♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

čtvrtek 24. listopadu 2011

CESTY KE ŠTĚSTÍ III.
Milovat sám sebe je předpokladem pro to,
abys mohl otevřít své srdce jiným,
aby tvá láska zůstala živá a svěží
a nestagnovala na pouhých přáních a očekáváních.

...Cesty ke štěstí..


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
AKTUÁLNĚ - aktuální týdenní KELTSKÝ HOROSKOP na stránkách MAGAZIN ZAHRADA 

26.11.2011 - PANNA SOFIE JMÉNEM MOUDROST - Karel Funk
                      NA STRÁNKÁCH JÍDLO PRO ZDRAVÍ - TIP NA KNIHU MUDr.J.JONÁŠE
                                                                                      KDE KONČÍ DUŠE A ZAČÍNÁ TĚLO
                     TIP: ČIŠTĚNÍ TĚLA PŘES EMOCE http://www.lightworker.cz/Article.aspx?id=10084
 25.11.2011NOVÉ ODKAZY

24.11.2011 -   UMĚNÍ MILOVAT SEBE SAMA - SANAYA ROMAN
                        ŠÍPEK - KEŘ PROTKANÝ BOHATOU HISTORIÍ
                        oba články na této stránce,převzato z Eldhwen

                       
                       DEN VE KTERÉM JSME SE NARODILI - NA STRÁNKÁCH NUMEROLOGIE
                       DECHOVÁ CVIČENÍ - NA STRÁNKÁCH MEDITACE


23.11.2011 -  NOVÉ ODKAZY - SPIRITUÁLNÍ PSYCHOLOGIE,
                                                      REIKI CENTRUM,DreamingWolf Projec


22.11.2011 - ETIKOTERAPIE 
                       NA STRÁNKÁCH O VODĚ - ZÁZRAČNÁ VODA (vloženo na konec stránek)
              - NOVÉ ODKAZY - SETKÁVÁNÍ V NOVÉM VĚKU, GOŠÁRNA,DAR ORLA

20.11.2011 - NOVÉ ČTENÍ NA TÉTO  STRÁNCE
                       ŽÍT S RADOSTÍ - SANAYA ROMAN
                       GATO - ZENOVÁ KOČKA
                       NOVÁ STRÁNKA - LÉČBA KAMENŮ
                       NOVÁ STRÁNKA : RUNY
                   MINIKURZ VĚŠTĚNÍ  A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZAJÍMAVOSTI
                       http://www.moneo.sk/minikurz-vestenia/


19.11.2011 - JÍDLEM PROTI NACHLAZENÍ NA STRÁNKÁCH JÍDLO PRO ZDRAVÍ
                   - VIZUALIZAČNÍ MEDITAČNÍ CVIČENÍ NA STRÁNKÁCH MEDITACE

18.11.2011 V současné době přenáším čtení a odkazy z původních stránek na Netlogu,které provozovatelé ruší.
Zajímavostí je,že stránka Galerie Láska dostává "nový kabátek"v době,kdy počet čtenářů dovršil číslo
33, 3+3 je 6, v numerologii číslo 6 vyjadřuje lásku.Vítejte na stránkách Galerie Láska v novém kabátku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

“The Song of Sophia”
A. Andrew Gonzalez,  32x40 inch

MONOLOG  PANNY  SOFIE

Nepamatuji si už, kolik je mi let, ale jsem velmi, velmi stará. Před tisíciletími jsem stála po boku bájných králů a každému, kdo mě přijal za přítelkyni a rádkyni, jsem pomohla jeho říši přeměnit v kvetoucí zahradu. Znám tajemství věčného života a tato zem by mohla zůstat navždy půvabná a svěží jako můj dech, voňavá jako moje vlasy, jasná jako můj zrak a sladká jako mé rty. Všechno by se zachvívalo v líbezných tónech a barvách, kdyby …

Ale dnes jsem smutná. Lidé mě opustili a uctívají mé pokřivené obrazy – Chytrost a Rozumnost namísto mne. Ba co víc – falešně jim přidávají mé jméno!
A protože pán všech světů nechce, aby svobodná vůle lidí byla ovlivňována, nemohu ani já, Moudrost, pomoci dřív, než mě zavolají, dřív než mě poprosí.

Chytrost je chytrá, ale ne rozumná, protože rozumu nemá.

Rozumnost je rozumná, ale ne moudrá, protože nemá srdce.

Jen Moudrost je moudrá, a přestože je chytřejší než sama Chytrost a rozumnější Rozumnosti, je přece tichá, trpělivá, nezištná a laskavá.

Chytrost je rozpustilá lehká dívka. Poznáte ji podle povrchního smíchu a laškování. Dodrží-li slovo, tak jen náhodou. Někdy snad ukáže obdivuhodnou šikovnost a přičinlivost, ale je velmi krátkozraká a nevidí, že ve snaze ulehčit a zpříjemnit si přítomnou chvíli  si klade před sebe stále větší a větší balvany, které bude muset odvalit z cesty zítra.

Rozumnost je velmi vzdělaná, cílevědomá vypočítavá žena. Zkřížíte-li její plány, dokáže být zlá. Můžete se spolehnout, že dodrží slovo, je-li to pro ni výhodné. Ale pomozte jí nahoru, jakmile se bude držet pevně, odkopne s vámi žebřík.

V mnohých náboženských a filosofických kruzích si myslí, že mě mají. Křídou obkreslují obrysy mých stínů na zemi, když kráčím po nebesích. Ale i kdyby shromáždili sebevíc mých minulých stínů, já to nejsem. Kdo chce za mnou jít – ať se neobrací. Kdo chce se mnou vzlétnout, nesmí s sebou vléci žádnou zátěž z minulosti. Kdo mi chce sloužit, musí zavřít zadní vrátka. Kdo má tolik odvahy, aby v pevné důvěře udělal za mnou krok do prázdna, tomu slibuji, že dokáže-li to, v té chvíli se pod jeho nohama udělá most a on nespadne.

Lidé by si mne chtěli koupit v knížce anebo zaplatit školu, kde mne rozdávají. Já nejsem prodejná. Marně hledají návod, nějakou zvláštní techniku, aby mne získali, aniž by se museli samostatně duchovně hýbat. Co dostanou, jsou  v ž d y  jen mé nepravé náhražky. Chtějí mě totiž získat bez toho, aby museli změnit svůj život. A s podmínkou, že si ponechají své slabosti a zlé vlastnosti. Vybojujte si mne statečně, lidé! Co jste nevydobyli vlastní námahou, nač jste nepřišli sami, to se nepočítá!
                                                                             Panna Sofie jménem Moudrost

http://karelfunk.bloger.cz/Prace-na-svem-vyvoji/POKORA-A-MOUDROST 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 UMĚNÍ MILOVAT SEBE SAMA - SANAYA ROMAN
 Chcete-li přivést do svého každodenního života své vyšší já a více milovat sebe sama, vyberte si některou z vlastností duše, a kdykoliv budete mít chvilku času, zamyslete se nad ní. K vlastnostem duše patří: mír, úcta, pokora, harmonie, radost, velkorysost, zdraví, hojnost, svoboda, klid, síla, integrita, důstojnost, respekt, soucítění, odpuštění, vůle, světlo, tvořivost, půvab, moudrost a láska. Tím, že o těch kvalitách budete přemýšlet a meditovat, budete si je magneticky přitahovat do své aury, rozšíříte je v sobě a přivoláte si za ně uznání druhých. Na cokoliv myslíte, takoví jste. Když si každý den vyberete jednu z vlastností svého vyššího já, zahloubáte se nad ní a identifikujete se s ní, vytvoříte si ji jako prožitek sebe sama.
 Milovat se předpokládá respektovat se a žít své vyšší poslání. Vážíte-li si sebe sama, svého času, lásky a vizí, budou si jich vážit také ostatní. Před schůzkou s přáteli se ptejte, jaké nejvyšší poslání můžete společně vytvořit. Váhali jste někdy na návštěvě s odchodem, protože jste nechtěli urazit hostitele, ačkoliv byste sami byli nejraději už doma? Pokud ano, vážili jste si víc jeho než sebe. Telepaticky jste k němu posílali zprávu, že nemusí mít v úctě vás ani váš čas, a neměli byste být proto překvapení, že časem bude považovat vaši přítomnost za samozřejmost. Kdykoliv si vážíte a respektujete sebe sama, mluvíte o sobě pravdivě a svým jednáním ukazujete, kdo opravdu jste, pak nejenže rozvíjíte své “já”, ale pomáhá svým příkladem také druhým. Neschopnost říci lidem “ne” odráží názor, že pocity druhých jsou důležitější než vaše, jejich práva významnější a jako taková by měla být brána v úvahu první. Když takto jednáte, vytváříte si vnitřní energetické bloky zadržující nevoli, zlobu a ublíženost, které pak sedí ve vaší auře a přitahují k vám ještě více téhož.
* * *
- z knihy Žít s radostí, Sanaya Roman
DĚKUJEME:
autor: Svět zázraků

Šípek – keř protkaný bohatou historií

Šípkový keř zná snad každý z nás. Je to okrasa přírody, která nás provází na procházkách. Na jaře krásně kvete a voní a na podzim je ozdoben krásně červenými šípky. Šípková růže je používána odnepaměti. Její přívětivost energií je opravdu vyjímečná.
Má téměř totožné účinky jako růže, tedy očistné. Energie vám pomůže rozvíjet lásku a pochopení, smysl pro krásu a rozvoj tvůrčího myšlení. Jestliže jste umělecky zaměřená bytost, využívejte energii šípkových i „normálních“ růží často, pomůže vám tvořit dokonalost a krásu. Dá vám cit. Pro ženy také bude hladit vaši pleť, která se bude postupně stávat jemnější a hladší.
A proč je energie růže unikátní ? Dokáže velmi dobře pomáhat při vlastní očistě. Její energie dokáže harmonizovat vlastní sebeúctu. Dokonale v nás eliminuje energie, které jsou pro naše osobní tělo nepřirozené, cizí a nemají s naší energií nic 
 
společného. Aby jste tomu rozuměli, znamená to, že jestliže se setkáte s někým, kdo na vás velmi špatně zapůsobil, a máte z toho špatný pocit, a chuť „určitého očištění se“ od tohoto člověka, běžte a naberte si energii z růže. Energie růže, kterou naberete, ve vás rozpustí energii druhého člověka, která do vás mohla vstoupit. Je to jako Jar na nádobí. Smícháte ho s olejem a olej se rozpustí, je pryč. Takhle funguje energie růže. V případě, že praktikujete nějaký druh magie věřte, květy šípkových růží by jste měli trhat pouze v pátek, jelikož to je den který je zasvěcen šípkové růži. Mimo jiné dny se čarovná moc okvětních lístků růží vytrácí. Zkuste to i s šípky ! Umocníte tak jejich léčebné účinky ! Bohyně Freyja byla také ochránkyně plodnosti a pomocnice při porodu. Jakmile přišlo miminko na svět, zakopala porodní bába placentu pod šípkový keř, aby se dítěti v životě dařilo a bylo zdravé.
A vzhledem k tomu, že už několik dní jsou první mrazíky, je nejvyšší čas vyrazit na jejich sběr. Díky mrazu mají nasládlou chuť a pro šípkový čaj je to ideální… a jak ho nejlépe připravit, aby měl silný účinek a využili jste bezezbytku sílu vitamínů ? Tak čťete… Šípky ( čerstvé nebo sušené ) trochu nadrťte a zalijte je studenou vodou. Nechte je stát 24 hodin a občas, když půjdete kolem je zamíchejte. Po 24 hodinách je přeceďte, vodu odložte stranou a zcezené šípky přelijte vařící vodou a nechte luhovat alespoň 15 minut. Po jejich vyluhování přeceďte, horký čaj nechte zchladnout na teplotu lidského těla a smíchejte se studeným výluhem 1:1. A proč takový postup ? Máte vitamíny které jsou rozpustné ve vodě, ( a luhovali jsme je za studena ) nepoškozené vařící vodou… a navíc jeho chuť je báječná. Nemusíte používat ani cukr či citrón.

Všem přeji krásný pracovní den, Pavel

děkujeme:
Energie stromů – pro lidi co dokáží svět vnímat i jinak.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4