vládu a vyšel jako nové slunce.
Proto je zobrazován jako skarabeus […]
Kdy se tak stane, božský Džehuti?
Až se dvanáct částí boha spojí. Pak, až bude vycházet Re na východě, ti, kdo přebývají ve svatém Amenti, budou s bohem v den jeho velké slavnosti, a to je druhé vzkříšení. Můj synu, předal jsem ti velkou moudrost, opatruj ji a drž ji v tajnosti.
Ano, Dvakrát veliký.
********************************************* ***
KNIŽNÍ TIPY
***TRANZITY
Chcete poznať svoju budúcnosť? Radi by ste vedeli, čo vás čaká alebo aké máte vyhliadky v určitej oblasti, ale nechce sa vám platiť žiadnym “vešticiam” (a už vôbec nie tým televíznym)? Existuje výhodnejšie a pritom spoľahlivejšie riešenie: astrológia, ktorú zvládnete aj sami. Stačí si kúpiť knihy z Eugeniky Tranzity 1-5  a na niektorej z mnohých internetových astrologických stránok (napríklad www.zverokruh.sk) si zadarmo spraviť svoj horoskop (presný, čiže aj podľa hodiny a miesta narodenia, nielen podľa dňa).
 
Vyššie uvedená teória je len rámcovým náčrtom toho, ako funguje astrologická analýza tranzitov. Všetko je veľmi zrozumiteľne a vynikajúco vysvetlené v knihách Tranzity: konkrétny význam jednotlivých planét, podrobná charakteristika prechodov planét cez domy horoskopu a všetkých tranzitných aspektov. Sú to vynikajúce výklady, orientované na pochopenie toho, čo sa vo vašom živote práve deje, spolu s radami a námetmi, ako by ste sa k aktuálnemu dianiu alebo psychickému stavu mali postaviť tak, aby ste daný vplyv využili čo najlepšie.
 
Tranzity sme vydali v 5 častiach: Slnko/Mesiac, Venuša/Mars, Merkúr/Jupiter, Saturn/Urán, Neptún/Pluto.
Radi by sme k ich kúpe povzbudili aj tých čitateľov, ktorí sa astrológiou doposiaľ ešte nikdy nezaoberali. Ako už bolo povedané, váš osobný horoskop sa vám po zadaní údajov zobrazí v priebehu pár sekúnd na akejkoľvek neplatenej astro-stránke, prípadne sú k dispozícii na stiahnutie zadarmo jednoduché astrologické programy. A potom už len stačí nájsť si vysvetlenie v knihe.


Úryvok z knihy: Význam tranzitujícího Saturnu

Saturn je jednou z nejdůležitějších planet, které je třeba sledovat, když zkoumáme tranzity v určitém horoskopu. Představuje totiž způsob, jak vnímáme a prožíváme svět takový, jaký jsme si sami vytvořili. Postavení tranzitujícího Saturnu ukazuje, která oblast života je zrovna prověřovaná a testovaná. Dům, v němž se nachází Saturn, představuje oblast největšího aktuálního napětí, tedy oblast, jíž musíme věnovat tu největší pozornost. Planety, kterých se tranzitující Saturn dotýká, zas představují energie, které jsou v našem životě momentálně podrobeny výzvám, a také vzory chování, jež je potřeba přehodnotit.
Většina lidí prožívá Saturn jako vnější sílu, nad níž nemají naprosto žádnou moc. Tranzity Saturnu se často jeví jako zásahy osudu, a to hlavně zlého osudu. Ve skutečnosti je třeba pochopit, že Saturn představuje způsob, jakým si vy sami programujete vesmír na té nejhlubší, nejzákladnější úrovni. Takže energie vyvolané tranzity Saturnu nejsou vlastně nikdy doopravdy vnější. To jen vaše vědomí odmítá převzít odpovědnost za to, co se děje, a tak se velení ujímá nevědomí, které podvědomě vyvolá určité události. Vy to pocítíte až poté, co na vaše podvědomé síly zareaguje okolí a dojde k „osudné“ události. Ve skutečnosti však osud není nic než reakce univerza na vaše vlastní činy.
Saturnské tranzity, bez ohledu na to jak nepříjemné se vám mohou zdát, ve skutečnosti představují to, co v životě doopravdy chcete, a pomáhají vám to získat. Většina lidí nemá ponětí, po čem v životě touží. Pokud ale dobře znáte své potřeby a požadavky, zjistíte, že vám je Saturn prostě pomůže zhmotnit. A „ztráty“, které Saturn běžně přináší, představují to, co nechcete nebo nepotřebujete. Takové věci je dobré nechat jít, jakkoli silně je dle vlastního mínění potřebujete; to se týká zejména vztahů, které Saturn ukončí.
Jen velmi málo lidí zná sama sebe tak dobře, že umí reagovat na Saturn pozitivně. Saturn je opravdovým učitelem, i když ve skutečnosti to my učíme sami sebe, kdo vlastně jsme.

 Robert Hand – Tranzity 5: Neptun a Pluto – Nejlepší existující výklad životních období a přirozených vývojových cyklů podle toho, jaké je aktuální postavení planet v horoskopu jedince. Neptun – představitel spirituality, uměleckého cítění, snů a ideálů, ale i zrádných iluzí; a Pluto – princip hluboké transformace, smrti a znovuzrození v základních aspektech (konjunkce, sextil, kvadratura, trigon a opozice) na všechny planety + na ascendent i MC a také jejich přechod dvanácti domy natálního horoskopu.

 BLOG. EUGENIKA :
http://www.2012rok.sk/wp/tarot-a-vestenie/6432-tranzity-nahliadnutie-buducnosti-pomocou-astrologie
**************************************************** 
Z KNIHY THOTHA
NEAPOLSKÉ USPOŘÁDÁNÍ  - STROM ŽIVOTA A DESET SEFIROT ( výpisky)
 Obrázek Strom Života, jak jej předkládá svatá kabbala je mapou universa.
Musí se začít tak, jak by začal každý matematik, totiž ideou nuly, která, znamená jakékoliv  množství, které si člověk zvolí, nikoliv však Nic, v obecném významu slov "nepřítomnost všeho".
Idea nuly se ojevuje ve třech podobách. ( jako v čínské filosofii Tao,projevující se prostřednictvím Teh, nebo Šiva z indických systémů, projevující se energií Šakti.
Systém kabbalistů začíná u "Ain" - Nicoty. 0
Pokračuje "Ain-Sof"- Nekonečno.(Tato idea, jak se zdá, se neodlišuje od ideje prostoru.) 0 = ještě nedefinovaná
Poté usoudili, že na to, aby interpretovali pouhou nepřítomnost něčeho prostřednictvím nějaké definice, bude nutné postulovat (stanovit) "Ain-Sof-Aur"- Nekonečné světlo". 0 = jako základna možných vibrací
Představme si v tomto "světle" nějaký bod, nemající části, velikost ani polohu. Přizpůsobíme jej pozorování.Skutečnost, že tak učiníme, způsobuje, že toto pozorování je pozitivní.
Dostaneme tak číslo 1 - bod pozitivní, ještě nedefinovatelný.Nazývá se Keter - Koruna.
Poloha však neznamená vůbec nic, ledaže by existovalo něco jiného, nějaká jiná poloha, se kterou může být porovnávána.
Jediný způsob, jak to lze udělat, je získat další bod - číslo 2 bod, odlišitelný od jiného, mohou spolu vytvořit přímku. Ani dva body však opravdu moc neznamenají. 
Limitujícím poznáním v tomto stádiu je to, že musí existovat dvě věci, aby se o nich vůbec dalo mluvit. Nelze však říci, že jsou blízko sebe, nebo že jsou od sebe daleko. Člověk může říci jen to, že mezi nimi existuje vzdálenost. Aby je vůbec bylo možno rozlišit, musí existovat třetí věc.
Je třeba třetí bod - číslo 3, definovaný vztahem ke dvěma dalším. Abychom mohli zavést plochu, trojúhelník. Takže teoreticky přítomné základy planimetrické geometrie ( "A je blíže k B, než je A k C" ). Definice v ideálním a imaginárním světě.
 A najednou se objevuje Abyss - propast mezi ideálem a skutečností.
Příštím stupněm  se stává cesta ke skutečnosti. Existují tři body, ale nelze si představit, kde se který z nich nachází.Čtvrtý bod je podstatný, a ten formuluje ideu hmoty. Číslo 4, bod definovaný třemi koordináty, hmota.
Bod, přímka, rovina,těleso. Pokud chceme znát pozici, použijeme osy ( tolik a tolik metrů od severu, tolik od východu, tolik metrů od podlahy).
Z Ničeho se vyvinulo Něco a tak se dospělo k ideji podstaty.
Pátým stupněm je idea pohybu. To implikuje ideu času. Jen prostřednictvím pohybu a času může dojít k nějaké události. Číslo 5 je v hebrejské abecedě numerickou hodnotou písmene He zasvěcené Veliké Matce. Je to lůno, v němž Veliký Otec, kterého zastupuje písmeno Jod, je zobrazením nejzazšího bodu, hýbá aktivní existencí a zplozuje ji. Protože události se mohou projevit jen skrze pohyb a čas.
Nyní možná existuje konkrétní představa bodu. Bod, který si může být sám sebe vědom, může mít minulost, přítomnost, budoucnost. Dokáže sebe definovat pojmy předcházejících idejí. Objevuje se zde Číslo 6, střed systému : vědomí o sobě, schopnost zakoušet.
 Nauka o dalších třech číslech 7, 8 a 9 je jasněji interpretována v systému Véd, souvisejícím úzce s kabbalistickými idejemi. V hinduistické analýze jsoucna postulovali Rišiové tři kvality:
Sat, esenci samotného Bytí
Chit, Myšlení neboli Intelekt a
Ananda, Štěstí, Rozkoš, kterou zakouší Bytost v běhu událostí.
 Tato extáze je zjevně vzrušující příčinou hybnosti čiré existence. Vysvětluje to doměnku o nedokonalosti na úkor Dokonalosti. Absolutno by bylo Nicotou, kdyby zůstalo ve stavu Nicoty. Proto tedy, aby si mohlo uvědomit své možnosti a radovat se z nich, musí tyto možnosti prozkoumat.
  Pokud jsou Všechny elementy odděleny najednou, to by mohlo nastat  v případě velkého žáru. - Pak, když se atomy dostanou ke Slunci, obdržíme takový ohromný, extrémní žár, a všechny elementy se znovu osamostatní. Představme si, že každý atom každého elementu si pamatuje všechna svá dobrodružství ve sloučeninách. Mimochodem, tento atom, obohacen pamětí, by neměl být stejným atomem. Nicméně tomu tak je, neboť odnikud nic, kromě této paměti, nezískal. Takže postupem doby a činností paměti, se věc mohla stát něčím více, než sama je. Reálný vývoj je tedy možný. Můžeme potom pochopit důvod, pro nějž se element rozhodne projít touto řadou inkarnací, protože tak, a jedině tak se může vyvíjet. A také trpí selháním paměti, kterou během těchto inkarnací má, ví však, že jimi projde beze změny.
 Tyto ideje - Bytí, Myšlení, a Štěstí - ustanovují minimum možných kvalit, které musí bod vlastnit, má-li skutečně mít možnost sám sebe smyslově zakoušet. Tyto vlastnosti korespondují s čísly 9, 8 a 7. První ideou reality, kterou duch poznává, je tedy postřehování bodu, který se skládá z oněch devíti předcházejících, a po sobě jdoucích vývojových etap začínajících od nuly. 
Číslo 7 - bodu náležející představa o štěstí ( Ananda)
Číslo 8 - bodu náležející představa o myšlení ( Chit)
Číslo 9 - bodu náležející představa o bytí ( Sat)
Číslo 10- bodu náležející představa o jáství
       číslo 10. Realita formou poznání. Jevová forma ideje čísel 4 až 9 zahrnující svět tvořivý, který se zviditelňuje a smyslově projevuje jako hmotný svět.
To je deset po sobě jdoucích idejí - "sefirot" ("číselnost"). Každé číslo má svůj význam. Každé koresponduje se všemi jevy takovým způsobem, že jejich uspořádání na Stromu Života je mapou universa. Těchto deset čísel představuje v tarotu čtyřicet malých karet.
Strom Života se tedy považuje za první pokus, jak spojit ideál se skutečností. Kabbalisté například říkají, že číslo 7 v sobě skrývá ideu Venuše, číslo 8 ideu Merkuru, a že cesta, která spojuje 1 a 6, se vztahuje k Luně, a mezi 3 a 6 je cesta ke znamení Blíženců.
Přesná definice vztahu planet a znamení je nemožná, neboť možnosti jsou nekonečné. K Velikému světlu vedou netušené cestičky. Tehdy se Universum pojímá jako Jednota, přesto však s celou jeho složitostí :
každá část má své nezastupitelné místo a každá je odlišná. 
*************************************************


PRAKTICKÉ KROKY PRO STVOŘENÍ RÁJE NA PLANETĚ ZEMI

Osho – Změna hýbá světem - Osho v hlavních rysech naznačuje změny, které považuje za kritické pro budoucí vývoj, a hlavně pak pro šťastnou budoucnost, která je v dosahu nás všech. Významný guru 20. století nabízí jedinečný pohled na změnu: odkud musí přijít, aby byla účinná, proč naše snahy přivodit změnu v minulosti selhaly a jaký odpor můžeme očekávat od těch, kteří mají zájem na zachování status quo. Předestírá řadu návrhů praktických kroků, které musíme učinit, pokud chceme opravdu začít léčit rány této planety a postavit nové základy ke stvoření ráje na planetě Zemi.
Ukázka z knihy:
Vzdělání, které v minulosti převládalo, je nedostatečné, neúplné, povrchní. Vytváří pouze jedince, kteří se dokážou uživit, ale nedává jim žádný vhled do života jako takového. Není jen nekompletní, je také škodlivé – protože je založené na soutěžení. Jakýkoli typ soutěžení je prosáklý násilím a vytváří nemilující lidi. Všechna jejich snaha o to, aby byli úspěšnými – jménem, slávou, všemi druhy ambicí. Zjevně pak musí bojovat a dostávat se kvůli nim do konfliktu. To ničí jejich radosti a přátelskost. Zdá se, že každý bojuje proti světu. Vzdělání bylo až dodnes orientováno na úspěch: není důležité, co se učíš, ale zkoušky, které přijdou o rok nebo dva později. Proto je budoucnost důležitá – důležitější než přítomnost. Přítomnost je kladena na oltář budoucnosti. A to se stává samotným stylem života, vždy obětujete okamžik pro něco, co není přítomno. V životě to vytváří nesmírnou prázdnotu. V mé vizi bude mít vzdělání pět aspektů. Předtím, než se do těchto aspektů pustím, musím podotknout několik věcí. Jedna je ta, že by součástí vzdělání neměl být žádný druh zkoušení, ale každodenní pozorování učiteli, hodinu co hodinu. Jejich poznatky shromážděné během roku rozhodnou o tom, jestli budete pokračovat, nebo zda zůstanete trochu déle ve stejném ročníku. Nikdo nepropadne, nikdo neprojde – je to pouze tak, že pár lidí je rychlejších a pár lidí je trochu líných. Idea neúspěchu vytváří hlubokou ránu méněcennosti a idea úspěchu zase vytváří jiný druh nemoci, nemoc nadřazenosti. Nikdo není ani méněcenný ani nadřazený. Člověk je sám sebou, jedinečný. Zkoušky proto nebudou existovat. To změní celou perspektivu budoucnost – přítomnost. Rozhodující bude, co děláte v tomto okamžiku, ne pět otázek na konci dvouletého období. Z toho tisíce věcí, které zvládnete během oněch dvou let, bude každá rozhodující, takže vzdělání nebude orientováno na zkoušky. V minulosti byl učitel nesmírně významný, protože věděl, že prošel všemi zkouškami, že nashromáždil vědomosti. Situace se však změnila – a to je jeden z problémů. Situace se mění, ale naše reakce zůstávají staré. Dnes je exploze vědomostí tak obrovská, tak nesmírná a rychlá, že nemůžete napsat velkou knihu o žádném vědeckém předmětu, protože ve chvíli, kdy je ta kniha hotová, bude už zastaralá. Nová fakta a objevy z ní udělají bezvýznamnost. Věda musí dnes záviset na článcích, časopisech, ne na knihách. Učitel dosáhl vzdělání před třiceti lety. Během těchto třiceti let se všechno změnilo, ale on stále opakuje to, co se naučil. Je zastaralý a totéž dělá ze svých studentů. V mé vizi proto nemá stará idea učitele co dělat. Namísto učitelů budou průvodci a musíte rozumět tomu rozdílu: průvodce vám řekne, kde v knihovně můžete najít nejnovější informace o určitém předmětu. Učení by se nemělo dít zastaralým způsobem, protože televize to zvládne daleko lépe, dokáže zprostředkovat informace bez nejmenších problémů. Učitel žádá pozornost vašich uší, televize vašich očí a dopad v tom druhém případě je daleko větší, protože oči absorbují osmdesát procent vašich životních situací – oči jsou nejživější z vašich smyslů. Když něco spatříte, nemusíte se to učit, kdežto když něco posloucháte, musíte se to naučit zpaměti. Téměř devadesát pět procent vyučování by se mohlo dít prostřednictvím televize a na otázky by mohli studenti odpovídat přes počítač. Učitel by měl být jen průvodce, který vám ukáže ten správný program, jak používat počítač nebo jak najít nejnovější knihu. Jeho funkce by byla úplně jiná. Nesděluje vám vědomosti, ale upozorňuje na současné nejnovější poznatky. Je jen průvodce.
Pomocí těchto úvah dělím vzdělání do pěti oblastí. První je informační, jako je historie, geografie a mnoho dalších předmětů, se kterými je možno vypořádat se pomocí televize a počítače. Druhá část by měla být vědecká. Vědecké poznatky mohou být zprostředkovány televizí a také počítačem, ale jelikož jsou komplikovanější, je také více zapotřebí průvodce. Do první oblasti spadají i jazyky. Každá osoba na světě by měla umět nejméně dva jazyky, první je její rodný jazyk a druhý je angličtina jako mezinárodní prostředek komunikace. Jazyky by se mohly také vyučovat přesněji pomocí televize – akcent, gramatika, všemu by se dalo naučit přesněji než pomocí jednotlivých učitelů. Ve světě můžeme vytvořit atmosféru bratrství: jazyk lidi spojuje, ale také je rozděluje. V současnosti neexistuje mezinárodní jazyk. Je to kvůli našim předsudkům. Angličtina se k tomu perfektně hodí, protože ji na světě zná spousta lidí – přestože to není jazyk, kterým by mluvila většina. Z populačního hlediska je první španělština. Španělská populace je koncentrovaná, není rozprostřená po celém světě. Druhá je čínština, a ta je ještě koncentrovanější, jen v Číně. Co se týče čísel, těmito jazyky mluví nejvíce lidí. Otázkou ovšem není počet, ale rozšířenost. Angličtina je nejrozšířenější jazyk a lidé by se měli vzdát předsudků – měli by se podívat na realitu. Vyskytlo se několik snah vytvořit jazyky, aby se předešlo předsudkům – španělsky mluvící lidé mohou říct, že jejich jazyk by měl být mezinárodním jazykem, protože jím mluví více lidí než jakýmkoli jiným jazykem. Abychom se vyhnuli těmto sporům, byly vytvořeny jazyky jako esperanto. Ale žádný uměle vytvořený jazyk nemůže fungovat. Existuje několik věcí, které nemohou být stvořeny, protože musí vyrůst. Jazyk je plod několika tisíc let. Esperanto se zdá být tak umělé, že zklamaly všechny pokusy s ním. Je však absolutně nutné vytvořit dva jazyky – první, mateřský jazyk, protože existují pocity a nuance, které dokážete vyjádřit jen v rodném jazyce. Jeden z mých profesorů, S. K. Saxena, byl cestovatel a byl profesor filozofie na mnoha univerzitách. Říkával, že v cizím jazyce jste schopni čehokoliv, ale když dojde na boj nebo lásku, cítíte, že nejste upřímní a ve svých pocitech v souladu pravdou. Takže pro své pocity a upřímnost, se váš mateřský jazyk, který nasáváte s mateřským mlékem, stává částí vašich kostí a morku. Ale to není dost – vytváří to malou skupinu lidí a z ostatních dělá cizince. Jeden mezinárodní jazyk je absolutně nepostradatelný jako základ pro jeden svět, jedno lidství. Pro každého by tak měly být dva jazyky absolutně nutné. To bude v první oblasti. Druhá oblast je zkoumání vědeckých předmětů, což je nesmírně důležité, protože věda vytváří polovinu reality, vnější reality.
A třetí bude to, co chybí v každodenním vzdělávání, umění žití. Lidé berou jako samozřejmost, že ví, co je láska. Oni nevědí… a v okamžiku, kdy pochopí, už je pozdě. Mělo by se pomáhat každému dítěti, aby dokázalo transformovat svůj hněv, nenávist a žárlivost do lásky. Důležitou částí třetí oblasti by měl být také smysl pro humor. Naše takzvané vzdělání vychovává smutné a vážné lidi. Jestliže jednu třetinu svého života promrháte smutní a vážní na univerzitě, zakoření to ve vás a vy zapomenete jazyk smíchu – a člověk, který zapomněl jazyk smíchu, zapomněl většinu života. Takže láska, smích a obeznámenost s životem a jeho zázraky, jeho mystérii… ptáci zpívající ve stromech by neměli být přeslechnuti. Stromy a květiny a hvězdy by měly mít spojení s vaším srdcem. Východ a západ slunce nebudou jen vnější věci, měly by být také něčím vnitřním. Úcta k životu by měla být podstatou třetí oblasti. Lidé jsou k životu tak neuctiví. Pokračují v zabíjení zvířat, aby je mohli jíst – nazývají to „hra“. A když je sežere zvíře, pak to nazývají kalamita! Zvláštní. Ve hře by měly mít obě strany stejnou příležitost. Zvířata jsou beze zbraní a vy máte pušky a šípy. Asi jste nepomysleli na to, proč byly vynalezeny šípy a pušky – proto, abyste mohli zabít zvíře z velké vzdálenosti, přiblížit se je přece nebezpečné. Jaký druh hry se tu hraje? Ubohé zvíře, bezbranné proti vašim kulkám… Není to otázka zabíjení zvířat, je to otázka neúcty k životu, protože vše, co potřebujete, je k dispozici pomocí výživných náhražek nebo pomocí jiných vědeckých metod. Všechny vaše potřeby mohou být uspokojeny, nemusí být zabito žádné zvíře. Osoba, která zabíjí zvířata, má někdo hluboko v sobě schopnost zabít bez obtíží i lidskou bytost – protože jaký je rozdíl? Měla by se vyučovat velká úcta k životu, protože život je Bůh, neexistuje jiný Bůh než život sám a radost a smích a smysl pro humor, stručně řečeno – tancující duše.
Čtvrtá oblast by měla zahrnovat umění a kreativitu: malování, hudbu, řemesla, hrnčířství, stavění domů, cokoliv kreativního. Všechny oblasti kreativity by měly být dovoleny, studenti by si mohli vybrat. Jen několik věcí by mělo být povinných – například mezinárodní jazyk by měl být povinný, rozvoj určité schopnosti umět si vydělat na živobytí by měl být povinný, kreativní umění by mělo být povinné. Můžete si vybrat z celé palety kreativního umění, protože dokud se člověk nenaučí, jak tvořit, nikdy se nestane součástí existence, která je neustále kreativní. Svou tvořivostí se člověk stane božský, kreativita je jediná modlitba. Pátá oblast by měla zahrnovat umění umírat. V této páté oblasti budou všechny meditace, abyste poznali, že smrt není, abyste si uvědomili nekonečný vnitřní život ve vás. Toto by měl být absolutní základ, protože každý musí umřít, nikdo se tomu nevyhne. A pod velkým deštníkem meditace vám mohou být představeny zen, tao, jóga, chasidismus a všechny možnosti, které existují, ale které vzdělání nebralo v potaz. V této páté oblasti by vám měla být představena bojová umění jako aikido, jiu-jitsu, judo – umění sebeobrany bez zbraní – a nejen sebeobrany, ale také zároveň meditace. Budeme mít plné vzdělání, celistvé vzdělání. Všechno, co je zásadní, by mělo být povinné, a vše, co není, by mělo být volitelné. Člověk by si mohl vybrat z možností, kterých by byla spousta. A jakmile jsou splněny základy, pak se musíte naučit něco, co se vám líbí. Hudba, tanec, malování – musíte znát něco, abyste se mohli vydat dovnitř, poznat sami sebe. Všechno se to dá udělat bez problémů a velmi lehce. Sám jsem byl profesor, ale opustil jsem univerzitu bez oznámení. Říkal jsem: toto není vzdělávání, ale naprostá tupost, neučíte nic zásadního. Avšak toto bezvýznamné vzdělávání převládá na celém světě. V takovém smyslu je vzdělaný téměř každý, dokonce i ti, kteří vlastní významné diplomy, jsou nevzdělaní v širších oblastech života. Několik lidí je víc nevzdělaných, několik méně – ale všichni jsou nevzdělaní. Avšak najít vzdělaného člověka je nemožné, protože celistvé vzdělání nikde neexistuje.
http://www.2012rok.sk/wp/ako-dalej/6467-osho-budoucnost-vzdelavani-ptaci-perspektivy
*************************************************

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4