♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 18. července 2012

HOVORY S JANEM FIANEM

Duchovní pýcha jako metla osobní spirituality 
 V cyklu rozhovorů vedou Ruda s Honzou polemiku nad nebezpečím duchovní pýchy, která z nedostatku ostražitosti pohltí adepta a pod rouškou "mistrovství" se skrývá další ze slepých uliček spirituálního putování...

 
O KONCI SVĚTA
Publikováno 16. 10. 2012 autorem:
Honza Fian přednáší některé drobné střípky ze své komunikace s duchovními průvodci. Rozhovor nad jeho pověstnými růžovými deskami je zakončen delší pasáží, vyjádřením k tolik diskutovanému konci roku 2012.


KLÍČ K BRÁNĚ DUCHA
http://www.youtube.com/user/2012Ruda
Rudovo povídání s Janem Fianem o darech Ducha, spirituálním hledání, denní praxi, obdarováních, ale také úskalích vědomé cesty za poznáním...

O DOJETÍ, POCHYBNOSTECH A LIMITECH ROKU 2012

http://www.youtube.com/user/2012Ruda
Rudův rozhovor s Janem Fianem o knedlíku v krku, o pochybnostech při ispiračních stavech a nekonečně diskutovaném roce 2012, který se stal mezním bodem na vývojové přímce lidstva.
 OSUD, SEBEVRAŽDA A OČISTNÉ UTRPENÍ

  Další rozhovor Rudy s Honzou se snaží pojednat o palčivých otázkách, před které býváme postaveni a neradi k nim zaujímáme stanovisko. Utrpení jako takové v jeho očistné úloze je potřebným procesem osobního rozvoje a bez něj by život člověka nebyl úplný. Každý jím procházíme, ne každý je zvládáme se vztyčenou hlavou. Jdeme kolikrát až na dřen, dokud neobjevíme jeho tvůrčí význam pro náš spirituální růst...

 SMRT NENÍ ZLÁ

Otázky kolem smrti a umírání od pradávna sužují nitro člověka. Je anebo není zlá? Kam se ubírá duch člověka? Existuje něco dál anebo nás čeká pouze hrůzyplné NIC? Ruda s Honzou se snaží diskusí, zkušenostmi či prožitkem přiblížit k odpovědím, které mají platnost již celé věky, pouze lidé z neznalosti či nevědomosti stále toto tabuizované téma ke své škodě obcházejí..

AUTOMATICKÉ PSANÍ


Je automatické psaní darem jen pro vyvolené? "Nikoli," tvrdí Honza, "život skutečně proudí již půl metru nad naší hlavou. Jde jen o to dělat přesně to, co všichni dávno víme..." Úplně každý člověk má u sebe průvodce, jde o to vytvořit vztah důvěry a začít komunikovat. Jednou z takových cest je forma diktovaného zápisu. V tomto rozhovoru se ji snažíme přiblížit.

Honza Fian čtení 

http://www.youtube.com/watch?v=ORyFphNboo4&list=FLmHRqGJg17W5p75RIn3G0DA
 Na čtvrtém setkání Sdružení Goscha jsem měl tu vzácnou možnost několikrát hovořit s člověkem, kterého si nesmírně vážím - s panem Janem Fianem. slovo dalo slovo a domluvili jsme se na tom, že uděláme improvizované čtení dialogů s jeho duchovními rádci, přímo v sále Geofondu. Proto nebyly podmínky zcela ideální. Okolní hluk byl nepříjemnou skutečností. Měl jsem obavy, aby nezanikl Honzův hlas v tom ruchu kolem. Naštěstí to dopadlo dobře a jeho přednes je dostatečně zřetelný.
Chci mu tímto znovu poděkovat za jeho ochotu a vstřícnost.
Rudovi Špačkovi se omlouvám, že jsem mu "vlezl do revíru", protože Honzovo čtení zaznamenává zpravidla právě on.
A teď už nezbývá, než se zaposlouchat. :-)


MULTIINKARNACE A HOLOGRAFICKÝ FRAKTÁL S JANEM FIANEM 

Publikováno 27. 08. 2012 autorem:
Mnoho lidí po celém světě je přesvědčeno o tom, že v některé ze svých inkarnací působili v úloze Karla IV., Alexandra Velikého, Kleopatry či Mistra Jana Husa. Což nebyl např. Goethe pouze jeden? Což se duše neinkarnuje celá a úplná? Nebo se mýlí někteří z těch, co jsou skálopevně přesvědčeni o tom, že žili v antickém období jako např. římský vládce Nero. Běhá dnes po světě několik kopií, z nichž pouze jeden je pravý Nero? Nebo žijeme svůj život v několika paralelních rovinách zároveň? Toto velmi záhadné téma se snaží odhalovat při rozhovoru Ruda s Janem Fianem.

VZTAH LIDSTVA K DUCHOVNÍM ZÁKONŮM


Publikováno 29. 08. 2012 autorem:
Povídání s Janem Fianem o duchovních zákonech. Jednoduchý návod na cestu z hlavy do srdce a objasnění úsloví "UŽ NENÍ ČAS".

KŘEST A JEHO VÝZNAM
Publikováno 10. 10. 2012 autorem:
Rudovo povídání s Janem Fianem, kde se protagonisté snaží poukázat na význam křestní iniciace bez zabarvení konfesijní příslušností. Křest jako nutný akt vnitřní změny..

O KŘESŤANSTVÍ , CIZÍCH HRUŠKÁCH A SRDCI PLNÉM BOHA


Publikováno 12. 10. 2012 autorem:
Rudův rozhovor s Janem Fianem o znovuobjevování křesťanství, o poznávání a vnitřních postojích, o usilování i touze po jednotě s Bohem...


Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4