♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

úterý 12. března 2013

KVĚTINOVÁ ZNAMENÍ

 ©2013 Připravila: hravje
Květinová znamení jsou založená na znamení zvěrokruhu. 
Poskytují však jiné metody sebepoznávání. 
Květiny nám nabízejí kvetoucí pohled do našich osobností. 
Když vidíme sami sebe jako stále se rozšiřující a rostoucí květiny, snázeji si můžeme uvědomit svůj nekonečný potenciál. Stejně tak i uvědomit si, že každé období má své vrcholky a údolí.
Naše květiny se rodí, rostou, usychají aby mohly znovu vyklíčit a podniknout nový expanzivní život.
Stejně jako květiny rostou svým vlastním tempem, tak i my bychom měli přijímat svůj duchovní růst.
 Pamatujte také na to, že květinové znamení pro vaši osobnost se může také lišit v závislosti na podmínkách vaší 
půdy, vody, slunečního světla a povětrnostním vlivům. ♥♥♥


Leknín (vodní lilie)

"Mé kořeny se dotýkají nespatřitelných znalostí." 

20. února - 20 března
 Lidé leknínu (vodní lilie) jsou vnímaví a hluboce duchovní. Voda protéká všemi květinovými symboly, zejména však prostřednictvím vašeho znamení podtrhuje vaše intuitivní schopnosti. Jste schopni absorbovat nápady a myšlenky lidí kolem vás. Býváte často příliš ovlivněni emocemi jiných a občas se to může vymknout kontrole. Pokud se necháte zviklat, můžete pochybovat o svých schopnostech. Máte však vrozené intuitivní schopnosti, které vám pomáhají uzemnit.
  Jste od přírody umělec, tanečník, či hudebník s vynikající schopností předávat a přenášet informace, energie, které jsou vnímány skrze smysly.
Lilie také představuje symboliku čistoty, nevinnosti a plodnosti, ale také zranitelnosti. Symbolizuje svobodu být sami sebou, stejně jako jí poskytuje ostatním.

Zimolez 
 ( honeysuckle - doslovný překlad: medkojit ) 

  "Má réva vystoupá k velkým výšinám."
  21. března - 19.dubna
Pokud jste se narodili ve znamení tohoto zimolezu, druzí vás vnímají jako milou, sladkou osobu se šarmem a elegancí. Přitahujete širokou škálu přátel i obchodních partnerů.
Stejně jako včely nemohou odolat vábení zimolezu - lidé nemohou odolat vaší energii. Jste prvním květinovým znamením, rozeným vůdcem.  Máte schopnost brát věci s nadhledem, s nadhledem jednat a vyjednávat, nebát se, nerozčilovat. Dovedete upoutat pozornost tam, kde je toho třeba a kde to považujete za nutné.Umíte řešit konflikty bez trpkosti a dávat chybujícím možnost napravit jejich chybu. Vysvětlit žádoucí, nezbytné postupy, vyslovovat přání, hodnocení a ocenění. Jste silní, odhodlaní jít svou cestou přes všechny problémy a jste obratní při hledání nových způsobů řešení.Mák

"Poskytuji krásu pro vaše smysly"
 

20. dubna - 19.května
Máte rádi jemnější věci v životě, a rádi se o ně dělíte s ostatními lidmi. Máte smysl pro design, dobré oko pro detail, a talent uvést obojí stylově dohromady. Máte vrozený cit pro krásu a elegantní způsoby jak
okouzlit druhé. Makoví lidé jsou o potěšení: dávají a přijímají ho. Nabízejí bezpečnost a pohodlí. Jsou velmi odolní, velice trpěliví a tvrdohlaví.Levandule
 
"Má krása a vůně se rozlévá široko daleko pro potěchu všech"
 
20. května - 20.června
  Jste pihou krásy  krajiny, s krásnými nápady. Rádi sdílíte své myšlenky s ostatními lidmi abyste získávali více nových poznatků. Jste expanzivní ve svých projevech, a vždy jste schopni najít svoji múzu. Jste úžasně produktivní, kreativní s atraktivními nápady.  Někdy máte pocit, že jste si toho nabrali příliš v mnoha směrech. Krása a vůně levandule  se rozlévá široko daleko pro potěchu všech.

  

Accanthus

"Chráním své okvětní lístky pro jejich klidný rozvoj"


21. června - 22 července
  Jste velice citliví, vnímaví, s vysokou intuicí, i když lidé ve vašem okolí nemluví o svých pocitech, budete vždy vědět, co se děje uvnitř jejich srdcí. Jste soucitní, jste vrození léčitelé. Býváte ovlivněni vnějšími silami - zejména vás motivuje měsíc. Máte rádi bezpečí domácího života, pevnou půdu pod nohama, obklopeni přáteli a rodinou, kteří vás milují a vy se tak cítíte být pod ochranou před negativními vlivy.

Slunečnice

"Rozjasním vám vaši temnotu"

   23. července - 21 srpna
Slunečnice se otáčí za sluncem, aby získala co nejvíce sluneční energie. Je tak dokonalým symbolem pro víru, protože květ vždy hledá světlo. Symbol, spřízněný k srdci, k duši lidstva v touze k dosažení jednoty se světlem, spojení s Božským Zdrojem.
Lidé slunečnic jsou napojeni na vyšší sféry. Mají silnou intuici. Z hloubky duše umí vyjadřovat svoji osobnost a lásku. Projev přátelství a lásky je pro ně velice motivující a dokáží je náležitě ocenit a vracet.Jsou kreativní v jakémkoliv směru, který si zvolí. Mívají tendence být středem pozornosti, což vyplývá z jejich kreativity.

Slunečnice symbolizuje vitalitu, světlo života, životní sílu, jsou také symbolem štěstí, bohatství a ctižádosti.
 Indiáni ji považují za symbol hojnosti, energie, úrody, a především jako symbol slunce ji přirovnávají k životodárné síle Velkého Ducha.
V čínské symbolice vyjadřuje dlouhověkost, štěstí, a vše příznivé. Její žlutá barva symbolizuje vitalitu a inteligenci.
V kartách je slunečním znamením, které poodhaluje základní temperament člověka. Naznačuje jeho individuálnost, osobní vitalitu a návyky. Příběh tarotového Slunce je plný energie, optimismu a lásky. Spojuje přítomný čas s plánováním budoucnosti, neboť ve světle se budoucnost jeví velmi laskavě a jasně. Myšlenky jsou sebevědomé a plné elánu. Podporují pozitivní postoje vedoucí ke zdraví a štěstí. Přichází čas pro lásku a přátelství. Můžeme si pod vlivem Slunce velmi dobře vybavit, kdo opravdu jsem. Využití principů vesmírné inteligence nám pomáhá uplatnit vnitřní moudrost. Dosahujeme tak větší harmonii se sebou samými, s druhými lidmi a okolím, ve kterém žijeme a konečně i s celým Vesmírem. Úsilí, které tomuto věnujeme, přináší svou odměnu. Jsme šťastní.  

Svlačec      ( Morning Glory )

"Přináším vám jasnost."
 

 
22. srpna - 22 září
  Lidé ve svlačci jsou uvážliví. Mají tendenci předem vše naplánovat. Jsou rozvážnými pozorovateli s organizačními schopnostmi, s přáním pomáhat druhým. Mají vrozený cit pro detail. Snaží se vše prozkoumat a své zkušenosti praktikovat. Mají rádi vše upravené, úhledné. Lidé k nim přichází pro radu, s žádostí " jak si uspořádat své věci a jak se dát dohromady". Touží a opětují hlubokou lásku, kterou v sobě sami nosí.


 Růže

"Nabízím harmonii, která se zrcadlí v mé kráse."
 

    
23. září - 22 října
Květ růže odhaluje pravdu ve všem. Pokud je tento květ ve vašem znamení, máte jedinečnou možnost vidět skryté významy věcí a tak odhalit jejich základní podstatu. Máte smysl pro klasickou krásu, kterou se rádi obklopujete. Spěchu a stresu se vyhýbáte. Býváte nerozhodní, nemáte rádi, pokud se naruší vaše rovnováha protichůdnými názory a hledáte kompromis. Přitahuje vás filozofie, poezie a umění. Toužíte vidět krásu a pravdu ve všem, netolerujete bezpráví nebo krutost. Jste velmi šťastní v rodinném kruhu a s přáteli. Milujete přírodu. Vyhýbáte se zbytečným omezením, milujete svobodu.

Růže jako symbol léčení je velmi účinný a užitečný nástroj při očistě, přináší očistu sebeúcty. Růže vstřebává energii, která je ve vás od jiného člověka, má tedy schopnost eliminovat ve vašem energetickém poli energie, které jsou nepřirozené a cizí pro váš základní a vrozený způsob bytí. Například pokud se cítíte zahlcení cizí energií v srdeční čakře, představte si velkou růži, která absorbuje tuto energii, kterou pak odstraníte ze své aury. Této technice se říká „rozfoukání růží“.
V renesančním umění byla růže s osmi okvětními lístky symbolem obnovení a znovuzrození.
V alchymistických textech a obrazech je růže se sedmi plátky symbolem zahrnujícím chápání universálního řádu.
V řecké mytologii podle bohyně Lásky Afrodité symbolizuje nesmrtelnou lásku.

Růže je také symbolickým nositelem tajemství nebo tichého porozumění, je symbolem hluboké lásky, koncentrace, inteligence, rovnováhy a vášně. V tarotech symbolizuje rovnováhu, je příslibem nových začátků a nadějí.
Růže nesou značku cti, oddanosti a intenzivní nasazení na mnoha úrovních. Darujte růže pouze tehdy, pokud jsou vaše záměry vážné.
                               
                                       
Chryzantéma

"Mé tajemství zůstane skryto navěky."

          
23. října - 21 listopadu

 Pro hloubku a nesdělitelnost svých citů zůstáváte pro ostatní tajemstvím. Vaše okvětní lístky mají mnoho vrstev. Jakmile si někdo myslí, že už vás zná, překvapíte ho právě dalším lístkem. Líbí se vám jasnost a poctivost ve všech věcech. Když se situace jeví nejasná, nebo nezdravá jste ideální pro její rozuzlení a pročištění. Umíte intuitivně pomoci ostatním při orientování se v jejich vastním emociionálním růstu. Jste zralejší a důkladnější než ostatní lidé a vždy se snažíte dostat pod povrch věcí a života. 
Ve své domovině v Číně a Japonsku je chryzantéma velice oblíbená. V Číně je považována za symbol věčného života a v Japonsku se stala znakem císařů. Je symbolem dlouhého a šťasného života.


 Narcis


"Zalétám za hloubkou svých snů"
    
  22. listopadu - 21 prosince
 Jeho zrozenci se dívají do dálky za velkými ideály a jejich život bývá aktivní a dobrodružný. Mají velkou schopnost empatie. Své filozofické myšlenky rádi sdílí s ostatními. Jsou důvěryhodní, upřímní a přirozeně moudří, a také obdařeni štěstím.
Narcis je symbolem víry, poctivosti, pravdy, odpuštění a otevřenosti. Symbolem jara, jejich krása vykvétá ještě za chladivých dnů, dokáže odolávat nepřízni.
Narcis můžete darovat jako důkaz odpuštění nebo jako podděkování za poctivost a upřímnost.
Karafiát

"Jednoduchost je mi odměnou."
 

   
22. prosince - 21.ledna
Jste krásní adepti pro organizování a uvedení věcí do pořádku. Umíte vzbuzovat důvěru, jste diplomatičtí, máte silnou vůli, a stojíte si pevně za svým názorem. Máte silnou potřebu postupovat jak duševně, tak i společensky a vynaložení těžké námahy za svým cílem vás neodradí. Máte rádi ubezpečení a pocit jistoty kráčí ruku v ruce s vaším konáním. Hloubku vaší duše zná jen pár blízkých přátel, se kterými se cítíte bezpečně a mohou se na vás spolehnout.
Orchidej
 

"Jedinečnost je mi smysluplným úspěchem"

   
21. ledna - 19.února
Lidé orchideje jsou zvídaví, vynalézaví a hraví. Na první dojem se jevíte rozporuplně, avšak sami dobře víte, odkud vše přichází. Máte bystré myšlení a touhu šířit poznání.  Umíte dobře organizovat a řešit úkoly, což vám umožňuje nastolit pořádek. Jste zasněná osobnost a lidé ve vašem okolí jsou vašimi sklony inspirováni, přitahují je vaše jedinečné, někdy až excentrické způsoby. Máte osobitý pohled na svět. Jste hluboce humánní a rádi odhalujete tajemství.
Sluneční znamení v kartách poodhaluje základní temperament člověka. Naznačuje jeho individuálnost, osobní vitalitu a návyky. Příběh tarotového Slunce je plný energie, optimismu a lásky. Spojuje přítomný čas s plánováním budoucnosti, neboť ve světle se budoucnost jeví velmi laskavě a jasně. Myšlenky jsou sebevědomé a plné elánu. Podporují pozitivní postoje vedoucí ke zdraví a štěstí. Přichází čas pro lásku a přátelství. Můžeme si pod vlivem Slunce velmi dobře vybavit, kdo opravdu jsem. Využití principů vesmírné inteligence nám pomáhá uplatnit vnitřní moudrost. Dosahujeme tak větší harmonii se sebou samými, s druhými lidmi a okolím, ve kterém žijeme a konečně i s celým Vesmírem. Úsilí, které tomuto věnujeme, přináší svou odměnu. Jsme šťastní.
Růže jako symbol léčení je velmi účinný a užitečný nástroj při očistě, přináší očistu sebeúcty. Růže vstřebává energii, která je ve vás od jiného člověka, má tedy schopnost eliminovat ve vašem energetickém poli energie, které jsou nepřirozené a cizí pro váš základní a vrozený způsob bytí. Například pokud se cítíte zahlcení cizí energií v srdeční čakře, představte si velkou růži, která absorbuje tuto energii, kterou pak odstraníte ze své aury. Této technice se říká „rozfoukání růží“.

(inspirace především z uvedených stránek, překlady nejsou doslovné)
http://www.whats-your-sign.com/zodiac-flower-signs.html  
 
©2013 Připravila: hravje2 komentáře:

Ivana Havlickova Kolínová řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.
hravje řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4