♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

úterý 10. července 2012

ENERGIE STROMU - PAVEL KŘENOVSKÝ

Foto: Shutterstock
Bylo to v jeden letní podvečer. S kamarádem jsme seděli na skále, v dálce zapadalo slunce a najednou jsem ucítil, že je všechno jinak. Od té doby jsem měl vnímání jiné, daleko citlivější a ten cit se neustále prohlubuje. Tehdy jsem přesně netušil, co to je. Ale brzy to člověku dojde…
Můžeme to brát třeba jako nějakou odměnu za určité úsilí, které vyvíjíme. Jsou určité postupy, metody cvičení, otvírající v člověku oblasti vnímání, které jsou nám v „normálním“ životě skryté. Všichni to máme v sobě. Jen máme některé oblasti vnímání potlačeny naším způsobem života. Navykli jsme si svět vnímat velmi povrchně. Při práci s energiemi je právě naopak. Je to o hlubokém vnímání. Kdybych to měl k něčemu přirovnat, tak bych použil aktuální příklad počítačových expertů. Všichni dokážeme počítače používat, ale jen ti, kteří se tomu opravdu věnují, jim rozumí i v principech fungování procesorů, programů atd. S energiemi je to podobné. Všichni je používáme, ale málo kdo z nás si je vůbec uvědomuje a jen někteří jim rozumí.
 Stromy sami o sobě mají vždy jen pozitivní energii. Není to závislé na tom, kde jsou, nebo kde rostou. Jestliže se někomu daří cítit ze stromu „negativní energii,“ je to pouze proto, že se někde poblíž tohoto místa, nebo přímo na něm odehrály neblahé události. A to místo těmito negativními energiemi oplývá.
 Například, pokud se někdy v minulosti na takovém místě stalo neštěstí, a vy dokážete vnímat energie, tak se vám samozřejmě míchají obě dvě. Jak čistá ze stromu, tak negativní z daného místa. Pak to vytváří dojem, že jde ze stromu energie negativní. Je to jen proto, že nedokážete „odfiltrovat“ jen jeden druh energie, ale vnímáte je jako balíček kolem vás.
 Strom nám sám o sobě energii nedává. Strom má kolem sebe něco jako auru. U některých stromů to může být i kruh o velikosti 100 metrů. My se můžeme naučit tuto energii vnímat, zpracovávat a navíc ji dokonce skrze naše tělo transformovat. My energii stromu dát nemůžeme, jelikož strom nemůže naši energii zpracovávat. My můžeme pro stromy vytvářet jen příjemnější prostředí, nebo jim předávat lásku v podobě toho, že si jich budeme vážit, nebudeme je ničit.
U stromu existuje pouze jeden druh energie, silnější a slabší. Silná je u stromů zdravých a statných, slabší je u stromů nemocných nebo nějak postižených. Třeba jako známé japonské bonsaie – ty mají energii jako dospělé stromy, jen o něco slabší.
Je to jako s námi lidmi. Když strom nemá dobrou půdu, živiny, tak neprospívá. Ale jak jsem říkal, nemá to velký vliv na kvalitu energie stromu. Je jen slabší nebo silnější. Události, které se kolem stromu můžou odehrát nebo odehrály, nemají z energetického hlediska na strom vliv, pokud se bavíme pouze o energii stromu. Jestli máš na mysli události „hmotného typu“ v podobě vylití nafty u kořenů stromu, to vliv má…
Termínem "Otevření stromu" se myslí to, že čerpáš energii ze stromu. Keltové by řekli, že musíš strom pož ádat o to, jestli můžeš jeho energii čerpat a v případě, že ano, tak se vám strom „otevře.“ Jenže na to, aby se nám strom „otevřel“ nic nepotřebujeme. Strom je zářičem, tak jako slunce. Nemusíme ho každé ráno prosit, aby nám sem poslalo světlo a teplo. U stromu je to stejné. Prostě energii vyzařuje.
Objímání stromů má léčivé účinky, to bez pochyby. Ovšem není jako lékárna, kam přijdete , dáte si prášek a všechno je za chvíli v pořádku. Je to podobné jako u přírodní medicíny. Léčba trvá déle, na druhou stranu nemá vedlejší účinky a je mnohem trvalejší. Objímání má především podpůrné účinky, neocenitelným rysem energií stromů je jejich psychosomatický účinek. Dnes je už známo, že drtivá většina nemocí vzniká právě v naší mysli, naší neotevřeností, stresem, netolerancí, odsunutými a neřešenými problémy, atd. Právě v tom může být energie stromů velmi silný prostředkem, jak si pomoci k větší harmonii mysli i těla.
 Najdi si místo a strom, která ti bude pocitově příjemný. Uvolni se, chvíli choď a dýchej, abys trochu uklidnila rozbouřenou mysl z celého dne.Je dobré vždy eliminovat jakékoliv negativní rušení naší mysli. Měj na sobě volné oblečení a sundej si vše kovové, včetně náušnic, hodinek, řetízků -  o mobilním telefonu ani nemluvím. Ten je nejlepší nechat doma nebo ho alespoň na dobu čerpání energie vypnout. Až budeš cítit relaxaci, přistup ke stromu, přilož na něj své ruce a plně se soustřeď. Není těžké se naučit tuto energii vnímat.
 Nedá se jednoznačně říci, že by starší a větší strom měl víc energie.Byl jsem už u stromů, které byly opravdu velké, ale energie neměli tolik, jako menší, které byly opodál.
Z ČASOPISU: http://www.zahadyzivota.cz/?p=608
http://zelenalimetka.cz/energiestromu-pavel-krenovsky
http://www.energiestromu.cz/

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4