♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥Buď vítán a buď sám sebou. Jsi-li přítel, otvírám ti náruč i srdce, Jsi-li neznámým,dlouho jím nebudeš, Jsi-li nepřítel,láska tě přemůže.
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

proroctví z knihy Zasvěcení

Dva trendy - jeden starověký a jeden moderní - probouzí vědomí světa. Jsme svědky celosvětové a dynamické renesance starověké moudrosti. Jóga, meditace, životní síla řízení, akupunktura, ayurveda, a výsledky dalších postupů jsou nyní velmi rozšířené. Zároveň podobné poznatky se promítají do vědy a tvůrčí práce intuitivních průkopníků. Mysl-tělo, lékařství, kvantové vědomí, životní síla léčení, holistické zdraví, psychické povědomí, bojová umění jsou jen některé ze stovek čerstvých projevů nadčasové moudrosti.
Proč tyto dva trendy, co se nyní děje?
Lidský vývoj je cyklický. Vstoupili jsme pro nás do "nové éry" , ale je to věk, který sdílí vědomí stavitelů pyramid a starověkých mudrců, kdy povědomí o subtilní energii a vyšším vědomí byl standard - ne výjimkou.
AMIT GOSWAMI-KVANTOVÝ AKTIVISTAvideo(zde)

Každá pravda prochází třemi fázemi: Nejdříve je zesměšňována. Pak násilně odmítána. A nakonec je akceptována jako samozřejmost.
A.Schopenhauer
Abychom udělali pořádek ve světě, musíme nejdříve udělat pořádek v národě, abychom udělali pořádek v národě, musíme nejdříve udělat pořádek v rodině, abychom udělali pořádek v rodině, musíme nejdříve udělat pořádek ve svém osobním životě, abychom udělali pořádek ve svém osobním životě, musíme udělat pořádek ve svém srdci. Confucius

"Vlastnosti, které nenávidíš u druhých lidí, jsou tvé vlastnosti,kterých se podvědomě snažíš nenávistí a bez úspěchu zbavit.Vlastnosti, které dokážeš tolerovat u druhých lidí,jsou vlastnosti, kterých ses definitivně zbavil." J.MEDO

Buďte královský dědic, kterým opravdu jste! Buďte jako lotos, který ačkoli zrozen ze slizského bahna na dně jezera, pomocí své čisté síly vůle povstane nad vodu, aby viděl slunce a nechal se inspirovat jeho paprsky. Sathya Sai

Léčení duše je léčení energie, kterou jste si vytvořili v tomto nebo v minulém životě, je to tedy proces uvolňování energie připoutanosti k minulé situaci, člověku nebo věci.
Při cíleném léčení duše dochází ke zvýšení vibračního vzorce zhuštěné energie, aby se osvobodila a navrátila se do své duše.
Stav našeho energetického pole zajišťuje způsob, jakým způsobem přijímáme univerzální energii. Pokud frekvence vibračního vzorce (který je vtisknut na energetickém poli) není dostatečně vysoká, aby námi energie přirozeně proudila, jsme připoutáni k nižším energiím, které nás dostávají do konkrétních situací, které nám umožňují, abychom se odpoutali. Energie musí proudit. Pokud neproudí, jsme k něčemu připoutáni.

Odvracíme-li své vědomí od fyzické dimenze do dimenze duchovní - "vypneme-li" vnější svět, ať už zavřením očí, rozostřením zraku, meditací, spojením se s Vyšším Já - dostáváme inspiraci. Jednáme správně. Správně se rozhodujeme. Můžeme předvídat. Můžeme léčit. Můžeme svět učinit lepším místem k životu. JOSÉ SILVA

Nyní nastal čas pro vaše pravé já - krásné, nadané a zázračné - aby znovu povstalo. Toto je znovuzrození vaší skutečné
přir
ozenosti, kterou jste až do tohoto okamžiku skrývali nejen před druhými, ale i sami před sebou. Až v příštích dnech a týdnech pocítíte znovu nalezený pocit jistoty a nadšení, přivítejte jej s otevřenou náručí. A především se respektujte, milujte a ctěte, protože jste nádherné a talentované bytosti.

Select Language

translate

neděle 28. července 2013

BYLINKY PRO ČAKRY, NEMOCI Z POHLEDU ČAKER


                  Jak pomocí bylinek harmonizovat našich 7 čaker  
*
         Vibrační vlastnosti rostlin mohou pomáhat při vyvažování, relaxaci a energizaci aury a čaker.
Dr. Linda Kingsbury  http://www.spiritherbs.com/chakra.htm


Publikoval(a)  
 

Nemoci z pohledu čaker
Každá čakra je spojená s bezprostřední oblastí fyzického těla, až na několik výjimek, které zde uvádíme.
Když dojde k nerovnováze, zasáhne to většinou větší počet čaker, ale obvykle je jedna oblast zasažena nejvýrazněji a jsou zde lokalizovány potíže. Následkem toho se dostanou do nerovnováhy i další centra a potřebují se naladit na nové vibrace.
V dnešním světě souvisí mnoho nemocí s nižšími čakrami, což upozorňuje na to, že mnoho lidí dnes stojí před problémem nespouštět ze zřetele duchovní stránku svého bytí a udržet si přitom přijatelné postavení ve společnosti.
Jak jsem už dříve řekla, mnoho problémů duchovního rázu je soustředěno v astrálním těle a projevuje se tělesnou nemocí. Proto si budeme u čaker všímat jejich duchovních i emočních charakteristik a způsobu, jak mohou být tyto emoce transformovány do nové úrovně vědomí.

Základní čakra
Stavba ledvin
Ledviny začínají svou činnost v pánvi. Zde duše uloží podrobný program struktury a funkce ledvin během této inkarnace, t. j. obsahují energii základní čakry. Před narozením pak vystoupí do své normální polohy v bederní krajině.
Nadledvinky
se nacházejí na vrchní straně ledvin. Jejich hlavním úkolem je pomáhat tělu se vyrovnat se stresem tak, že regulují přívod energie k základním orgánům těla, aniž by se snižovala celková tělesná aktivita.
 Každá nadledvinka má dvě části:
a) medulla je propojena s autonomním nervovým systémem a vylučuje adrenalin a noradrenalin;
b) cortex vylučuje kortizol, aldosteron a malé množství pohlavních hormonů.
Jako prvotní odpověď na stres dochází ke zvýšenému vylučování adrenalinu do systému, který připraví tělo na "útok nebo útěk". 
To je reakce každého organismu na nebezpečí a slouží zároveň jako dokonalý příklad duality, protože umožňuje jedinci volbu, zda utéct nebo zůstat a bojovat. 
Působením adrenalinu se snižuje činnost a přívod krve do dalších orgánů, jako jsou např. pohlavní orgány, zažívací trakt a močové cesty a odvádí tuto energii do orgánů zajišťujících základní funkce jako je srdce, plíce, mozek a svaly. 
Když nebezpečí pomine, tělo se přirozeně přeladí do klidového stavu jako třeba u kočky, která se po vyčerpávajícím honu za ptáky po zahradě natáhne a zdřímne si. Krev se pak vrací do ostatních orgánů a zmenšuje se prokrvení těch, které se předtím nadměrně namáhaly.
Jenže v dnešní době se věnuje velmi málo času takovému luxusu jako je odpočinek, takže nadledvinky jsou vystaveny neustálé stimulaci. To má za následek „moderní" potíže jako je svalová únava, srdeční nemoci, snadná unavitelnost, žaludeční vředy, neplodnost a zažívací poruchy.
Aby se z vyčerpaného systému získalo více energie, uvolňuje se kortizol, který umožňuje uvolnění zásob energie ze svalů a z jater. Pokud se kortizol uvolňuje stále s nezmenšenou mírou, dostaví se příznaky jako při dlouhodobém užívání umělých steroidů. Mezi takové potíže patří hypertenze, cukrovka, ochabnutí svalů, řídnutí kostí a pokožky a oslabení imunitního systému.
Nakonec to vede k poruše funkce nadledvinek a člověk
má oslabený adrenální systém a sníženou odolnost vůči stresu. Abychom pochopili proces, který je příčinou této neustálé tělesné zátěže, je užitečné si říci něco více o růstu duše a jeho souvislosti se základní čakrou.
Duch a hmota
Když se energie duše dostane do základní čakry, lze říci že duše se tím zcela inkarnuje do fyzického těla a je nyní spjata se zemí.
Základní čakra je místem, kde je duch plně spojen s hmotou a kde je vyjádřena „vůle být", tedy lidská existence. Místem, kde duše začíná sestupovat do hmoty, je korunní čakra. Když si to představíme anatomicky, jde spojnice mezi korunní a základní čakrou míchou chráněnou obratli. Mícha je jako součást nervového systému přímo spojená s éterickým tělem a jeho prostřednictvím i s ostatními jemnými těly.
Toto tedy tvoří rámec pro fungování života na Zemi. Nejedná se o neměnnou funkci, protože když duše sestupuje do hmoty, mění to její vibraci a dochází ke změnám míchy i dalších nervů, což dále také pozměňuje vibrace tkáně, kterou vyživuje.
Na změnu polohy jednotlivých obratlů jsou zaměřeny metody chiropraktiků a osteopatů a tímto způsobem je umožněn volný průchod energii duše.
Duchovní aspekt: sebeuvědomění
Když se duše inkarnuje do fyzického těla, je si dítě vědomo samo sebe a jednoty mezi Matkou a Otcem. To mu přináší pocit jednoty, protože ví, kdo je a jaké je jeho místo ve Velkém plánu.
Bez tohoto vědomí je těžké se cítit jistý. Abychom unikli před úzkostí, snažíme se dosáhnout jistoty tím, že se obklopíme různými vnějšími strukturami jako je domov, rodina práce atd. Tím dosáhneme silnějšího ztotožnění se s fyzickým světem než se světem duchovním. Na úrovni základní čakry vede otázka jistoty ke krajním pólům nadřazenosti a podřízenosti, což se projevuje jako reakce útoku nebo útěku.
Růst duše nám dodává odvahu, abychom se do určité míry vzdali našeho lpění na vnějších formách a začali si být vědomi naší vlastní vnitřní síly. Cesta k tomu vede skrze přijetí obou krajních pólů a nalezení méně stresogenního způsobu života.
To znamená ani neutíkat ani neútočit. Znamená to pasivní demonstraci síly a je známo, že zvířata neporušitelnost tohoto kroku respektují.
Takové stanovisko od nás vyžaduje odvahu a víru a může nás to na ose útok-útěk mnohokrát hodí od jednoho extrému k druhému. To je normální a pokud se nenecháme omezovat strachem, časem nalezneme vlastní rovnováhu. Útok a útěk jsou obvykle přítomny společně, ale jeden aspekt je rozhodující.
Lidé, kteří se snaží si harmonizovat základní čakru, jsou často perfekcionisti, kteří se bojí selhání a snaží se ze všech sil dosáhnout cíl, který by jim dal pocit bezpečí. Bohužel není přesně stanoveno, co je dokonalé a jejich cíle jsou obvykle nepřesně definované a proto také nedosažitelné, což vede k dalším pocitům selhání.
Lidé tohoto typu se snaží ze všech sil dosáhnout to, co je pro ně měřítkem úspěchu. Proto honí sami sebe i druhé, a to zvláště tehdy, když nastanou nějaké problémy. Jsou kritičtí a netolerantní k lidem, kteří nepracují podle jejich představ, jako by to bylo i jejich selhání. Bohužel úspěch dosažený za cenu cizí bolesti málokdy přinese vnitřní mír. Perfekcionisti se mohou stát podráždění a agresivní a projevuji málo pochopení pro potřeby těch, kteří je obklopují. Když se dostanou do úzkých, mohou se chovat útočně nebo se naopak omezit na obranu a stáhnout se do ústraní.
Často to jsou soutěživé typy, ať už v práci nebo v mimopracovních činnostech. Rádi provozují takové sporty jako je squash, tenis, plavání atd. A mohou být i podezřívaví, když mají pocit, že jejich výsadní postavení někdo ohrožuje.
Tito lidé často vyrůstali v rodinách, kde byl oceňován především úspěch a jen ten si zasloužil lásku. Hnacím příkazem se na psychologické úrovni stalo „buď dokonalý" a dokud se tento příkaz neuvolní, řídí celý další dospělý život. Specifické problémy vznikají tam, kde mají tyto příkazy negativní podobu typu „nikdy nic neuděláš pořádně" nebo všechno zkazíš". Je to obvyklé v rodinách, kde se rodiče cíti také nejistí a nepřejí si, aby je dítě předstihlo a bylo úspěšnější a naplněnější než oni.
Pro lidi „základní čakry" je těžké odpočívat, protože mají strach, že by propásli udělat další krok na stupni k úspěchu, neustále jsou něčím zaneprázdnění. I když sedí, jeví neklid a neustále nad něčím přemítají. Nikdy nemají čas a nesnášejí fronty a čekání. To jdou raději pryč bez toho, co chtěli, než aby čekali. Tito lidé žijí v budoucnosti a v minulosti a připravují se o radost z přítomných chvil. Můžeme je poznat, když jdou po ulici - jejich hlava je už v práci a plánují, co budou dělat další den; nohy a spodní část těla se vleče v minulosti připoutaní ještě k tomu, co se přihodilo ráno, než odešli z domu. Pouze jedna oblast setrvává v přítomnosti; oblast solar plexu, sídlo emocí, které se ze všech sil snaží vstřebávat všechny informace, které přijímá.
Tito lidé mají zoufalou potřebu všechno kontrolovat a jsou na své věci velmi nároční: narovnávají obrázky, dělají si seznamy nahraných kazet a rozčiluje je, když někdo vrátí knížku do poličky jinam, než kam patří. Dělají vše podle pravidel a zařazují si lidi a věci do různých přihrádek. Jejich pocit bezpečí je v tom, když ví, kam co mají zařadit. Pokud však něco nebo někdo má v úmyslu narušit jejich pečlivě připravené plány (to se týká i počasí), stanou se podráždění a prožívají úzkost. Nevyrovnávají se snadno se změnou a přitom se mohou - díky své snaze po dokonalosti -dostat i do situací, pro které je stálá změna typická. To má za následek neustálou potřebu držet prst na výstražném tlačítku, což znamená, že jsou neustále ve stavu pohotovosti a ostražitosti.
Obydlí člověka, který je v práci perfekcionista, však může vypadat jako brloh. To je dokladem dvoupólové reality druhý pól je vyjádřen proto, aby vyrovnal krajní podobu prvního. Bipolarita se může projevit také jako přísný, pedantský otec a odbojný syn. Ani jeden z nich není uvolněný nebo spokojený, protože oba musí usilovat o to, aby si udrželi svou pozici.
Energii, která spojuje oba extrémy a přináší harmonii lze pozorovat u dvouletého dítěte. Dítě nežije podle lidských ale podle Božích zákonů a pamatuje si, jak se radovat.
Útěk je vyjádřením potřeby běžet pryč a ukrýt se. Dochází k tomu u lidí, kteří trpí agorafobií nebo kteří zaujmou obrannou pozici, když se k nim někdo přiblíží. Je to zjevné také u lidí, kteří zaujímají pozici autority, kde se mohou ukrýt za uniformu a vyhnout se tak konfrontaci s vlastní nejistotou. Pro lékaře může být ohrožující si svléknout bílý plášť nebo obejít stůl a být s pacientem v rovnoprávném postavení.
Nejistí vůdci povzbuzují ostatní, aby tím zvýšili vlastní pocit bezpečí, ale nedovolí nikomu, aby je přerostl ze strachu nad ztrátou kontroly. Proto podkopávají důvěru lidi kolem sebe a udržují je tak v závislosti a podřízenosti. To zadržuje energii solar plexu, kde sídlí osobní ego.
Útěk může znamenat, že je obtížné se zařadit do společnosti a tito lidé se mohou stát „odpadlíky" nebo samotáři.
Samotářský typ často kritizuje ostatní a prohlašuje, že je mu lépe ve vlastní společnosti než ve společnosti idiotů nebo nudných panáků. Kritizováním a vyvyšováním se nad ostatní je snadné se vyhnout vlastním pocitům nedostatečnosti. Nakonec je jim jediným společníkem samota. To se netýká jen těch, kteří žijí sami, ale i lidí žijících ve velké rodině. Úsilí o dokonalý svět a odmítání těch, kteří nevyhovují jejich měřítkům, vede k strázni a hořkosti.
Pesimisté často říkají, že na tento svět sami přicházíme a sami také umíráme. Jenže stěží bych našla někoho, kdo nebyl v době svého narození k někomu připoután. Pupeční šňůra je významným spojením nejen s naší matkou, ale na symbolické úrovni i s Matkou Zemí nebo Matkou jako takovou.
Duše může období samoty využít k navázání spojení s osobností. Pak může být vedle křiku a hněvu vyslyšen tichý hlásek. Na duchovní úrovni nemůže být nikdo sám; na všech úrovních máme mnoho přátel, kteří nám pomohou odložit své okovy a začít důvěřovat. Je to snadnější, pokud jsme dosáhli úrovně vnitřní síly a bezpečí přicházejícího z naší milující a odpouštějící podstaty.
Někdy převažuje nejistota a pak se projeví v podobě podřízenosti. Tento typ lidí je přesvědčen o tom, že se jim nikdy nic nepodaří a všechno zkazí. Mají obavu poslat svou energii dolů do země a tak žijí částečně mimo své tělo ve světě fantazie a snů a jen částečně na zemi. Nedostatečné zapojení duše vede k hypotenzi (nízký krevní tlak), závratím a špatnému krevnímu oběhu v rukou a nohou. Věta „pokud váháš, co udělat, odejdi" se na tento typ lidí naprosto hodí. Tito lidé mají také problém žít v přítomnosti, protože jsou zahlceni úzkostí z minulosti a svými představami, co od nich vyžaduje budoucnost. Strach ze života je pro ně větší než strach ze smrti.
Ať už je nejistota na vědomé úrovni odstraněna nebo přetrvává, pokud duch neovládá dostatečně hmotu, dochází k nemocem způsobeným nekontrolovanou energií základní čakry. Patří sem např. záchvaty paniky s bušením srdce, hyperventilace, časté močení a pravidelné návštěvy toalety, aby se uvolnila svalová křeč. Fyzické tělo prostě není plně pod kontrolou.
Jsou to všechno příznaky nadměrné funkce nadledvinek které začínají selhávat. Od lidí, kteří se snaží udržet nad-vším kontrolu, obvykle slýchávám, že se jejich potíže objevují v době klidu, nejčastěji uprostřed noci.
„Já to nechápu", říkají, „když něco dělám, tak nemám žádné potíže, ale jakmile jsem v klidu, vycházejí na povrch."
Vysvětluji jim, že když něco dělají, dokáže jejich vědomá mysl udržet tělesné aktivity pod kontrolou. Během odpočinku, když se vědomá mysl „vypne", kontrola povolí a podvědomí má možnost se prostřednictvím tělesných symptomů vyjádřit.
Opět je tu situace, kdy se fyzické tělo snaží jednak vyrovnat a napravit nerovnováhu a jednak vysílá jasnou zprávu, v čem je skrytá příčina potíží. Potíže, o kterých jsme zde právě mluvili, nutí člověka, aby začal odpočívat a zamyslel se nad svým životem. Ale většinou to vidí jako nepříjemné narosení a ztížení svého života, což ho velmi skličuje nebo rozčiluje. Zpráva, kterou nemoc přináší, tak není využita.
Problémy základní čakry a nejistota jsou pro člověka typické a odhalují naše základní instinkty. Abychom se cítili na zemi bezpeční, potřebujeme vědět, že jsme jedineční, potřební a že naše místo na této planetě není zpochybňováno. Když to víme, je třeba, abychom si to uvědomovali i u opilců ve škarpě, u vraha, uprchlíka nebo u krále. Když dokážeme vidět jejich hodnotu, přestaneme soudit, protože my všichni přicházíme z jednoho zdroje.
Až dokončíme spojení mezi korunní a základní čakrou, fyzické tělo i emoce se dostanou pod kontrolu duše. To zvýší naše uvědomění si vlastní vnitřní cesty a přinese nám to důvěru a mír.
Aby se duchovní energie „uzemnila", doporučují se činnosti, při kterých dochází k propojení mozku a rukou a nohou, např. zahrádkaření, malování, vaření, výroba keramiky, práce s dřevem, turistika a tanec.
Emoce
Strach je zdravý jen jako varovný signál, že vznikla nebezpečná situace, ale nějako trvalejší stav. Jako dítě jsem se naučila, že oheň pálí. To však neznamená, že vždy, když spatřím oheň, propadnu panice. Mám zdravý respekt pfC(j nebezpečím, ale přesto si mohu za chladné zimní noci ráda posedět u šlehajících plamenů. Neracionální strach může vést k ochromení aktivity a strnulosti a ukrývá tak před námi hlubší příčiny, které nejsme schopní kontrolovat. Strach lze chápat jako „chybná očekávání chybně chápané reality" Strach se většinou vztahuje k uměle vytvořeným problémům ne k realitě.
Jak se rozvíjí vnitřní síla a odvaha a jsme méně závislí na vnější podpoře, iracionální strach se začne vytrácet a začínáme postupovat vpřed. Slovo odvaha, kuráž, má svůj původ ve francouzském „coeur", což znamená „od srdce". Vyjadřuje to tedy, že když naše činy vycházejí ze srdce naší duše, získáme odvahu.
Potřeba si oblékat brnění, obklopit se silnou zdí a posedle se chránit před vnějším působením prozrazuje, že v pozadí je strach. Jedinou ochranou, kterou potřebujeme, je láska, protože pouze láska, ať už k sobě nebo k ostatním lidem, nám přinese naprosté bezpečí a harmonii.
Řeč těla
Základní čakra je umístěna v oblasti křížové kosti, kostrče, konečníku a močového a pohlavního otvoru. Když se někdo necítí bezpečně nebo pociťuje úzkost, je běžné, že si tuto oblast chrání rukama nebo nohama.
Některé ženy sedí nebo stojí tak, že obtočí jednu nohu kolem druhé. Když pomineme, že to není nejlepší pro vazy a klouby, odhaluje to hluboko zakořeněnou nejistotu a nedostatek sebedůvěry. Mám zkušenost, že tento typ lidí často zaujímá obranné postavení a odmítá nové myšlenky, které by mohly otřást jejich i tak dost vratkým životem.
Nevyrovnanost základní čakry lze pozorovat také u lidí, kteří nejsou schopni v klidu postát nebo posedět. Je to výraz jejich pocitu, že nemají právo být zde a stát pevně na zemi- Oblasti, kde se v těle nadměrně ukládá tuk, také vyjadřují potřebu ochrany v těchto místech.
Velký zadek znamená přání být ochraňován a v bezpečí; silné nohy, zvláště u žen, slouží jako zátěž někomu, kdo tu ve skutečnosti nechce být a odráží nejistotu a přecitlivělost.
Příklady nerovnováhy v základní čakře:
1) Zácpa
Zácpou často trpí lidé, kteří jsou stále v poklusu a pod tlakem a neposkytují tělu potřebný čas. Nevšímají si signálů těla a to vede k tomu, že jejich střeva jsou neustále „pod tlakem".
Lidé tohoto typu nosí na svých bedrech příliš velkou zátěž a neodloží ji ani tehdy, když už je jejich aktivita zbytečná.
Zácpou trpí často lidé, kteří chtějí za všech okolností budit dojem, že mají vše pod kontrolou. Neradi vyjadřují své city, a to se na fyzické úrovni projevuje jako problém nechat něco vyjít na povrch.
Děti mají pouze dva způsoby, jak uplatnit vůči rodičům svou sílu: odmítat jídlo nebo skrývat své pocity. Tyto způsoby chování pak mohou přetrvávat až do dospělosti, ale jejich účinek je později zaměřen méně na ostatní a více na schopnost se ovládat.
Strach „nechat věci jít" se může změnit ve výhodu. Tyto neprojevené emoce obsahují žal a smutek z minulosti. Když zůstávají v těle a nedostanou se ven, mohou se stále znovu vracet a zpřítomňovat nám ty nejhorší vzpomínky. Pacienti trpící zácpou si velmi dobře pamatují události, ke kterým došlo před třiceti lety. Vypadá to, jakoby jejich bezpečí záviselo na tom, jak dobře si budou pamatovat všechna příkoří.
Rádi vyprávějí opakovaně o všech křivdách a jsou velmi zarmoucení, když slyší, že by měli odpustit a zapomenout
2) Hemeroidy
Hemeroidy jsou rozšířené žilky. K jejich vzniku dochází během nadměrného tlačení a pokud se neposkytne procesu vyprazdňování dostatečný čas. Je to běžné např. u žen s malými dětmi, které jsou neustále vyrušovány, a to i na toaletě, hlásky, které se neustále domáhají jejich pozornosti. Je to také problém mužů, kteří se uchylují s novinami na toaletu jako na nejklidnější místo v celém domě. Najednou si uvědomí, že čas běží a začnou pospíchat a nedopřejí svému tělu potřebný čas na to, aby se po defekaci uvolnilo. Obě tyto kategorie lidí se potřebují naučit poskytnout svým tělesným funkcím potřebný čas a neřídit se hodinkami nebo přáním ostatních.
3) Zánět tlustého střeva, kolitida
Jedná se o zánětlivou chorobu střeva postihující v různém rozsahu střevní sliznici. Sliznatá, výběžkovitá část střeva je zanícená, krvácí a tvoří se na ní vřídky. Nejrozšířenějším příznakem bývá průjem s příměsí krve. Nemoc způsobuje celkovou slabost, anémii a bolesti a samozřejmě narušuje běžný způsob života. Mezi možné příčiny nemoci se často uvádí přecitlivělost na určitá jídla, virová infekce a stres. O poslední příčině je třeba uvažovat především u lidí, kteří mají sklon reagovat přecitlivěle a přehnaně na vnější podněty. Většinou to jsou perfekcionisti trpící strachem ze selháni- Pocházejí z rodin, kde byla laťka úspěchu nastavena vysoko. Aby unikli selhání a strachu, snaží se dostat pryč, což je symbolizováno průjmem. To je zjevně destruktivní proces a vyjadřuje to jejich zoufalství. Mají strach se zastavit a podívat se na situaci svého života, a tak se raději udržují v neustálé činnosti (včetně chození na toalety).
4) Průjem
Průjem, pokud nejde o dietní chybu, se objevuje často jako součást úzkostného očekávání nějaké situace. Jak už jsme řekli, je to obvyklé u lidí, kteří se navenek snaží vypadat klidně, ale uvnitř cítí nejistotu ohledně svého místa ve společnosti. Tento typ lidí je třeba povzbuzovat, aby zůstali klidní a důvěřovali své vnitřní síle. Je důležité nezapomenout, že i ti, kteří jsou zdrojem naší úzkosti, jako třeba učitelé, nadřízení, posluchači atd., jsou také lidé.
5) Crohnova nemoc
Jedná se o další typ zánětlivého střevního onemocnění, které napadá všechny vrstvy zažívacího traktu a může se objevit kdekoli od úst až po konečník. Hlavními příznaky je průjem, bolest, porucha vstřebávání a výskyt pištěli (kanálek mezi dvěma orgány). Za možnou příčinu se opět považuje přecitlivělost na určité potraviny a virová infekce.
Z duchovně - psychologického hlediska jsou lidé, kteří takto onemocní, také perfekcionisté, posedlí čistotou, plněním povinností a snahou „dělat věci dobře". Na rozdíl od lidí náchylných ke kolitidě(zánět tlustého střeva) se u nich neobjevuje strach, ale spíš vztek, který se projevuje kruhovými zánětlivými uzlíky (granulomy), které jsou pro tuto nemoc typické.
Pro lidi tohoto typuje vhodné „se uvolnit", t. j. stát se pružnější a méně strnulí ve svých stanoviscích. Zbavit se hněvu a jít vpřed.
Veškeré nemoci zažívacího traktu jsou také spojeny s krční čakrou. 
Toto centrum souvisí s konfliktem „mé vůle proti Tvé vůli" a mnoho dalších potíží, o kterých jsme mluvili. souvisí se silnou nebo slabou vůlí. Skutečnost, že jsou lokalizovány v oblasti základní čakry, je spojuje s touhou být dokonalý. Další stránky vůle se projevují v jiných částech těla a odrážejí to, že úsilí směřuje k jiným cílům.
6) Chladné, neprokrvené prsty na nohou a rukou
Pokud se člověk cítí svým okolím ohrožen, instinkt mu I velí se stáhnout „dovnitř", a tak jsou končetiny ponechány mimo tok životní energie. Naprosté sebeuvědomění a zbavení se strachu zvyšuje vnější i vnitřní teplo.
7) Frekvence močení
U velmi aktivních lidí, kteří jsou neustále v poklusu, můžeme pozorovat, že v pravidelných intervalech odbíhají na toaletu. Ví, kde jsou všechna veřejná WC v blízkosti jejich trasy. Jejich močový měchýř je prostě také tak nadměrné aktivní jako oni sami a má malou kapacitu, takže je ho třeba neustále vyprazdňovat.
Lidé tohoto typu většinou nejsou schopni fungovat s větší zátěží, protože jejich život je už dost náročný sám o sobě. Často používají tyto potíže podvědomě, aby se vyhnuli zátěžovým situacím, především vydat se někam, kde by se necítili bezpečně. „Nemohu jet na autobusový zájezd, protože tam není možnost chodit často na WC."
Zánět močového měchýře
 se projevuje bolestí při močeni a potřebou často močit.
Na emoční úrovni se projevuje vztek i strach přecházející do pocitu bezmoci, zvláště v určitých situacích nebo vztazích. Hrozně mě rozčiluje, ale bojím se odejít."
Lze pozorovat, že lidé tohoto typu mají sklon se raději držet starého zármutku a zranění, než se pustit a plout.
Léčení napomáhá ochota jednat ve směru energie pohybu a překročit svůj strach. 
Vstupte do oblasti své vlastní síly a pocítíte bezpečí, které vám to přinese.
9) Osteoartróza kyčelního kloubu
Onemocnění kloubu, osteoartróza, se projevuje ztuhlostí, omezením hybnosti a bolestí. (Pokud dojde k zánětlivému procesu, jedná se o osteoartritidu.)
Klouby jsou naše prostředky, jak se pohybovat vpřed nebo stát pevně a bezpečně na zemi. Tato nemoc vlastně znemožňuje pohyb kvůli strachu opustit to, co je bezpečné a jisté. Odráží ztuhlost mysli, která se umíněně drží starých myšlenek a principů. Ty, u kterých se tyto potíže projevují, je třeba povzbudit, aby opět vykročili vpřed.
Většinou se jedná o změny postojů, toho, jak se člověk pohybuje a co jí. Zvláště otázka stravy je velmi důležitá, protože osteoartróza většinou souvisí se špatnými stravovacími návyky a nadváhou, což vede k dalším problémům.
Vzpomínám si, jak jsem jednou navštívila starou paní, která nemohla kvůli artróze vycházet z domu. Předtím mi říkala, že téměř nejí sladké a že se stravuje zdravě. U židle ale měla kupu sladkostí a když jsem se jí na to ptala, odvětila, že sladkosti dostala od členů rodiny, kteří by ji rádi nějak potěšili. Nechce je zarmoutit a tak je poslušně pojídá než se vrátí večer domů.
Vysvětlila jsem taktně rodině, že by bylo lepší pacientce dávat ovoce než sladkosti. Během měsíce ubylo pacientce pár kilo a mohla se doma snadněji pohybovat. Snížení váhy je podstatná věc pro lidi, kteří mají artrózou postižené hodně zatěžované klouby jako jsou kyčle nebo kolena, a pro lidi s nadváhou.
10) Ledvinové kameny
Kameny jsou tvořeny látkami, které z nějakého důvodu nebyly z těla vyloučeny běžným způsobem. V močovém traktu k tomu může dojít kdekoli, od ledvin až po močovou trubici a většinou to souvisí s dlouhodobým stresem a následně s omezením aktivity svalstva močového ústroji.
Na ezoterické úrovni je s močovým systémem spojeno přehlížení strachu. Kameny v močové trubici symbolizují nevyjádřený strach u lidí, kteří navenek vypadají sebejistě, ale uvnitř cítí v nějaké oblasti svého života nejistotu a úzkost.

Tento typ lidí potřebuje povzbudit k vyjádření a tím i eliminaci strachu, což dosáhnou tak, že si začnou uvědomovat vlastní vnitřní jistotu a schopnost volně kráčet po své vlastní cestě.

Christine R. Page
Léčivá síla čaker

Publikoval(a)  
Více na:

Žádné komentáře:

Okomentovat

Dokud se nerozloučíš se svou osobností, nenajdeš svou individualitu. Individualita je dána existencí, osobnost vnucena společností. Osobnost je sociální pohodlnost.
Společnost nemůže tolerovat individualitu, protože individualita za ní nepůjde jako ovce. Individualita má kvalitu lva a lev kráčí sám.
Ovce jsou vždy ve stádě, doufají, že to bude ve stádě pohodlnější. Stádo jim dává pocit ochrany, bezpečí. Když někdo zaútočí, ve stádě se spíš zachráníš. Ale sám? Jenom lvi chodí sami.
Každý z vás se narodil jako lev. Společnost vás však neustále podmiňuje, programuje vaši mysl jako mysl ovce. Společnost vám dává osobnost: velmi pohodlnou, hodnou a velmi poslušnou osobnost.
Společnost chce otroky, ne lidi, kteří jsou absolutně oddaní svobodě. Společnost chce otroky, protože všechny její pochybné zájmy vyžadují poslušnost.

Starý zenový příběh vypráví o lvu, který vyrostl mezi ovcemi a dokud ho jeden starý lev nepopadl a nepřitáhl k rybníku, kde mu ukázal na hladině jeho vlastní obraz, myslel si, že on sám je také ovcí. Mnoho z nás je jako lev z tohoto příběhu - představa, kterou o sobě máme, nepochází z naší bezprostřední zkušenosti, ale z názoru druhých. "Osobnost" vnucená z vnějšku nahrazuje individualitu, která mohla vyrůst zevnitř. Stáváme se jen další ovcí ze stáda, která se nedokáže svobodně pohybovat, ani si uvědomit svou pravdivou identitu.
Je na čase, aby ses na hladině rybníka podíval na svůj obraz, a osvobodil od všech domněnek, jimiž druzí podnítili tvé myšlení. Tancuj, běhej, poskakuj, křič co tě napadne: cokoli, co probudí spícího lva uvnitř.
Osho One Seed Makes the Whole Earth Green, Kapitola 4