♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

úterý 15. ledna 2013

Energeticky nabitý a nastrukturovaný produkt Z TIBETSKÝCH TRAKTÁTU


Před více než 40ti lety se profesor Albert Vasiljevič Skvorcov účastnil v Novosibiřské akademii věd překladu tibetských traktátů, ve kterých nalezl recept na elixír zdraví. Tento člověk Borise Tichanovského seznámil s tibetskou přírodní medicínou. Skvorcov pracoval v Novosibiřské akademii věd jako biofyzik a věnoval se výzkumu bioenergetiky. Zkoumal, jakým způsobem mezi sebou komunikují a jak se navzájem ovlivňují rostliny a lidé na energetické úrovni. Jako konzultant byl přizván k překladům originálů tibetských traktátů, aby vědecky objasnil některé odborné věci. Zde získal přátele (spolupracovníky), se kterými se věnoval studiu a historicky prvnímu překladu tibetského traktátu Čžud-ši, Vajdurja-onbo, Atlasu tibetské medicíny a další tibetské literatury.
Jejich překlad byl velmi složitý, neboť jsou psány ve verších a jinotajích. Profesor Skvorcov v nich ovšem objevil skvost - recept, podle kterého vyrobil bylinná léčiva EPAM : Emulze Propolisová Aktivizovaná Modifikace.
Pan Skvorcov připravil emulze podle tibetských tradic, a poté je energeticky nabil. K této práci použil energetické informace rostlin, energie minerálů, energetické obrazy a ikony, mezi kterými nechyběl velmi známý a po energetické stránce nejsilnější obraz Nikolaje Roericha s názvem MATKA SVĚTA .
EPAM zhotovil pan prof. Skvorcov přesně podle receptury a mnoho let testoval v Novosibiřské akademii věd. Své cenné zkušenosti s tímto preparátem předal svému blízkému spolupracovníkovi a příteli Borisovi Tichanovskému. Profesor Skvorcov byl krom jiného také silný senzibil a v hojné míře se zabýval výzkumem zvláštních jevů. Složitá výroba EPAMu se skládá z různých rituálů. Od zpívání manter, energetického nabíjení, využívá se informace rostlin, strukturování pomocí biologických strukturátorů: dřeva, ikon – energetických obrazů, minerálů a energetického působení.
Nestačí znát účinnou látku obsaženou v bylině, velká efektivita je možná díky hlubokým znalostem o energiích rostlin a člověka. Je třeba vědět, ve které části rostliny se této látky nejvíce nachází, ve kterou dobu rostlinu sklízet a jakým způsobem účinnou látku uvolnit. Nejšetrnějším způsobem je výroba tinktury. Některé tinktury se vyrábí pár dní a jiné několik měsíců. Jedny se během výroby nechávají na slunci, jiné se zakopávají do země.

 Podle tibetské tradice, která se velmi výrazně liší od tradice evropské, se vždy léčivá emulze připravuje pečlivou kombinací mnoha tinktur. V jednom preparátu se nacházejí bylinky jak tonizující, tak sedativní, zároveň protizánětlivé, protialergické atd. Pokud bychom pacientovi dávali pouze uklidňující bylinky (nebo léky), bude sice klidný, ale bez energie. Nebude mít dostatek sil pro ozdravení organismu.
 Pro schválení a patentování nechtěl k sobě akademik Skvorcov jako autora přibrat žádného lékaře, tím pádem bylo pro něj schvalovací řízení velmi obtížné, jelikož není lékař, ale biofyzik. Chtěl, aby v patentu bylo uvedeno, že se jedná o energeticky nabitý a nastrukturovaný produkt. Vědci, kteří měli tento patent schválit, si nedokázali představit, jak se dá energie změřit. Navíc byli přesvědčeni, že něco takového vůbec neexistuje. Proto byli nuceni provést zajímavý experiment, na kterém jim akademik Skvorocov dokázal, že energetické nabití EPAMů je měřitelné, tudíž skutečně existuje. Jak to provedl, se můžete dočíst dále. ( Zdravým myškám nenabitý EPAM prodloužil věk o 20–30 %, nabitý o 50 %.)
 V patentu je tedy napsáno, že jde o energeticky nabitý a nastrukturovaný produkt, který výrazně posiluje imunitní systém.Probouzí imunitu, pokud je snížená, aby člověk sám dokázal vzdorovat nějakému onemocnění nebo infekci apod. Nebo imunitu normalizuje v takových případech, kdy se imunita nesmí zvyšovat.
Iva Kukačková - Přirozenou cestou ke zdraví:
 http://www.prirozenou-cestou.cz/o_epamech.html

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4