♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

sobota 2. listopadu 2013

Korunovační klenoty,spinely a perly-požehnání bohyně Lakshmi (II.část)

Spinely můžeme najít ve špercích, pokladech a korunovačních klenotech po celém světě. Zde je zmínka o nejznámějších nejvzácnějších a nejcennějších z nich...

SPINELY
 Spinely vynikají jako safíry skvostnou brilancí, mají dostatečnou tvrdost a patřičnou barevnu škálu (růžové, vínové, ohnivě červené, rubínově červené, malinové, oranžové, žluté, lila, fialové, padparádžové, modré a světle modré barvy), aby vyhovovaly všem náročným požadavkům na klenotnický kámen.
 Z Tanzanie pocházejí spinely, které vlivem příměsí vzácných prvků mění barvu na denním a nočním světle.
 Indové si spinel cenili jako kámen středu světa, - mandala hory bohů, kámen zrozený z rubínu, královnu mezi drahokamy.
 Spinel je znakem Buddha dharmy, řádu, pevnosti, sebevědomí. Spinel, safír, rubín se vkládaly do nitra soch Buddhy pro velkou milost a požehnání. Islámští učenci si cenili hlavně pamírský spinel s jeho zázračnou mocí.
 Pro křesťany je spinel kámen kristovy spásy a kámen archanděla Michaela. Přírodní spinely jsou kameny opředené mnoha pověstmi, příběhy léčebné moci a síly.
 Muslimský a křesťanský svět si spinely oblíbil jako nebeské a rajské kameny, proto jsou důležitou součástí českých korunovačních klenotů.
Indové rozlišovali spinely modré, tmavé a červené, - Bahuvidham sugandhikam nílam, kršnam, lóhitam a zná je již Arthašástra ze 4 stol. př. n. l. (Áditjavéda, Robert Nový, 2007).
Marko Polo chválil pamirské spinely - palasy, balasy, z hory ŠIGKINAN, hory Šaků, Skytů), a tvrdil, že všechny náleží pod trestem smrti králům.
  "BADASHAN je Provincie obývaná lidmi, kteří uctívají Mahommet, a mají zvláštní jazyk. To tvoří velmi velké království, a licenční poplatek je dědičný … to je v této Provincii, ve které velmi hezkých a cenných kamenů Balas Rubín jsou k nalezení. Oni jsou k nalézaní v jistých skálách mezi horami, a v jejich hledání pro ně lidi kopou velké jeskyně pod zemí, tak jako je udělaný horníky pro stříbro. Tam je jediná zvláštní hora která poskytuje jim, a ta je nazvaná SYGHINAN. Kameny jsou kopané na královském účtu a povolení, a nikdo jiný nezakopá tu horu proti ztrestání propadnutí života, právě tak jako jeho všeho zboží; ani moct jeden vynést kameny ven z království. Ale jen král hromadí všechno, a posílá je dalším králům kdy on má hold oplatit, nebo kdy on přeje si nabízet přátelský dárek; a takový jen jako on se těší, on způsobuje kolik být prodaný. Tak on jedná za účelem držet Balasa Rubín ve vysoké hodnotě; proto kdyby byl dovolit každý kopat, by vytáhnuli tolik mnoho kterého do světa, by byl přeplněný s nimi, a oni přestanou nést každou hodnotu. Z toho důvodu to je, že on dovoluje tak málo být vzatý ven, a je tak přísný ve věci."
(zdroj citace:http://www.sberatel.info/cs/clanky/vite-ze/spinel-jako-drahy-kamen.html)


 Růžový balasspinel, džapá sugandhika je kamenem soucitu, lásky a blaženosti,
rubínspinel - aruna sugandhika, kamenem řízené vášně a velké energie života, prány a dharmy, cesty k úspěchu,
naramga kamala je spinel oranžový - rubičell, kámen dharmy strategické logiky,
pyrop spinel barvy českého granátu - rakta kamala je kamenem dharmy přesné a jasné komunikace, almandinspinel- lohita sugandhika zase drahokamem královského a manažerského postavení, rádžéja dharmy,
 modrý safírspinel, níla sugandhika kamenem jogínů, sebekázně buddhistického mnicha a siddhy, silami duševními obdařeného mudrce, dharmy ochrany pro změkčilejší povahy, kámen vůle,
ametyst spinel, nílarakta kamala kamenem Šivy krále moudrosti a zasvěcení,
levandulové barvy zase kamenem Mahávišnu Nárájana, milosti a meditačního vhledu.
Na Srí Lance je modrofialový spinel kamenem Buddhy a jeho osvícení - bódhi (Robert Nový Áditjavéda, 2007)
Vzácný je padparádža spinel barvy červánků, lososové červeně, žluto-růžového odstínu, kámen harmonie pravé a levé, mužské a ženské energie, kámen vadžrajány a spojení Tathágata Buddhů s jejich energiemi, kámen levé a pravé dráhy jemnohmotného těla jógu (Robert Nový, Áditjavéda, 2007).
 Indická nauka a věda o rytmech času a cyklech jemné a hrubé přírody (tattva vidjá), tvrdí, že drahokamy zesilují nebo zeslabují účinek tattvy, elementu přírody v čase.
Spinel (narama) je drahokam, který dle kašmírských bráhmanů usměrňuje chaos přírody do řeky usměrněných výhod a ochran před neuspořádaností podvědomí (karmy), v souladu s elementem osobnosti člověka, jeho tattvou.(odkaz)
Tattva v tomto významu je dech přírody, rytmus času jehož fáze se jmenují po elementech přírody (prthiví, džala, tédžah, váju, ákáša, země, voda, oheň, vzduch a pátý element). K tattvám, elementům přírody bráhmanští učenci přiřazovali drahokamy, protože byli přesvědčeni, že žádný předmět nelze oddělit od času a že všechny objekty jsou jen projevy dechu času.
Spinely byly proto také svázány s vhodnými hodinami pro jejich nošení, jako to bylo u jiných drahokamů, se čtyřmi kastami starověké indické společnosti a ideami buddhistické a védské kosmologie.
Za nejvzácnější je pokládán kobalt spinel ze Srí lanky.
Spinely byly také drahokamy bohyně Anahíty na Pamíru, kameny ráje, drahokamy růžového Buddhy milosti Amitábhy, kameny lásky Kristovy a klenoty muslimského ráje.
Ústní prameny, písemné tradice a archeologické nálezy dokládají jeho oblibu za poslední 3000 let.
Al-Birúní ve své Mineralogii věnuje lálu, spinelu, značnou pozornost, vychvaluje jeho moc, cenu a šperky v pokladnicích muslimských vládců a byzantských císařů.
Více zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/SpinelSpinely můžeme najít ve špercích, pokladech a korunovačních klenotech po celém světě. Zde je zmínka o nejznámějších nejvzácnějších a nejcennějších z nich. Black Prince´s Ruby - o jeho historii a postavách kolem něj by mohl vzniknout film, kterému by nechybělo poučení, dramatické napětí i romantika a režie by si vůbec nemusela nic vymýšlet a vylepšovat.
Více zde ( nejen o Black Prince´s Ruby):
 http://www.sberatel.info/cs/clanky/vite-ze/spinel-jako-drahy-kamen.html

 Perla má mnoho léčivých vlastností spojených s lunární energií, a to jak na fyzické tak i na mentální úrovni.  Perla je drahokam planety Měsíce (odkaz) a pomáhá překonat problémy spojené s touto planetou.
Ten, kdo nosí nebo vlastní perlu,  má štěstí a požehnání bohyně Lakshmi (odkaz) (bohyně prosperity), žije dlouho, získává vitalitu a inteligenci, a tak se může proslavit a dosáhnout vysokého postavení. 
 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Shell_and_pearls.JPG

 Lakshmi byla dcerou mudrce Bhrigu, po zapuzení bohy a útěku do oceánu se v celé své kráse znovu zrodila  při stloukání oceánu (odkaz) .
Jakmile bohové uviděli Lakshmi, všichni se zamilovali do její krásy. Shiva (odkaz) prohlásil Lakshmi za svou manželku, ale Lakshmi dávala přednost  Višnuovi(odkaz) .
Při znovuzrození byla Lakshmi vždy chotí Vishny. Například Lakshmi byla Sita Rama (odkaz) , Radha a později Rukminí Krišnovo (odkaz), který je obvykle považován za osmou inkarnaci Pána Višnua(odkaz).
Lakšmí je bohyně světla, krásy, štěstí a bohatství, je znamením lásky a milosti.  Lakshmi je obecně uctívána k dosažení úspěchu, avšak nebydlí dlouho s nikým, kdo je líný, nebo jí chce jen pro osobní obohacení.
 
Více: http://www.sanatansociety.org/ayurveda_home_remedies/ayurveda_healing_stones_gems_birthstones_pearl.htm#.Ump24H-J6Jk1.z uvedeného odkazu:  Maha-mantra Lakshmi on-line
2.KISMAT KARMA:  MAHALAXMI MANTRA: http://www.youtube.com/watch?v=SYhAwEAyRMM
SOUVISEJÍCÍ: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hinduismus

 

TAJEMSTVÍ SVATOVÁCLAVSKÉ KORUNY,MAGIE DRAHOKAMŮ(I.část):

http://galerielaska.blogspot.dk/2013/10/tajemstvi-svatovaclavske-korunymagie.htmlSOUVISEJÍCÍ:

Základy práce s krystalyKrystaly a drahé kameny využívali k magii už ve starém Egyptě. Legendy hovoří o atlantských kněžích, kteří používali moc krystalů k telepatii a dalším úžasným schopnostem.
V následujícím článku poodhalíme roušku, která halí magické a léčebné využití drahých kamenů. Naučíme se, jak si kameny vybírat, jak je nejlépe nabíjet energií a očistit před použitím a také jakými netradičními způsoby je můžeme používat.
http://www.carovnezrcadlo.cz/zaklady-prace-s-krystaly?utm_source=%C4%8Carovn%C3%A9+zrcadlo+newsletter&utm_campaign=c5e4936f66-101-2013&utm_medium=email&utm_term=0_17c314f459-c5e4936f66-48228525


 ©2013 Připravila: hravje

AKTUÁLNÍ PŘÍSPĚVKY:
http://galerielaska.blogspot.dk/
Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4