♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 24. dubna 2013

Ochranné bohyne - J.Peschlová


Ženy často v priebehu dejín ľudstva nemali žiadne zastanie, ich práva boli minimálne, ak nie žiadne. Nemali sa veľmi na koho obrátiť, a preto nezriedka hľadali pomoc, útechu a záštitu u bohýň, ktoré k nim boli podstatne láskavejšie a milšie ako ich mužskí „kolegovia“. V každej bohyni mohla žena nájsť kúsok zo seba, v mýte bohyne časť svojho vlastného príbehu. Rozprávanie príbehov bolo za dávnejších čias doménou práve žien a tie im tiež pomáhali prekonávať rozličné životné úskalia.

V rôznych častiach sveta, v odlišných civilizáciách, kultúrach či etnikách sa vo chvíľach núdze alebo len potreby vnútorného pokoja obracali ľudia na svoje božstvá, prípadne na „poslov bohov“, teda na akýsi ekvivalent nám známej podoby anjelov. Nezriedka boli - či už bohovia alebo ich sprostredkovatelia - znázorňovaní s krídlami… To platilo i pre dobu antiky, v ktorej boli vyzývané a žiadané o pomoc ženské božstvá ako iná forma ochranných bytostí – anjelov. Každá z bohýň mala svoju právomoc, ktorá sa občas miešala s pôsobnosťou inej bohyne, v žiadnom prípade však neboli v rozpore.
Ak hľadáte pomoc, prípadne sa len chcete viac naladiť na ženskejšiu, jemnejšiu, lež o to pre ženu silnejšiu energiu, prečítajte si najprv slová každej z bohýň a potom veľmi jednoduchou formulkou môžete požiadať o pomoc, sprevádzanie, ochranu alebo podporu tú z nich, ktorej kompetencia sa vám bude zdať príslušná k problému, ktorý ste chceli riešiť.

Ochranné bohyneFormulka žiadosti ku ktorejkoľvek bohyni:
Bohyňa …..(doplniť meno bohyne), prosím pomôž mi v oblasti …… (uveďte oblasť, ktorú túžite prostredníctvom anjelskej energie bohyne vyriešiť), sprevádzaj ma na mojej ceste, podpor ma, poskytni mi oporu, posilni vo mne moju ženskú stránku. Ďakujem.

Demeter

Beriem do svojej ochrannej náruče matky a deti, rodiny a domovy. Som ich bezpečné a milujúce útočište. Pomáham tým, ktorí túžia po dieťati, ale aj privádzajú na svet nových potomkov, stojím na ich strane pri pôrode i pri výchove ratolestí. Posilňujem a spevňujem zdravé rodinné vzťahy či putá, náklonnosť a rodinnú lásku, pekné vzťahy medzi rodičmi a ich deťmi. Mojím prostredníctvom sa ľudia učia lepšie spolunažívať. Dokážu spolu pripravovať výživnú, chutnú a zdravú stravu pre seba i ostatných. Zvyšujem schopnosť správne vychovávať novú generáciu. Moja energia prináša rodičovské šťastie a radosť zo svojich potomkov, dáva potešenie nielen z drobností každodenného života, ale i z vykonávania všetkých povinností, ktoré činia život ľahším.

Aténa
Stojím po boku tých, ktorí so zápalom a oprávnene bojujú o niečo dôležité, bijú sa neohrozene za spravodlivú vec, zápasia bez strachu a pochybností s akoukoľvek formou bezprávia, snažia sa docieliť víťazstvo v „správnej“ záležitosti, sú aktívni, agilní, dynamickí, usilovní, neúnavní a neústupní vo svojom spravodlivom presvedčení a vyššom, nesebeckom cieli či zámere, majú tvorivého ducha, vytvárajú zmysluplné hodnoty. Ochraňujem aj konštruktérov akéhokoľvek zamerania a druhu. Podporujem umelcov, ale aj všetkých, ktorí narábajú s rozumným slovom, právnikov, sudcov, notárov, advokátov. Rozvíjam v ľuďoch lásku k pravde a k právu, ku cti a poctivosti v boji - a k harmónii. Prebúdzam v nich túžbu po vnútornej i kozmickej rovnováhe. Pod mojím vedením môžu hľadajúci objaviť dôležitosť vlastných emócií, silu svoje osobnosti a svoj kreatívny potenciál. S mojou pomocou sa ľudia stávajú múdrymi, cieľavedomými, úprimnými a otvorenými problémom tých druhých. Som hradbou, za ktorú sa nedostane žiadne bezprávie.

Afrodita
Som sprievodkyňou a patrónkou všetkých, ktorí skutočne milujú alebo lásku hľadajú, túžia po milujúcom partnerovi, chcú získať niekoho sympatie, podmaniť si niekoho svojou láskavosťou a milotou. Podporujem milostnú túžbu, milostné snívanie, milostné priania, stretnutia a všetkých zamilovaných. Pomáham všetkým ženám, ktoré si želajú rozvíjať alebo uchovať svoju krásu, zvyšovať svoj pôvab, pestovať svoje čaro a ženskú príťažlivosť. V mojej prítomnosti nájdu všetci harmóniu a súlad, získajú erotické vyžarovanie, žiarivú, neodolateľnú krásu. Naučím ich umeniu zvádzať. Ubránim ich pred sklamaním a zlyhaním v láske.

Hekaté

Ochraňujem tých, ktorí prechádzajú procesom premeny a zmien, nachádzajú sa práve v období transformácie, vykročili na cestu jedinečnú a odlišnú od tých ostatných, vydávajú sa na spirituálnu púť. Tiež chránim tých, čo sú osamelí a opustení. Pomáham všetkým ľuďom horliacim pre pravdu, hľadajúcim právo a spravodlivosť, lekárom a liečiteľom, terapeutom a poradcom, biológom a priekopníkom alternatívnych metód. Rozvíjam v tých, ktorí majú pre to nadanie, schopnosť uzdravovať druhých, hľadať stratené, ukryté či utajené veci a osoby, jasnozrivosť a veštecký talent. Po mojom boku môžu vyvolení opäť nájsť radosť zo života, začať znovu odhaľovať krásy tohto nádherného sveta - napríklad prebudiť v sebe prostredníctvom cestovania objaviteľský talent. Moja energia vytvára nepriestupnú bariéru chorobám, smútku, depresiám, fyzickým i psychickým ťažkostiam.

Nyx
Som ochrankyňou tých, ktorí snívajú, dúfajú, majú nádej a vieru, spisovateľov, básnikov a umelcov podobného druhu. Podávam pomocnú ruku zrelým ženám a starším ľuďom. Dodávam silu tým, ktorí pomáhajú druhým, ale aj tým, ktorí sú konfrontovaní s následkami svojich chýb a omylov a sú ochotní si túto skutočnosť pripustiť, rovnako však aj ľuďom zarmúteným a frustrovaným. Podporujem mysliteľov, opatrovateľov, všetkých, ktorí neprechádzajú životom bez uvažovania, zvažovania, hĺbania a zamyslenia, a tiež tých, ktorí venujú svoje pozemské bytie starostlivosti o potrebných, aby mohli prežívať šťastný, naplnený život v radosti a hojnosti. Mojím prostredníctvom môžu tí, ktorí sa na mňa obrátia, nájsť zlatú strednú cestu, pre nich najvhodnejšie životné prostredie, najprínosnejšie prírodné okolie pre túto fázu života, domôcť sa pevného zdravia, objaviť okolo seba spoľahlivých a verných priateľov. Odstraňujem z duší ľudí žiaľ, zúfalstvo, beznádej, pocity straty smeru a zmyslu.

Gaia
Bránim tých, ktorí hľadajú svojich rodičov či rodinu, sťahujú sa alebo iným spôsobom menia miesto svojho bydliska či pôsobiska, začínajú nový život alebo jeho novú fázu. Taktiež držím ochrannú ruku nad všetkými, ktorí sa učia, študujú, zhromažďujú nové vedomosti a poznanie. Pomáham v spirituálnych aktivitách, ale i vo vedeckom bádaní, a to v akejkoľvek dobe a veku. Rozvíjam chápanie a pamäť, bystrím um, povzbudzujem v eláne a nadšení, čistím zrak a schopnosť vidieť jasne všetky súvislosti. V mojej spoločnosti nachádzajú ľudia radosť z učenia a vzdelávania, ambície rozširovať svoje poznatky, zvyšujú svoju schopnosť dať zmysel svojmu životu. Plním všetky úprimné a čisté priania, túžby a sny.

Nemezis
Uchránim pred nespravodlivosťou všetkých, ktorí s ňou prišli do styku. Postavím sa na stranu tých, ktorým sa nedostáva adekvátne uznanie, úcta a oprávnené ohodnotenie. Pomáham presadzovať pravdu a podporujem tých, ktorí slúžia v záujme práva a spravodlivosti. Som priaznivo naklonená všetkým prosbám, žiadostiam a prianiam. Rozvíjam v ľuďoch schopnosť bojovať za pravdu a právo, vyjsť ako víťaz zo všetkých potýčok a bojov, posilňujem vieru v úspech, zdar a pravdu. Po mojom boku nájdu tí, čo vyhľadajú moju pomoc, svoju hrdosť, posilnené sebavedomie a sebahodnotenie, odvahu a nebojácnosť. Ich ciele sa uskutočnia. Zbavím ich obáv, strachu, váhania a nerozhodnosti, lenivosti a pohodlnosti, beznádeje a bezútešnosti.

Artemis
Podporujem tých, ktorí sa obracajú sa do svojho vnútra, hľadajú vyšší zmysel svojho bytia, ale boja sa nasledovať svoj vnútorný hlas a impulz k rastu i postupu vpred. Beriem pod svoje krídla všetky zvedavé a bádavé duše, predovšetkým deti a mladých ľudí. Poskytujem útechu a podporu bojazlivým ženám plným obáv a strachov, útlocitným, nežným ženám, zraniteľným a nevinným jedincom. Rozvíjam v duši človeka jemnosť, čestnosť, čistotu, nevinnosť, cit pre intimitu a diskrétnosť. S mojou asistenciou nájdu ženy v sebe svoju citlivú ženskosť, čisté úmysly a ich naplnenie. Liečim bolesť z milostných sklamaní, smútok z pretrhaných vzťahov, zúfalstvo a beznádej.

Héra
Som ochrankyňou tých, ktorí sa pripravujú na svätosť manželskú, ale i tých, ktorí túžia po pevnom, trvalom zväzku s blízkou dušou. Stojím po boku tých, ktorí si želajú stať sa učiteľmi, starajú sa o ženy akýmkoľvek spôsobom. Posilňujem manželské väzby, manželskú lásku a bezpodmienečné prijatie. Pomáham spríjemniť domáce prostredie, zvýšiť domácu pohodu, pohostinnosť a lásku. Inšpirujem osoby, ktoré sa zaoberajú čímkoľvek, čo skrášľuje ostatným život, krásu ako takú, jej rozvíjanie, módu, odievanie, kozmetiku. Som múzou žurnalistov. Rozvíjam v ľuďoch tvorivosť, výdrž, vytrvalosť, odolnosť, húževnatosť. Vediem svojich chránencov k trvalému úspechu. S mojou pomocou môžu ľudia nájsť lásku k tradíciám, k stálym hodnotám, k svojmu kultúrnemu dedičstvu, ale aj radosť z jednoduchých, nekomplikovaných, čistých vzťahov, silu i blahodarnú moc dobrotivosti a dobročinnosti. Pod mojou ochranou sa nikomu nemôže stať nič zlého.

Persefona
Poskytujem záštitu a pomoc tým, ktorí začínajú pôsobiť na novom pracovisku alebo si vyberajú nového zamestnávateľa či oblasť podnikania, rozhodujú sa pre nový domov, nové mesto alebo krajinu. Podporujem ľudí v rôznych nových druhoch činností, podnikateľských aktivitách, v dlhodobých plánoch a zámeroch, v ich odhodlanom úsilí a snahách. Pestujem vo svojich chránencoch cit pre podnikanie, obchodovanie a zaobchádzanie s peniazmi. Inšpirujem a pomáham v oblasti komplikovaných plánov, zložitých činností, neľahkých úloh, ťažkých prác. Usmerňujem svoju pozornosť na ich úspešný postup a ukončenie začatého. So mnou nachádzajú ľudia čaro vo veľkých úlohách a v najvyššom poslaní, radosť v projektovaní, navrhovaní, príprave plánov, objavujú čarovný pôvab rizika. S mojou pomocou hravo zvládajú veľkolepé zámery, pričom v nich po celý čas vidia skrytú krásu. Zmierňujem malichernosť, odrádzam od zaoberania sa nedôležitými detailmi, od netrpezlivosti a pochybovačnosti.

Túžite dozvedieť sa viac? Tu je kontakt: judita.peschlova@gmail.com, www.angelcity.webnode.cz

 SOUVISEJÍCÍ - Judit Peschlová - práce s anděly
internetové vysílání: http://www.cestyksobe.cz/prace-s-andely-ad608/

ČLÁNKY J.Peschlové NA BLOGU EUGENIKA:
http://www.2012rok.sk/wp/author/judita-peschlova


Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4