♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

pátek 26. dubna 2013

Začněte vysílat vaši vlastní frekvenci

 Motto: Přestaňte vstřebávat frekvence kolem vás a začněte vysílat vaši vlastní frekvenci. Pak nebudete pouze otiskem svého bytí, ale navíc vtisknete vesmíru svůj záměr.

Duben 2013
Po energeticky silném a bouřlivém roku 2012 jsem leden až březen 2013
vnímala v duchu energie klidu a prázdnoty, jakoby se na spirituální úrovni
nic nedělo a nabitá energie se usazovala do energetického těla. V minulém
roce jsme z vyšších dimenzí nabrali spoustu světla a teď ho můžeme ve
svých životech využít a distribuovat ho do svých vztahů a práce. Přijali
jsme dar. Přijali jsme duchovní energii a teď záleží na tom, co se světlem
uděláme. Osobně vnímám, že mám teď jinou úlohu než v období 2008 – 2012.
Jsem otevřená tomu, co přijde a za jakým účelem se teď budeme na kurzech
setkávat.

Spousta lidí se na Zemi vědomě rozhodlo žít ve vědomí 5D. Vnímám, jak se
na této úrovni „objímáme“ a sdílíme mezi sebou lásku. Jsme rádi, že jsme
se našli, a že jsme mnohé pochopili. Co dál? Na čem chcete nadále
pracovat? Jaké projekty se vám v životě otevírají? Co potřebujete ke své
duševní rovnováze? Co potřebujete posílit, abyste dokázali čelit svým
problémům na přímo?

Komunikace.  Více lidí si uvědomuje komunikaci beze slov, vnímá spojení
mezi lidmi na úrovni duší a ví, že často není potřeba žádných slov. Na
druhé straně v sobě neseme křivdy a pocity oddělenosti, které nám
znemožňují domluvit se na spolupráci a společných projektech. Ukotvení
světla do nižších rovin znamená nezůstávat v těchto pocitech oddělenosti a
komunikovat, vyjadřovat druhému své myšlenky a pocity, neuzavírat se do
sebe a nenamýšlet si, že mi lidé nerozumí, a že je ve vašem okolí nějaký
nepřítel. Spousta konfliktů vzniká z nedorozumění. Východiskem je uvědomit
si spojení mezi lidmi na vyšší úrovni, že všichni vlastně toužíme po tom
samém, a otevřít se svým emocím, být upřímný k druhým, být soudný a
rozhodovat se o svém životě.

Léčení. Každý z nás má jiný cíl. Někdo cítí, že má posílat energii na
území Korei, aby nebyla válka. Já si spíše uvědomuji spojení se skupinou
spřízněných duší z celého světa, kteří jsou od narození v propojení se
spirituálními bytostmi zabývající se vzestupem Země. Toto propojení a
komunikace mezi námi probíhá neustále. Silněji si to ale uvědomuji  1x za
14 dní (v období úplňku a novoluní) nebo ve dnech slunovratu nebo
rovnodennosti, kdy přes naše energetické pole prochází na Zem potřebná
spirituální energie, která je neutrální, která nás očišťuje na velmi
hluboké úrovni a je plně oproštěna od toho, jestli je na Zemi konflikt,
nebo jestli se nám vede dobře.

Hojně užívám techniku ho'oponopono, a to kdykoliv, když se mě něco dotýká nebo cítím v těle napětí. 
 Například když se mi žena stěžuje, jak jí rodiče
nerozumí, otevřu v sobě tu část, která s tímto konfliktem rezonuje, a
začnu v duchu říkat věty: „Omlouvám se, miluji tě, děkuji ti, odpusť mi,
prosím“. Druhé můžeme buď léčit, nebo milovat. Přijetím nás obou v té
chvíli se spustí energie lásky a soucitu, vědomí jednoty. Je to Kristovské
vědomí v praxi. Nebo pokud máte v rodině člověka, který je v krizi
(například se cítí velmi osamělý a pije, ale zároveň odmítá vaši návštěvu
a jakoukoliv pomoc), začněte léčit tu část v sobě, která přispívá k jeho
poškozujícímu chování, a opakujte výše zmíněné věty. Energie soucitu a
pochopení je účinnější a dává člověku prostor, aby v sobě našel motivaci k
uzdravení, než když ho posuzujete a máte o něj strach, tedy na něj
„zamíříte reflektor“ a chcete mu pomoct.

Praktický život. Noc. Pokud se spontánně probudíte v noci, využijte toho k
léčení sebe. V noci jsme více propojeni se svou duší. Duše si v té chvíli
vždycky řekne, co je třeba posílit, například obejměte své vnitřní dítě a
prozařte se láskou, s vědomím, že se 100% milujete. V noci jsou tyto
techniky ještě efektivnější než přes den.

Příroda a park. Vždy, když jsem v parku nebo přírodě, vnímám, že emoce,
které mnou občas cloumají, jsou jen jedna část reality. Pobytem v přírodě
nebo parku se dostávám do klidu a vědomí, že jakákoliv nespokojenost nebo
řešení politických debat je jen jedna část reality, kterou je nutno řešit,
ale propojení s přírodou mi přináší ještě větší vědomí, že je vlastně vše
na Zemi v pořádku.

Pocity a vjemy. Zařiďte si svůj život tak, abyste mohli dát pozornost
vjemům a pocitům, které se u vás objevují. V tomto období můžete v sobě
cítit nevysvětlitelný smutek, nespokojenost, zranění nebo duševní
prázdnotu, a nemusíte vědět, s čím tyto pocity souvisí. Proto se zastavte
a udělejte si čas na sebe. Tančete, zpívejte nebo jinak rozpohybujte své
tělo, aby vám proudící energie přinesla do vědomí informace, čeho se
potřebujete vzdát nebo co je třeba pochopit, abyste ve svém životě popošli
dál. Propojte se s částí těla, kde je nevyjádřená emoce uložena a začněte
tónovat „ááá“. Nevyjádřené pocity z minulosti zůstávají ve vašem
energetickém poli a blokují vaše vyjádření v současnosti. Poté, co
„rozezníte“ své tělo libovolným tónem, emoci v klidu procítíte, pročistíte
své energetické pole a pak můžete situaci řešit s jasnou myslí. Řeším si
nedokončené záležitosti z minulosti a žiji tak, abych si do současnosti
nepřidělávala další stres.

Vědomí spoluúčasti a spolutvoření.
Ve svých životech jsme vstoupili do počátečního bodu nula, kdy není nic rozhodnutého.
Na spirituální úrovni je teď klid a mír. Je třeba se chopit příležitostí ve svém životě.
U někoho to chce trpělivost a počkat si, až budou okolnosti v jeho novém projektu
příznivější, a někdo zase potřebuje udělat první krok. Energie dubna nás
znovu nabádá k aktivitě. Osobně jsem ochotna dávat energii do projektu,
který je už vytvořen ve vyšších dimenzích a čeká na zhmotnění.

Posvátné partnerství. Vnímám, jak jsou muži k ženám vnímavější a
vstřícnější. V listopadu 2011 jsem pořádala ve Vsetíně kurz. Pamatuji si,
jak jsme stáli v kruhu a jak jsme se spontánně od srdce otevřeli tématu
posvátného partnerství. Tenkrát se téma vztahu, kde se muž a žena sobě
plně otevřou na fyzické, emoční, mentální a spirituální úrovni a zažívají
proud energie Krista a Máří Magdalény, zdál jako sen, a teď, v dubnu 2013
vnímám, jak se pro víc a víc lidí tato vize stává realitou a jak jsou
spolu partneři rádi.

Nejdůležitější je pro mě napojení na univerzální lásku, tady na Zemi. Ze
začátku jsem ji vnímala u moře, v Řecku, pak i před kurzy a teď ji
zažívám, když si dovolím plně projevit emoce, naplním se sama sebou a
spojím se s hloubkou života :-).

S láskou
Ivana Valová
www.atlantskaskola.cz
www.lightworker.cz


Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4