♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

neděle 10. března 2013

Co boří bariéry negace, TAO ÚSMĚVNÝ DECH

Smích je hudba Vesmíru
  Je celkem logické, že komunikace mezi lidmi vázne. Každý člověk je naladěný na něco jiného, každý
vidí i slyší něco jiného. I když se dívají na stejnou věc nebo slyší stejnou hudbu. Každý má jiné
zkušenosti, postoje a prožitky. Přesto existuje něco, co boří bariéry negace.

    Je to smích, který zaplaví planetu zářivými vibracemi.

TATTATUO  je terapeutická metoda a energie, která léčí, ochraňuje, harmonizuje, transformuje, sjednocuje tělo – duši – mysl, vyvažuje, spojuje člověka se Světlem a Zdrojem. Pracuje jasně, rychle a efektivně. V ní se můžete udržet ve vysokých frekvencích trvale.( Mgr.O.Bufková)

POKRAČOVÁNÍ :  ZVĚSTNÍK TATTATUO
 Mgr. Libuše Melounová
( odkaz je rovněž pod midlitbou Malého prince vpravo na liště )

Žijete to, co jste si vybrali. Těžký život vám vzal nejmocnější slovo. Lásku. A proto si dávejte lásku.
Buďte laskaví k sobě i druhým.Tím napravíte svou nemocnou řeč.
TÉMA NA ODBLOKOVÁNÍ : ZVĚSTNÍK TATTATUO
 Ze stránek Prim. MUDr. Karel NEŠPOR, CSc.

Tiše se smát v srdci
Soustřeďte se na okamžik do hloubky hrudníku a do jeho středu ve výši srdce. Tiše se tam usmějete. Možná se při tom trochu pohnou i koutky vašich úst nebo se rozzáří oči, ale to není podstatné. Cvičení zkoušejte opakovaně a jestliže se vám podaří, zapamatujte si výsledný pocit. Příště už to půjde snáz.
Výhody: Jemné, nenápadné, srdečné.
Rizika: Patrně žádná.

Smích na pozadí
Patří k obtížnějším způsobům smíchu, a je tedy určen pro spíše pro pokročilé smíšky. Nechte veselou část své osobnosti se uvnitř smát a při tom se věnujte běžným záležitostem. Tento druh smíchu lze přirovnat k situaci, kdy pustíte na svém počítači protivrový program, který kontroluje soubory, a zároveň se věnujete psaní dopisů atd. Nebo jiné snad poetičtější přirovnání, smích na pozadí je jako hudba na lázeňské promenádě, která nijak nebrání návštěvníkům napájet se minerálkou nebo si povídat.
Výhody: Dá se praktikovat prakticky nepřetržitě.
Rizika: Snad jen situace vyžadující naprostou pozornost, například krmení hladových lvů.

Smějte se s dětmi
Děti se smějí více než dospělí a nepotřebují k tomu zvláštní důvod. Připojte se k nim.
Výhody: Hrát si s malými dětmi a smát se s nimi prospívá dětem i dospělým.
Rizika: Nemohu si na žádné vzpomenout.

Více smíchu do vztahů
Zkuste třeba se na sebe více usmívat, upozorňovat se na směšnosti v okolí, vyprávět si humorné historky, brát s humorem sex, dávat si humorné dárky, nechávat si humorné vzkazy, žertovně "zápasit" či se jen tak bez důvodu společně smát.
Výhody: Může to projasnit váš vztah.
Rizika: Nutno spojit s taktem a jistou ohleduplností k druhému.

Vesmírný úsměv
Se zavřenýma očima se soustřeďte do středu hrudníku ve výši srdce. Nechte se vlny smíchu šířit do celého těla a pak i do okolí, kde se spojují s veselostí jiných lidí. Vlny veselosti se šíří dál a dál k vzdáleným městům, kontinentům i světům, kde se spojují s podobnými dobrými vibracemi a pronikají celým vesmírem.
Výhody: Rozvíjíte tak svoji fantazii, navíc je to velmi levný způsob komunikace se vzdálenými smíšky ve všech koutech všehomíra.
Rizika: Nezlobte se prosím ani na sebe ani na mě, pokud vám to nepůjde hned napoprvé.

Pygmejský smích
Afričtí Pygmejové se při smíchu svalí na zem. Vzhledem k tomu, že jsou nízkého vzrůstu, asi je pád zem moc nebolí, rozhodně ne tak, aby jim to bránilo v srdečném smíchu vleže. Vy ale buďte opatrní a dávejte pozor kam, jak a na co padnete. Pří smíchu na zemi se můžete libovolně převalovat.
Výhody: Při smíchu klesá svalové napětí. Vleže na zemi žádné napjaté kosterní svaly nepotřebujete a hezky se uvolníte.
Rizika: Jsou zjevná. Tento způsob smíchu se např. nesmí cvičit v močálech, při čištění kanalizace ani na strništích.

Hudební smích
Praktikuje se v klubech smíchu, které založil Dr. Kataria. Zpívejte slabiku "ho, ho" nebo "ha, ha" na libovolný nápěv. Výhody: Asi vám to zlepší náladu.
Rizika: Doporučuji nezpívat slabiku "ha, ha" veřejně a nahlas na melodii státní hymny země, v níž se právě nacházíte. Neprostým nedostatkem humoru se vyznačují zejména některé diktatury.TAO PŘIROZENÉHO DÝCHÁNÍ

ÚSMĚVNÝ DECH


Vědomé usmívání může změnit náš emoční stav

Není těžké pochopit, že vědomý úsměv může změnit náš emoční stav. Charles Darwin vypozoroval, že svobodným vyjadřováním emocí vnějšími projevy emoce zesilujeme. Slavný psycholog William Janies řekl, že emoce jsou závislé na „vědomí tělesného stavu“. Když změníte svůj tělesný stav nebo jeho projev, vaše emoce se také změní. Moshe Feldenkrais píše: „Všechny emoce jsou spojeny se vzrušením, pocházejícím z vegetativního nebo autonomního nervového systému, anebo z orgánů a svalů, jež toto vzrušení inervuje. Ve vyšších centrech nervové soustavy jsou tyto impulzy vnímány jako emoce. Když tyto impulzy měníme tím, že vědomě měníme své pohyby a pozice, měníme zároveň své emoce, zejména emoce, které posilují naši představu o sobě samých.
Lze důvodně říci, že mezi „spontánním“ a „vědomým“ úsměvem je velký rozdíl. Nicméně v nedávné vědecké studii bylo zjištěno, že vědomé usmívání mění mozkovou aktivitu podobným způsobem jako spontánní usmívání. Autoři studie říkají: „Ačkoli emoce vnímáme jako něco, co se nám děje, z naší studie vyplývá, že vědomou změnou výrazu obličeje můžeme vyvolat některé psychologické změny, k nimž dochází při spontánní emoci.

Regulování našich orgánů

Bez ohledu na to, jak se v dané chvíli cítíme, vědomý úsměv má téměř okamžitý vliv na celý organismus. Úsměv nám uvolňuje svaly v obličeji a toto uvolnění se rozšiřuje do celého těla. Také se tím zmírňují všechny emoce a postoje, na nichž jsme založili svou představu o sobě samých. Toto hluboké uvolnění podporuje proudění krve a energie v našem těle a umožňuje mozku a nervové soustavě regulovat vnitřní orgány.
Ze zkušenosti vím, že vědomý úsměv, zejména úsměv zaměřený na naše vlastní orgány a tkáně, podporuje vylučování léčivých chemických látek, které mají téměř okamžitý účinek na naše tělo. Když jsem popsal proces vnitřního úsměvu doktorce Candace Pertové a zeptal se jí, zda věří, že úsměv může produkovat látky posilující naše tělo, odpověděla: ‚Jistě.“ Pak dodala, že naše „cítění je modulováno“ peptidy a že když se „soustředíme“ na nějaký orgán a na „autonomní nervový obvod“ s tímto orgánem spojený (obvod, který se skládá převážně z peptidů), můžeme daný orgán regulovat.

KOMBINOVÁNI VNITŘNÍHO ÚSMĚVU S PROSTORNÝM DECHEM

Když kombinujeme vnitřní úsměv s hlubokým, prostorným dechem a vytváříme tak „úsměvný dech“, účinky mohou být ještě silnější, neboť i dýchání ovlivňuje produkci blahodárných látek v organismu. Pertová mi také řekla, že dýchání může ovlivňovat naše emoce líni, že produkuje neuropeptidy, neboť centrum, které řídí dech, je umístěno ve čtvrté mozkové komoře, kde se vyměšují různé druhy neuropeptidů. Pak řekla, že vědomou zrněnou dechu můžeme ovlivňovat, jaké neuropeptidy se uvolňují.
Ať už to vysvětlujeme jakkoli, vnitřní úsměv je jako paprsek energie, který vede prostorný dech hluboko do našeho organismu, a prostorný dech je jako nosná vlna, která přenáší energii úsměvu do všech orgánů. „Úsměvný dech“ je pro mě základním cvičením sebeuvědomování a sebeléčení. Relaxující energetické pole, jež tento dech vytváří, mi pomáhá uvědomovat si nezdravá napětí a návyky, jež oslabují mé zdraví a vitalitu. Toto cvičení mi navíc pomáhá detoxikovat, energizovat a regulovat různé orgány a tkáně, čímž mi umožňuje nejen posilovat můj imunitní systém, ale také měnit způsob, jakým vnímám sám sebe. Následující cvičení je založeno na kombinaci některých prvků cvičení vnitřního úsměvu a prostorného dechu.

 

CVIČENÍ

            Několik minut seďte v klidu se zavřenýma očima. Vnímejte celé své tělo včetně všech napětí a emocí. Nechte je usadit jako špínu na dně sklenice vody. Nepřemýšlejte o nich. Uvědomujte si svůj dech. Pak začněte prostorně dýchat a otvírat tři hlavní dýchací prostory. Vnímejte, jak celé vaše tělo dýchá.
  

1. Vnímání a relaxování očí

            Vnímejte své oči. Mírně je několikrát otočte z jedné strany na druhou. Pak je nechte relaxovat. Jak říká Mantak Chia: „Cvičení vnitřního úsměvu začíná v očích. Oči jsou spojeny s autonomním nervovým systémem, který reguluje činnost našich orgánů a žláz. Oči přijímají smyslové signály jako první a pak je přenášejí do dalších orgánů a žláz, které podle situace urychlují nebo zpomalují svou činnost. Oči udržují klidnou a vyrovnanou úroveň reakcí. Proto můžete relaxováním očí relaxovat celé své tělo a uvolňovat energii pro potřebnou aktivitu.

2. Nechte pocit uvolnění přejít v úsměv

            Jakmile máte oči uvolněné, dovolte tomuto pocitu uvolnění, aby se rozšířil po celém obličeji, do jazyku a do všech kostí lebky. Představujte si, jak se na vás usmívá někdo, koho máte rádi. Přijměte jeho úsměv a opětujte jej. Vnímejte, jak se vám oči a celý obličej ještě víc uvolňují. Nedokážete-li si představit něco, co by vás přimělo k úsměvu, začněte se usmívat vědomě. Zvedněte koutky úst a roztáhněte tvář do úsměvu. Udělejte to, jak nejlépe umíte. Po několika minutách zjistíte, že se usmíváte docela přirozeně.

3. Představujte si, jak váš obličej dýchá

            Uvědomujte si svůj prostorný dech. Při každém nadechnutí si představujte, jak vám vzduch vstupuje do těla nejen nosem, ale také obličejem a očima. Všimněte si, jak váš úsměv mění váš dech. Jako by váš dech rozšiřoval. Při tomto způsobu dýchání si také můžete všimnout, že se vám tvoří víc slin. To je dobré znamení. Nepolykejte je. Jen dýchejte a sliny shromažďujte. Vědecké výzkumy ukazují, že sliny obsahují různé proteiny, hormony a další látky, které mají léčivé účinky. Taoisté věří, že sliny - kterým někdy říkají „zlatý elixír“ - absorbují energii čchi z dechu a přenášejí ji do celého organismu. Když toho správně využijeme, zvýšená produkce slin může podporovat naše zdraví.

4. Usmívejte se do svých orgánů

            Nyní budete přenášet úsměvný dech do všech orgánů svého těla. Představujte si, jak vám úsměv proudí jako voda ústy a krkem do brzlíku za hrudní kostí. Vnímejte, jak se vám brzlík při nadechování a vydechování otvírá a zavírá. Pak si představujte, jak vám úsměvný dech naplňuje srdce. Vnímejte, jak vám srdce relaxuje. Pak si představujte, že se úsměvný dech rozšiřuje do plic po obou stranách srdce. Cítíte, jak se vám plíce roztahují a stahují? Z plic přenášejte úsměvný dech do jater na pravé straně hrudního koše. Usmívejte se a dýchejte do této oblasti. Vnímejte, jak se vám jaterní krajina roztahuje a stahuje a jak se uvolňuje zbytečné napětí. Nyní přenášejte úsměvný dech do slinivky břišní a do sleziny na levé straně hrudního koše. Pak jej přenášejte do ledvin v dolní části zad. Vnímejte, jak se vám ledviny roztahují a stahují při každém dechu. Nyní přenášejte dech do močového měchýře a genitálií. Pravděpodobně ucítíte, jak se vám celá dolní část břicha otvírá a naplňuje energií.

5. Spolkněte sliny a sledujte, jak vám energie proudí dolů

            Po dokončení předešlého cvičení si pravděpodobně všimnete, že se vám v ústech tvoří víc slin než obvykle. Až se jich nahromadí příliš, spolkněte je přesně v okamžiku, kdy narovnáte krk tím, že zastrčíte bradu. Při polykání ucítíte teplou energii, která vám přenáší úsměvný dech dolů do těla. Vnímejte, jak energie proudí krkem, žaludkem, tlustým a tenkým střevem až do konečníku, Představujte si, jak vám úsměvný dech prochází celým zažívacím traktem.

6. Přenášejte svůj úsměvný dech do mozku a páteře

            Opět začněte prostorně dýchat a nepřestávejte se usmívat. Vnímejte své oči a uvolněte je. Představujte si, jak vám úsměvný dech vstupuje do těla očima a obličejem a pak se vrací do hypofýzy, hypotalamu a dalších částí mozku. Při tomto dýchání si pravděpodobně budete uvědomovat svůj mozek a jeho činnost. Představujte si, že vám dech proudí až do malého mozku, Vnímejte, Jak se vám při nadechování a vydechování roztahuje a stahuje celá hlava. Nechte svůj úsměvný dech pomalu proudit dolů páteří až do kostrče.

 

7. Soustřeďujte a vstřebávejte energii

            Při nadechování si představujte, jak se vám břicho naplňuje prostorností úsměvného dechu. Vnímejte teplo a energii ve svém břiše. Pomalu vydechujte ústy. Soustřeďte se na své břicho a představujte si, jak se vám pocit prostornosti rozšiřuje do všech orgánů, tkání a kostí. Když si tento proces uvědomujete dostatečně, můžete do svého cvičení přidat další prvek. Při vydechování si představujte nejen jak vám „úsměvná energie“ proudí do všech orgánů, ale také jak vám z těla odcházejí všechna napětí a jedovaté látky. Až toto cvičení zvládnete, všimnete si, že vás nesmírně energetizuje a posiluje vaše zdraví.

            Při cvičení úsměvného dechu nesmíte zapomínat, že cílem cvičení není stát se usměvavým robotem. Cvičení má dva cíle: zaprvé vám má pomoci uvědomovat si svou tělesnou a citovou existenci a zadruhé má uvolnit zbytečné napětí ve všech oblastech, kde máte zablokovanou energii. Po několika měsících cvičení budete schopni dosahovat žádoucích výsledků s pomocí nejjemnějšího vnímání vnitřního úsměvu. To vám umožní cvičit úsměvný dech uprostřed stresu a konfliktů každodenního života.

            Když uklidníme svou mysl - když jsme schopni zpomalit zbytečnou duševní a emoční aktivitu (například denní snění, kritizování, sebelítost, samomluvo a asociativní myšlení) - buňky a tkáně mozku i těla mohou odpočívat a obnovovat se. To zvyšuje celkovou hladinu energie čchi v našem organismu. 

 

            Mozek se učí a funguje nejlépe, když na řešení problémů vynakládáme co nejmenší úsilí 60 – 70% své kapacity. Když se příliš namáháme, tělo se dostane do napětí.

Show Jana Krause 1. 10. 2010 - 3. host Eva Kalivodová  

( pokud si pustíte Chotěboř, přednášku Evičky o léčebných energií, můžete si ( mimo hlavní téma) vyslechnout její komentář ohledně chování hůlek i vztahu J.Krause k esoterice)

©2013 Připravila: hravje

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4