♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

úterý 18. září 2012

AFIRMACE PRO JEDNOTLIVÉ ČAKRY

Afirmace jsou opakované pozitivní věty, které nás nutí za pomocí svého obsahu měnit naše myšlení a zvyky. Díky nim můžeme změnit svůj pohled na svět, svoje myšlenky či odbourat staré návyky. Jak vlastně tyto věty fungují? Náš mozek je velmi přizpůsobivý aniž bychom to sami nějak pozorovali. Rychle se učí a je velmi pozorný a citlivý ke všem změnám. Častým opakováním některé situace si na ni zvykne a tím si na ni zvykneme i my a přizpůsobíme se jí. Síla těchto slov a vět umí dělat přímo zázraky.
A jak afirmace používat? Sedněte si někam do klidu. Pusťte si nějakou uklidňující hudbu (nebo může být úplné ticho), můžete zapálit vonnou svíčku nebo tyčinku. Vyberte si jednu afirmaci. Buď přímo na nějakou čakru nebo podle toho, která Vás osloví. Zavřete oči a chvilku relaxujte. Potom si vybranou větu začněte opakovat. Můžete i nahlas - má to lepší účinek. Soustřeďte se na ni. Pracujte s ní a dávejte pozor co se s Vámi děje. Může k Vám přijít nějaká myšlenka s afirmací související, která Vám pomůže problém vyřešit, můžete cítit jak z Vás padá nějaký tíživý balvan či snad jak se mění Vaše myšlení. Věnujte afirmaci velikou pozornost a snažte se ji přijmout za své. Možná to bude ze začátku dost těžké. Vaše vědomí se bude bránit novým myšlenkám a postojům. U afirmací platí víc než jinde, že opakování je matka moudrosti. Proto prosím opakujte a opakujte tak dlouho dokud vaše zvyky nezlomíte a vědomí nezměníte. Opakujte třeba vždy 5-10 minut pře spaním a sami po čase uvidíte výsledky.


Afirmace pro 1. čakru

· Mé tělo se pro mě stává důležitějším. Neustále mu dodávám výživu.
· Ujímám se zodpovědnosti za svůj život. Dokážu se vyrovnat s jakoukoliv situací.
· Uvědomuji si hojnost lásky, důvěry a péče, která mne obklopuje.
· Má vnitřní matka je tu vždy pro mne, chrání mne, živí a utěšuje.
· Zasluhuji to nejlepší, co může život nabídnout. Mé potřeby jsou vždy uspokojeny.
· Jsem spojen/a s Matkou Zemí a znám pocit bezpečí pramenící z života, jenž je zakotven v realitě a přítomném okamžiku.


Afirmace pro 2. čakru

· Blížím se k době, kdy budu naprosto šťastný a naplněný. Život mi nabízí vše, co pro tuto cestu potřebuji.
· Zasluhuji si lásku a rozkoš.
· Mám právo vyjádřit své touhy před sebou i před druhými.
· Jsem dost dobrý takový, jaký jsem.
· Život se odvíjí tak, jak má.
· Jsem připraven ctít své tělo a cítit se dobře ve vztahu ke své sexualitě.


Afirmace pro 3. čakru

· Akceptuji to, kým jsem a cením si své osobnosti.
· Vím, že se stávám tím nejlepším člověkem, jakým mohu být.
· Jsem odhodlán chovat se k sobě s úctou a respektem.
· Má osobní moc každý den sílí.
· Jsem samostatný člověk. Sám si rozhoduji, co si myslet a jak jednat.
· Zasluhuji si veškerou lásku, úctu, radost a štěstí, jichž se mi dostává. S otevřeností přijímám vše dobré, co život dává.


Afirmace pro 4. čakru

· Posílám lásku každému, koho znám, všechna srdce jsou otevřená, aby přijala mou lásku
· Přijímám, že bolest je nutnou součástí mého růstu a vývoje.
· Miluji sám sebe takového, jaký jsem, i potenciál ve svém nitru.
· Všechnu bolest minulosti předávám do rukou lásky.
· Jsem vděčen za všechnu lásku, kterou můj život zahrnuje.
· Druzí lidé si zasluhují můj soucit.
· Láska, kterou cítím k sobě i k druhým, je bezvýhradná.
· Láska mě osvobodí. Druzí milují tak, jak nejlépe dovedou. Pokud mne někdo nemiluje "dost", je možné, že je schopen jen omezeného vyjádření lásky a zasluhuje můj soucit.


Afirmace pro 5. čakru

· Začínám mluvit za sebe.
· To, co chci říci, si zaslouží být vyslechnuto.
· Těší mne vyjádřit vlastní pocity a být tvůrčí.
· Naslouchám potřebám a touhám druhých lidí a uznávám je.
· Vždy hovořím ze srdce.
· Dříve, než své myšlenky a svá slova vyřknu, přemýšlím o nich.
· Můj hlas se stává silnějším a přesvědčivějším.


Afirmace pro 6. čakru

· Uvědomuji si potřebu ticha a klidu pro svůj život.
· Odpovědi na všechny mé otázky se nacházejí v mém nitru.
· Důvěřuji svému vnitřnímu já, které mne vede a chrání.
· Důvěřuji svým pocitům.
· Nemám co dokazovat. Jsem sebezjevením božského plánu.
· Jsem naplněna moudrostí.
· Věřím, že moje představivost pro mne vytvoří svět štěstí a bezpečí.
· Představivost je životodárnou krví mé tvořivosti.
· Chci přijímat sebe i druhé právě takové, jací jsme.
· Chybování mi umožňuje poučit se, růst a vyvíjet se.


Afirmace pro 7. čakru

· Slaďují se a dosahují jednoty se svou Vyšší mocí.
· Začínám s láskou a vděčností přijímat sebe sama takového, jaký jsem.
· Nehodlám se již intelektuálně ani v tvůrčí oblasti omezovat. Spojuji svého ducha s pramenem veškerého poznáni.
· Jsem jedinečnou, zářivou a milující bytostí.
· Toužím svůj život založit na lásce a spokojenosti.
· Chci změnit svůj život a osvobodit se .
· Zbavuji se všech omezujících myšlenek a pozvedám se k vyšším úrovním vědomí.
· Jsem, kým jsem, a raduji se z toho.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4