♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

Ho´oponopono, UČENÍ HUNA


...starý havajský proces řešení problémů, který pro dnešní účely aktualizovala Morrnah Nalamaku Simeona, kahuna Lapa'au, jmenovaná v roce 1983 Žijícím pokladem Havaje...

...čtyři věty, které mění svět...

... za vše, co je kolem Tebe, neseš zodpovědnost ... vše kolem jsou myšlenky, které se zhmotnily ... pokud je myšlenka "zlá", svět kolem Tebe je "zlý" ... pokud je láskyplná, i svět je takový ...
... vyvede-li Tě někdo, něco nebo nějaká situace z míry a donutí Tě k emoci nespokojenosti, máš v tom "prsty" také Ty ... a jestli chceš změnit to, co se Ti tedy nelíbí, ihned začni s odříkáváním v duchu či nahlas této "mantry": -MILUJI TĚ-OMLOUVÁM SE-PROSÍM,ODPUSŤ MI-DĚKUJI TI- ... stále dokola a neustále, dokud v sobě nepocítíš "klid a mír"... toto odříkávání ale nepatří "tam tomu", ale Tobě, Tvé podstatě, Tvému já, Tvému srdci!!! ...
... neboj se čistit i ty "velké" světové věci ... i ty se Tě týkají, pokud Tě vnitřně rozzlobily ... nevíš, v kolika prožitých životech jsi tyto záležitosti svým postojem, činem či jen smýšlením zapříčinil ... ale zároveň se za to na sebe nezlob, teď je možné vše napravit ... neskutečně jednoduše a účinně ... stačí SOBĚ odpustit, omluvit se, poděkovat si a mít se rád ...

... tak snadné to je ...

... dnes již není nutné žít ve strachu, zlobě, nenávisti a závisti, utrpení, chudobě či samotě ...

... můžeme sebe, a tím pádem i ostatní a svět kolem, jednoduše očistit od tohoto všeho, co nás trápí, co bere sílu i náladu ...

... za svůj život si můžeš jen Ty sám ... můžeš si ho tedy změnit zase jen Ty ...

... jsi-li v situaci, která by mohla vytvořit hádku, nespokojenost, zlobu, odříkávej si:  -MILUJI TĚ-OMLOUVÁM SE-PROSÍM,ODPUSŤ MI-DĚKUJI TI- ... nevytvoří se u Tebe "zlobivý šedivý mráček", který by k sobě a i k Tobě přitahoval víc a víc situací, kterými by se zvětšoval až do černoty ...


... soustřeď se na svou laskavost... čím více budeš ulpívat na vnějším, tím více budeš upadat do sítě vytvořené druhými ... důležité je to, co jde z Tebe ven, protože to, co k Tobě přichází, je ozvěnou toho, co vychází ... můžeš učinit jakoukoliv změnu tím, že změníš způsob vlastního myšlení-vyzářování ...

... láska je ve skutečnosti postoj Tvého vědomí k realitě, která Tě obklopuje ... je to optimismum, hluboká přirozenost, víra ve správnost běhu věcí ... vše, co se děje, děje se s přísnou spravedlností a zcela přesným zacílením do potřeb Tvého života ... jakákoliv míra posuzování a odsuzování Tě odvede od přirozenosti dění a událostí ve Tvém žití ... nastala-li jakákoliv událost v Tvém životě, pak tato událost má své opodstatnění ... je hodna přijetí skrze laskavou míru vlastní pokory a uvědomění si své vnitřní síly ... čím silnější je uvědomění si své vlastní vnitřní síly, tím přirozenější a snadnější je přijímání běhu věcí, které jsou součástí Tvého života ...


... míra strachu je určena mírou vlastního sebepřijetí ... čím hlubší je sebepřijetí, tím silnější je vnitřní síla a podstata sebe sama a tím menší je strach ... strach je projevem odtrženosti či odcizení se od sebe sama, od svého vlastního zdroje ... soustřeď se na svou víru, na své srdce, na své pocity, na svou intuici ... těmto kvalitám bytostně věř, strach odejde ...

... lidská mysl je energie, která určuje realitu, která Tě obklopuje ... na co myslíš, to si přivoláváš do svého života, proto MYSLI NA TO, CO CHCEŠ, NE NA TO, CO NE-CHCEŠ - mozek nezná význam slovíčka "NE-" ... štěstí Tvého života tedy záleží na druhu Tvých myšlenek ...

... chceš žít v lásce, klidu a míru ... čisti a čisti a čisti ...
... přeji Tobě i nám všem krásný svět ...
 HAWAII  HAWAII  HAWAII
... :-)  Eva J  :-) ...

Učení Huna

Materializace a léčení pomocí pozitivního učení Huna

“Buďte v míru se svou duší, a Nebe i Země budou v míru s vámi.” Huna je dávné polynéské učení o léčení láskou a odpuštěním. Připomíná techniky pozitivního myšlení a vizualizace, sleduje rovněž esoterický princip „Na co se soustředíte, to roste“.

Ti, kdo toto umění ovládli, se nazývají Kahunové. Můžeme na ně pohlížet jako na šamany, kněze či léčitele. Zdraví se slůvkem Aloha, což v překladu znamená „S láskou zdravím životní sílu, která je v tobě“. Nejmocnější technikou Huny je žehnání. To není něco, co by bylo vyhrazeno jenom kněžím nebo vyvoleným; je to schopnost, kterou můžeme v sobě rozvinout všichni. Žehnejte všemu, co představuje to, po čem toužíte! Žehnejte každému, kdo představuje to, co sami chcete!

Jak posílit svoji schopnost žehnat
Sílu žehnat můžete umocnit tím, že si po zklidňujícím nádechu a výdechu začnete nadechovat jakoby korunní čakrou a vydechovat čakrou srdeční. To několikrát zopakujte. Až budete zklidněni, soustředěni a připraveni, představte si, že jste obklopeni světelným obláčkem (nebo elektromagnetickým polem) a že vaše dýchání jeho energii dále umocňuje. Při vlastním žehnání si vizualizujte to, čemu žehnáte, že je obklopeno stejnou energií, která obklopuje nyní vás. (Podle dr. Serge Kinga)

Naše tři já musejí spolupracovat
Podle Huny se naše Já skládá ze tří složek:
Ku – vládne pozemskému fungování, instinktivní reakce, podvědomí, emoce, vnitřní dítě
Lono – mysl, mentální tělo, bdělé vědomí, ego (tj. s čím se identifikujeme)
Aumakua – Vyšší Já, duše
Abychom s Hunou dosáhli dobrých výsledků, musejí být tato tři naše já v souladu, jinak některé (nebo dokonce obě) mohou naše snahy bojkotovat. Osvoboďte se od komplexů, nefunkčních a zastaralých přesvědčení a omezujících či srážejících názorů. Udělejte si meditaci, v níž navážete kontakt s každým svým já. Zeptejte se každého, čeho se bojí, zda by se toho strachu chtělo zbavit, a potom vyciťte, po čem touží a jak byste mu v tom mohli pomoci. Na závěr meditace se všichni obejměte, čímž spolu splynete v jedno velké Já.

Proces odpouštění
Huna učí, že jediný hřích, který existuje, je ublížení druhému. Každý z nás někdy někomu ublížil, vědomě i nevědomě. To je prostě život. Důležité je nevyčítat si to, co jsme komu provedli, ani nevyčítat druhým, že ublížili nám. Odpusťte sobě i druhým a jděte dál, jinak uvíznete v pasti sebelítosti, která sice může být velmi rafinovaně maskovaná rolí ušlechtilého trpitele, oběti pro blaho druhých nebo diagnózou neřešitelného karmického dluhu, ale nikomu tím neprospíváte; ba spíše naopak.
Mělo by se spíše hovořit o odpouštění, než jenom o jednorázovém odpuštění. Odpouštění je totiž cyklický proces, který se z nás svléká jako slupky cibule. Pozor také na pastičku lidové rady typu „Nemysli na to“ – tím se dosáhne jenom potlačení tíživé emoce, nikoli vyřešení problému.
Nástrahou se také může stát rezolutní prohlášení, že „…já jsem to ale všechno odpustil/a!“ Prověřte si v soukromí, je-li tomu skutečně tak. Když se nám povede odpustit, nemáme už nejmenší pocit křivdy nebo výčitek svědomí. Pokud jsou ještě přítomny, odpouštějte tutéž záležitost třeba stokrát, dokud nedosáhnete pocitu úlevy a osvobození.

Revize a náprava přesvědčení
Huna dále učí, že myšlenky jsou jako semínka, neboť vytvářejí realitu. Svoje prožitky si tvoříme tím, o čem jsme přesvědčeni, že je skutečnost či pravda, dále tím, po čem v nitru toužíme, čeho se bojíme, co očekáváme a jak reagujeme. Už jenom tím, že si své slabší stránky uvědomíme a pojmenujeme je, se jejich řešení dává do pohybu. Odpovězte si upřímně na následující otázky:
- Co mám rád/a?
- Co rád/a dělám, čím se zabývám?
- Co mi přináší největší potěšení?
- Po čem nejvíce toužím? Po čem ještě? A co ještě bych chtěl/a?
- Z čeho mám největší strach? Čeho se ještě bojím? Co nejhoršího by mě mohlo potkat? Co by bylo nepříjemné?
- Jaká nejlepší budoucnost by mě mohla čekat?
- Co mě se vší pravděpodobností potká v nejbližší budoucnosti? (A proč?)


- Jak reaguji v následujících situacích:
a) když se mi něco nepovede nebo neproběhne podle mého vroucího očekávání
b) když se mnou někdo nesouhlasí
c) když mě někdo pochválí
d) když po mně někdo chce něco, do čeho se mi nechce
e) v dalších situacích, které vás samy napadnou
Ptejte se tak dlouho, dokud vám budou z vašeho nitra chodit odpovědi. Nejlepší je zapisovat si to, a doporučuji aspoň deset položek od každého tématu. Nemusíte pak tento kompromitující materiál nikde přechovávat, můžete ho rituálně spálit, jako že se svých starých chyb tímto zbavujete (pozor – i když je to „jen“ papír, obsahuje energii, již jsme popsali, takže nejlépe palte venku, abyste si nezamořili byt nepříjemným zápachem). A hlavně – neodsuzujte se! Jste jedineční a nástroje nápravy minulých chyb máte ve svých rukách!

Pěstování sebedůvěry

Při práci s Hunou je také důležité pracovat na posílení své sebejistoty. Nemyslí se tím namyšlenost nebo povyšování se nad ostatní, ale přirozená sebedůvěra. Žádná prohlášení, modlitby ani vizualizace nebudou fungovat, pokud jsou vyslovovány laxně, s pochybami a nejistou nadějí, či s degradujícími pocity, že se nám to stejně nepovede, že si to koneckonců nezasloužíme, že bychom to stejně nezvládli apod. Důvěra svému vnitřnímu já je klíčem k veškerému vědomému tvoření a manifestaci. Všechno, o čem přemýšlíte, všechno, co tvrdíte a všechno, čím se zabýváte vás buď přibližuje k vašemu vysněnému životu, nebo vás od něj naopak vzdaluje. Tím, že si vytvoříte dokonalý svět, vytváříte energetickou stopu, s jejíž pomocí si i druzí budou moci vytvořit svůj vlastní dokonalý svět.

Sedm principů Huny:
Předkládám zde sedm principů Huny tak, jak je vnímám já. Berte je jako inspiraci a najděte si pro jejich vyjádření vlastní slova, která budou nejlépe vystihovat vaši přirozenost.

1) Ike: “Svět je takový, jaký si myslíme, že je.”
Pokud si myslíte, že je nebezpečný, pak tak na vás bude reagovat. Pokud se domníváte, že se světem žijete v míru, pak se vám bude vracet mírumilovné energie.
Jinými slovy: To, jak se cítíte, je na vás. Ať si kdo chce co chce říká, vy buďte sami sebou a spokojení.

2) Kala: “Neexistuje žádné omezení.”
Vesmír je nekonečný, všechno je možné a všechno, co učiníte, ovlivňuje svět okolo vás. Spadá sem také odložení pocitů viny, odporu, nenávisti, hněvu, napětí a vůbec všech energií nízkých vibrací, které vás od vašeho cíle odrazují nebo vám v jeho dosažení brání.
Jinými slovy: Země a celý vesmír jsou vaší součástí a vy jste součástí jejich. Vy je chráníte, a oni chrání vás. Pocit, že jsme šťastní, ne nejlepší ochranou pro všechny.

3) Makia: “Energie plyne tam, na co se soustředíte.”
Všechno, čemu svoji pozornost věnujete, je k vám přitahováno a čím víc se na něco soustředíte, tím silněji to k sobě přitahujete. Platí to pochopitelně i v případě negativních emocí a strachu.
Jinými slovy: Přemýšlejte pouze o tom, co chcete, a ne o tom, co nechcete.

4) Manawa: “Okamžik síly spočívá v současném okamžiku.”
Ohlížení se zpět vám brání v pohybu vpřed a může posilovat přesvědčení, kterého se chcete zbavit. Obavy o budoucnost vytvářejí totéž. Svých snů můžete dosáhnout pouze tady a teď, a tím, že budete jednat tady a teď. Včerejšek nezměníte a budoucnost se může ve zlomku vteřiny změnit.
Jinými slovy: Včerejšek a zítřek existuje pouze ve vaší hlavě. Záleží pouze na přítomnosti.

5) Aloha: “Mít něco rádi znamená být s tím šťastni.”
Toto v podstatě znamená, že čím více jste spokojeni s tím, co jste dokázali a co máte, tím snáze to můžete změnit. A také že čím více svůj sen milujete (neboli čím větším elánem vás naplňuje) tím snáze si ho dokážete zmaterializovat.
Mnoho lidí má sny, které pocházejí z jejich strachu. Chtějí si zmaterializovat prosperitu, protože se bojí nedostatku peněz. Chtějí mír, protože se bojí, že by mohla vypuknout válka. Ovšem pátý princip nám praví, že abychom prosperovali, musíme prosperitu milovat, a abychom žili v míru, musíme milovat mír. A to nejenom tím, co veřejně prohlašujeme, ale tím, co cítíme ve svém nitru a o čem jsme tedy vnitřně přesvědčeni.
Jinými slovy: Čím jste spokojenější a šťastnější, tím snáze toho dosahujete…

6) Mana: “Veškerá síla pochází z nitra.”
Zde se dozvídáme, že vně nás žádná síla není, čili že nikdo, nic ani žádná okolnost nad námi nemůže převzít vládu – pokud to ovšem sami nedovolíme. Sami se každým okamžikem rozhodujeme, zda nad naším životem budou mít větší sílu a moc druzí lidé, nebo my sami. Bůh či vesmírná inteligence nás neovládá, ale projevuje se naším prostřednictvím. Pokud máte nějaký sen, máte také sílu ho uskutečnit. Máte pochopitelně také sílu si ho bojkotovat, nebo si jeho dosažení zkomplikovat či naopak zjednodušit. Jste to vy, kdo má možnost volby!
Jinými slovy: Nikdo vás nemůže přesvědčit, jak se máte cítit. To je výhradně na vás a to, jak se cítíte, můžete kdykoli změnit.

7) Pono: “Platí to, co funguje.“
Pono je tedy to, co funguje. Pokud vám nějaká technika nefunguje, zkuste jinou! Tento princip znamená také, že podobné přitahuje podobné. Pokud tedy chcete dosáhnout radostného výsledku, pak budete muset k jeho dosažení použít nějakého radostného prostředku. Mírou zde je to, co cítíme, že je správné. To je takový pocit, kdy cítíme, že v našem životě je vše tak, jak má být, a všechno nám pak v něm také funguje.
Jinými slovy: Pokud to, co děláte, nepřináší žádoucí výsledky, začněte dělat něco jiného (nebo nějak jinak). Pokud to, na co myslíte, vám nepřináší štěstí, myslete na něco jiného.

Přehledný postup manifestace pomocí Huny
1) Uvědomte si, jaký máte cíl, co chcete manifestovat
2) Prohlašte, že se s tím dá něco dělat, že toho můžete dosáhnout
3) Soustřeďte se na svůj cíl, nabíjejte pozitivní energií
4) Buďte přesvědčeni, že toho můžete dosáhnout, že si to zasloužíte
5) Všímejte si znamení a příležitostí, kterých byste při dosahování svého cíle mohli využít
6) Požádejte o pomoc božstva podle své víry
7) Vybavujte si prožitek, který jste zakusili a který nese podobnou vibraci toho, po čem toužíte
Při manifestaci nehledáte způsoby, jak se k cíli dostat, ale soustředíte svoji vnitřní sílu na vychytávání znamení a využívání příležitostí, které vás k cíli samy dovedou. Pokud vám některé body budou váznout, pročistěte energii pomocí techniky Ho´oponopono.Řešení problémů technikou Ho´oponopono
Říkali jsme si, že základním stavebním kamenem Huny je myšlenka, která je tvůrčí. Problematické na celém procesu manifestace je však to, že všechny naše myšlenky jsou víceméně zabarvené našimi předchozími zkušenostmi a prožitky z minula, které jsou často velmi bolestné. Intelekt sám tudíž vyřešit všechny problémy nedokáže, protože intelekt je jenom jakýmsi manažerem. Ovšem zvládnout problém není totéž, co ho vyřešit. Musíte to, co už nechcete, prostě odložit, odevzdat!
Technika Ho´oponopono spočívá v tom, že tíživý problém odevzdáte božstvům (Bohu, do bílého světla atd.), a ty jej zneutralizují a vyčistí. Nečistíte ovšem dotyčnou osobu, záležitost, předmět, prostor nebo místo – neutralizujete energii, kterou s tím máte spojenou.
Ovšem pozor, celý proces tím nekončí: vzniklé prázdno je zapotřebí zaplnit, jinak tam bude právě odstraněná vazba zcela přirozeně zpátky přitažena. Nejlépe toto prázdno zaplníte bílým světlem, Boží láskou, fialovým plamenem, podle toho, co cítíte, že je v dané situaci nejvhodnější.
Při práci s technikou Ho´oponopono nemusíte nutně vědět, v čem jádro problému konkrétně spočívá, protože pracujete na jiných než intelektuálních úrovních. Klíčovými slovy v tomto procesu jsou tato: „Je mi to moc líto. Prosím, odpusť mi. Miluji tě.“ Protože zodpovídáme za všechno, co se v našem životě vyskytuje, tak jedině vyléčením té naší části, která je zodpovědná za vznik problematického prvku, můžeme problém – a doslova celý svět – vyléčit.

Článek je možné dále šířit, ale bez úprav a s uvedením jména autora / překladatele a zdroje jitro.bloger.cz/ © Ivana Muková
http://jitro.bloger.cz/Moje-clanky/Materializace-a-leceni-pomoci-pozitivniho-uceni-HunaMiluji tě. Omlouvám se. Prosím, odpusť mi. Děkuji ti.“

„I love you. I’m sorry. Please forgive me. Thank you.“

„Aloha wauia oe. Ua kaumaha au. E kala mai `oe ia`u. Mahalo.“

Havajská technika Ho´oponopono přispívá k čištění našeho podvědomí,ve kterém sídlí bloky.Slouží k rozpuštění skrytých programů,které nám brání v dosažení naplnění našeho poslání na tomto světě i v dosažení našich přání,ať už jde o zdraví,vztahy,duchovní vývoj,hojnost nebo cokoliv jiného.

Ho´oponopono je nástroj k umožnění návratu do tzv,nulového stavu,kde neexistuje nic a možné je VŠE.

V tomto stavu nesídlí žádné myšlenky,slova nebo činy,vzpomínky,vzorce,přesvědčení ani cokoli jiného.Prostě NIC.Je to onen stav prázdnoty,o kterém se píše ve všech duchovních knihách a o jehož dosažení všichni hledající různými způsoby usilují. Nulový stav je stavem čisté lásky a nemá žádná omezení.

Každý člověk má k dispozici čočku skrze níž pozoruje svět.Každý z nás pohlíží na svět s myslí nastavenou určitým způsobem.Podaří-li se nám s pomocí stará havajské metody Ho´oponopono opustit všechny naše iluze,vstoupíme do prostoru,který se dá nazvat svět bez hranic.

Jedná se o techniku vedoucí k Nalezení vlastního Já.Je to proces vnitřního opouštění negativních energií s cílem nechat skrze sebe proudit čistou Lásku,čisté myšlenky a slova.

Ho´oponopono je způsob,jak uvolnit energii starých emocionálních bolestí,které v nás vyvolávají nerovnováhu a následně i nemoci.Je to proces POKÁNÍ,ODPOUŠTĚNÍ A TRANSMUTACE,který pro dnešní účely aktualizovala význačná havajská kahuna

Lapa´au Morrnah Nalamaku Simeona.

Klasický přístup k řešení potíží tkví v přesvědčení,že jádro problému leží v klientovi,ne v terapeutovi. Terapeuti si často myslí,že jsou zde pro to,aby pomáhali lidem nebo je zachraňovali.U havajské metody Ho´oponopono je vše jinak – podle ní je skutečným úkolem terapeutů uzdravovat sebe samé z programů,které vidí ve svých klientech! Očistí-li program,který s ním sdílí,uleví se oběma stranám.

A proto,abych byla jako terapeutka schopna úspěšně svému klientovi pomoci,musím uznat svou 100 procentní zodpovědnost za to,co se stalo.Musím si tedy uvědomit,že jádrem problému je moje vlastní chybné uvažování,nikoliv chybné uvažování klienta.Většina terapeutů si vůbec není vědoma toho (nebo to nechce připustit),že se na každé obtížné situaci přímo podílejí.K tomu je totiž potřeba přijmout myšlenku,že na tomto světě jsme všichni propojeni a že to,co spatříme u druhého člověka,je také v nás.

S pomocí Ho´oponopono dokáže terapeut přeměnit své i klientovy chybné mentální vzorce v zdravé myšlení naplněné Láskou.

Zatímco mi začíná klient vyprávět svůj tíživý příběh,začínám pročišťovat své vlastní chybné myšlenkové vzorce,které se zhmotnily do podoby klientova problému. Když je mé chybné uvažování nahrazeno láskyplnými myšlenkami, děje se tak i u klienta a ten zvolna cítí úlevu.

Takže shrnuto- léčení pomocí havajské léčebné techniky Ho´oponopono vyžaduje,aby se terapeutka nejprve spojila s Původním Zrojem nazývaným Bůh a v tomto propojení poprosila,aby ve mně Láska vyléčila všechny chybné myšlenkové vzorce,které se nejpre zhmotňují jako můj vlastí problém a potom jako problém klienta.Tato prosba je v podstatě jakýmsi procesem pokání a odpuštění.Vyžaduje od nás určitý stupeň odevzdání se a obrovskou důvěru v to,že bude vyslyšena.

Jistě Vás zajímá,jak na to.

1.způsobem je motlitba,kterou používala kahuna Morrnah:

BOŽSKÝ STVOŘITELI,OTČE,MATKO,SYNU V JEDNOTĚ…POKUD JSME SE JÁ,CELÁ MÁ RODINA I PŘÍBUZENSTVO A VŠICHNI MÍ PŘEDKOVÉ V MYŠLENKÁCH,SLOVECH,SKUTCÍCH A VE SVÉM JEDNÁNÍ DOPUSTILI VŮČI TOBĚ I TVÉ RODINĚ,NA TVÝCH PŘÍBUZNÝCH ČI PŘEDCÍCH ČEHOKOLIV ZLÉHO OD POČÁTKU STVOŘENÍ AŽ DO DNEŠKA,PROSÍMĚ TĚ O ODPUŠTĚNÍ.DOPŘEJ NÁM OČIŠTĚNÍ,UVOLNĚNÍ A ODSTRANĚNÍ VŠECH NEGATIVNÍCH VZPOMÍNEK,BLOKŮ,ENERGIÍ A VIBRACÍ A PŘEMĚŇ TYTO NECHTĚNÉ ENERGIE V ČISTÉ SVĚTLO.A TAK SE STAŇ. AMEN.

Kahuna Morrnah léčila prostřednictvím této prosby k Božskému Stvořiteli,skrze Božství,které je uvnitř každého člověka…jenž je ve skutečnosti nástrojem Božského Stvořitele.


2.způsob,který používá PhD.Ihaleakala Hew Len, je modernizovanou formou předchozí motlitby a spočívá v použití čtyř vět :

MILUJI TĚ

OMLOUVÁM SE

PROSÍM,ODPUSŤ MI

DĚKUJI TI

Skrze slova Miluji Tě se propojíme s Bohem.Bůh je Láska a vyjádřením lásky se na jeho energii napojíme.Slova “Miluji Tě” rozproudí zablokovanou energii,spojí nás s Božstvím. Jsou lístkem,který nás opravňuje ke vstupu do stavu neuvěřitelného klidu a míru.Když je vyslovujeme směrem ke Stvořiteli,začíná v nás vše očišťovat,abychom mohli zažívat zázrak přítomného okamžiku- svět bez hranic – nulový stav.

Podstata je milovat vše – např.nadbytek tuku,závislost,problematické dítě,partnera …

Láska,na kterou se skrze slova “Miluji Tě” napojíme, přetváří nahromaděnou energii a uvolňuje ji.Vyslovením slov “Miluji Tě ” si otevíráme bránu k prožití Božství.

Když máte hlavu zahlcenou programy,které se neustále přehrávají jako gramofonová deska,řekněte jim v duchu nebo potichu :“Miluji Vás,drahé myšlenky. Jsem vděčná za to ,že mám příležitost osvobodit Vás i sebe.“ Tyto slova opakujte znovu a znovu. Negativní myšlenky a programy se samy nikam neztratí,nevydají se na dovolenou ani neodejdou do důchodu,pokud jim to nenařídíte.

Omlouvám se – těmito slovy uznáváme,že se do našeho systému dostal nějaký virus neboli negativní program.Nemusíme tušit,jak to k nám přišlo.Např.má-li někdo nadváhu,jednoduše přijal program,který ji vytvořil. Tím,že vyslovíme slova “Omlouvám se”,sdělujeme Bohu,že ve svém nitru žádáme o odpuštění čehokoli,čím jsme si tento program přitáhli.

Neprosíme Boha,aby nám odpustil,ale aby nám pomohl odpustit sobě samým!

Přijímáme absolutní zodpovědnost za vše,co se v našem životě objevilo.

Prosím,odpusť mi – těmito slovy prosíme o čištění,uvolnění a odstranění všech bloků a negativních energií a o jejich transmutací v čisté světlo. Je to prosba naší vědomé mysli ke Stvořiteli,aby změnil obsah našeho podvědomí v prázdnotu a abychom díky tomu opět objevili své vlastní Já.

Děkuji Ti – těmito slovy vyjadřujme Stvořiteli svou vděčnost a dáváme najevo víru,že se problém vyřeší k nejvyššímu dobru všech zúčastněných.

Práce terapeuta havajské techniky Ho´oponopono spočívá v očišťování sebe sama.Skrze motlitbu nebo slova Miluji Tě,Omlouvám se,Posím odpusť mi,Děkuji Ti prosí nejprve Lásku,aby očistila negativní energii,která se zhmotnila do problému.Energie se uvolní,vznikne prázdný prostor,do kterého může vstoupit Bůh a naplnit jej Světlem. Člověk potom již nejedná na základě bloků a negativních programů vycházejících z mysli,ale nechává se vést inspirací přicházející z Ducha,tedy od Boha.

Technika Ho´oponopono vypadá jednoduše,ale vyžaduje určitou odevzdanost a trpělivost.Není to životní koncept Mac Donalda,kde přijedeme k okénku a okamžitě dostaneme hotové jídlo.Bůh není sluha.Je třeba čistit,čistit a čistit .

Čisti,vymazávej,vymazávej

a nalezni svou vlastní Šangrilu.

Kde? V sobě!

Více zde: http://cestaklasce.webnode.cz/ho-oponopono/
Uvedomiť si, čo máme…
http://anitram.wordpress.com/2013/03/10/uvedomit-si-co-mame/Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4