♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

ENERGIE,MANDALY,KRÁSA PRO ZDRAVÍ
MANDALA
Transformativni syntéza tvarů,barev a symbolů v prostoru a čase
Vlastimil Marek


2. Pojem mandala
Eldhwen – Ezoterika, Mandaly a Iné pochází ze sanskrtu, dávného indického jazyka a znamená kruh, společenství nebo spojení. je odvozené ze slova "mandát", což znamená "podstata" a z přípony "la" - "uchopit". Proto pojem mandala můžebýt chápán jako "zachycení podstaty".Základem mandaly je kruh se středem. Takovou strukturu můžeme najít v přírodě, biologii, chemii, fyzice či astronomii. Například vesmír, který se skládá z mnoha galaxií a planet je jako lidské tělo, složené z buněk a atomů, které také mají kruhovou podobu.V Indii se za nejpůvodnější formu mandaly považoval rytmus zvuku a tanec. Během védské ceremonie se zpíval soubor manter nebo veršů a možná zvuk těchto písní, které se opakovaně zpívali dokola, mohl připomínat kruh. Motivy kruhu můžeme najít v různých formách téměř ve všech starobylých kulturách na celém světě. Objevují se na skalních rytinách v Africe, Americe i Evropě.Mniši v tibetském buddhismu se povinně učí vytvářet mandaly.Samotné tvorbě musí předcházet dlouhé období trénování umělecké dovednosti.Musí se naučit nazpaměť jak malovat různé symboly a jejich významy.V klášteře Namgyal (soukromém klášteře Dalajlámy) to trvá například 3 roky.

3.Pojem mandala
podle sanskrtského slovníku : 
cokoliv kruhového, kruh, okruh, sféra. Je synonymem pro čakru nebo jantru.Je symbolickou grafickou prezentací tantrického božstva, vesmíru a existence. Ve vysoké józe představuje metafyzický vesmír mikrokosmu.Z tohoto hlediska představuje mandala esoterické poselství. Starobylá Vástu-puruša mandala - tvoří její základ čtverec jako sekce bhúpura se čtyřmi branami janter a mandal.

4.Jak pracovat s mandalou?
CELÉ na stránkách - novazeme2010.ning.comMandala je obrazec, který je v souladu s přírodními zákony uspořádaný do kruhu.V přírodě se vše seskupuje do tvaru koule nebo kruhů (planety, tekutiny v beztížném stavu, mýdlové bubliny, kruhy na vodě ...). Děje se tak ve snaze ušetřit energii tím, že se povrch tělesa zredukuje na co nejmenší možnou plochu. Určitě jste již pozorovali kruhy, které se šířily po hladině po dopadu kamínku do vody. Vzpomínáte si na pocity harmonie a klidu, které tento pohled ve Vás vyvolával?
Tento magický přírodní úkaz promítnut do energetického obrazce mandaly má podobné uklidňující účinky. Co je však na mandale ještě zajímavější, je její schopnost vázat do sebe energie myšlenek.

Energie myšlenek vysílaných při tvorbě mandaly se seskupuje do kruhu a tím zmnohonásobí svou sílu - přesně tak, jak kruhy na vodě se z malého kamínku dokáží rozšířit do obrovských vzdáleností. Výsledný obrázek pak díky tomu působí jako energetický zářič a vysílá znasobenou myšlenku do prostoru kolem sebe. Působí tak na Vaše podvědomí kdykoliv kolem mandaly projdete, a to i v případě, že se na ni nedíváte, přesně jako kruhy na vodě by se Vás dotkly iv případě, že byste k nim stáli ve vodě otočení zády. Tento energetický úkaz se dá využít tak, že do mandaly vědomě zakomponujeme požadovanou myšlenku.

Energie z mandaly proudí výhradně z mandaly směrem ven, přesně jako se v přírodě nikdy nestane, že by se po vhození kamínku do vody šířící se kruhy začali vracet směrem ke kamínku. Takový proces v přírodě prostě není možný. Mandala vyzařuje pouze tu energii, která byla do ní vložena při jejím vzniku, a to v mnohdy znásobení síle. Proto jí na síle nijak neubírá, když se na ni dívají smutní a nešťastní lidé. Mandala nemá schopnost nasávat energii z okolí, ale působí výhradně jako zářič.

Mandala učinkuje neomezeně dlouhou dobu, protože myšlenka "uvízlá" v mandale se podílela na uspořádání jejích součástí jakož i na složení jejích barev, takže je vlastně její podstatou.

Neomezené působení mandal potvrzují i ​​nálezy několik-tisíciletých mandal z oblasti Tibetu, které jsou přes tisícům let známé svými silnými léčivými účinky. Podobně i z křesťanské kultury v období středověku se dochovaly informace, že duchovní malby svatých na stěny kostelů směli malovat jen malíři čistého srdce se silnou vírou v Boha.

Viditelný účinek záření mandaly člověk zpozoruje již po troj-měsíčním vystavování se jejímu působení

5.Více o mandale:


Tvorba mandal a energetických obrazců jsou mi vyjádřením kreativních meditací
                         ...mám radost, když mají jiní radost..

                                                                      TVORBA: 

pozn.: 
 pokud máte zájem o stažení, nebo o vytvoření konkrétní mandaly, prosím napište- do komentáře, autorskou signaturu nemažte, ♥děkuji ♥

Zvolte si svou kombinaci barev:
BARVY ZDROJ ZDRAVÍ:

nebo zde: SEBELÉČENÍ SVĚTLEM:
 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4