♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

sobota 2. února 2013

PRAVIDLA ŽIVOTA - Vladimír Federman

 
http://www.pravidlazivota.cz
Vždy jsem potřeboval hledat to skryté “něco” co způsobuje, že věci i lidé se chovají právě tak jak se chovají a ne jinak. Zajímal jsem se o chemii a fyziku, ale nakonec mě nejvíc zaujala elektrotechnika a tu jsem následně vystudoval. Ovšem dělat to co mě baví za totality moc nešlo a tak jsem emigroval do Kanady, kde jsem se úspěšně věnoval svému oboru a plně se v této oblasti vyžil. Vždy jsem si uvědomoval duchovní rozměr bytí a to nakonec vyústilo v moji druhou životní vášeň. Po odchodu do zahraničí jsem pár let  navštěvoval protestantský kostel, pak se věnoval esoterice, reiki, channelingu, práci na zemské energetické mřížce a navštěvoval semináře. Prošel jsem si duchovní pýchu a následný pád, abych objevil sám sebe a našel sílu vzdát se masky ega. Po 20 letech v zahraničí jsem zanechal své původní profese, vrátil se do Čech a věnuji se osobnímu rozvoji. Před čtyřmi lety jsem dostal impulz napsat webové stránky. Začal jsem zaznamenávat některé své vnitřní prožitky, ale když jsem chtěl dát vše na web, začalo to drhnout a já pochopil, že ještě není ten správný čas. Koncem minulého roku přišel nový impulz, tentokrát k realizaci. Informace které uvádím jsou zčásti rozpomínáním se a zčásti pochází z vnitřních vhledů v meditacích a vizích. Když jsem začal psát a dávat informace dohromady můj rozum potřeboval vysvětlit mnohé z toho co dosud scházelo a tak další zdroj informací je channeling.  
Nedělám si nárok na bezchybnost ani na úplnost, pouze přicházím s jednou částí obrazu, neboť věřím, že ji někdo bude moci použít v té své skládačce. Domnívám se, že každý neseme jednu část celku a teprve když nabídneme ostatním to co v sobě neseme, poskládáme každý ten svůj obrázek správně. 

  ukázka z kapitoly:


Vnější a vnitřní technologie 
 Ve světě dvou polarit vždy existují dva způsoby, jak něčeho dosáhnout. První a pro nás zatím převažující jak něco dosáhnout,  je uskutečnit změnu ve vnějším světě. Vnější svět ovládáme pomocí těla a tak pokud se například chci ohřát, naštípu dříví a rozdělám oheň. To samé lze dosáhnout tak, že místo těla použiji svoji Merkabu. Tento způsob, při kterém vytvořím změnu ve vědomí a moje Merkaba ji následné promítne do “reality” ale vyžaduje vyspělé vědomí s množstvím vnitřního Světla. V brzké budoucnosti, kdy se vibrace kolektivního vědomí mnohonásobně zvýší bude tento způsob běžně používaný. Lidé používali vnitřní technologie ve své minulosti, v dobách, kdy Země pobývala ve vibracích 5D a půjde jen o to se rozpomenout na naše ztracené schopnosti. Pád Atlantidy způsobil vibrační pád do 3D a následnou nutnost začít používat vnější technologie. Dobrým příkladem používání vnitřní technologie pro přípravu jídla je Henri Monfort, který materializuje stravu pro buňky svého těla přímo uvnitř svých buněk z pranické energie. Zde je záznam z jeho nedávné návštěvy v Čechách:
http://www.pravidlazivota.cz/ut1_vnejsi.htm#ut1:47vnejsi

 Svět je projekcí mysli do energie a tak platí, že cokoliv si umí člověk představit je možno realizovat. Život nás učí nejprve vnější způsob a ten nás postupně dovede ke způsobu vnitřnímu. Vnější technologie jsou pomocí na naší cestě za Světlem a jejich používání je přechodný jev. Každá civilizace projde stádiem, kdy napřed pozná jak co dělat ve vnějším světě a posléze si uvědomí, že to samé lze dosáhnout pomocí vnitřní technologie mysli a vědomí. Ve skutečnosti je i každý vnější způsob lidského konání zprostředkován naší Merkabou, ovšem na nevědomé úrovni a mnohem pracněji, než jak by se dělo na vědomé úrovni. Vnější způsob konání vyžaduje pouze intelekt a nepotřebuje vyladěné emoce. K tomu, aby mohl člověk používat vnitřní způsob, musí spojit intelekt a emoce do jednoty. Vyspělé technologie pozitivních mimozemských civilizací jsou součástí jejich vědomí. Tyto přístroje reagují na jejich mysl a emoce. Postupně se ztrácí i vnější tvar a skutečně vyspělá bytost dělá vše prostřednictvím svého vědomí. Lidstvo je v současném stupni vývoje ve stádiu, kdy vnější technologie je téměř výhradně způsob, jak cokoliv dosáhnout. Od dob průmyslové revoluce 19. století se mnoho vynálezců snažilo uskutečnit sny, které byly v té době považovány  za nemožné. Jak je patrné z následujících řádků, lidstvo má zcela jiný problém a to překonat omezení, která na sebe nevědomky vzalo. Náš problém není problém technologický, jak něčeho dosáhnout, ale problém mentální klece, problém svázanosti mysli, problém pochopit, že vše je možné a že slovo nemožné je jen iluze. Budu-li trvat na tom, že něco je pro mě nemožné, pak to tak pro mne bude, ale pro druhého s jiným vnitřním nastavením bude to samé možné. Mysl dá člověku vždy to v co sám věří. I na duchovní cestě je mnoho lidí, kteří mají problémy s přijetím řady věcí popisovaných na těchto stránkách.
Zde je jednoduchý příklad, který o mentální kleci hodně napoví.
http://www.pravidlazivota.cz/ut1_vnejsi.htm#ut1:47vnejsi 
 
 Vladimír Federman  
 Březen 2012

 Pro osobní a nekomerční použití je možno tyto stránky a informaci zde obsaženou šířit libovolným způsobem, pouze je-li přidán jmenovitý odkaz na tyto stránky, tj. odkaz ve formě: www.pravidlazivota.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4