♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

úterý 30. července 2013

Ki Manna - Reiki,Marta


Ki Manna je jedinečný systém, který není jako žádný jiný. Vytvořila ho Leonie Faye. Je určen každému, kdo na sobě hodně pracuje. Prohlubuje čištění a zesiluje energie, se kterými již člověk pracuje. Ki Manna je cesta sebepoznání a odpoutání se od starých přesvědčení a vzorů chování, která jsou blokující. Pomáhá posunout ducha do vyšších sfér chápání skrze tvrdou práci na sobě. Ki Manna poodhaluje roušku iluze a pomáhá člověku žít realitu takovou jaká je. Této léčebné cestě se také říká cesta Mistra léčitele. Je o přijetí osobní síly každého člověka a účelu, který každý z nás má.
Ki Manna obsahuje mnoho průvodců a bytostí, které zdokonalují práci s energií. Obsahuje práci s paralelními vesmíry a životy, ale také s časem a jeho plynutím.
Pokud Vás Ki Manna oslovuje, tak je třeba si uvědomit, že pro přijetí těchto energií je třeba tvrdé práce sama na sobě. Je nutné, aby jste si již prošli mnoho životních lekcí, ze kterých jste se poučili a chcete ve svém poznávání a učení intenzivně pokračovat dále. Ki Manna není pro každého, protože bohužel ne každý je ochotný se denně věnovat svým osobním restům. Tento systém není o zasvěcení. Je o tvrdé práci sama na sobě. Je o schopnosti stát se čirým čistým světlem a nástrojem universální léčivé mistrovské energie.
Pokud Vás tento systém zaujal, potom je nad slunce jasné, že jste již uvolnili mnoho svých starých blokujících přesvědčení a mnoho jste povyrostli v osobním růstu a v propojení s duchem. Jste nyní schopni odstranit ten závoj, pod kterým jste žili a začít žít v pravdě.

Ki Manna je o Vašem já a o síle a energii, kterou v sobě máte jako mocná bytost světla. Stali jste se Mistrem a jste nyní schopni také svou sílu přijmout uvnitř sebe. Ki-Manna je jednoduše Mistrem v léčení.

Vy jste obrovská sílá, čistá esence a moudrost. Ki-Manna tuto sílu nachází, rozeznává ji a pomáhá Vám se stát léčitelem, učitelem a duchovní duší. Ki-Manna pracuje s mnoha průvodci. Říkejme jim kamarádi, co vy na to? Po Ki-Manna zjistíte, že jste prošli mnoha těžkými lekcemi svého vlastního života, najednou spadla ta fraška, kterou jste se celý život snažili vystavět místo svého vlastního niterného já a po Ki-Manna tu stojí Vaše pravé já po obrovském krachu falešné osobnosti, který otevřel překrásný výhled na nádherné zahrady, jezera a květiny, které byly tak dlouho ukryty někde hluboko ve Vaší duši.
Ano! Po Ki-Manna jste obojí i Bůh i bohyně a navíc i čistá esence aspektu bezbřehé záře. Když zavřete oči, tak se stanete čistou energií a jste schopni léčit a probudit kohokoliv nebo i cokoliv.
Ki-Manna pracuje i s jinými úrovněmi, než ostatní modality. Můžete pracovat s planetami, bytostmi, dimenzemi a paralelními životy a vesmíry.
Ki Manna má moc z Vás udělat ducha (což znamená čistého ducha nebo energii na zemi, na jiných planetách, v jiných dimenzích, kde můžete takto zaměřit svoje léčení nebo probouzení).
Ki-Manna je také schopná najít roztříštěné kousky Vaší duše, které jsou ztraceny a znovu je přivést do jednoty, abyste se mohli naprosto vyléčit.
Ki Manna má také moc ovlivnit nejenom osobu, kterou léčíte, ale všechny a všechno, co nebo kdo je s tímto člověkem spojené. Ano, může léčit atomové struktury a skupinovou vědomou kontrolu. Také aktivuje další velmi mocné a silné systémy léčení, které se posléze spojují v jeden.
 
 
   

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4