♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

MEDITACE, MANTRY, DECH, CHANNELING


 
Boslaal


10397818_801826906531088_5045789424561649965_n
Boslaal je projekt, ktorý poskytuje nástroje na to, aby ste sa mohli na vašej ceste posunúť dopredu – nezávisle od toho, k akej ezoterickej filozofii sa hlásite. Má dve časti: v jednej prinášame riadené a hypnotické meditácie (“Meditácie“) na rôzne témy a na ošetrenie rôznych životných situácií, druhá sa zameriava na inšpirácie do každodenného života (“Pathworking“), ktoré postupne rúcajú naše samonastolené obmedzenia a rozširujú spektrum našich možností.
CELÉ:

 „komunikace“ s DNA


Meditácie

Roman Palka - Rozšířené vědomí mystického channelinguOm Namah Shivaya
Velmi silná uvolňující a očišťující mantra. Léčí a harmonizuje základní univerzální Elementy v energetickém systému člověka.


Nejen knihy,ale i meditační hudba, o channalingu skrze Sanaya Roman a další zajímavosti pro Vás,koho oslovují - na konci této stránky.

 SOUVISEJÍCÍ:
 Návod na vstup do meditace
 

sestavil: Václav Gerla
použitý zdroj: Meditace - první a jediná svoboda (Osho) :

Meditace je dobrodružství, tajemný výlet do neznáma,
je to největší dobrodružství, jaké může lidská mysl podniknout.
Meditace prostě znamená jen být, nic nedělat - není v ní činnost, ani myšlenka, ani emoce.
Jenom jste, a to samo je naprosté potěšení.
Z čeho toto potěšení vychází, když neděláte vůbec nic?
Vychází z ničeho, odnikud a přitom vychází ze všeho.Když neděláte naprosto nic - ani tělesně, ani duševně - prostě vůbec nic -
když ustanou veškeré činnosti a vy jenom jste,
pak je to stav, kterému se říká meditace.
Nemůžete ho dělat, nemůžete ho pozorovat - musíte ho pouze pochopit.
Kdykoliv si můžete najít chvíli na to, abyste jen byli, využijte ji a nic nedělejte.
I myšlení je konání, koncentrace je také konání, kontemplace je také konání.
Jestliže alespoň na malý okamžik neděláte vůbec nic
a jste jen tak ve středu svého bytí, v naprostém uvolnění - pak je to meditace.Bdělost
Meditace znamená uvědomování si. Všechno, co děláte vnímavě, je meditace. Není to otázka činnosti, je to otázka postoje. Co pozorujete, na tom nezáleží. Chůze je meditace, pokud kráčíte vnímavě. Sezení je meditace, pokud sedíte vnímavě. Naslouchání ptákům je meditace, pokud jim nasloucháte vnímavě. Pouhé naslouchání vnitřnímu zvuku mysli je meditace, pokud jste neustále pozorní a vnímaví.

1. TĚLO
Prvním krokem k uvědomování si je pozorné vnímání vlastního těla. Pomalu, pomaloučku si uvědomujte každý svůj pohyb, každé gesto. A jakmile začnete být vnímaví, začnou se dít zázraky - v tu chvíli se vytratí spousta věcí, které jste dřív dělávali; vaše tělo bude v jednom krásném souladu. Hluboký klid začne vládnout i ve vašem těle a všude v něm bude zaznívat jemná hudba.

2. MYŠLENKY
Stejným způsobem se musíte zaměřit i na své myšlenky. Jsou mnohem jemnější než vaše tělo a samozřejmě také mnohem nebezpečnější. A jakmile budete schopni uvědomovat si své myšlenky, překvapí vás, co se začne dít uvnitř. Pokud si zapíšete, co se děje v každém jednotlivém okamžiku, velice vás to překvapí. Nebudete ani schopni uvěřit, že se to děje uvnitř vaší bytosti.

A po deseti minutách si to přečtete - a spatříte tu bláznivou mysl skrytou uvnitř! Člověk není vnímavý, a proto celé to šílenství probíhá dál jako podzemní proud. Ovlivňuje všechno, co neděláte; ovlivňuje naprosto všechno. A celkový součet toho všeho je váš život. Tohle šílenství se tedy musí změnit. A zázrak uvědomování spočívá v tom, že nemusíte dělat nic jiného než být skutečně vnímaví.

3. EMOCE
Je-li vaše tělo a mysl v klidu, uvidíte, že dochází ke vzájemnému souladu; klid je most mezi tělem a myslí. Už se nerozbíhají do různých směrů, už nejedou na různých koních. Poprvé jsou v souladu a tento soulad neobyčejně napomáhá k provedení třetího kroku - a tím je vnímání vlastních pocitů, emocí, nálad.

To už je ta nejjemnější rovina a je také nejsložitější, ale pokud si dokážete uvědomovat myšlenky, pak stačí jen jediný krok. Vyžaduje to o trochu více vnímavosti a pak začnete reflektovat své pocity, emoce, nálady.


4. SJEDNOCENÍ

Jakmile si tyto tři jevy uvědomíte, náhle se všechny spojí do jednotného celku. A když jsou jedním celkem - jsou v dokonalé jednotě, v souznění, a vy pocítíte hudbu všech tří; stanou se orchestrem - tehdy se přihodí to, co vy sami udělat nemůžete. Stane se to prostě samo. Je to dar jednotného celku, je to odměna za ony tři kroky, které jste učinili. A to je to čtvrté.

To čtvrté je konečné uvědomění si toho, co člověka probudí. Náhle si uvědomí uvědomování si - a to je to čtvrté. Tak se rodí Buddha, probuzený. A jen tak může člověk poznat, co je blaženost. Tělo zná potěšení, mysl zná štěstí, srdce zná radost, to čtvrté zná blaženost.Velké ticho

Ticho bývá většinou považováno za něco negativního, za něco prázdného, za absenci zvuků a hluku. Toto nepochopení v dnešním světě převažuje, protože jen velmi málo lidí dokáže ticho skutečně vnímat. Jediné, co lidé vnímají ve spojení s tichem, je nepřítomnost zvuků. Ale ticho je něčím naprosto jiným. Je zcela pozitivní. Je existencí, není prázdné. Je to splývání s hudbou, jakou jste dosud nikdy neslyšeli, je to splynutí s vůní, kterou jste zatím ještě nepoznali, se světlem, které můžete spatřit jen vnitřním zrakem.

Život přichází a odchází, ale věčné ticho vašeho bytí zůstává stále stejné - stejná hudba bez zvuků, stejná vůně božskosti, stejné překročení všeho, co je smrtelné, všeho, co je pomíjivé. Není to vaše ticho. Jste to vy. Není to něco co vlastníte; to ono vás to vlastní, a to je na tom to nejkrásnější. Dokonce ani vy tam nejste, protože i vaše přítomnost by to narušovala. Tohle ticho je tak naprosté právě proto, že tam není nikdo, ani vy ne. A tohle ticho vám přináší pravdu a lásku a tisíce dalších požehnání.

Rozvoj citlivosti

Meditace vám přinese citlivost, silný pocit, že náležíte ke světu. Je to náš svět - hvězdy jsou naše a my tu nejsme cizinci. Meditace z vás udělá tak citlivé bytosti, že pro vás bude mít i to nejmenší stéblo trávy neobyčejně velký význam. Vaše citlivost vám ukáže, že to malé stéblo trávy je pro existenci stejně důležité jako ta největší hvězda; bez malého stébla trávy by byla existence o něco ochuzena. To malé stéblo trávy je jedinečné, je nenahraditelné, má svou vlastní individualitu.

A tato citlivost vám vytvoří nová přátelství - se stromy, s ptáky, se zvířaty, s horami, s řekami, s oceány, s hvězdami. Život bude stále bohatší a dalším a dalším rozvojem lásky a přátelství.

Láska - vůně meditace

Jestliže meditujete, dostanete se dříve či později k lásce. Jestliže meditujete skutečně do hloubky, pocítíte v sobě dříve či později ohromný příliv lásky, takový, jaký jste nikdy předtím nepoznali. Je to nová podoba vašeho bytí, jsou to nově otevřené dveře. Stanete se plamenem a budete chtít tento cit sdílet s ostatními.

Pokud hluboce milujete, začnete si postupně uvědomovat, že vaše láska je čím dál hlubší meditací. A vstoupí do vás jemná příchuť ticha. Myšlenky zmizí, objeví se klidné tiché pauzy.. ticho! V té chvíli se dotýkáte hlubin svého nitra. Láska vede k meditaci, je-li správně vyladěna. Meditace vás vede k lásce, je-li správně vyladěna.

Podstatná je láska, jež se zrodila z meditace, nikoli z mysli. To je láska, o které tu neustále mluvím. Miliony párů na celé planetě žijí jakoby s láskou. Žijí v tomto světě vůbec "jakoby". Jak by v tomto případě mohli cítit radost, jak by mohli být šťastní? Je z nich vysáta veškerá energie. Snaží se něco získat z falešné lásky, ale ta jim nemůže vůbec nic dát. Proto se cítí frustrováni, proto se dál nudí, proto se hádají, proto dochází mezi milenci k potyčkám a svárům. Oba se snaží udělat něco, co je nedosažitelné - snaží se udělat ze své lásky cosi věčného, ale to prostě nejde. Tato představa povstala v mysli a mysl vám nemůže poskytnout ani to nejmenší zrnko věčnosti.

Nejprve se ponořte do meditace, protože láska vychází z meditace - je to vůně meditace. Meditace ke květina, je to lotos s tisícem voňavých okvětních lístků. Umožněte mu, aby se plně rozvinul. Jen tak se můžete posunout do dimenze, v níž není mysl, ani čas, a pak najednou poznáte, že tam ona vůně opravdu je. Pak už není nic zaměřeno na danou osobu, ale to je vše, co je uvnitř vás i kolem vás. Není to vztah, nemá to nic společného s ostatními lidmi. Vy jste milující, vy jste sama láska; a pak je to věčné. Je to vaše vůně. Je to vůně, která obklopovala Buddhu i Ježíše. Je to naprosto jiný druh lásky, je ve své podstatě zcela jiný.

Soucit

Buddha o soucítění řekl, že je to "láska plus meditace". Když vaše láska není jen pouhou touhou po někom druhém, když vaše láska není jen pouhou potřebou, když je vaše láska sdílením, když vaše láska není žebráním, ale je císařem, když vaše láska nečeká, že něco dostane, ale chce jen dávat - dávat z prosté radosti z dávání - pak k ní přidejte meditaci a uvolní se nádherná vůně, uvolní se skrytá krása. A pak je to soucítění; soucítění je na vrcholu celé lásky.

Sex je animální, láska je humánní, soucítění je božské. Sex je tělesný, láska je duševní, soucítění je duchovní.

Samota - vaše pravá podstata

Samota je květ, je to lotos vykvétající z vašeho srdce. Samota je pozitivní, samota je zdraví. Je to radost ze samotného bytí. Je to radost z vlastního prostoru.

Meditace je blaženost z toho, že je člověk sám se sebou.. člověk je skutečně živý, když je schopen být sám, když není na nikom a na ničem závislý, když není závislý na žádné situaci, na žádných podmínkách. A potom může být sám v sobě ráno, večer, v noci, v mládí i ve stáří, ve zdraví i v nemoci. V životě i ve smrti, může být sám v sobě, protože to není něco, co by mohlo přijít odněkud zvenčí. Je to vaše pravá podstata.. je to vaše pravé já.

Cesta do nitra je cestou k naprosté samotě; tam si nemůžete vzít nikoho s sebou. Střed svého bytí nemůžete s nikým sdílet, ani s tím, koho upřímně milujete. Jakmile vstoupíte dovnitř, zpřetrhají se všechna spojení s vnějším světem; zbortí se všechny mosty. Ve skutečnosti zmizí celý svět. Proto také mystici nazvali svět iluzí, májou, ale ne proto, že by neexistoval, ale proto, že meditující člověk jasně cítí, že jakmile vstoupí dovnitř, dostane se do stavu, v němž svět jakoby neexistuje. Je v něm naprosté ticho, nepronikne do něj žádný zvuk. Samota je tak hluboká, že to vyžaduje pořádnou odvahu. Ale z té samoty vytryskne blaženost. V té samotě člověk pozná boha.

Není jiná cesta; nikdy žádná jiná nebyla a nikdy žádná jiná nebude.


sestavil: Václav Gerla
použitý zdroj: Meditace - první a jediná svoboda (Osho)

Osho Léčení duše ...

OCHRANNÁ AURA:
Jako poslední věc před spánkem si lehněte nebo sedněte na postel a představujte si kolem svého těla auru-nachází se 15 cm od vašeho těla, má stejný tvar jako vaše tělo. Obklopuje vás a chrání. Stává se vaším ochranným štítem. Představujte si to 4 nebo 5 minut a jděte spát.

Meditace způsobuje, že je člověk velmi vnímavý. Ovlivňují vás neg. Energie jiných lidí. Jste zranitelní, protože meditace způsobuje, že jste velmi citlivý, proto co přichází k vám se také dostane do vás. Ochranná aura vznikne během 3 měsíců, dělejte toto cvičení 3 měsíce.

Po 3 týdnech se budete cítit velmi silný. Před spánkem musí poslední myšlenka patřit auře, ráno když se probudíte, neotvírejte oči, ale představujte si znovu auru. Budete zcela chráněni, věci které k vám budou přicházet, budou odráženy zpět, nezasáhnou vás.


HARA:
Navázání kontaktu se svým středem Hara. 3 měsíce, každé ráno a před spánkem, ráno neotvírejte oči. Položit obě ruce 5 cm pod pupek a lehce přitisknout. Pak začněte dýchat zhluboka. Střed bude stoupat a klesat s vaším dýcháním. Vnímejte svou energii, která je tam umístěna, jako byste se zmenšovaly. 10 až 15 minut.
Být ukotvení ve svém středu, znamená, že budete méně přemýšlet, zvětší se vaše sebekontrola, nebudete se bát života a smrti, dokážete žít odvážně, budete soustředěný ve své podstatě.LAO-COVO TAJEMSTVÍ:
Sedněte si se zkříženýma nohama. Vnímejte, že uvnitř vás se nachází měřící váha. Jednotlivé strany váhy jsou blízko jednotlivých prsou. Jazýček vah je mezi vašima očima, kde je třetí oko. Lana na kterých visí misky vah, jsou ve vašem mozku.

Uvědomujte si tuto váhu v sobě po celých 24 hodin denně a dbejte na to aby misky na obou stranách byly na stejné úrovni a jazýček vah byl přímo uprostřed. Pokud dokážete udržet v rovnováze tyto vnitřní váhy, dokončili jste svůj vývoj. Je to velmi těžké cvičení. Jednoho dne dosáhnete dokonalé rovnováhy.


NAJDĚTE SVOU VNITŘNÍ NULU:
Před tím než půjdete spát, udělejte následující cvičení. Lehněte si na postel se zavřenýma očima a představte si nejčernější tabuli. Pak si 3 krát představte na tabuli číslo 3. Nejprve si představte číslo 3 a smažte ho, znovu si představte číslo 3 a znovu ho smažte a potřetí totéž. Pak si 3 krát stejně představte číslo 2, číslo 1 a nakonec 0. Když se dostanete ke třetí nule pocítíte obrovský klid. Toto cvičení musíte dokončit, dostat se až k poslední nule a pak můžete usnout.

 

ÚSMĚV Z BŘICHA:
Vždy když sedíte a nemáte nic na práci, uvolněte si spodní čelist a nepatrně otevřete ústa. Začněte přes ně dýchat, ale ne zhluboka. Nechte tělo dýchat, dýchání bude stále povrchnější a když pocítíte, že takové je, povrchní, začněte vnímat úsměv, ne na tváři, ale všude ve vašem bytí. Když znáte tento úsměv budete schopni zůstat šťastní po 24 hodin denně.


BUĎTE ŠŤASTNÍ:
Představte si, že jste tak šťastní, jak je to jen možné. Během týdne začnete pociťovat, že se stáváte bezdůvodně šťastnými. První věc, kterou ráno uděláte, představte si sebe, že jste nesmírně šťastní. Vstaňte z postele ve velmi pozitivní a optimistické náladě, s pocitem, že tento den bude neobyčejným dnem, že na vás čeká něco vyjímečného a mimořádného, ​​že něco významného pro vás je velmi blízko. Během 7 dní zjistíte, že celá vaše vibrace a váš život se změnil.


ZMÁTNĚTE MYSL:
Pokud pocítíte hněv, smutek nebo nervozitu, pokuste se dostat mysl do takové situace aby nemohla pracovat starým způsobem. Tančete, osprchujte se, něco dělejte, nebo se zhluboka několikrát nadechněte a vydechněte. 2 minuty. Mysl bude zmatená, protože nedokáže stanovit vztah mezi těmito dvěma věcmi. Dělejte cokoliv, ale nikdy to neopakujte. Např. pokud se půjdete vždy když budete smutní osprchovat, začne to mysl vnímat jako zvyk, pak se sprchování stane součástí vašeho smutku a nezmizí. Mysl je mechanismus, který si neví rady s něčím novým, protože z toho nedokáže vyvodit nový postup.

 

TŘETÍ OKO:
Lehněte si, masírujte třetí oko, místo mezi obočím, 3 minuty. Prohlubeň dlaně by měla být na třetím oku. Masírujte směrem nahoru, velmi pomalu, velmi jemně a láskyplně.
Třetí oko je okno a tato masáž ho pomůže otevřít. Pokud cítíte po 3 minutách, že to neovlivnilo vaši energii, pak začněte masírovat ve směru hodinových ručiček. Pak si musíte skutečně představit malý bod světla právě mezi obočím uprostřed třetího oka. Zavřete oči a dívejte se na tento bod světla. Dívejte se se zavřenýma očima směrem nahoru, tak aby se oči otočili vzhůru. Celým smyslem je, že se oči dívají vzhůru, tělo se zklidňuje, jakoby jste upadli do hlubokého spánku. Cvičení provádějte jednu hodinu.


JSI STÁLE ZDE?
První věc, kterou ráno udělejte je, že se sám sebe zeptáte:
"(Vaše jméno) si stále tady?" A sami si odpovídejte nahlas "Ano, pane / paní!"
Člověk musí k sobě cítit hlubokou úctu.
Opakujte to často, budete překvapeni, jak velký klid se objeví. Je to také připomínka vlastního bytí, uctivost, vděčnost za to, že je vám daný další den.

PAUZA:
Každý den si nejméně na hodinu někam tiše sedněte, uvolněte se a se zavřenýma očima řekněte své mysli:
 "Teď pokračuj! Dělej vše, co chceš dělat. Já budu svědkem a budu tě pozorovat. "
Za okamžik zjistíte, že mysl vůbec nepracuje a v této pauze vnímáte realitu takovou, jaká je. Ale bude to jen na malou chvilku, když se opět objeví myšlenky, znovu řekněte své mysli stejnou větu.


SRDCE:
Opakujte toto cvičení často během dne. Udělejte 5 hlubokých nádechů a výdechů hned za sebou. To vám pomůže přesunout se z hlavy do srdce. Stanete se vnímavejšími, budete si pak uvědomovat mnoho věcí, kterých si nejste vědomi. Zlepší se vám čich, chuť, hmat, zrak a sluch. Vše se stane intenzivnějším, všechny vaše smysly se zlepší.

 

ZMĚŇTE SVOU MYSL:
Vždy když chcete změnit model své mysli, ze kterého se stal dlouhotrvající zvyk, využijte dýchání. Všechny zvyky mysli jsou spojeny se způsobem dýchání. Změňte způsob dýchání a mysl se hned změní. Vydechujte zhluboka, zatáhněte břicho a když se zbavujete vzduchu představujte si, že se zbavujete starého modelu. Pak se 2 nebo 3 krát zhluboka nadechněte. Budete se cítit svěží, starý zvyk nebude schopen získat zpět své místo.

Když chcete něco přijmout, začněte s nádechem, pokud se chcete něčeho zbavit, začněte s výdechem. Platí na všechny zvyky. Např. pokud kouříte, nebo se přejídáte, přijde na vás naléhavá touha si zapálit, ale vy to nechcete, okamžitě začněte zhluboka vydechovat a této naléhavé touhy se zbavíte.


TANČETE JAK STROM:
Postavte se mezi stromy a staňte se stromem, dovolte větru aby vás ovíval. Nebo se postavte uprostřed pokoje a představujte si sebe jako strom. Tančete jako strom, který ovívá silný vítr a vaše energie bude schopná proudit.

 

ÓM:
Vždy když cítíte, že je kolem vás příliš mnoho neklidu, nebo je vaše mysl příliš rozrušená, stačí když budete opakovat óm. Nejméně 20 minut ráno a večer, v tichosti si sedněte do pohodlné pozice s očima napůl otevřenými a dívejte se směrem dolů. Dýchejte pomalu, tělo je nehybné. V duchu opakujte óm, velmi rychle za sebou. Vnímejte jako vibruje po celém vašem těle Dělejte to nejméně 2 hodiny před tím než půjdete spát, budete se cítit svěží, nepocítíte únavu ani ospalost. Během cvičení nastanou chvíle, kdy se nic nebude opakovat a všechno se zastaví. Tyto chvíle budou nejhezčí. Pokud se začnou objevovat myšlenky, znovu začněte v duchu rychle opakovat óm. 

Vizualizační-meditační cvičení: Běžte do své místnosti


q


Jedná se o vizualizační / meditační cvičení pro komunikaci s vaší podvědomou myslí (nebo vyšším já, nebo vyšší mocí, atd.). Upravte si to podle paradigmatu vašeho současného myšlenkového systému. Toto cvičení mě Erin naučila před 11 lety, a od té doby ho opakovaně používám.
Běžte do své místnosti
Nebylo by skvělé, kdyby vám vaše podvědomá mysl mohla zanechávat zprávy, stejně jako vám lidé mohou zanechávat zprávy ve hlasové schránce? Jak hodnotné by bylo obdržet přímou zprávo od vašeho podvědomí či vyššího já? A co kdybyste nemuseli jenom dostávat zprávy, ale s vaším podvědomím vést plnohodnotný dialog?
Když jsem byla mladá, tak mě jeden kamarád naučil metodu přesně k tomuhle. Chtěla bych se o ni s vámi podělit, abyste zjistili, jestli pro vás bude taky tak úžasná a užitečná jako byla pro mě. Je to metoda, kterou dodneška používám, když chci získat zprávu od mého vyššího já. Tady je, jak na to:
Můžete to dělat vleže nebo v pohodlném křesle. Většinou to dělám před spaním, než jdu spát, protože vím, že mě nebude nic rušit, a taky mě to hezky připraví ke spánku a může to vést k zajímavým snům.
Zavřete oči a uvolněte se. Představte si, že vstoupíte do výtahu, a dveře výtahu se zavřou. Jste na 21. podlaží, a jste na cestě dolů. Představte si, jak se postupně mění číslo aktuálního patra: Napřed svítí 21, pak 20, atd. Mezi patry zhluboka dýchejte. Jak klesáte, můžete cítit pohyb výtahu, pozorujete, jak se mění čísla, a počítáte je ve své mysli, mezitím, co zhluboka dýcháte. Jakmile dorazíte do prvního patra, dveře se otevřou. Vykročte ven.
Teď vidíte schody dolů. Je na nich přesně 21 kroků. Představte si, jak po nich jdete dolů, ale na každém schodě se na chvilku zastavte, a zhluboka se nadechněte, než sestoupíte na další. Počítejte ve své mysli a opravdu se vciťte do toho pocitu, že jdete po schodech dolů, než dojdete na poslední schod.
Teď vidíte mírně pootevřené dveře. Běžte k nim, otevřete je, a uvidíte prosvětlenou chodbu se spoustou dveří. Stojí zde strážce, kterého požádáte, aby vás za vedl do vaší místnosti. Představte si, že vás k ní zavede. Otevřete dveře.
To, co uvidíte uvnitř, je zcela na vás, a vaší představivosti. Prozkoumejte tu místnost a všimněte si všeho, co v ní je. Je zaneřáděná, nebo poklizená? Vypadá futuristicky, nebo starobyle? Je v ní nábytek, nebo je holá? Cokoliv vidíte, je to v pořádku. Jenom si toho povšimněte.
Najděte místo, kde si můžete sednout, abyste si mohli promluvit se svým podvědomím. Počkejte, až se objeví, ať už v jakékoliv formě. Popovídejte si s ním, a zeptejte se, jestli je něco, co by vám chtělo říct. Pak poslouchejte. Až doposloucháte, poděkujte mu, a opusťte vaši místnosti. Ujistěte se, že zavřete dveře. Běžte zpět ke schodům a vyjděte po nich nahoru, počítejte schody od 1 do 21. Pak běžte do výtahu a opět počítejte patra ´- od 1 do 21. Vyjděte z výtahu. To je vše.
Takže, tohle byla příprava. Později se můžete vrátit do své místnosti a promluvit si s tím, koho tam objevíte.
Můžete experimentovat! Když jdu do své místnosti, je v ní tabule. A na té tabuli je vždy zpráva od mého vyššího já. Možná že ve vaší místnosti bude záznamník, a můžete si jednoduše přehrát zprávu od vašeho podvědomí. Nebo v ní zvoní telefon. Najděte způsob, jak vám vaše podvědomí může předávat zprávy.
Tuto metodu můžete použít, pokud chcete objasnit nějaký problém, a máte specifickou otázku, a chcete jasnou a výstižnou odpověď. Nebo ji můžete použít k zdlouhavé konverzaci s vaším podvědomím.
Já jsem dokonce zkusila to, že jsem si ve své místnosti lehla na gauč, a pak jsem si představila výtah, a sjela jsem dalších 21 pater dolů, sešla 21 schodů, a pak došla do další místnosti. To byl trip! Nebo můžete strážci říct, ať vás vezme do cizí místnosti (třeba místnosti vašeho partnera, nebo rodinného příslušníka), kde můžete potkat jeho vyšší já. Zkuste, co se stane, a jak jejich místnost bude vypadat.
Vaši místnost můžete upravit a vyzdobit jak budete chtít. Pokud je zaneřáděná, můžete v ní poklidit. Možná pak zjistíte, že se vám pak začne poklízet i život. Já si ke své místnosti přidala i další místnost, ložnici s pohodlnou postelí, do které si můžu lehnout, když se mi nechce jít celou tu cestu zpátky nahoru.
To, co se na této cestě dozvíte, je nedocenitelné. A sny, co se vám pak budou zdát, můžou být o něco živější a jasnější než obvykle. Věnujte pozornost tomu, co se vám mohou snažit sdělit. A když si příště nebudete s něčím ve vašem životě vědět rady, běžte do své místnosti!

by Jiří Novotný on Únor 2, 2011
Tento příspěvek je od mé ženy, Erin.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dechová cvičení

Pomalé nenásilné dýchání je dobrým způsobem, jak zklidnit mysl.

Pokud si budete dech života představovat jako zlaté nebo čiré světlo, které prolíná celým vaším tělem, pak také napomůže odstranit zbytečně zrychlené dýchání. Zen buddhismus a některé školy jógy soustředí dech kolem bodu hara, což je duchovní centrum asi pět cm pod pupíkem. Představují si, jak jim dech klesá do těla korunní čarou a současně stoupá nohama, aby se setkal v bodě hara.
Někdo rád při dechových cvičeních sedí se zkříženýma nohama nebo v lotosové pozici, jiní sedí na polštáři nebo na židli…důležitý je vzpřímený posed.

-1- nadechujte se nosem, v duchu počítejte od jedné do čtyř

-2- zadržte dech a znovu v duchu počítejte, tentokrát do dvou

-3- vydechněte nosem na čtyři

-4- nakonec si před dalším cyklem oddechněte při počítání do dvou

-5- celý cyklus opakujte 10x

Pránické dýchání

Prána je sanskrtské slovo pro životní sílu.
Prána je obsažena ve vitální esenci z přírodních zdrojů, ze země, vody a slunce, někdy i za pomoci meditace. Při práci venku, především pokud svítí slunce, když sedíte v trávě nebo na písku u moře, případně u otevřeného okna, když jste obklopeni ovocem, oříšky, semeny a rostoucími květinami, se prána vstřebává každým pórem těla.
Skutečné pránické dýchání spočívá v přitahování životní síly duchem či vnitřním tělem tak, že sílu přijímáme otevřenou korunní čarou na vrcholku hlavy, což je centrum duchovní energie. Sílu si představujeme jako světlo.

-1- pomalu se nadechujeme nosem a zadržíme dech, aby se nám naplnilo břicho

-2- pokračujeme v dýchání, dokud není také hrudník naplněný vzduchem

-3- tento dech si můžeme představovat jako zlaté či stříbrné nebo čiré světlo, případně v barvě květin či ovoce, na něž se soustřeďujeme

-4- prociťujeme každým pórem, jak vstřebáváme životní sílu, která proniká nejen vaším fyzickým tělem, ale také duchem či éterickým tělem

-5- pomalu vydechujeme hrudníkem, veškeré nečistoty budou zemí a vesmírem cestou z plic a nosem transformovány.To se dá vidět jako špinavá mlha.

-6- před dalším nádechem si udělejte kratičkou přestávku, podobně jako v předchozí metodě se nádech, zadržení dechu a výdech počítá jako samostatná jednotka, prvopočátečním cílem by mělo být deset těchto cyklů

-7- při nádechu počítáme do šesti, zadržet dech na tři, vydechovat na šest a pak si před dalším nádechem oddechnout na tři.
Dechové cvičení k otevření a nabití čaker

V klidu si sedněte a vizualizujte si zářivé bílé světlo posázené zlatými tečkami.
Nechte toto světlo proudit jakoby trychtýřem korunní čakrou dolů do vaší hlavy.
Světlo se zde stává stříbřitě bílým, prostupuje celou hlavu.
Dále postupujte ke krku a nechte ho také prostoupit světlem.
V těchto prvních krocích jste přivedli vyšší sílu nebes do svého vědomí.
Nyní je potřeba pracovat na čarách odspoda nahoru.
Přeneste své vědomí do první čakry.
Vizualizujte si ji jako vír červeného světla.
Tento vír je přímo pod vámi a vstupuje vám do první čakry…nadechujte červenou barvu, při výdechu nevizualizujte…
Přesuňte se v mysli do druhé čakry,která je umístěna asi 3 cm pod pupíkem.
Představte si dva víry energie.
Jeden na přední straně těla, druhý na zadní straně těla.
S nádechem jde zepředu vír energie jasně oranžové barvy do těla…s výdechem jde vír oranžové barvy zezadu z těla ven.
Přesuňte se do třetí čakry (solar plexu), umístěné 3 cm nad pupíkem, barva žlutá, vizualizujte dva žluté víry.
Vdechujte žlutou zepředu, vydechujte žlutou zezadu.
Přesuňte se k srdci, v čakře pozorujte zelené víry, vdechujte a vydechujte zelenou barvu.
Nyní se přesuňte ke krční čakře, představte si opět dva víry, cechujte i vydechujte světle modrou.
Následuje čakra třetího oka, mezi obočím a v místě pod zátylkem hlavy vizualizujte a nadechujte i vydechujte indigovou barvu.
Potom se přesuňte ke korunní čakře.Má opalizující bílou barvu, je umístěna na vrcholku hlavy.
Při nádechu nevizualizujte nic, při výdechu vizte gejzír světelné bíle opalizující energie, která vyvěrá z vaší korunní čakry.
Může se stát, že při nádechu vidíte barvu příslušné čakry zcela zřetelně, ale při výdechu je barva světlejší nebo zakalená…potřebujete čakru pročistit nebo posílit.
Pomůže, když budete toto cvičení opakovat tak dlouho, dokud nebudou obě barvy stejné při nádechu i při výdechu.
Platí pro všechny čakry.

Pro vás sepsala Hannah..
http://www.havrani.org/havrani/clenove.phpNávrat k podstatě
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------


 Chcete-li přivést do svého každodenního života své vyšší já a více milovat sebe sama, vyberte si některou z vlastností duše, a kdykoliv budete mít chvilku času, zamyslete se nad ní. K vlastnostem duše patří: mír, úcta, pokora, harmonie, radost, velkorysost, zdraví, hojnost, svoboda, klid, síla, integrita, důstojnost, respekt, soucítění, odpuštění, vůle, světlo, tvořivost, půvab, moudrost a láska. Tím, že o těch kvalitách budete přemýšlet a meditovat, budete si je magneticky přitahovat do své aury, rozšíříte je v sobě a přivoláte si za ně uznání druhých. Na cokoliv myslíte, takoví jste. Když si každý den vyberete jednu z vlastností svého vyššího já, zahloubáte se nad ní a identifikujete se s ní, vytvoříte si ji jako prožitek sebe sama.
( čtení na domovské stránce - 24.11.2011)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UKÁZKY Z ORANŽOVÉ KNIHY MEDITAČNÍCH TECHNIK OD OSHO

ŘEKNU VÁM TAJEMSTVÍ : PŘESTAŇTE BÝT AUTOMAT
Dokážeme-li odautomatizovat svou činnost, celý život se stane meditací. Každá maličkost, dát si sprchu, jíst, povídat si s přítelem, se stane meditací. 
Meditace je kvalita, kterou můžeme vložit do všeho. Není to nějaká specifická činnost.
Lidé ale uvažují takto, uvažují o meditaci jako o něčem
zvláštním - sedět tváří k východu ,recitovat nějaké mantry, pálit tyčinky, dělat to nebo ono v určitou dobu určitým způsobem a určitými pohyby. 
Meditace s tím vším nemá co dělat. To všechno jsou způsoby, jak ji zautomatizovat, a meditace je proti automatizaci. 
Takže jestli dokážete udržet bdělost, jakákoli činnost je meditací, každý pohyb vám nesmírně pomůže.
OSHO
*****************************************************************************
Obrátit se do nitra není žádný obrat. Jít dovnitř neznamená vůbec žádný pohyb. Do nitra jednoduše znamená, že jsi se tak dlouho honila za svými touhami, znovu a znovu - a pokaždé jsi znovu jen došla ke zklamání.
Do nitra znamená, že každá touha přináší utrpení, že touha nepřináší naplnění. Že nikdy ničeho nedosáhneš, protože uspokojení je nemožné.
Uvidíš tuto pravdu - že hnána touhou nikam nedojdeš - a zastavíš se. Ne, že vyvineš úsilí, aby ses zastavila. Když vyvineš úsilí, už to znovu běží, jemnějším způsobem. Stále po něčem toužíš - teď možná po tom, abys po ničem netoužila.
Jestliže vyvineš jakékoliv úsilí dostat se dovnitř, míříš stále ven. Jakákoliv snaha tě může vést jedině ven.
Každá cesta je vnější cestou, není vnitřních cest. Jak můžeš cestovat dovnitř? Už jsi tam, nemá smysl nikam jít. Až nikam nepůjdeš, cestování zmizí; když tvá mysl není zakalena touhou, jsi tam. Tomu se říká obrácení do nitra. Ale žádné obrácení to vůbec není, jednoduše se nejde ven.
Osho This Very Body The Buddha, Kapitola 9
Žena vyobrazená na této kartě má na tváři náznak úsměvu. Ve skutečnosti jen pozoruje šprýmy, které vytváří její mysl - nesoudí, nezkouší je zastavit, neztotožňuje se s nimi, jenom je pozoruje jako by to byl provoz na silnici, nebo vlnky na hladině rybníka. A kousky tvé mysli jsou trochu zábavné, jak skáčou nahoru a dolů, otáčejí se sem a tam a snaží se přilákat tvou pozornost a svést tě ke hře.
Vypěstovat si schopnost udržet odstup od své mysli je jedním z největších požehnání. Ve skutečnosti v tom také spočívá celá meditace - ne odříkávání manter nebo opakování afirmací, ale jen pozorování, jako kdyby mysl patřila někomu jinému. Jsi teď připravena zaujmout odstup a pozorovat představení, aniž by ses do něj zaplétala. Oddej se jednoduše té svobodě jít DO NITRA kdykoli můžeš a tvá meditační schopnost v tobě bude růst a prohlubovat se.
http://karty.atarot.cz/osho-zen-tarot/do-nitra


Chaneling je způsob přinášení informací z vyššího Já. Tyto zprávy jsme schopni vnímat, pokud zklidníme mysl. Všichni máme přístup k vyššímu vědomí a můžeme je užívat v každodenním životě. Tím, že zvyšujeme své vibrace, dostáváme se svým vědomím do vědomí 5D, kde je jednodušší být spojený s vyšším Já, a kde jsme k němu vnímavější.

Každý člověk má tzv. mimosmyslové vnímání a všichni lidé více méně chanelují. Každý vyjadřuje spojení s vyšším Já jiným způsobem - někdo maluje obrazy, někdo píše knihy, někdo vyrábí věci ze dřeva, někdo přijímá léčivou energii a dělá masáže, někdo skládá hudbu, někdo říká moudré věty atd. Všechna inspirace, kterou dostáváme, pochází z "domova", z 5D aspektu našeho vyššího Já. Pokud jste se něčím nechali inspirovat, chanelujete.

Chaneling se projevuje záblesky naší intuice. Zprávy, které dostáváme pomocí intuice, přichází spontánně a jsou jasné. Čím více chanelujete, tím více v sobě nesete světlo. Je však důležité vědět, jaký máte pro chaneling záměr.

Naše dominance souvisí s tím, jak jsme energeticky nastaveni. Naše oční dominance má vliv na to, jak chanelujeme. Všichni máme dominantní pravé nebo levé oko. Pokud chcete zjistit svou oční dominanci, zaměřte se v dálce na nějaký předmět. Poté se pokuste zakrýt tento předmět, jak jen to nejlépe dovedete. Nato zavřete jedno oko a uvidíte, které oko máte otevřené, když váš prst zakrývá daný předmět. To je vaše dominantní oko, které je spojené s opačnou stranou mozkové polokoule, pravé oko s levou mozkovou hemisférou a levé oko s pravou mozkovou hemisférou. Nebo složte papír tak, že z něj uděláte dalekohled, a podívejte se na předmět v dáli - na tento předmět se podíváte dominantním okem.

Větší část vyššího Já existuje vně fyzického těla, nicméně je s námi neustále spojená. Také všechny zprávy od našich spirituálních průvodců jde přes naše vyšší Já. Vyšší Já je spojené s částí mozku, která je zodpovědná za naše představy a vize. Všechno, co vystoupí z vyššího Já, prochází touto částí mozku, a proto těmto zprávám často zpočátku nevěříme a myslíme si, že si zprávy vymýšlíme. Je paradoxem, že spousta lidí věří tomu, co jim "říká Bůh", ale nevěří tomu, co jim říká vyšší Já. Jaký je rozdíl mezi představou, přáním a chanelingem? Kromě postoje ega tu není žádný rozdíl. Je to o důvěře v sebe a procvičování chanelingu.

Je třeba se naučit důvěřovat a procvičovat schopnost chanelingu, tedy jak porozumět zprávám od vyššího Já. Ze začátku lidé hodně pochybují a dělají chyby. Je to jako když se učíme hrát na piano. Ze začátku často zahrajeme falešný tón, ale pokud nás to baví, ve cvičení pokračujeme, a postupně se zlepšujeme. Nakonec se z nás stanou mistři. Je důležité, abychom si zvolili činnost, která nás těší, při které se nám spontánně otevírá spojení s vyšším Já. Je to také motivace, která nám pomáhá se vyrovnat s překážkami, které nás na cestě potkávají. Je zajímavé, že když se učíme hrát na piano, logicky víme, že ze začátku zahrajeme nesprávný tón, ale pokračujeme. Na druhé straně při první chybě v chanelingu se spirituální prací přestaneme, protože se své chyby vyděsíme. Často si lidé myslí, že by tyto zprávy měly vždy být "božsky inspirované a dokonalé". Není to tak, i chaneling musíme procvičovat. Je ale třeba otevřít ústa a nechat proudu vět volný průběh.

Příklad chanelingu - Někdo za vámi přijde, protože se nachází v těžké životní situaci, vy ho posloucháte a začnou vám přicházet věty, které sdělíte. Nebo vás něco napadne a vy si musíte sednout k počítači a začít psát, tyto myšlenky jsou často rychlejší, než je stačíte psát. Často k nám tato inspirace chodí ve formě konceptu, balíčku, a my ho musíme dát do slov, obrazu, tónů. Pokud tento balíček zůstane nevyjádřen, po nějaké době zmizí. Chaneling je jako sval, který musí být procvičován, jinak atrofuje. Někdy budeme mít strach, co se všechno děje, a budeme mít tendenci se vrátit do starých vzorců, jít tam, kde to bylo všechno jasné, čisté atd. Často uděláme tři kroky vpřed a jeden krok zpátky. Je to v pořádku, protože jako lidé měníme postoj ke strachu.

Lidé nechanelují ze dvou důvodů - nevěří chanelingu a neprocvičují ho. Chci říct, že je v pořádku dělat chyby a procházet svými životními lekcemi. Jděte dál, dělejte chyby, vytvářejte si nové spojení, procvičujte své dovednosti, abyste se naučili schopnosti stát ve své síle a napojení na vyšší Já. Na druhé straně se učte rozlišovat, co je iluze, polopravda a co je vaše pravda.

Inspirace: Steve Rother - Living in the 5th dimension

http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=1010...


***************************************************** 

 Interview s Darryl Anka & Bashar :


stránky věnované Bashar: VZOSTUP VEDOMIA:


*****************************************************


PŘEKLADY CHANNELINGU:*****************************************************


2012 and beyond – an invitation to meet the challenges and opportunities ahead. 


Kapitola třicátá první

Technologie do roku 2032

Lidé se mě často ptají, jestli roku 2032 ještě budou na světě mobilní telefony a televize. Co se stane s internetem? Budou tu auta?

Do roku 2032 v sobě většina lidí ukotví svých dvanáct čaker a duševně a duchovně se otevře některým ze svých geneticky zakódovaných schopností. Lidé spolu budou běžně komunikovat telepaticky nebo budou alespoň natolik vyladěni jeden na druhého, že telefony nebudou nezbytné. Přesto však někteří komunikovat prostřednictvím telefonu nepřestanou a budou používat některé z těch frekvenčních pásů, které škodí včelám, delfínům a velrybám. Nebude to však už tolik rozšířené a v takové míře. Lidé si také začnou být více vědomi škod, jež způsobují určité vlnové délky, takže se jim začnou vyhýbat.

Budou mít lidé televizi? Možná snad někde na půdách nebo zapomenuté někde v kůlně. Technologie se posunou a nikdo již televize nebude chtít. Podobně jako když se dneska někoho zeptáte, zda má ještě gramofon.

Internet se stále bude používat, i když v mnohem promyšlenější podobě, než jak ho známe dneska, neboť bude založen na duchovních technologiích, jako tomu bylo ve Zlaté Atlantidě. Vlnové pásy budou mít mnohem vyšší frekvenci a budou přinášet pouze pozitivní a inspirující materiály a informace. Protože většina populace bude žít v páté dimenzi, skončí zájem o typy přenosů, které se přenášejí dnes.

Duchovní technologie

Na jednu stranu bude život docela jednoduchý a přirozený. A na druhou stranu tu vznikne úžasná technologie, o jaké se nám dnes ani nezdá. Úplně všechno bude na mnohem vyšší frekvenci, což si nedokážeme představit. Andělé již dávno přislíbili, že se lidstvu zviditelní. Učinili tak tím, že vnukli vědcům s otevřenou myslí nápad k vytvoření digitálních kamer na frekvencích, s nimiž duchovní říše dokážou spolupracovat. Andělé pak mohli svoje frekvence snížit natolik, že jejich světelná těla mohla být zachycena na filmu. Výsledkem je výskyt světelných kruhů, které způsobily velký rozruch, když si lidé začali uvědomovat, že to jsou andělé. Stejným způsobem bude vědomě či nevědomě stále více vědců dostávat přístup k informacím z ducha a rozvíjet je ve prospěch lidstva.

Subatomární fyzika již poznala, že myšlenky experimentátora ovlivňují výsledek experimentu, ale to je pouze špička celého ledovce. Brzy fyzikové zjistí, že soustředěnou myšlenkou, především když bude spolupracovat množství lidí vycvičených k řízení myšlenek, lze zhmotňovat fyzické předměty. Jako lidé páté dimenze budou mít všichni rozvinutou vyšší mysl a zkoncentrují se na tvoření pro nejvyšší dobro všech, takže tím dojde k významné změně v chápání a používání našich sil. Až se znovu otevřeme svému plnému potenciálu, budeme schopni vytvářet neobyčejné a prospěšné věci.

Krystalové technologie se rozvinou mnohem dál, než je využití křemíkových čipů v počítačích, takže krystaly začnou být zase programovány na pomoc lidstvu.

Laserové paprsky budou využívány k zacelení kostí. S pomocí síly myšlenky a záměru bude možné dokonce vyléčit zlomeniny páteře. Nová medicína se bude zabývat hlavně harmonizací lidských čaker pomocí zvuku a světla, i když i byliny a přírodní produkty pomohou každému k dosažení maximálního toku energie v těle. Léčitelé budou využívat svou mysl k tomu, aby pozvedli léčeného do pozornosti světla Boží dokonalosti, čímž se mu umožní dosáhnout dokonalého zdraví.

Všechno bude biologicky odbouratelné. Budeme se setkávat s vozidly z přírodních materiálů, poháněnými rostlinnými oleji nebo vodou. Rostlinné produkty budou zpracovávány do pružných, trvanlivých a ekologických materiálů, což nahradí výrobky z ropy a většiny kovů.

Hvězdné lodě

S pomocí nových technologií a materiálů bude lidstvo moci opět zkoumat vesmír. Náročnější průzkumy budou povoleny jen tehdy, až se uzavře mezinárodní mír a spolupráce. Pak budou projekty úspěšné, neboť jejich záměr bude naprosto odlišný od toho, jaký je sledován v současné době. Energie průzkumníků se změní v pokoru a bude plná posvátného úžasu. Až bude lidstvo motivováno touhou zkoumat stvoření Boha a v lásce se spojí s jinými hvězdnými systémy, pak bude duchovní říše harmonicky spolupracovat s vědou.

Osvětlení a vytápění

Osvětlení a vytápění bude zajišťováno slunečním světlem nebo dalšími přírodními energiemi, koncentrovanými do kompaktních baterií. Lidé budou také schopni rozsvítit krystaly, jako to uměli v dobách Zlaté Atlantidy.

V technologiích Nového Zlatého věku dojde k božskému paradoxu. Jelikož technologický pokrok znamená, že budeme moci opět dělat úžasné věci, bude se stále více lidí chtít znovu propojit s láskou Země. Zahrádkaření, procházky, horská turistika, cyklistika a venkovní sporty všech druhů se stanou populárnějšími než kdy dřív.

Oblečení

Dojde k objevení nových materiálů, které budou lehké, vzdušné a které budou lidem poskytovat přiměřené teplo. Lidé po celém světe se domluví, že se budou odívat do prostého oblečení, které bude vhodné na léto i zimu, na nošení uvnitř i venku a které bude neuvěřitelně pohodlné.

Najdou se však i tací, a to především ženy, které byly dlouhé roky utlačovány, jež budou chtít vyjadřovat své ženství nošením krásných šatů z oslnivých materiálů. I muži se stanou svobodnějšími, co se jejich oblečení týče. Móda však obecně nebude důležitá.

CVIČENÍ: Vizualizace k posílení tvořivosti

Mistr Hilarion, mistr pátého paprsku, který je oranžový, pomáhá při vývoji nové vědy a technologie. Našeptává vynálezcům a inspiruje je k vytváření věcí, které pomohou lidstvu. Pracují s ním miliony andělů.

1. Posaďte se na klidném místě, kde vás nikdo a nic nebude rušit.
2. Soustřeďte se na vizi světa, kde nám je pomáháno úžasnou duchovní technologií, například spirituálním internetem a volnou energií umožňující nám létat. Popusťte uzdu fantazii.
3. Představte si, že držíte v rukou oranžovou světelnou kouli, která se s každou vaší novou myšlenkou zvětšuje a rozzařuje.
4. Představujte si, jak andělé přebírají oranžovou energii, již jste právě vytvořili.
5. Tato vaše energie je využívána k práci na vnuknutí nápadů vědcům, vynálezcům, fyzikům, chirurgům, veterinářům, lékařům a dalším odborníkům, kterým otevírá nové možnosti.
6. Přijměte jejich díky za pomoc při spoluvytváření nádherné budoucnosti.
7. Otevřete oči.

Kapitola třicátá druhá

Vůdcovství

Říká se, že kultury mají takové vůdce, jaké si zaslouží. Zákon přitažlivosti nám říká, že k sobě přitahujeme odrazy svého vnitřního bytí. Lidstvo třetí dimenze volí vůdce nízkých vibrací.

Celá staletí jsme měli politiku s dominující mužskostí. Její negativní stránkou byla kontrola, rozum bez srdce, autoritářství, rozvratnictví a krátkozrakost. Pozitivní stránkou byla logika, rozvážnost, klasifikace a dělání rozhodnutí, takže byly možné změny a podmínky pro postup vpřed.

V letech 2008 a 2009 se na planetu dostala nová energie, přesně podle předpovědí mayského kalendáře. Vytáhla na povrch podloudné chování, podvádění a zneužívání, aby bylo vidět a mohlo se vyčistit.

Na planetu také v roce 2008 vstoupil stříbrný paprsek Božského ženství, poprvé od dob Atlantidy. Dotkl se všech nanebevzatých mistrů a andělů a nyní se začíná dotýkat i lidstva. Stříbrný paprsek s sebou nese vlastnosti všeobecně připisované ženám: spolupráce, podporování, práce pro dobro celku spíše než pro blaho jednotlivce, pomoc těm, kdo pomoc potřebují, pravdomluvnost, naslouchání spíše než prosazování svého názoru. Tyto vlastnosti již jemně ovlivňují každého.

Protože stříbrný paprsek má velice vysokou frekvenci, odcházejí ti, kteří s touto energií nezvládají pracovat, z vládnoucích míst. Pracující to pociťují a začínají očekávat, že jejich vůdci ukážou vyšší morální kvality a poctivost. Tento paprsek rozpouští staré mužské paradigma a dotýká se vědomí lidí novým způsobem.

Populace má skutečně velkou sílu. Ve světě třetí dimenze tuto sílu musíme předávat politikům a velkým obchodníkům. Abychom vstoupili do nového, musíme si ji vzít zpět.

Pokud se dostatečné množství lidí propojí s vyšší pravdou, změny se uskuteční jako svěží vítr.

Přechodové roky

Světlo přicházející v průběhu roku 2012 pozvedne lidské sebehodnocení a sebedůvěru. Jak vzroste vědomí, začnou se jedinci mít rádi a rozpoznávat svoji Božskou podstatu. Integrují své vnitřní osobnosti, takže budou schopni jednat celistvě a čestně. Potom budou sami se sebou spokojeni, takže se stanou otevřenějšími a schopnějšími dodávat síly druhým. Když se máte rádi a věříte si, nehledáte autoritu nebo vedení od někoho mimo vás. Spoléháte na svoji vnitřní moudrost.

V průběhu dvaceti přechodových let mezi roky 2012 a 2032 nastane obrovský posun ve způsobu, jak se kultury budou vnímat i jak budou vnímat zbytek světa.

V náročných dobách očisty a změn počasí budou lidé z různých zemí pracovat společně a podporovat jeden druhého, což po sobě zanechá dlouhodobý pocit dobré vůle k druhým a pochopení, že jsme všichni stejní, že jsme jedním celkem. Už se jeden na druhého nebudeme dívat se strachem, podezřívavostí a odsuzováním, ale s čím dál větší láskou, důvěrou a přijetím.

Lidé budou s překvapením vzpomínat na kontroverzní politiky, zastrašující taktiky a diktátorství. Myšlenka na vlastnictví nebo zotročování jiné duše bude nepřípustná. Nicméně v některých tradičně patriarchálních společnostech nebo v těch se silně zakořeněnými názory může dojít k odporu vycházejícímu ze strachu a potřeby kontroly, což všechny pozdrží. Když se něčemu vzpíráte, soustředíte se na to, co nechcete. Cesta vpřed vede přes přijetí toho, co je pro nejvyšší dobro. Každý jedinec, který je připraven na rovnost, poctivost, spravedlnost a převzetí sebevlády, tomu může napomoci vizualizací nového a vyvoláváním stříbrného plamene.

Moje babička, která byla velice zvláštní a srdečná žena, měla v pokoji pro hosty plaketu, na níž stálo:

Buď u nás vítán a buď sám sebou.
Pokud jsi přítelem, otvíráme ti náruč i srdce,
pokud jsi neznámým, dlouho jím u nás nebudeš,
pokud jsi nepřítel, svou láskou tě přemůžeme.

Pro mě tento text vystihuje způsob, jakým se k sobě budou rodiny a země chovat během probíhajícího přechodového období.

V krátké době se vynoří čestní lidé, kteří budou pro druhé inspirací. V tomto období budou poctivost, sjednocenost, otevřenost a schopnost nechat druhým jejich vlastní zodpovědnost kvalitami, které budou stále více respektovány.

2032

Do roku 2032 bude schopno tolik lidí vidět nebo vyciťovat energetická pole druhých, že nebude možné nic skrývat. Všechno bude transparentní.

Staré duše, které se narodí v období do roku 2032, budou podporovány ve vyjadřování své síly, moudrosti, péče, spolupráce a osvícení, takže dokážou poctivě pracovat pro nejvyšší dobro všech.

Komunitní život se také bude od současného politického paradigmatu značně odlišovat tak, že to je pro nás za současného stavu vědomí téměř nepředstavitelné. Původně jsem tuto kapitolu nazvala “Vůdcovství a vlády”, ale Kumeka mě požádal, abych slovo vláda vynechala, protože naznačuje kontrolu a do roku 2032 již nic takového nebude existovat. Nebude existovat žádná pyramida moci, žádní vůdcové. Místo toho budou všichni společně pracovat pro nejvyšší dobro všech, takže k rozhodování bude docházet spontánně.

Do roku 2032 bude většina lidí vibrovat v páté dimenzi, kde si budou vědomi toho, že neexistuje žádné “my a oni”, ale pouze “my”. Takže na všech kontinentech a ve všech společenstvích budou lidé přijímat druhé bez výhrad a podporovat je. Celý svět bude společně sdílet technologie i nové myšlenky. Všude budou lidé při spoluvytváření nového světa pracovat pro nejvyšší dobro všech.

Ve společnostech, v zemích i ve světě se lidé stanou spolutvůrci, spolupracující vzájemně i s božskostí. Všechny volby budou činěny pro nejvyšší dobro.

CVIČENÍ: Procvičení ve spolupracování

Abychom se sjednotili s novými vyššími energiemi, je potřeba procvičovat se v chování s těmito kvalitami. Proto trénujte spolupráci. Vytvořte něco společně s druhými, třeba jenom něco malého. Rozhodujte se osvíceně. Pokaždé, když něco z toho uděláte, přiblížíte tím tuto možnost všem ostatním.


Anamel:Milovat temnotu

Není tomu tak dávno, co tzv. temné síly žily a tvořily po boku světla. Jste-li staré duše, někde v skrytu to víte a je Vám líto toho rozdělení, té duality. Nevím, odkud se vzal ten strach, to opovrhování Temnotou. Matka země byla stvořena silou ohně. Ten v dnešním světě symbolizuje ďábla, představa Pekla je plná ohně. A přesto je oheň tak důležitý - je to tvořivá i ničivá (očišťující) síla, podle toho, co zrovna potřebujeme.
Bojíme se tmy, bojíme se toho, co nás ve tmě může potkat. Pochopila jsem, že den a noc, světlo a tma, anděl i ďábel... jsou jen dvě tváře Boha, způsob komunikace s námi. Často zavírám oči a odcházím do temného ticha ve mě. Není čeho se bát, Temnota na sebe bere těžký úkol... straší Vás ve snech, vyvolává ve Vás úzkost, probouzí třeba agresivitu, prostě, co je třeba. To je její úkol, jak jinak byste si uvědomili některé věci? Jsme hodně natvrdlí, víte... Neslyšíme často tiché a jemné volání světla, a tak nás Vesmír musí nakopnout jinak. Přijímejte tuto pomoc s láskou a beze strachu...
Každý zlý člověk, kterého jste potkali, na sebe vzal velmi těžký úkol - zatížil svou karmu, aby Vám pomohl s Vaší zkušeností. Vzpomeňte si na tyto lidi, na tyto odvážné duše, přemýšlejte o tom, co Vás naučili (ať jejich oběť není zbytečná), a pak jim pošlete láskyplné poděkování.
Zdál se mi sen o tom, že má duše je v zajetí ďábla, držel mě a já se strašně snažila utéct, dokázala jsem ale ujít sotva deset kroků. Když jsem se celá vyčerpaná probudila, mrzelo mě, že jsem nenašla odvahu si nevyslechnout, co mi chtěl říct. Teď už to vím, utíkám sama před sebou, snažím se být, kdo nejsem, snažím se nevidět svou temnou stránku a tohle popírání mi bere všechnu energii. Naším úkolem v této době je přijetí sebe sama.
Přemýšlejte o svých nedostatcích, o chybách, které jste ve svém životě udělali. Opravdu si myslíte, že jejich zapírání, nenávist a opovrhování jimi a svou vlastní osobou je to pravé řešení?
Odpuštění, smíření, láska, jednota, sjednocení, odvaha... To jsou kvality, které máme nechat vstoupit do našich životů, do všech jeho aspektů, nejen práce, lásky, rodiny, ale hlavně do vztahu k nám samým...
Je důležité si uvědomit, že nepřítel neexistuje, není ve tmě, v lidech, ani v nás, ... Přišel čas odpuštění a sjednocení. Pak odevzdáme ega a strach, poděkujem jim za službu a řekneme, že už jejich pomoc nepotřebujeme, že už to dokážeme sami...
Anamel
http://probuzeni.blogspot.com/2011/11/anamelmilovat-temnotu.html MANTRY na ELDHWENU:
NAROZENÍ DO SVĚTLA

Nejen knihy,ale i meditační hudba skrze Sanaya Roman a další zajímavosti pro Vás,koho oslovují.


Sanaya Roman ( Sanaya je vyslovován Sah - ne -ah ). 


O Orin 
Sanaya: Orin je nefyzický subjekt,ke kterému jsem se připojila s vědomým channelingu.Orin je bytost z velké lásky, moudrosti a soucitu. Nikdy neříká lidem, co mají dělat a jak žít svůj život.  Orin nabízí návrhy a nápady, jak pomoci lidem podle vlastních možností. Má konstantní poselství: "že vesmír je přátelský, že je neomezený ve své hojnosti, že vše, co se děje,děje se přesně pro naše dobro i když ne vždy to tak můžeme cítit,ale můžeme to pochopit skrze radost a ne prostřednictvím boje . " Orin 
doporučuje přijmout myšlenky, které se zdají pravdivé vaší nejhlubší části vaší bytosti, a aby zrušil nežádoucí vlivy. 
Orin, bytost světla říká, že je s námi v tuto chvíli, protože lidstvo prochází zásadní transformací a probuzením. Orin žil na Zemi, a je si vědom mnoha problémů života. Říká, že"žije" na duchovní rovině a ještě vyšších sfér. Jeho účelem je sloužit lidstvu. Orin a DaBen (vysvětlení níže) věří, že vše, co potřebujete je ve vás.Můžete žít bohatý, veselý, klidný život s láskou a harmonickými vztahy s příjemnými a smysluplnými aktivitami. 

Orin si je vědom, že každá duše přijímá jeho slova, a to buď mluvená nebo psaná. Jeho světlo je vždy k dispozici těm, kteří mu chtějí naslouchat.Jakmile budete číst jeho knihy ( kniha online:  Láska duše , internetové knihkupectví Kosmas - Duchovní růst, Osobní síla, Tvoření peněz, Žít s radostí, Channeling - pozn.: uvádím knihy které vyšly v české verzi ), budete napojeni k jeho energii,která vám pomůže při rozvíjení svého potenciálu a  životního bytí.


Část jeho služby je nabídnout lidem cestu duchovního růstu a pomoci v dosažení jejich vyššího já, duše a ducha. Orin nabízí cestu seberealizace. 


Říká mi, že je tu na pomoc lidem najít jejich duchovní sílu, otevřít své srdce, a vytvořit více štěstí a klidu v jejich životě. Jeho prací je pomáhat lidem při transformaci svých emocí a osobnosti, aby mohli vyvinout vyšší vědomí během této transformační doby.Učí, že můžeme růst s radostí a ne s bolestí a boje, která je ve velkém  množství  k dispozici všem, a že máte vše, co potřebujete v sobě, jen čeká, až si to uvědomíte. 


Thaddeus

Jako dítě jsem studovala klasické piano.  I když jsem vždycky snila, že budu koncertní pianista, moje cesta vedla jinam, ale stále jsem ráda hrála na klavír. O několik let později, pro zábavu, jsem si koupila klávesnici, která mohla produkovat řadu krásných zvuků, jako je klavír, andělské hlasy, harfu a smyčce.  Jednoho dne, když jsem hrála na klávesy, cítila jsem přítomnost obrovsky, zářícího anděla. Nějak jsem věděla, že chce se mnou vytvořit hudbu.  Otevřela jsem srdce této osvětlené bytosti, které říkám " Thaddeus "
Byla jsem vedena  hrát akordy, které jsem mohla slyšet, nyní svým vnitřním uchem.Moje dovednosti s hudbou šly daleko za moje normální schopnosti a znalosti akordů a zvuků. Thaddeus,  mě vzal na nádherné místo plné lásky a světla pokaždé, když jsem poslouchala.
Od té doby, Thaddeus přichází za mnou  vytvářet hudební skladby, ke zvláštním duchovním účelům.  Nemohu Thaddeuse zavolat kdykoli,často musím čekat týdny či dokonce měsíce aby Thaddeus vedl mé ruce k povznesení do jeho říše andělské hudby.
Thaddeus  hudba může pomoci při rozšiřování svého vědomí a spojení s  vyššími dimenzemi světla pomocí určitých sekvencí a kombinací tónů,rytmu, hudebních  zvuků a odrazu vědomí Thaddeuse samotného, který je v hudbě obsažen.Vysoké jemné vibrace otevírají dveře do vyšších stavů vědomí, léčí  tělo,  transformují emoce a rozvíjí  mysl.
Duane Packer a DaBen
Duane Packer  vidí energetická pole v okolí těla.  Má rozsáhlé dovednosti v pomoci ostatním k dosažení rozšířených stavů vědomí a vnímání jemných energií.( Získal titul Ph.D. v geologii, geofyzice )Duane cestoval po světě jako geolog.
Nyní věnuje veškerý svůj čas kurzům pro vývoj světelného těla,učí lidi, jak se dostat do rozšířeného stavu vědomí, kde se mohou naučit, jak vytvářet citové proudění, fyzické pohodě, a duševní jasnosti a vyzkoušet mnoho skvělých nových stavů vědomí, které může změnit váš život.
 "DaBen a já dále rozvíjíme dovednosti vývoje světelného těla, zejména ty, které by lidem umožnily jít do vyšších dimenzí, prozkoumat své multidimenzionální já na úrovni a vrstev jednoty, které jdou nad rámec duše, a pouští se do prostoru stvoření, odkud všechny  matrice a formy přicházejí.  Chodím do pouště nebo do hor meditovat, často na několik týdnů.Pobyt na těchto místech, mi umožňuje propojení s DaBenem a energie těchto míst podporují mé zkoumání vyšších sfér. Z osobních zkušeností učím lidi, jak dosáhnout světelného těla.DaBen a Orin nám říkají, že lidstvo prochází zásadním evolučním skokem narození do světla.  Všechny mé práce s DaBenem je pomáhat v tomto narození, probudit světlo, které je v nás. Závoje se začínají zvedat mezi našimi rozměry a těmi vyššími, zjevuje se nám více o tom, kdo jsme a co jsme zde." ~ Duane Packer


MEDITAČNÍ MÍSTNOST ORIN ( vpravo - překladač Google Translate )

http://www.orindaben.com/pages/rooms/orin_meditation_room/                                                      


http://www.orindaben.com/
Úryvky z knihy Channeling od S.Roman a D.Packer

Jak průvodci předávají svá sdělení
(Od Orina a DaBena-duchovních průvodců)
Průvodci se spojí s vaší duší a skrze ni pak informace plynou do vašeho vědomí. Přitom na sebe berou formu slov a pojmů, které jsou vám dobře srozumitelné. Existuje nekonečné množství cest, kterými mohou průvodci přenést své informace do vaší duše. Trans a soustředění pak napomáhají oprostit se od těch stránek vaší osobnosti, které by mohly přicházející informace deformovat, či zkreslovat a bránit tak jejich plynulému proudění.
Chceme-li se spojit, musíte ve stavu transu zvýšit a my zase naopak snížit své frekvence tak, aby se dostaly do vzájemného souladu. Ano potom však nebudou frekvence totožné, spíše se budou vzájemně doplňovat. V naší dimenzi vytváříme elektromagnetická pole, která se podobají těm vašim. Jakmile tato energetická pole vzájemně sladíme, může dojít k přenosu. Tato naše schopnost "přizpůsobit se" vašim frekvencím tak, aby předávané informace byly přesné a srozumitelné, je velmi důležitá. Právě při channelingu můžeme prostřednictvím zpětné vazby monitorovat svůj přenos a elektromagnetická pole ovládat. Až budete v channelingu zkušenější, naučíte se tato pole sledovat s větší přesností. Navíc od nás budete dostávat hned při navození transu energetické impulzy.
Abyste lépe pochopili tuto nesmírně složitou problematiku, představte si, že existuje jen jeden vesmír. Představte si, že existujeme ve stejném vesmíru jako vy, jen na odlišné frekvenci. Jsme pro vás neviditelní, pokud nerozšíříte své vědomí tak, abyste mohli přijímat naše myšlenkové podněty.
Jsme si vědomi každého z vás, kteří dosahujete vzhůru.
Můžeme k vám přijít jen tehdy, přizpůsobíme-li své frekvence vašim a otevřeme tak "dveře". Vidíme vás a slyšíme, jen když upravíme své frekvence tak, aby váš vesmír byl pro nás vnímatelný. Vystoupíte-li svým vědomím výš a požádáte o průvodce, změníte svou energii a stanete se pro nás viditelnými. Váš záměr vystoupit výše je v našem vesmíru velmi zřetelný a my si vás při této činnosti velmi dobře uvědomujeme. I když se však objevíte v našem vesmíru, nikdy vás neuvidíme tak, jak se vidíte vy navzájem. Vnímáme vás jako pohybující se energetické struktury, barvy a harmonie. Váš svět chápeme jako pohyblivou soustavu harmonické energie a životní síly. Když požádáte o spojení s námi, začneme s přizpůsobováním našich frekvencí, abychom toto spojení umožnili.
My průvodci vidíme vaši pozemskou realitu jako třídimenzionální svět. Čím vyšší dimenze, tím menší omezení a překážky. Po své smrti zvýšíte svou frekvenci tak, že budete neviditelní pro pozemskou rovinu, ale viditelní v jiných realitách. Získáte schopnost procházet pevnými překážkami a hmotou vůbec. Překážkou pro vás již nebude tlouš´tka ani hustota materiálu, nýbrž vztah mezi vašimi a jeho vibracemi. Když zvýšíte své vibrace, stanou se pro vás dříve neviditelné věci viditelnými a překážky (jako například zdi) transparentními.
Lidský mozek je po fyziologické stránce rozdělen na levou a pravou hemisféru. Normálně má pravá polovina mozku na starost intuici, pocity, neverbální komunikaci, kreativitu a inspiraci. Levá polovina je centrem paměti, logiky, slov a jazyka. Kombinuje, organizuje a třídí vaše zážitky z racionálního hlediska. Průvodci většinou vysílají do pravé mozkové hemisféry, která vnímavější a citlivější vůči dojmům. Při spojení musí dojít k vytvoření určitého typu proudění a synchronizace mezi oběma hemisférami. Toho lze dosáhnout v klidnějším a mírumilovnějším stavu transu, který umožní větší vnímavost vůči vyšším sférám.
Channeling vyžaduje zapojení levé i pravé hemisféry současně. Pro spojení s průvodcem je třeba naučit se přestat kontrolovat mysl a otevřít se vyššímu toku informací (funkce pravé hemisféry) a zároveň mluvit nebo psát (funkce levé hemisféry zahrnující akci, organizaci a slovní zásobu). Simultánní používání levé a pravé hemisféry umožňuje průvodci předávat jeho sdělení přesně a správně.
Při kontaktu s průvodcem se v mozku vytvářejí, rozvíjejí a uplatňují nová neuronová spojení-mění se způsob vašeho myšlení. Pokaždé, když si osvojíte novou dovednost, jako je psaní na stroji nebo kreslení, vytvářejí se nejen nová neuronová spojení vedoucí z vašich rukou do mozku. Obdobně pokaždé, když při channelingu vnesete do svého vědomí více světla, začnete myslet soustředěněji a na vyšší úrovni a to i když zrovna nebudete s průvodcem spojeni.
Při vědomém channelingu vám průvodce předá své sdělení díky schopnosti zvané vyšší telepatie. To je způsob přijímání, který podporujeme a při němž si ponecháváte kontrolu ve svých rukou. Někteří lidé vnitřní sdělení prostě "vědí" (takzvaná jasnozřivost), někteří je "vidí" (jasnovidectví), jiní je "slyší" (jasnoslyšení). Někteří dostávají informace jako pestrou směsici dojmů, které pak převádějí do slov.
U každého druhu telepatie mohou být všeobecné pojmy přenášeny mnohem snadněji než konkrétní údaje, jako jsou jména, data a detaily. K plnému rozvinutí schopnosti získávat od průvodce konkrétní údaj je zpravidla zapotřebí dlouhého období harmonie a ladění. Často přenášíme světelné obrazy, myšlenkové podněty a data v energetické formě a je na vás, abyste jim přiřadili takovou hodnotu, akci či slova, které nejvíce odpovídají této energii. Řada informací se nejlépe posílá ve formě obrazů či abstraktních vjemů, které pak musíte přeložit do výrazů, které máte ve své slovní zásobě a ve svém pojetí světa.
Někteří průvodci mluví v metaforách a podobenstvích s názornými příklady. Jiní zase pracují s energiemi nebo s barvami, tvary a formami. Občas mluví prostřednictvím vašich hlasivek nebo používají vaše ruce ke kreativním činnostem. Někteří vyprávějí o minulých životech, jiní o energetických centrech, další zase diskutují o smyslu existence duše nebo vyšších pravdách univerza. Mohou být romantičtí, filozofičtí, komičtí nebo vážní. Někdy raději dovedou člověka k odpovědi pomocí sledu otázek, než aby mu přímo poskytli řešení.
Průvodci si svůj kanál vybírají podle dovedností nebo slovní zásoby, které jsou v souladu s jejich společnou prací. Vědecky orientovaní průvodci si vybírají lidi, obeznámené s vědeckými pojmy a metodami. Umělecky orientovaní zase umělce, filozoficky orientovaní filozofy a tak podobně. Pokud vaše slovní zásoba neobsahuje výrazy odpovídající přenášeným informacím, hledá průvodce taková slova, která se jim nejvíce přibližují. Mluví-li například o některém tělesném orgánu a vy neznáte jeho přesný název, pak vám jej raději popíše.
Průvodci používají vaše slova a pojetí reality a vyjadřují pomocí nich svá sdělení.
Někdy vám při spojení s průvodcem budou přicházet slova přímo do mysli. Jindy je můžete cítit, jak se formují a uslyšíte je vyslovovat, aniž byste předem věděli, co budete říkat. Jeden náš student viděl slova vznikat těsně předtím, než je vyslovil, jako by byla vyťukávaná na psacím stroji. Někteří lidé zase vidí plátno, na němž se postupně odvíjejí rozmanité obrazy, o nichž pak mluví a interpretují je. Průvodce použije takovou metodu sdělení informace, jež je pro vás v danou chvíli nejvhodnější. Nemusí to tedy být vždy prostřednictvím vašeho hlasu, ale jakýmkoliv jiným způsobem, kterým se člověk dokáže vyjádřit-třeba i dotekem ruky. Průvodci vždy vyberou pro svá sdělení ty nejschůdnější cesty a vy je obdržíte v podobě, která je pro vás nejpřirozenější. Až budete mít s channelingem více zkušeností, mohou se metody přenosu informací měnit.
Příjem sdělení
Abyste přijali průvodcova sdělení čistě, je zapotřebí jisté zkušenosti.

Váš průvodce si musí navyknout na vaše energetické systémy a provést v nich jemné úpravy. Snad nejobtížněji se přenášejí informace, které jsou zřejmé nebo vyjadřují něco, co jste očekávali. Někdy je poměrně těžké ptát se při spojení například na milovaného nebo známého člověka, protože odpověď již částečně znáte. Řekne-li průvodce totéž, můžete si myslet, že sdělení nepochází od něj, nýbrž od vás. Většina kanálů, které známe, předává sdělení co nejupřímněji-přesně tak, jak je přijímají. Přijmete-li informaci, která se shoduje s tím, co jste už věděli, nepřehlížejte ji.
Ne všechny přenosy budou dokonale srozumitelné, pokud jde o formu, slova či pojetí. Obvykle se z nich při interpretování energie ledasco vytratí. Ti z vás, kdo se zabýváte překládáním, víte, jak je obtížné převést slova z jednoho jazyka do druhého. Odlišné jazyky odrážejí odlišné myšlenkové procesy. Na začátku spojení si všimneme, jaká slova, fráze a pojmy pro převod do svého jazyka vybíráte. Jsme tak schopni udělat si představu o vaší osobnosti, přesvědčeních a vašem pojetí světa a přizpůsobit jim naše myšlenkové impulzy. Pečlivě pozorujeme vaše tlumočení a průběžně upravujeme naše vysílání tak, aby váš příjem stále lépe a lépe odrážel podstatu toho, co vám posíláme.
Při channelingu se čas od času stane, že si vzpomenete na nějaké své minulé zážitky, které přesně zapadnou do tématu rozhovoru s průvodcem a začnete o nich hovořit. Můžete mít dojem, jako byste byli napojeni spíše na svou paměť, než na svého průvodce. Průvodce po vás bude chtít, abyste vyprávěli o svém minulém zážitku, přičemž můžete mít pocit, jako byste o něm mluvili z vyšší úrovně nebo porozumění.

Cokoliv děláte pro rozšiřování svého vědomí, prohloubí 

také vaši schopnost spojovat se

Vše, co jste kdy přečetli a poznali, rozšiřuje zdroje informací dostupné pro vašeho průvodce. Ten vaše vědomosti použije a nově je propojí. Může vzít informaci, kterou jste získali včera, ale i tu, která je stará deset let. Uvědomte si, že vše, co máte uloženo v paměti, je potenciálním nástrojem pro vašeho průvodce.
Mluví-li přes vás váš průvodce s někým jiným, může vás v duchu vybízet: "Vzpomeň si na tu knihu, na ten a ten odstavec, na to a to pojetí." Přesně ty informace může člověk, kterému poskytujete sezení, totiž potřebovat. Váš průvodce projede vaší pamětí a vybere, co byste zrovna měli říct. Jiným způsobem přenosu je například nápověda pomocí "spouštěcího" slova. Začnete například tím, že přijmete slovo "odvaha". Jakmile je vyslovíte, vynoří se vám v paměti celá řada asociací, které se spustily právě tímto slovem.
Váš průvodce převede vaši osobní moudrost do obecnějšího rámce. Ona či ona vám ukáže celkovější a komplexnější stránku vašich dílčích zkušeností a pomůže vám vidět váš život ve vyšším, duchovnějším světle. Tyto univerzální pravdy pak může váš průvodce poskytnout také ostatním.
příchod vyspělého průvodce je téměř vždy jemný, kromě případů, kromě případů, kdy jsou jeho vibrace dramaticky odlišné od vašich. Podle zkušeností našich i mnoha dalších lidí, se kterými jsme spolupracovali, k vám průvodci přicházejí velmi jemně, takže si jejich přítomností spíše nejste jisti. Nechtějí vás vystrašit. Protože příchod průvodce je většinou mírný a váš trans je zpravidla lehký, jste téměř plně při běžném vědomí, budete si možná klást otázku, zda to všechno není jen dílo vaší představivost.

Co můžete očekávat napoprvé?
Průvodci vstupují do vaší aury tak zlehka, že si zpočátku ani nejste jisti jejich přítomností.
Některým lidem jdou začátky channelingu velmi snadno. Pokud jsou vaše a průvodcova energetická pole v souladu, je možné přejít do stavu transu bez dlouhého přechodného intervalu a fyzického nepohodlí. Někomu trvá navození stavu déle, protože potřebuje čas k uklidnění mysli, soustředění svých energií a spojení se svým průvodcem. Někteří lidé se mohou při příchodů průvodce třást nebo zažívat jiné intenzivní fyzické pocity. To je však poměrně vzácné. Tyto pocity lze eliminovat tak, že se kanál více otevře a naučí se zvládat silnější energetické proudy, které procházejí jeho tělem. K nejčastějším pocitům patří zalévání teplem a mravenčení. Objevují se však pouze při příchodu průvodce, v průběhu spojení pak odeznívají. Pokud pociťujete jakékoliv nepohodlí, požádejte svého průvodce, aby vám pomohl více se jeho energii otevřít.
Při spojení budete vnímat přítomnost svého průvodce, protože jeho vibrace se od vašich liší. Průvodce mají vibrace běžnými lidskými smysly nepostřehnutelné a proto může nějakou chvíli trvat, než je dokážete rozpoznat od těch svých. Možná také zaznamenáte drobné změny v držení těla a jeho funkcích, změní se třeba vaše dýchání. Nepatrné změny můžete
zaslechnout také v rytmu, tempu nebo tónu vašeho hlasu. Někteří lidé pociťují různé změny okamžitě po spojení s průvodcem, jiní nikoliv.
Váš průvodce spojení zesílí, jakmile uvidí, že zvládáte dobře jeho energii. Dá vám instrukce, jak posílit spojení z vaší strany. S každým sezením se vaše vzájemné napojení prohloubí a zesílí. Abyste svého průvodce lépe vnímali, představte si, že jste obklopeni mocnou, milující a moudrou bytostí, která vás bezvýhradně přijímá, podporuje, chrání a pečuje o vás. Klidně jakoby předstírejte, že průvodce je stále nablízku, až pocítíte něco víc, než jen svou představivost.
přítomnost vašeho průvodce můžete cítit, ale nemusíte ho nebo ji vidět v konkrétní podobě. Někteří lidé uvidí najednou světlo a barvy, jiní mají pocit, že se vznášejí v prostoru. Svět průvodců je natolik naplněn světlem, že se v něm lidé zpočátku cítí jako oslepeni. Je to jako byste vstoupili z temného pokoje do sluneční záře. Chvíli potrvá, než si vaše oči zvyknou a začnou opět vidět jasně a zřetelně. Když lidé poprvé vstoupí do této vyšší sféry, jsou tak zahlceni všemi těmito vjemy, že po návratu nemohou předat žádné dělení ani radu. Vnímáte zde totiž svět vyšších vibrací a chvíli potrvá, než se v něm dokážete pohybovat.
Channeling vyžaduje schopnost soustředění a koncentrace.
Bude-li vaše mysl bloudit, můžete ztratit spojení. Dokud nedokážete udržet svou mysl na potřebný čas soustředěnou, budete muset do spojení zapojit sílu své vůle. Potřebujete ho udržet pevné, abyste se mohli soustředit na to, o vám průvodce říká. Je důležité oprostit se od většiny rušivých vlivů a myšlenek. Někteří lidé tento stav popisují jako intenzivní vnitřní naslouchání.
Čím větší máte dovednost naslouchat, tím lépe můžete vnímat své myšlenky i průvodcova sdělení současně. Zpočátku vám mohou jeho informace připadat mlhavé. Bude-li se vám zdát, že vám těsně uniká ten správný smysl, slova budete mít "na jazyku", ale ne a ne je uchopit. V takovém případě jednoduše přejděte k jiné myšlence a ta předchozí se možná časem vyjasní sama.
Jakmile k vám přijdou první slova, vyslovte je-dřív, než přijdou další. Může to pro vás být dosti nepřirozené, protože při normálním mluvení obvykle dopředu víte, co řeknete. Ze začátku prostě nechávejte informace plynout. Máte možná strach, že budete působit divně nebo že přenášíte nesmyslná sdělení. Nebojte se, nechte tomu volný průběh, mějte víru a hrajte si jako malé děti. Experimentujte. Pokud bude pro vás vysílání příliš rychlé, či pomalé, požádejte průvodce, aby provedl příslušné úpravy. Občas se může stát, že budete informacemi tak zahlceni, že je nebudete moci vůbec vyjádřit. Vidíte-li alespoň části a fragmenty zdánlivě spolu nesouvisejících informací, vyberte si to nejzajímavější téma a začněte u něj.

Průvodci vyšších úrovní

Průvodci přicházejí z tolika různých míst, že se jejich počet zdá být nekonečný. Možná pro vás bude užitečné používat členění na průvodce, kteří byli inkarnováni na Zemi a žili alespoň jeden pozemský život, dále na ty, kteří na Zemi nežili a existují mimo galaxii a hvězdy, například ve 4.dimenzi a dále pak na Mistry, jako je St.Germain, andělé jako Michael a Rafael (včetně andělů strážných) a mimozemské entity z jiných planet a galaxií. Existují také další průvodci, kteří nespadají do žádné z těchto kategorií.

Váš průvodce si vás vybral ke spolupráci díky podobným cílům a způsobu myšlení.
Ne všechny bytosti z vyšších sfér si zvolily roli průvodců, stejně jako ne všichni z vás chtějí být kanály (pozn.tedy přijímačem informací od duchovních bytostí). Práce v jiných rovinách reality je stejně různorodá jako vaše práce na Zemi. Průvodci jsou určité bytosti s mimořádným nadáním přenášet energie ze svých dimenzí do té vaší. Vstup z vaší sféry do naší vyžaduje ohromné množství energie a průvodci tak činí nejčastěji z čisté lásky k lidstvu a z oddanosti k takto šířeným vyšším ideálům. Když dosáhnete vyšších sfér, je nezištná slušba ostatním cestou k rychlému rozvoji. Vybrali jsme si vás, protože máte podobné cíle a také proto, že vás milujeme.
Když s vámi hovoříme, mohou ostatní bytosti v naší sféře pomáhat zesilovat naši energii, neboť substance naší projevené existence je tak jemná, že k dosažení vaší sféry je zapotřebí velkého soustředění a zesílení přenášeného signálu. Naše vibrace jsou rozsáhlé a pohybují se v takové šíři, že jejich zúžení do frekvencí vnímatelných lidskou myslí vyžaduje dovednost, cvik a vůli. Své vnímání a myšlení přizpůsobujeme odlišným lidským podmínkám a chápáním. Abychom s vámi mohli navázat spojení, musíme se svou energií a elektromagnetickými poli pracovat na velmi vytříbené, jemné úrovni.

Co vám channeling může dát a co ne

Díky channelingu můžete přispět k proměně světa. Neznamená to, že by z vašeho života zmizel boj a trápení, pokud si jej budete přát zažívat. Znamená to, že se budete moci naučit, jak dělat vše snadněji, pokud se k tomu rozhodnete. To neznamená, že k vám všechno přijde samo a vy si můžete sednout a nic nedělat. Získáte však větší smysl pro to, co chcete tvořit a naleznete snadnější cesty k uskutečnění svých představ. Budete-li následovat rady svého průvodce a pokračovat v channelingu, změní se váš emoční charakter a nebudete tak často pociťovat depresi, úzkost a tíži.
Vyspělí průvodci nepřebírají odpovědnost za váš život a nechtějí vás ani kontrolovat, ani řídit.
Channeling nevyřeší všechny vaše problémy. Změní vás pouze tak, jak sami budete chtít. Vy jste ti, kdo budou používat slova moudrosti. Budete to vy, kdo půjde do akcí, bude dělat svou práci a předávat ji světu. I nadále zůstáváte odpovědni za svůj život. Channeling není všelék, ani univerzální řešení. Jak jsme již řekli, channeling pouze urychluje vaše životní lekce a příležitost k růstu. Možná znovu prožijete a dočistíte mnohé ze starých, zasunutých témat vašeho života. I když některé z těchto zkušeností nemusejí být zpočátku příjemné, všechny nakonec vyústí do větší radosti a osobní síly. Otevřete se i malým změnám. Zjistíte, že vaše snaha bude nad očekávání odměněna. Zjistíte, že i nepatrná snaha vložená do následování rad vašeho průvodce a vašeho životního směru přinese velké změny a odměny. Tyto odměny nemusejí přijít přesně v takové formě, jakou třeba čekáte, takže buďte otevřeni příjemným překvapením.
Díky channelingu budete více milovat sami sebe.
Channelig vám nezaručí, že vás lidé budou více milovat. Nezaručí vám ani slávu, ani popularitu. Umožní vám však chápat ostatní lidi s větším soucítěním. Sami sebe budete pozorovat objektivněji, budete oproštěni od běžných předsudků, což vás naučí více milovat sebe sama. Channeling vám pomůže posílit a vyjasnit cestu vaší duše. Na této vyšší cestě se skutečně můžete dočkat slávy, uznaní a popularity, ale nic z toho už pro vás nebude tak důležité jako dřív.

K čemu můžete channeling využít?

Kromě dosažení vyšší moudrosti a získání osobního vedení využívají lidé channeling při tvůrčích činnostech-při psaní divadelních her, komponování hudby, psaní poezie a také při malování, sochařství, keramice a ručních pracích všeho druhu. Někteří poradci pomáhají lidem v jejich práci učitele, poradce, terapeuta, léčitele nebo v práci s tělem. Jiní využívají kanálovacích stavů a vyšších vibrací svých průvodců k rozšíření vlastní tvořivosti v herectví, režii nebo při
organizaci nejrůznějších akcí. Každý průvodce je jiný, stejně jako každé spojení je jiné, výjimečné a jedinečné. Někteří průvodci jsou poetičtí, jiní inspirující, další rádi poskytují postupy. Někteří z vás zjistíte, že jste schopni psát nebo cokoliv jiného s takovou lehkostí, jako by vaše dílo vznikalo samo přímo pod vašima rukama, protože kanálování se hodí zejména pro psaní. Channeling vám umožní spojit se se stálým, stabilním zdrojem inspirace a informací.

Channeling významně rozvíjí tvořivost

Umělci nám říkají, že ve stavu lehkého transu dokáží přivolat průvodce a kanálovat ho i s otevřenýma očima. Jejich obrazy a sochy jako by se jim objevovali ve vizích předtím, než na nich ruce začnou pracovat. Jiní umělci cítí, že se jim ruce sami pohybují a ztvárňují obrazy z jejich mysli. Mnozí zažili lehce pozměněný stav vědomí, v němž se cítili uvolnění a více si uvědomovali bohatost vjemů, které byly za hranicemi jejich běžných prožitků.
Také mnoho hudebníků začalo
skládat svá díla snadněji poté, co se naučili kanálovat. Objevili v sobě prohlubující se smysl pro svůj osobní styl. Zjišťují, že stav, ve kterém se nacházejí při skládání hudby, je stejný jako stav při kanálování. Spojení s průvodci tento stav ještě umocňuje a kultivuje a poskytuje jim stále větší příliv kreativity. Někteří objevili, že trans jim umožňuje více splynout se svou hudbou, tvořit ji spíše intuitivně než intelektuálně. Jeden známý hudebník kanáloval v několika nezávislých sezeních šestnáct různých částí skladby, které do sebe nakonec perfektně zapadly hned při prvním pokusu.
Lidé používají svou schopnost naladit se a vyšší moudrost také při hledání, jaká fyzická cvičení, diety, jídla a duševní disciplíny jsou pro ně nejvhodnější. Chceme vás vybídnout, abyste pro sebe objevili co nejvíce možností, jak nejlépe své spojení s vyššími sférami využít.

Channeling a stání nohama na zemi

Lidé, kteří kanálují,jsou podle vlastních slov stabilnější, více "na zemi" a mají svůj život ve svých rukou.
Někteří lidé se obávají, že naučí-li se channelingu, "ulítnou" nebo "budou mimo" a ztratí kontakt s realitou. Říkají nám, že už tak mají problémy se zvládáním praktických detailů svého života a potřebují být víc "na zemi". Vypozorovali jsme, že channeling pomohl lidem stát pevněji na zemi, být více ve svém středu a zvládat efektněji své každodenní záležitosti.
Jiní se zase obávají, že kdyby kanálovali nebo se spojili se svým průvodcem, ztratí svou vlastní identitu a budou "pohlceni" jeho přítomností. Vyspělí průvodci nikdy nechtějí převzít váš život. Kanálovat neznamená vzdát se kontroly. Průvodci mají své vlastní životy a vám chtějí pouze posloužit na vaší duchovní cestě. Vlastní identitu si udržíte a váš vjem vnitřního Já pravděpodobně ještě zesílí. Budete schopni vymezit si své meze a osobní hranice vůči ostatním snadněji než kdykoliv předtím. Aniž by nad vámi průvodce přebíral jakoukoliv kontrolu, budete se při spojení s ním cítit silnějšími, vyrovnanějšími a jasněji uvažujícími lidmi. Jeden muž na semináři se bál, že ztratí své osobní hranice a bude ovládán svým průvodcem. Poté, co se naučil channelingu, nám pověděl, že cítí nad svým životem větší kontrolu a je schopen zachovávat si svou integritu lépe než kdy předtím.
Někteří lidé se obávají, že pokud se více otevřou, budou zranitelní ze strany negativních či nižších entit. Ve skutečnosti nejste zranitelní, neboť nižší bytosti rozeznáte předem podle jejich negativity. Postačí zachovat vůči nim pevný postoj a požádat je, aby odešly. Můžete se také obrátit na vyspělého učitele, například Krista nebo anděla strážného. Tyto bytosti jsou daleko mocnější než kterákoliv nižší entita. Jakmile požádáte vyspělého průvodce o pomoc, začne vás chránit bez ohledu na to, zda zrovna kanálujete, či ne. Chtěli bychom vás jen požádat a také vás varovat, abyste si s nižšími entitami nezahrávali z pouhé zvědavosti.
Dokážete se spojit s průvodcem vyšší úrovně. Stačí pouze chtít a být odhodlaní to skutečně udělat.

Poskytování informací pomocí channelingu druhým lidem

Nejlépe naučíte druhé to, co jste se právě naučili vy sami.
Nechte stranou všechny předem vytvořené představy, jak bude průvodce odpovídat na otázky druhých lidí. Jeho rady pro vás mohou být někdy překvapivé, protože by vás něco takového vůbec nenapadlo, a jindy přirozené, protože jste k podobným již sami dříve dospěli. Vesmír někdy překvapí. Něco se ve svém životě naučíte a v zápětí k vám přijde člověk s prosbou o channeling na stejné téma, které právě řešíte nebo jste ho právě řešili. Tím, že předáváte moudrost svého průvodce ostatním lidem, můžete mít čím dál jasněji také ve svém vlastním životě.
Pravda, která k vám bude přicházet vám bude připadat přirozená a zřejmá.
I když se vám ta či ona rada zdá být jasná, řekněte ji nahlas, neboť lidé právě potřebují slyšet právě to, co je samozřejmé. Může se také stát, že budete kanálovat informace, které budou dávat jasný smysl druhým, ale pro vás nebudou mít žádný význam a nebudete je ani chápat. Není nutné, abyste vždy rozuměli všemu, co lidem při sezení tlumočíte. Váš průvodce vidí životy lidí s větším nadhledem a říká jim jen to, co je pro ně vhodné. Nedělejte si starosti a nečekejte předem, jak by ta či ona odpověď měla vypadat. Pokud neumíte sdělení převést do láskyplných slov, použijte zdravý rozum a namísto překládání sdělení řekněte lidem svá slova povzbuzení. Nejspíše totiž přijímáte zkreslený signál, a ne správnou informaci.
Buďte si vědomi, že žádná odpověď není jediná správná nebo špatná. Položíte-li stejnou otázku několika průvodcům, nejspíš dostanete několik různých odpovědí. A všechny mohou být přínosné. Různí průvodci ukáží různé pohledy a možnosti, jak danou věc chápat. Problémy se dají vidět a řešit mnoha různými způsoby.
Když za vámi přijde někdo se svým problémem, mějte na paměti, že není-lip připraven růst, pak růst nebude, i kdyby dostal od průvodce ty nejlepší rady změnit svůj život mohou jen lidé sami. Vyhodnocujte kvalitu svých sezení pro druhé svými vnitřními smysly a podle procesů, které v lidech vidíte, ne jen podle hlášených výsledků. Někteří lidé rady vašeho průvodce nevyužijí, v důsledku toho nepoznají jejich skutečnou hodnotu. Všichni v sobě máte touhu pomáhat ostatním. Když potkáte někoho, kdo si s něčím neví rady, chcete mu pomoci najít řešení. Někteří lidé však nejsou na řešení svých problémů připraveni, a váš průvodce je prot radši povede k dalšímu dílčímu kroku, než aby jim dával celé odpovědi.

Průvodci lidem neberou jejich životní lekce, ale 

pomáhají je pochopit.

ZDROJ: http://confession.blog.cz/1007/uryvky-z-knihy-channeling-od-s-roman-a-d-packer

http://hravje.blogspot.dk/2011_11_01_archive.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4