♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 19. června 2013

Letní slunovrat - držte se svého vnitřního kompasu


Atmosférou Země právě prochází energie, která je spojená s obdobím letního slunovratu. I v minulosti lidé v tento den oslavovali vzdání hold Slunci, které dává život všemu živému na Zemi, ale také nás propojuje s Mléčnou dráhou a vesmírem celkově. Proč byl v minulosti letní slunovrat tak důležitý a jaká je jeho důležitost nyní? Proč byly některé megalitické chrámy stavěny tak, aby v den letního slunovratu první sluneční paprsek prošel místem, kde byl položen oltář, tedy nejdůležitější místo chrámu?
V den letního slunovratu se lidé sjížděli na posvátná místa, aby spolu oslavili nejdelší den v roce, aby vyjádřili vděčnost Zemi za to, že zde mohou žít, vidět krásu kolem, vychutnávat si jídlo, dotýkat se druhého a vyjádřit svým blízkým vděčnost za to, že s nimi mohou být. Myslím si, že není důležité, kde v pátek 21. 6. budete, ale najděte si čas se na chvíli zklidnit a uvědomit si, co je pro vás podstatné a co není. Nechte sebou projít energii vyššího Já. Pokud budete sami, oslavte své spojení se sebou.
Buďte v přítomnosti a plně se soustřeďte na své tělo. Nezaměřujte se na problémy jiného člověka nebo se příliš nezabývejte tím, co se děje v politice. Ať už máte moc práce, onemocnělo vám dítě nebo u vás dochází „jen“ k vnitřním otřesům, vnímejte sebe a v klidu umožněte druhým, aby prošli svými „otřesy“. Z hlediska vyšší úrovně je to jedno, jestli k nepohodě dochází u vás nebo u vašich blízkých, často nás to zasahuje stejně silně. Dovolte vyšší energii, aby vstoupila do vašeho života, aby u vás a vašich blízkých probíhaly vnější a vnitřní změny hladce.
Buďte v klidu a držte se svého vnitřního kompasu. Určete, na čem vám stojí za to nadále pracovat a jestli je v tom, na čem pracujete, potenciál růstu. Všichni jsme propojeni a všichni pracujeme v malých skupinkách na dílčím cíli, který je daný na vyšších úrovních. Na tuto formu spolupráce jsem si vzpomněla při návštěvě megalitického chrámu Ggantija na maltském ostrově Gozo. Pokud vnímáme zprávy, které nám chodí přes vize a pocity, nemusíme spolu navzájem komunikovat, protože každému je přidělen úkol; každý člověk ví, na čem pracovat a je svou prací vnitřně naplněn, protože cítí vzájemnou korespondenci, s druhými a vesmírem. Tímto způsobem dostáváme jasné instrukce, kde máme v daný okamžik být nebo jestli pokračovat v partnerském vztahu. Tyto instrukce vždy dávají smysl našemu srdci.
Pracuji pouze na cílech a projektech, které jsou podporovány vyššími dimenzemi, kde jsou na světelné úrovni postaveny dostatečně pevné základy, které pak přežijí pozemské otřesy. To pevné přetrvává.
Zdraví vás
Ivana Valová
www.lightworker.cz
www.atlantskaskola.czGgantija na maltském ostrově Gozo:

 Červen 2013

Zdravím vás před obdobím letního slunovratu. Jak se vám daří? Ať už se ve
vašem životě odehrává cokoliv, je ze všeho nejdůležitější cítit, že jdete
svou vlastní cestou, že jednáte na základě svých pocitů a nebojíte se dát
druhým najevo svůj názor. Na nich pak záleží, jak na vaši pravdu
zareagují. Odměnou je pak dobrý pocit ze sebe a ze života, který si
vytváříte. Pokud je pro vás stále těžké vyjadřovat, co cítíte, řekněte
svému nadřízenému nebo blízkému člověku alespoň jednu upřímnou větu denně.

Osobnostní vývoj od nás vyžaduje, abychom byli k sobě ještě vnímavější. Co
vás dnes vnitřně potěšilo? Jaká vaše reakce nebo reakce druhého vás
„otrávila“? Jakýkoliv špatný pocit nebo onemocnění znamená, že jste
přehlédli, že se ve vašem okolí děje něco, co se vám nelíbí, nebo něco v
sobě nemůžete přijmout.

S tím souvisí touha se otevřít svému nitru. Spousta lidí cítí, že by měli
napsat knihu nebo alespoň začít psát články a vydávat je. Zároveň se ale
bojí reakcí druhých lidí, které někdy mohou být velmi negativní. Toužíme
se více otevřít, ale zároveň se toho bojíme. Možná je u vás načase
vystoupit z ulity. Udělat první krok. Začněte psát, třeba i začněte
pocitem, že to nejde. Pak něco napíšete a uvidíte, jaké budou reakce
ostatních. Jedno je jisté, dozvíte se toho o sobě více, než kdybyste to
neudělali. Ponořte se do svého nitra a začněte psát, nebo tvořit něco
jiného. Přes vaše nitro vám chodí energie, kterou jen vy můžete přeměnit
na slova nebo na jiné výrobky – v nich pak lidé, kteří tuto energii
potřebují, pocítí a podpoří je.

S otevřením se své touze něco vytvořit souvisí i postavit se tváří v tvář
hluboce položeným negativním emocím, jako je například agrese. Důvěřuji
sobě a jakémukoli pocitu a emoci, které se u mě objeví. Důvěra ve vše, co
se ve mně děje, pramení z toho, že jsem božskou bytostí a v toto uvědomění
mě podporují všichni lidé kolem. Nikdo v mém okolí nechce, abych se
trápila, všichni mě vědomě a energeticky (ať už příjemnou nebo nepříjemnou
formou:) podporují, abych si konečně vzpomněla na svou sílu a nebyla
závislá na jejich přijetí a podpoře. A já pak mám možnost se skutečně
procítit a přijmout se i se svými negativními rysy.

Vždycky jsme příliš ohleduplní nebo necitliví nebo příliš otevření nebo
uzavření, protože „nejsme v sobě“, ve svém středu a jsme buď příliš
rozdavační, nebo příliš sobečtí. Hluboce položenými emocemi pak musíme
projít, abychom příště dříve zaregistrovali, co se děje a ovládli své
emoce dříve, než ony ovládnou nás a my se v sobě „ztratíme“. Je mi líto,
že se raději před druhými uzavíráme, místo toho, abychom důvěřovali, že
nás lidé budou mít rádi takové, jací doopravdy jsme. Pokud si dovolíme
projít „hrůzostrašnými“ pocity a dostat se k vnitřnímu klidu, budeme mít
daleko větší sílu být k druhým skutečně upřímní.

Myslím, že po roce 2012 je náš úkol přijmout život ve své rozmanitosti.
Celý svůj život jsem podřídila potřebám a plánu své duše, která mi
poskytuje vedení, abych byla na Zemi šťastná a spokojená a žila a šířila
principy nové doby. To znamená vědomé partnerství - přes komunikaci a
otevřenost nacházet cestu ke skutečné rovnosti (a radosti) partnerů a
spolupráci mezi mužem a ženou; a vědomému obchodu -  nabízet své služby
lidem, kteří se chtějí v sobě vyznat a žít smysluplně.

Příjemný červen a těším se na naše setkání

Ivana Valová
www.lightworker.cz
www.atlantskaskola.cz


SVATOJÁNSKÁ NOC, LETNÍ SLUNOVRAT,

Oslavy podle Keltů

Podle keltských tradic se den letního slunovratu nazývá Alban Heruin neboli sabat Litha. Keltové pořádali slavnosti zasvěcené bohyni Matce. Podobně jako v noci na “čarodějnice” se na nejvyšších kopcích o půlnoci pálily posvátné ohně – tentokrát na počest vrcholícího Slunce. Lidé kolem nich tančili a bylinami z ohně zapálenými žehnali dobytku. Uhlíky ze slunovratových ohňů byly rozhazovány po polích pro zajištění dobré úrody. Uzavíraly se tak zvané čarodějnické svatby; novomanželé po nich přeskakovali koště.
Brána mezi světy otevřena
V mnoha čarodějnických knihách obsahujících návody na vyvolávání duchů se píše, že by se daný rituál měl provádět o svatojánské noci, kdy je brána mezi světy otevřená. Podmanit si tyto bytosti dokázal jen opravdu zkušený mág. Ten, kdo přecenil své síly, mohl přijít o rozum nebo i o život.

©2013 Připravila: hravje

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4