♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

čtvrtek 31. ledna 2013

UMOŽNĚTE PŘÍRODĚ,ABY JEJÍ KLID DO VÁS PROUDIL JAKO SLUNEČNÍ SVIT DO STROMU


Umožněte přírodě, aby její klid do vás proudil jako sluneční svit do stromů 
Háje byly prvním chrámem

©2013 Připravila: hravje
 
Symboly přírody nejvíce pro nás odhalují hluboké významy, ale tyto významy jsou často přehlíženy.
Symboly a zrcadlení v přírodě jsou tak zřejmá svou přítomností mezi námi - a tak velkorysá ve svých sdílení energetických zkušeností. Snad je to snadnou dostupností, která způsobuje, abychom přírodu s jejími symboly považovali za samozřejmost. Ačkoli je máme stále k dispozici, jsou ve své podstatě velice subtilní. Hlubší význam se skrývá "mezi řádky"  psanými přírodou na svých stránkách života - a my bychom si měli najít čas číst tyto stránky pro náš růst.
Přírodní symboliku používali už naši dávní předci, kteří byli úzce spojeni s Matkou a jejími způsoby. Například domorodí Američané: Indiánské symboly nám nabízejí kompletní a pietní jazyk života, přírody a ducha. Tento jazyk je bezkonkurenční ve své hloubce a síle. 
A především tak  staří Keltové , kteří byli stejně poctěni pohyby přírody v souvislosti s jejich existencí. Po celá staletí znamenaly pro starověké Kelty symboly a znaky  neuvěřitelnou sílu v každém směru života. Pokud byste chtěli udělat výzkum o významu keltské symboliky stromů, vaše cesta nikdy neskončí. Tak bohatá a intenzivní je tato cesta poznání, že byste se jí mohli  věnovat celý život.
Máme dědictví předků, které nám umožňuje převzít jejich "výkonné nástroje" pro náš současný psychický vývoj . Mezi stromy , mezi nebem a mořem. Na každém kroku může náš intuitivní zrak "hodovat", přenášet se do transcedentálních vjemů.
Udělejte si čas na náš přirozený svět přes symbolický zrak. 
Na Posvátnou geometrii tančící v žilách listů, Krystalické sítě na vrcholcích mořských vln a Rytmy vyšší komunikace vtisknuté v hexagonalech včelích plástev. 
Symbolika, kterou nám příroda nabízí, nemá žádná omezení, nemá žádný limit pro vyšší poznání, duchovní růst. Hloubku poznání zažíváme, pokud dokážeme plně splynout s krásou přírody všude kolem nás.
 

( ukázka)
Keltský význam vrby
  má dlouhou historii symbolismu spojeného s metafyzickými a rituálními praktikami.
Vrbové dřevo je vhodné k ceremoniím určených pro zvýšení psychických schopností, v uctívání měsíční energie, stejně jako prohloubení podstaty lásky v našich životech.
  Vrba souvisí s vodní doménou. Veškerá flora a fauna v úzké souvislosti s vodou, jsou považovány za obyvatele z psychické oblasti, symboly inspirační imaginace.
Vrba je v asociaci s Měsícem (další silný symbol psychické a intuitivní energie), protože má také vztah k vodě. (příliv a odliv)
Uznávajíce, tyto přírodní spojitosti, starověcí keltští duchovní vůdci vážili si vrby jako nosiče vody s atributy měsíce, s jejíž pomocí mohou vyvolat hlubší souvislosti pro jejich intuitivní účely. Keltové pochopili, že vrba je pomocníkem v přinášení psychických vizí, které umí prohloubit znalosti o světě, ve kterém žili.
Dalším ceným symbolem je pružnost. Vrba je jedním z mála stromů, které se mohou ohýbat, takže je odpor nezlomí, nepoškodí.  To je významná metafora, která vystihuje cestu životem, to že se s ním máme srovnat, přizpůsobit spíše, než proti němu bojovat.
Další svědectví o přizpůsobivosti, je schopnost vrby  nejen přežít, ale i prosperovat v nejnáročnějších podmínkách. Vrba zapustí kořeny z jedné větve, která spadne třeba i do nějaké bažinaté půdy.
Vrba nám připomíná dbát této lekce: Pěstujte svůj duchovní růst, jedno v jakém prostředí se nacházíte.Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4