♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

středa 6. března 2013

ZÁKONY, KTERÉ ČLOVĚK NEPROHLÉDÁ

...V přírodě je totiž pozoruhodná souvislost mezi vším. Ty zákony, které člověk svým obvyklým rozumem neprohlédá, jsou tady těmi vůbec nejdůležitějšími. Není-liž pravda, tyto zákony působí tak, že ponechají vždycky maličký kousek svobody...
...V úlu se totiž děje v postatě to samé, jen s malými obměnami, co v lidské hlavě..."
z knihy
 "Podstata včel kosmická chemie" Rudolf Steiner ♥
Chtěla jsem napsat delší úryvek, avšak to by bylo vytržené z kontextu. Ta kniha se musí prožít v celé své podstatě, kráse a hloubce ♥

SOUVISEJÍCÍ :
http://anitram.wordpress.com/2013/03/05/5-okruhov-podla-cinskej-mediciny/
5 okruhov podľa čínskej medicíny
 Tak, jak se chová lidská společnost, se chovají i mikroorganismy v našem těle. Nebyl by problém vytvořit obdobu Čapkovy hry Ze života hmyzu a parafrázovat ji do života mikroorganismů v prostředí našeho organismu, který je obdobou kosmu, vesmíru v nás. Přibližme si nyní jednotlivé okruhy, abychom mohli pochopit patologické toxické procesy, s nimiž se v našem organismu setkáváme.       J.Jonáš

SOUVISEJÍCÍ:
(ukázka z přednášky J.Nitsche)  ... Číňané všechno propojovali. Že všechno nahoře i dole souvisí. Číňané 12 pozemských větví spojili se základními 12-ti akupunkturními drahami, které v organismu jsou a kterými proudí životodárná síla čchi.

Tak jako se Země otočí jednou za 24 hodin kolem své osy a náš ascendent a medium coeli proběhne vlastně kompletně celým zodiakem, tak úplně stejně životní síla čchi za 24 hodin projde všemi 12-ti akupunkturními drahami, samozřejmě poslušna energii času, to znamená, že jednou má takové prvky z kosmu, podruhé takové a celý cyklus se vystřídá za 5 dní. Obdobný cyklus oběhu čchi běží s frekvencí dnů, další pak s frekvencí měsíců a nejpomaleji s frekvencí roků, přesně tak, jak se cyklicky mění čtyři pilíže zmíněných energií času.

Tyto dráhy jsou nazvány drahou jater, dráha žlučníku, dráha srdce atd. Základních drah je 12 a patří k jednotlivým pozemským větvím. Každá dráha obsahuje citlivé akupunkturní body, které se dají objektivně lokalizovat specielním ohmetrem, protože v těchto bodech kůže vykazuje výraznou změnu elektrického odporu. Podle zákonů času se jednotlivé body otevírají a zavírají. Dá se přesně spočítat, kdy je který ze základních šedesáti tzv. antických bodů otevřen. Je zvykem na západě označovat tyto body zkratkou dráhy a pořadovým číslem, které mimo jiné, charakterizuje postup čchi v těle.

V 11 hodin večer začíná hlídka myši (neříkám schválně termín nebeský kmen, ale všichni víme, že k pozemské větvi pětice nebeských kmenů nerozlučně patří), čili charakteristika rychlé myši a touto dvouhodinou protéká čchi drahou žlučníku. Začíná v bodě žlučníku 1 (na hlavě) a z tohoto bodu dráha vede dolů, až do prstu nohy, do bodu této dráhy, který má pořadové číslo 44. Čili od 1. do 44. proudí čchi v pilíři hlídky, která vládne od 23 večer do 1 do rána. V pilíři dnů totéž probíhá obdobně a zase v tom dni, který přísluší dni myši. Totéž platí v pilíři měsíců i roků. Čili v měsíci myši energie čchi proudí v dráze žlučníku z bodu Žl 1 do bodu Žl 44.

Je nutno časově rozlišovat.
Z bodu žlučníkové dráhy číslo 44 čchi v noze přechází do bodu jaterní dráhy číslo 1 a z této jaterní 1 čchi proudí nahoru do jaterní 14, která je v oblasti hrudníku.
Tam čchi přechází do plicní 1, tedy do prvního bodu dráhy plic, přičemž je třeba vědět, že tyto dráhy jsou sice nazvány podle jistých orgánů, ale přímo s těmito orgány nesouvisí.
Čínská medicína rozlišuje mezi drahami a vlastními orgány. Akupunkturní dráhy jsou jakési energetické siločáry, které souvisí s pilíři energiemi času po kterých proudí životní síůa čchi. Kromě toho samozřejmě rozlišují orgány jako takové. Charakteristika orgánů je tedy něco jiného než charakteristika drah. To mějme stále na paměti.

Takže z dráhy žlučníku jde čchi do dráhy jater, nahoru do hrudníku, kde pak přechází do dráhy plic, z hrudníku jde do nohy, v noze přechází do dráhy tlustého střeva, po dráze tlustého střeva jde zase do hlavy, kde přechází do dráhy žaludku, drahou žaludku sestupuje čchi opět do nohy a tak dále.

Čchi takto střídá směr proudění shora dolů, zdola nahoru.

Dráhy, po kterých čchi sestupuje shora dolů jsou jangové dráhy.
Dráhy, po kterých čchi vystupuje zdola nahoru jsou jinové dráhy.


CELÉ ZNĚNÍ :
http://astrolot.cz/zajimavo/96_cinska_astrologie.html 

 ©2013 Připravila: hravje

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4