♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 21. srpna 2013

Duchovní přístupy k depresi, Rozhovor s duchovním léčitelemZ anglického originálu přeložila Klára K., korektury Noira, 2010. Autorem článku je druid Brandon Newberg z tradice Ár nDraoícht Féin.

V tomto článku:
Deprese v kontextu pohanské spirituality
Způsobuje okultní praxe depresi?
Deprese jako šamanský vision quest
C. G. Jung o endogenní depresi
Magie proti depresi
Deprese a šamanská "ztráta duše"
( úryvek) :
Tato esej prezentuje některé z nejužitečnějších informací, které lze najít o vztahu deprese a pohanských duchovních cest. Obsidianin průzkum se zabýval otázkou, zda okultní cesta pomáhá nebo ztěžuje boj s depresí. Teorie Jonathana Zuesse týkající se depresivní odpovědi na hledání vizí nabízí výchozí bod pro zapojení deprese do širšího holistického pohledu na svět. Teorie Carla Junga o endogenní depresi jako bloku v hledání sebe sama dává další základy pro nalezení integrovaného přístupu k depresi. S magickou praxí se náš přístup přesunul od teorie k přímé akci. Metafyzická teorie ztráty duše v současném šamanismu poskytuje čistě pohanské vysvětlení deprese v kombinaci s praktickou léčbou. Tyto teorie rozmanitou zásobu zdrojů, ze kterých lze čerpat ve snaze o integraci obou témat, ačkoliv se zatím nevyvinulo obecně sdílené přesvědčení v rámci pohanské komunity. Na jednotlivcích závisí, aby nalezli své vlastní chápání deprese v souvislosti s jejich duchovní cestou.
Rád bych zakončil tuto esej ostrou citací Linny Landstrret z pohanského magazínu Wild Ideas:
"Proč někteří z nás zakouší více ze společně sdílené temnoty, to nevím. Ale vypadá to, že se to neúměrně často stává tvůrčím, inteligentním a/nebo duchovním lidem a mám tendenci si myslet, že vlohy k prožívání deprese jsou těmito kvalitami vymezeny. Lidé, kteří jsou více uvědomělí, více senzitivní, žijí více naplno, zažívají temnou stránku života s mnohem větší intenzitou, protože máme kapacitu zažít všechno s větší intenzitou! A překvapujícím způsobem to může být stejně tak požehnání jako prokletí – ačkoliv sama vím, že to tak v danou chvíli nepociťuji!"
CELÉ :
http://www.carovnezrcadlo.cz/samanismus/deprese-duchovni-pristup


STAV, KTERÝ JE NAZÝVÁN ZTRÁTOU DUŠE

ROZHOVOR S DUCHOVNÍM LÉČITELEM ROBERTEM MOSSEM: "Větrný kůň" aneb sen lidské Duše o Návratu Domů
13.08.12   Robert Moss
Robert Moss Byl jsem poučen australskými šamany o tom, že stav, který je nazýván „ztrátou Duše“, nemusí pochopitelně ani zdaleka vyústit v tak tragický rozměr. Ve skutečnosti existují různorodé méně přímočaré a méně intenzivní profily „ztráty Duše“, které velmi často souvisí s tím, že dotyčný jedinec není ochoten přijmout situaci, když jistá konkrétní cesta směřování našeho Ducha je na úkor cesty jiného druhu nebo typu. Lidská bytost mnohdy neumí přijmout fakt, že se nelze držet silově několika směrů najednou a že výběr jednoho často souvisí s přirozenou ztrátou druhého. Míra nepochopení těchto životních principů souvisí s mírou následného vnitřního utrpení, které může dosáhnout intenzity, která bývá označována výrazem „ztráta Duše“. Tento stav bývá vždy přechodného charakteru, pokud tedy nevyústí v ten nejdramatičtější scénář, a vždy bývá součástí těch nejcennějších zkušeností, které může naše osobnost během inkarnace přijmout. V podstatě platí pravidlo, že jistým druhem zkušenosti „ztráty Duše“ prochází každý lidský jedinec. 
 CELÉ: http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/6248-rozhovor-s-duchovnim-lecitelem-robertem-mossem-vetrny-kun-aneb-sen-lidske-duse-o-navratu-domu-1/


SOUVISEJÍCÍ:
http://www.google.cz/#fp=4f3f66c1421efb09&q=deprese+duchovn%C3%AD+p%C5%99%C3%AD%C4%8Dina 

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4