♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 9. října 2013

O utrpení podle kabaly.


 Baal HaSulam, “Dědictví země”: Je řečeno: “podle utrpení je i plat”. To znamená, že odměna se měří mírou utrpení. Utrpení a snahy je zapotřebí pouze proto, abychom našli nádobu, která dostane dobrou odměnu. A čím více utrpení je u člověka v duchovní práci, tím větší je jeho nádoba, která ve výsledku dostane maximální odměnu.
Všechno zvažujeme podle nádoby, přání. Vždyť světlo se nachází v absolutním klidu a všechno záleží právě na nádobě, na tom, nakolik jí rozvíjíme. A nádoby, jsou podstatou utrpení. Ale v duchovnu se toto utrpení stává sladkým a nazývá se “utrpením láskou”. Tam, bolest od nedostatku  může být zároveň i potěšením, ale ne jako dvě protikladnosti, stále v nich rozkvétám, rozvíjím se v nich. Stávají se pro mě pocitem věčného života. Je to to, k čemu jdeme. Sami na sobě vidíte, že tento rozum může přijít pouze shora. Samotný člověk nemá ani nejmenší možnost chytit se aspoň za jeden “okraj”. Nakolik by se filozofové a myslitelé nesnažili rozebrat se ve věčných otázkách, není to možné. Vždyť odpovědi nejsou založené v naší stávající egoistické přirozenosti.
[#117793]
Z lekce článku Baal HaSulama “Dědictví země, 4.10.2013

http://laitman.cz/2013/10/04/slzy-a-radost/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+laitman%2Favzn+%28Laitman.cz%29 

Michael Laitman
Zakladatel a president Kabalistického Vzdělávacího & Výzkumného Institutu Bnei Baruch, jež je zasvěcen výuce a sdílení autentické kabaly. Profesor ontologie, PhD ve filosofii a kabale a MSc v bio-kybernetice. Otec tří dětí a dědeček také tří. Celý profil... http://4.bp.blogspot.com/-0HTgDDCBaT8/UXfZtKua6TI/AAAAAAAAFtQ/L3KwsaleRGo/s300/neale%2Bdonald%2Bwalshe%252CDr.Michael%2BLaitman.jpg

ROZHOVOR N.D.WALSCHE ( Hovory s Bohem) s Dr.M.LAITMANEM ( kabbalah)

 http://galerielaska.blogspot.dk/2013/04/rozhovor-ndwalsche-hovory-s-bohem-s.html

  NAUČTE SE VIDĚT DOKONALOST
nesuďte a nezatracujte lidi ani události, které Vám život postaví do cesty, ale žijte se spokojenou jistotou, že jste to byli Vy sami, kdo jste je přitáhli, a že jste to udělali proto, aby jste naplnili potenciál života, jeho příslib a jeho účel.
Neal Donald Walsch-12 kroků, jak být šťastnější než Bůh


Dr. Michael LaitmanOtázka: Rozumím tomu, že bych neměl litovat minulosti, ale co bych měl dělat, když se ocitnu ve složité situaci kvůli chybám, kterých jsem se v minulosti dopustil? Znamená to, že nemusím nic napravovat, ale namísto toho doufat ve Stvořitelovu pomoc?
Odpověď: Samozřejmě je to Stvořitel, který vše zničil, a samozřejmě On je ten, který vše napraví. Vy o to musíte pouze požádat, poděkovat Mu za skutečnost, že vidíte poškození, která On způsobil, a být vděční, že jste Ho nyní požádal o nápravu. Vždyť je řečeno: “Vše je v rukou Stvořitele, vyjma strachu ze Stvořitele,” mimo skutečnosti že vidím, že jsem na něj všechno hodil. Kdyby dosud nenapravil váš stav, je to znamení, že jste Ho o to nepožádali, nebo že vaše žádosti nebyly správné; prověřte je!
Nejste odpovědní ani za minulost, ani za budoucnost; jste odpovědní pouze za přítomnost, za stávající okamžik – do míry, do které si můžete vybrat mezi cestou Tóry a cestou utrpení, požádat Stvořitele, aby na vás provedl nápravu – právě to je na vás!
Musíte požádat o nápravu vaší mysli a srdce celou svou bytostí, celým svým vědomím, chytit se Stvořitele všemi svými myšlenkami a pocity tak, že se neztratíte v proudu života, ale raději budete souhlasit se vším, co přijde, a přijmete to celou myslí a srdcem i všemi svými silami.
To ale neznamená, že byste měli jednoduše sedět a čekat, až celou práci udělá Světlo. Vy musíte vykonat mnoho důležitých činů k tomu, abyste dosáhli na tak opravdové myšlenky, za použití všech prostředků, kterých Vám je v tomto světě dáno. Budete muset tento svět vybudovat, změnit společnost, dělat revoluce, poradit si v životě, vychovat děti, pracovat a starat se o druhé lidi tím, že je přivedete ke Stvořiteli blíže – hodně různých věcí!
Kromě toho musíte inspirovat přátele ve skupině, ujistit se, že mají ty nejlepší podmínky pro své studium, rozvoj i spojení. Musíte vykonat mnoho činů, jak fyzických, tak mentálních. Ale to vše je jen k tomu, abyste spojili všechny budoucí chvíle s těmi minulými a stávajícími s jedinou činnou silou ve stvoření. To je naše práce, které se říká práce Stvořitele. On vše dělá a vy ospravedlňujete vše, co On dělá ve všech nádobách vaší duše, ve všech vašich vnitřních pocitech.
[118005]
Z 2. části denní lekce kabaly 07/10/2013, Zohar

 ©2013 Připravila: hravje

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4