♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

pondělí 15. dubna 2013

ROZHOVOR N.D.WALSCHE ( Hovory s Bohem) s Dr.M.LAITMANEM ( kabbalah)

  Je skvělé, že se sešli a ještě úžasnější to, co nám sdělu

Udělejte ze sebe lepšího člověka propojením se s ostatními

©2013 Připravila: hravje

Dr. Michael Laitman and Neale Donald Walsch


 Dr. Michael Laitman, profesor kybernetiky, a doktor ontologie, filozofie, a Kabbalah; zakladatel a předseda Bnei Baruch Kabbalah ústavu,  hovoří se spisovatelem  Neale Donald Walschem. 

Každý ví, že Neale Donald Walsch je autorem nejprodávanější série knih Hovory s Bohem. Tyto knihy se dotkly a změnily životy milionů lidí na celém světě. Staly se předlohou celovečerního stejnojmenného filmu:

Neale Donald Walsch:  Věřím, že lidstvo dospělo k  rozcestí. Nerad přeháním, nechci, aby to znělo senzačně, ale myslím, že je to pravda. Myslím, že náš druh, druh lidské bytosti, přichází na místo, kde jsme postaveni před rozhodnutí o sobě, o nás samých. O tom, kdo jsme, kým bychom opravdu chtěli být. Jak se máme rozhodnout ve vztahu k životu jako takovému, ve všech prvcích života: životním prostředí, samotné planety, a samozřejmě ve vzájemných mezilidských vztazích?
Nemyslím si, že jsme se vyrovnali s těmito otázkami. Jsou to otázky 21.století. V předchozích dnech a časech, jsme byli zapojeni, nikoli výhradně, ale přesto velmi, do procesu individuálního přežití: Jak prožít den, týden, měsíce? V 21.století se učíme, že se již nemůžeme soustředit na jednotlivé strategie přežití, že je začínáme propojovat a učíme se, jak můžeme přežít kolektivně, protože žádný jednotlivec nepřežije v dlouhodobém horizontu. Nechci vytvářet paniku, ale uvědomil jsem si, že nyní stojíme před velmi kritickým časem. Domnívám se, že dalších třicet let budou zásadními, třemi dekádami. Rád bych slyšel, co na to říká Dr.Laitman.

Michael Laitman: Žíznivě poslouchám! Je to krásné, je to přesně to, co bychom měli slyšet skutečně.
 
Neale Donald Walsch: Chci říci, že v této kritické chvíli, musíme předefinovat, co to znamená být člověkem. Musíme zvolit novou identitu - a to doslova vybrat novou identitu - znovu jako lidstvo, znovu sami sebe jako zcela nový druh živého organismu, jako hvězdokupa, tedy spíše skupina, nežli rozptýlení jednotlivců. Musíme změnit naše uvažování o tom, kdo jsme ve vztahu k sobě navzájem.
 
Michael Laitman: Myslím, že ještě před krizí, jak jsem pochopil ze slov Neale, jsme nemohli s nikým mluvit, protože lidé neuznávali existenci krize, lidé nechápali, že problém v oblasti vzdělávání, v kultuře, v rozvodovosti, s drogami, terorismem, že je to všechno krize. 
  "No, ano, děje se, co se děje ... Ale nyní, už se to dotýká naší kapsy, takže ano, je tu krize." 
Ale ve skutečnosti, krize je ve všem, co děláme v tomto světě. Krize není finanční, je to v nás. Nyní jsou lidé ochotni vše slyšet, protože se to dotýká i jejich kapsy, takže máme šanci jim to říct.
 
Neale Donald Walsch: Ale my máme nyní mnoho příležitostí, stejně jako Michael uznává, a to je mimořádným mezníkem v evoluci člověka. Je to vhodná příležitost právě teď. A skutečnost, že lidé jsou zranění finančně,  vytváří efekt i v jejich vztazích: napětí v manželství,  v každé rodině, v celém systému.
Michael Laitman: Jsme opravdu v nové éře. V evoluci lidského egoismu jsme dospěli k bodu, kdy už nemůžeme uspokojit sami sebe. Jsme v krizi. Jak jste řekl správně, jsme ve velké krizi ve všem, co lidstvo učinilo, ve všem, co jsme udělali po tisíciletí. Ve všem, co jsme v sobě vyvinuli, jsme se dostali k nasycení.
A dnes, nevíme, jak dál. Přestože většina lidí si stále myslí,- především ve vládních skupinách - že můžeme vše vyřešit přes peníze nebo moc, nebo nějakými jinými prostředky. To nám ale nepomůže.
Musíme opravit vzájemné spojení mezi lidmi, protože jsme najednou zjistili, že žijeme v propojeném integrálním světě, kde  všechny jeho části se prolínají..
  Je to zejména proto, že lidský druh je nejvyšším ze všech prvků v přírodě. Musíme být propojeni, všichni lidé. Celá naše civilizace by měla najít nějaké řešení, ke svazku, sjednocení. Protože bez sjednocení nebudou problémy vyřešeny.
Jsme jako kusy organismu, které nejsou spojeny, a v tomto stavu tělo nemůže fungovat, tělo se zhroutí a zemře. Takže jsme již pochopili, že  lidstvo je částí organismu, které nejsou připojeny a nejsou v harmonii, ve vzájemné účasti. Teď je otázka: Jak je spojit? Podle čeho? Kde je metoda? Jak  na to přijít?
Neale Donald Walsch: Michaeli, se vší úctou, musím se na něco zeptat. Domnívám se, že problém je mnohem důležitější. Domnívám se, že otázkou je, jak docílit v tom největším počtě lidí, aby pochopili, že jsme ve skutečnosti to jedno, aby pochopili naši jednotu?
Michael Laitman: Ano, samozřejmě, je to první podmínka, vysvětlit jim, že se jedná o problém.
Neale Donald Walsch: Myslím, že musíme najít způsob, jak poskytovat lidem důvody, proč by průměrného muže na ulici mohli pochopit a přijmout,a že by mu tím umožnili najít způsob, aby se mohl odklonit od staletí staré myšlenky jednotlivce a individualismu, a pohnout se směrem k odlišné představě, což znamená být člověkem v kolektivní společnosti. Pokud nalezneme důvod, zásadní důvod,bude ale velmi obtížné přimět jej k posunu, podle mého názoru.
Michael Laitman: Myslím, že řešení je v lidech, jako jste vy, jako jsem já, nebo jiní, pokud najdeme další lidi, jako jsme my, můžeme se setkávat, probouzet, vstupovat do médií, vládnoucích skupin, vzdělávacích systémů, ale zejména sdělovacích prostředků, aby se mohli připojit další lidé, aby nás lidé vnímali jako vědce, biology, evoluční biology v první řadě, a lidi, kteří se zabývají lidskými systémy nebo systémy sociálního zabezpečení, a společně s námi se budeme trochu podporovat z hlediska vědy, nebo psychologie, nebo biologie. Tak se jeví tato situace pro lidstvo.
Mluvil jsem s mnoha lidmi v poslední době, včetně lidí v oblasti financí. Ekonomové také již cítí, že problém je dnes ve spojení mezi lidmi, v nedostatku důvěry, v nedostatku správného spojení mezi lidmi.
Vlastně, co potřebujeme, je pochopit, že svět je na to připraven, jen musíme vše správně zorganizovat.
Myslím si, že se jim hodí říkat, že mnohé nechápou, že mnohé není dobré.  Musíme cítít odpovědnost za organizování lidí, kteří mohou vytvořit dopad, a musíme je přivést všechny dohromady do jednoho velkého fóra. A prostřednictvím médií, můžeme pak vysvětlit všem lidem, že problém je lidské spojení a nic jiného. A s nedostatkem spojení, vytváříme všechny problémy v přírodě, v lidské společnosti, a v celém světě.
Neale Donald Walsch: Úplně s vámi souhlasím, a myslím si, že příčinou lidstva je zkušenost odpojení, naše zkušenost oddělenosti - Chtěl bych zde říct něco velmi odvážného, nemusíte se mnou souhlasit, ale z mého pozorování - Domnívám se, že příčinou tohoto pocitu odpojení jsou v mnoha ohledech organizovaná náboženství. To znamená, že jsem přesvědčen, že náboženství nás učí, že jsme tady, a to, co nazýváme Bůh, Alláh, Raman, Jahve, Jehova, bez ohledu na jméno, které chceme použít, že my jsme tady, a Bůh je tam někde. Takže jsme vytvořili paradigma oddělení, čemu říkám  "separation theology." (teologie oddělenosti ....)
Michael Laitman: Místo toho musíme lidem vysvětlit, že Bůh je mezi námi. Pokud jsme uspořádali správně své vzájemné vztahy, vztahy lásky mezi sebou, mezi námi, budeme objevovat Boha. Horní Síla je mezi námi, pokud jsou naše vztahy nastaveny správně.Souhlasíte se mnou?
Neale Donald Walsch: Naprosto s vámi souhlasím. Separační teologii, kterou lidstvo v průběhu let zavedlo, vytvořilo separační kosmologii, tedy způsob, jak se dívat na věci, způsob,který říká, že všechno je oddělené od všeho ostatního. A oddělená kosmologie vytváří separační sociologii, která ukazuje způsob, jak se stýkat, říká:.. Já jsem tady, a ty jsi tam a naše zájmy se neshodují, a pokud se jinak nedomluví, musí se jeden druhému podřídit. Máme-li odlišné zájmy, mohu druhému ublížit, mohu ho donutit, ve skutečnosti, prostě odstranit, (zabít.)
Michael Laitman: Ano, je to pravda, protože náboženství, sociologie, a všechny ty věci byly postaveny malými, sobeckými lidmi. Tam je jemný, ale velký problém. Nemůžeme jít proti náboženství a proti sociologii. Místo toho to musíme udělat tak, aby se lidé naučili rozumět zevnitř sebe. Nemusíte jít cestou vysvětlování, ale vyjadřovat ze sebe, protože pak lidé pochopí, že to, co je napsáno v náboženstvích a co si lidé myslí o náboženství není totéž, že to vlastně mluví o spojení mezi námi. Tam je velmi delikátní problém. Ano, je to velmi jemné. A zde je třeba opravdu našlapovat po špičkách, a nevyvolávat odpor.
 
Neale Donald Walsch:  Hovory s Bohem se staly tak populární, a byly čteny, nad mou představivost, sedm a půl milionem lidí, v 37 jazycích, právě proto, že nabízejí průměrnému člověku naději na nové myšlenky, z nového vztahu mezi sebou a mezi námi a Bohem.
 
Michael Laitman: Musíme pozvednout lidi, pro jejich vzestup. Musíme otevřít svou mysl a otevřít své srdce. Poté zjistí, že pokud ve vztazích s ostatními jednají dobře a láskyplně, pochopí opravdu božskou kvalitu, protože Bůh je zákon přírody, který dává vše do harmonie a jednoty, lásky a vzájemné ohleduplnosti. To je vlastně Bůh. To je Boží.
Takže pokud si člověk toto uvědomí, že vše přesahuje mimo něj, mimo jeho vlastní ego, dokáže se propojit s ostatními, sdílet bolesti druhých a ve vzájemném spojení, a je ochoten obrátit své prostředky pro naplnění, tím, se stává součástí Boží.

Neale Donald Walsch: problém, kterému čelí lidstvo dnes není politický problém, není to finanční problém, není to vojenský problém. Je to samozřejmě duchovní problém. To znamená, že to má co dělat s tím, v co věříme, o čem jsme v zásadě přesvědčeni, že je pravda, o tom, kdo jsme, kde jsme, proč jsme tam, kde jsme, a co děláme na Zemi. Jaký je smysl života samotného? Je možné, že slovo "život" a slovo "bůh" by mohlo být zaměnitelné? Je možné, že tato dvě slova opravdu odkazují na sebe-samé podstaty a bytí?
Takže to, co potřebujeme právě teď jsou vůdcové nebo modely, stejně jako Michael řekl, lidé, kteří se postaví a pomohou nejen psát kulturní příběh, ale pomohou modelovat takovým způsobem, který ovlivní vše navzájem. A to je důležité, najít tyto druhy modelů v politické sféře, ve sféře obchodu, podnikání a průmyslu, a samozřejmě v náboženství. A s lítostí musím říci, že představitelé našich hlavních náboženských hnutí na planetě,  se těžko mohou sejít a společně něco vytvořit
Michael Laitman: Oni jsou ti, vytvářející odpor.
Neale Donald Walsch: Ano. Vzhledem k tomu, že by se museli vzdát, svých fundamentalistických přesvědčení, aby se spojily v širším pojetí toho, co to znamená žít a kdo skutečně jsme. Nicméně, v jejich komunitách mají mnoho odvážných modelů.
Pokud tedy můžeme začít vyzařovat nový druh vedení do prostorů, začněme tímto, využitím medií, přímo zde, oslovit tisíce lidí v jediném okamžiku, pak máme šanci. A myslím, že dobrou šanci posunout kulturní příběh lidstva, aby se kyvadlo obrátilo a zhouplo na správný směr. Stojíme v kritickém bodě, jsme velmi velmi blízko zlomu.
Michael Laitman: A hovořit o tom, co je potřebné vysvětlit: Proč je tato krize? Vzhledem k tomu, že Božská síla, síla jednoty se manifestuje a my nejsme připojeni podle této jednoty. A pak vzniká konflikt mezi námi a božskou silou, která se projevuje. Takže, pokud bychom, konkrétně ty, kdo tomu rozumí, pokud zahájíme připojování k této síle jednoty, přiblížíme se v našich spojení, a Božská síla bude působit po celém světě, a celý svět se bude akceptovat. To je důležité pro ty, kteří chtějí pochopit, vytvořit ty správné kontakty. Skutečnost, že nemáme ochotu se přímo spojit je příčinou veškeré škody na světě. A to je proto, že obyčejní lidé nemusí nic dělat. Oni nechápou, kde jsme. A ti co rozumí, jsou neaktivní, to je problém. To je zdrojem všeho zla a utrpení ve světě. Sami jsme na vině. Takže, se vší silou, musíme dojít k vzájemnému propojení, a vyzařovat jej od nás do zbytku světa.
Neale Donald Walsch: Myslím si, že Michael a já můžeme svolat a shromáždit patnáct až dvacet lidí, a to nejen v této zemi, ale z jiných zemí světa, dvacet, třicet nebo čtyřicet lidí, malou hrstku lidí, dohromady vytvořit jakési konkláve, nějaké setkání; pravděpodobně bychom jej mohli uskutečnit do třiceti dnů, pokud bychom opravdu museli. Sednout si spolu v jedné místnosti, a pak co? Jaký zvolit postup? Co se dá udělat jiného, než jen vydávat společné prohlášení a poslat ho do OSN?
Michael Laitman: Kolik zvláštních lidí existuje na světě? Možná pár desítek. Ale pokud se spojí, stanou se silou, kterou nelze ignorovat, ani podmanit. Myslím si, že pokud budeme společně vytvářet sjednocující sílu,  bude to mít vliv na celý svět. Už jen tím, že budeme působit interně, v našich myslích a srdcích, tato síla bude působit na celém světě více než jakékoli slovo nebo prohlášení. To je první věc. A nikdo nám to nemůže vzít. Druhou věcí je, že pak můžeme oslovit média, Organizaci spojených národů, kongres, vládu. Můžeme jednat.Budete-li mluvit ve velkém fóru, lidé se o tom dozví, a každý z nás má kolem sebe pár milionů posluchačů a lidí, kteří sledují, co si myslíme, i to, co říkáme. Současně, jak se bude krize stupňovat, a to je stupňující, není to uvolňující, problémy nezmizí okamžitě. Hovoříme o tom, že krizi nelze vyřešit pouze pomocí správného druhu vztahů. Jak budeme pokračovat po dobu několika měsíců a několika dalších měsíců, budeme shromažďovat více a více lidí. Stanou se průběžně skupinou, která nakonec dosáhne úrovně duchovní vlády.
Neale Donald Walsch: Ale abychom vytvořili duchovní vládu, budeme muset vytvořit nové duchovní porozumění, nový duchovní základ, který nám umožní svobodně se řídit duchovními zákony, podle vesmírného řádu.
Michael Laitman: Vláda se ale stává nefunkční. Co tím chci říct? Podívejte se na summit G8, G20, G40, bez ohledu na Gs; chcete-li, chudí kluci, co nevědí, co mají dělat. Podívejte se na půdu Organizace spojených národů, kde máme mnoho dalších problémů na cestě, a všichni se chovají jako malé děti, kteří nevědí, co mají dělat. Nepotřebujeme být ve vládě, ponecháme jim tu čest a peníze, ale to, co od nás potřebují, je poradenství o tom, jak učit lidi. Nemusí se ani na cokoliv ptát. Říkáme to prostřednictvím médií, prostřednictvím vzdělávacího systému, začneme vytvářet správnou společnost kolem každého člověka, takže můžeme změnit lidi zevnitř. Postaráme se, aby se mohli stát lepšími lidmi. Tím, že nebudeme dělat žádnou škodu nikomu, že nebude jednat na úkor druhého.
Neale Donald Walsch: Víš, co bych rád udělal? Řeknu vám, co bych chtěl dělat. Chtěl bych vytvořit stínovou vládu, skutečný stín světové vlády, která by neměla žádnou autoritu ani žádnou moc, ale přesto stála na pevném základě.
 Stínová vláda může navrhnout  řešení pěti největších problémů, kterým čelí dnešní svět. Pak by pozvala lidi z celého světa, aby se připojily k plebiscitu. Nyní, s internetem je to docela snadné samozřejmé, uskutečnitelné za minutu, všechny korporace by to sponzorovaly, protože by si neponechaly hanbu za to, že by nesponzorovaly globální plebiscit. Mnozí z vás by se dohodly na následujících legislativních návrzích.
A i když by  neměly sílu zákona, měli by sílu na duchovní bázi jednoty.
Michael Laitman: Budeme pracovat vedle nich, aby mohli být hrdý na to, že mohou ukázat, jak velkou tíhu pravdy nesou, a jak jsou dobří. Nepotřebujeme nikoho zahanbit.
Neale Donald Walsh: Je to pro mě snadné pochopit, Michaeli, proč jste tak široce respektovaný, poctěný, a milovaný. Vidím proč, protože mluvíte s takovou jemnou vytrvalostí, takovým měkkým přesvědčováním, tak sladkými a milujícími slovy, a odmítáte jít na místo odsouzení nebo rozhodnutí za kohokoliv. Je mi jasné, že to tak má být.
Snad příště byste mi v našem rozhovoru mohl pomoci pochopit, jak mohu zvládnout moji osobní energi tak, abych nebyl unáhlený, netrpělivý a méně kritický. Všiml jsem si našich výrazných rozdílů v energiích. Kráčíte k vítězství v této diskusi, těmito argumenty, ale já nemohu kráčet, protože jsem tlačil lidi zpět, a vy ne. Takže, snad jsem získal od vás nějaké lekce, abych se naučil jak komunikovat s lidmi způsobem, který promlouvá, nejen oznamuje, ale ve skutečnosti ukazuje, že jsme všichni jedno. A já jsem si všiml, že, to je důvod, proč tu sedím, usmívající se. Wow, mohl bych se hodně učit od tohoto pána.


OTEVÍRÁNÍ SRDCE - Kateřina Karaimi Motyčková (5. 3. 2013)

http://www.youtube.com/watch?v=gzfFkW2kX5Y&NR=1&feature=endscreen 

 ©2013 Připravila: hravje

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4