♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

neděle 3. března 2013

DELFÍN V SYMBOLICE


Delfíni vyvolávají pocity  hravosti, jsou známí svým smyslem pro hry. Symbolizují radost a svobodu.
Delfíni jsou dobře známí pro svou inteligenci. 
 V mnoha dávných kulturách byli považováni za krále vodních říší. Symbolický význam delfínů úzce souvisí s královskými vlastnostmi. Ne jako dominantní vládce,ale jako moudrý, příjemný panovník.
  Řecký termín pro delfína je delphis a je odvozen od slova delphys znamenjící lůno.Což samo o sobě již symbolizuje lunarní a ženské atributy.
  Je pro ně charakteristická 
hravost, dokonalost, mírnost, harmonie, inteligence, spokojenost, přátelství, společenství, vzkříšení, štědrost, moc 

KŘESŤANSKÁ SYMBOLIKA vyjadřuje delfína jako aspekt Krista a v křesťanském umění jsou symbolem vzkříšení. Jejich ochraňující, stabilizační, soucitné vystupování je "zprávou" pro pohodu a očistou pro srdce. 
Některá umělecká ztvárnění představují delfíny přepravující věřící po opuštění svého fyzického těla ke Kristovi.
 
VE STAROVĚKÉM ŘECKU, byl delfín průvodcem duše mrtvých na požehnané ostrovy. V symbolickém smyslu  přechodu, transformace a vzestupu na novou úroveň bytí. 


 Pro svou inteligenci byl společníkem boha Apollóna (slunce) a bohyně Afrodíté (měsíc).Podle pověsti se Apollón proměnil v delfína a připlul k chrámu v Délfách, kde měla svatyni bohyně země Gaia a střežil jí dračí bůh Pýthón. Apollón Pýthóna přemohl, a stal se patronem svatyně.

Sluneční symbolika představuje vyšší myšlenku, a osvícený život. Jako společník Apollóna má delfín také královské vlastnosti: sílu, moc a autoritu.
Slunečním význam: aktivita, láska, vibrace, zdraví, obnova
 Jako společník Afrodíté, ženské a měsíční symboliky, představuje rysy jako intuice, snění, psychika, hloubka, emoce..
Měsíční význam: intuitivní konání, sny, představivost
 Oba lunární a sluneční aspekty, zastoupené v symbolice delfína, představují partnerství, spolupráci a rovnováhu.
 


 Delfín je spojován s tématy DUALITY: ryby i savci, voda a vzduch.

Symbolika duality k nám mluví o "bytí ve dvou světech najednou." Jako spojník jin a jang.
 
  JINÁ BOŽSTVA spojená s delfínem nabízí tuto symboliku:
Poseidon
Témata královského majestátu, panství, síly, nadvlády, svobody, inteligence, soucitu a otcovské ochrany
Eros
Téma lásky, přívětivost, hravosti, smyslnosti, touze, průzkumu, zvědavosti, přitažlivosti a radosti
Dionýsos 
Témata žoviálnosti,veselí, svobody, divokosti, kreativního sebevyjádření.


 V KELTSKÉ SYMBOLICE je ctěn jako vysoce čestné stvoření, a jako ochránce posvátných studní a posvátné vody. Je strážcem a pozorovatelem všeho, co s vodou souvisí.

Legendy vypráví o tom, že v srdcích delfínů žije duch mořských panen.


 Co o delfínu říkají medicinské (šamanské) karty:
a karty Kouzelní delfíni a mořské víly:

  Existuje nespočet příběhů o delfínech jak ovlivňují přátelství  nebo jak zachraňují. Představují nám soucit, péči, velkorysost v oslovování a spojení s jinými druhy.   

O delfínech na stránkách "Gnosis" koncem února 2013 na facebooku:


Na Marco Island, na Floridě skupina delfínů přišla na pomoc ztracenému psíkovi, který spadl do kanálu a nemohl se dostat ven. Delfíni ztropili tolik hluku, že to upoutalo pozornost lidí, žijících v okolí, kteří pak psa zachránili.Pes ve vodě strávil 15 hodin dokud nebyl vytažen.
Jeden z lidí, jejichž pozornost hluk delfínů upoutalo, řekl, že vyváděli veliký rozruch a nebýt toho hluku, psa by nikdy neviděl. (Zdroj: ABC7news) řekl také , že nebýt pozornosti delfínů, pes by zemřel, protože neměl žádnou šanci se sám z betonového kanálu dostat zpátky, přes vysokou zeď, ze které spadnul.Byl vyčerpaný a podchlazený, protože ve studené vodě strávil několik hodin.
Delfíni jsou známí tím, že pomáhají třeba zraněným lidem. V roce 2007, vytvořili delfíni prstenec kolem surfaře, který byl zraněn a krvácel po pokousání velkým bílým žralokem.Surfař přežil, protože prstencem delfíni zabránili dalšímu žraločímu útoku. Nikdo přesně neví, proč delfíni zasahují do takových mimořádných situacích, aby pomohli zachránit životy jiných druhů. Stačí říct, že jsou schopni empatie a hrdinských akcí.

Delfíni jsou neuvěřitelně vyspělé bytosti.
Zatím co stáří člověka se odhaduje na nějakých 200 tisíc let,
delfíni brázdily hloubky oceánů již před 50 milióny lety.
To, po čem člověk touží, delfíni dávno žijí. Lásku, harmonii, hru, radost…
Jejich komunikace je fascinující, stejně tak vliv na nás, na lidské bytosti.
 Nenechte si ujít poutavé vyprávění milovníka delfínů – Jaroslava Duška.
DALŠÍ KRÁSNÉ PŘÍSPĚVKY OD ALEJKY:

4 komentáře:

ALENA PUNDYOVA řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
ALENA PUNDYOVA řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
ALENA PUNDYOVA řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4